Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Banská Štiavnica

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
198 091 € 203 632 € 209 689 € 182 397 € 181 694 € 181 977 € 149 727 € 245 749 € 196 057 € 250 616 € 237 702 €
02
501
Spotreba materiálu
105 059 € 101 069 € 92 629 € 91 799 € 104 197 € 92 175 € 76 011 € 140 164 € 108 644 € 83 295 € 117 905 €
03
502
Spotreba energie
80 504 € 88 444 € 103 603 € 80 006 € 65 583 € 79 376 € 65 490 € 95 943 € 82 381 € 162 016 € 117 075 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
12 528 € 14 120 € 13 456 € 10 592 € 11 914 € 10 427 € 8 225 € 9 642 € 5 032 € 5 305 € 2 722 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
799 028 € 795 842 € 630 320 € 618 443 € 584 026 € 655 276 € 512 160 € 580 649 € 841 338 € 777 644 € 743 411 €
07
511
Opravy a udržiavanie
359 038 € 373 232 € 326 362 € 210 389 € 109 709 € 198 177 € 115 508 € 210 171 € 250 078 € 394 889 € 319 757 €
08
512
Cestovné
9 227 € 8 577 € 6 831 € 5 497 € 7 650 € 5 115 € 6 791 € 9 469 € 16 874 € 12 261 € 19 817 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
49 706 € 43 494 € 25 350 € 22 189 € 22 065 € 20 171 € 26 737 € 22 563 € 38 747 € 31 691 € 29 708 €
10
518
Ostatné služby
381 058 € 370 538 € 271 776 € 380 368 € 444 602 € 431 814 € 363 123 € 338 446 € 535 639 € 338 803 € 374 129 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 596 158 € 1 469 302 € 1 322 025 € 1 256 800 € 1 197 814 € 1 052 001 € 1 064 906 € 1 117 729 € 1 198 738 € 1 186 438 € 1 182 699 €
12
521
Mzdové náklady
1 133 720 € 1 037 704 € 929 005 € 883 368 € 858 833 € 769 946 € 788 765 € 822 336 € 888 313 € 851 802 € 827 192 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
381 610 € 354 935 € 317 136 € 300 420 € 290 980 € 265 149 € 257 216 € 273 946 € 275 207 € 262 755 € 254 332 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 525 € 4 762 € 4 507 € 4 341 € 4 018 € 4 226 € 4 480 € 6 761 € 8 339 € 10 € 664 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
75 303 € 71 900 € 71 377 € 68 672 € 43 984 € 12 679 € 14 445 € 14 686 € 26 879 € 71 871 € 100 113 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 398 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
5 830 € 9 913 € 5 628 € 2 963 € 3 351 € 18 267 € 15 454 € 8 216 € 4 554 € 2 744 € 12 713 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0 € 0 € 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 830 € 9 913 € 5 627 € 2 963 € 3 351 € 18 267 € 15 454 € 8 216 € 4 554 € 2 744 € 12 713 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
690 111 € 482 293 € 447 481 € 472 627 € 375 985 € 337 551 € 858 930 € 207 448 € 155 068 € 445 861 € 204 209 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
452 610 € 250 332 € 156 212 € 205 938 € 125 306 € 94 798 € 691 849 € 58 504 € 2 105 € 333 740 € 132 875 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
220 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
157 € 0 € 0 € 0 € 28 € 33 € 18 € 420 € 0 € 5 € 33 €
26
546
Odpis pohľadávky
12 284 € 3 219 € 17 647 € 13 207 € 1 769 € 7 136 € 49 € 4 969 € 15 604 € 4 387 € 3 519 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
223 427 € 228 742 € 273 622 € 253 483 € 248 882 € 235 583 € 167 015 € 143 555 € 137 359 € 107 729 € 67 782 €
28
549
Manká a škody
1 413 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 238 658 € 1 363 556 € 1 155 955 € 1 337 629 € 1 094 551 € 1 029 264 € 933 714 € 544 111 € 479 756 € 751 717 € 778 563 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 158 347 € 1 237 855 € 1 131 320 € 1 308 182 € 1 034 676 € 977 244 € 889 337 € 471 062 € 409 475 € 706 588 € 741 651 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
80 312 € 27 879 € 24 636 € 29 447 € 59 875 € 52 019 € 44 377 € 73 049 € 70 281 € 45 129 € 36 912 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 600 € 4 600 € 4 300 € 4 300 € 4 000 € 35 848 € 41 394 € 30 550 € 42 444 € 45 129 € 36 912 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
75 712 € 23 279 € 20 336 € 25 147 € 55 875 € 16 171 € 2 983 € 42 499 € 27 837 € 0 € 0 €
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0 € 97 822 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0 € 97 822 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
79 837 € 81 242 € 77 958 € 122 299 € 62 204 € 59 698 € 67 907 € 32 554 € 21 665 € 21 973 € 20 713 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 48 279 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
42
562
Úroky
44 273 € 46 847 € 47 750 € 41 574 € 34 639 € 32 556 € 40 281 € 28 816 € 17 449 € 15 135 € 15 369 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
35 564 € 34 395 € 30 208 € 32 396 € 27 565 € 27 141 € 27 626 € 3 738 € 4 196 € 6 835 € 5 344 €
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0 € 0 € 0 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
3 279 519 € 2 740 474 € 2 534 513 € 2 386 107 € 2 247 599 € 2 150 110 € 2 361 381 € 2 129 503 € 1 979 157 € 1 961 785 € 1 897 962 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 629 127 € 2 217 228 € 2 043 141 € 1 993 653 € 1 908 709 € 1 824 887 € 1 975 972 € 1 734 637 € 1 693 677 € 1 738 883 € 1 686 384 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 847 € 3 279 € 7 230 € 8 037 € 5 133 € 167 800 € 192 424 € 162 135 € 111 344 € 67 110 € 62 571 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
647 545 € 519 967 € 484 142 € 384 417 € 333 757 € 157 424 € 191 184 € 194 196 € 171 719 € 144 360 € 143 962 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 38 535 € 2 417 € 11 432 € 5 045 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
7 887 233 € 7 146 253 € 6 383 569 € 6 379 265 € 5 747 223 € 5 484 144 € 5 964 178 € 4 865 959 € 4 876 333 € 5 398 778 € 5 077 972 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
259 523 € 259 497 € 230 869 € 170 930 € 163 424 € 89 436 € 86 722 € 108 155 € 114 365 € 140 172 € 159 895 €
67
602
Tržby z predaja služieb
238 153 € 236 718 € 209 455 € 160 758 € 150 061 € 79 366 € 77 486 € 97 263 € 109 328 € 133 870 € 156 609 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
21 370 € 22 780 € 21 414 € 10 172 € 13 363 € 10 070 € 9 237 € 10 892 € 5 037 € 6 302 € 3 286 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 877 € 0 € 0 € 0 € 0 €
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 877 € 0 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
5 037 466 € 4 588 775 € 4 371 238 € 3 926 330 € 3 647 515 € 3 481 624 € 3 457 935 € 3 264 143 € 2 835 870 € 3 348 442 € 3 518 788 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 639 425 € 4 203 824 € 3 966 398 € 3 529 771 € 3 258 544 € 3 073 791 € 3 105 428 € 2 921 150 € 2 479 320 € 3 236 809 € 3 386 743 €
82
633
Výnosy z poplatkov
398 041 € 384 951 € 404 840 € 396 559 € 388 971 € 407 832 € 352 507 € 342 993 € 356 550 € 111 633 € 132 045 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
721 491 € 671 984 € 651 876 € 359 661 € 360 474 € 352 507 € 692 814 € 381 583 € 367 078 € 605 150 € 920 733 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
410 398 € 322 551 € 302 450 € 64 567 € 93 663 € 103 135 € 391 831 € 88 763 € 113 498 € 406 073 € 541 990 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 213 € 4 115 € 4 950 € 7 308 € 6 800 € 9 673 € 8 960 € 9 507 € 11 367 € 12 487 € 15 037 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36 € 616 € 4 902 € 0 € 150 € 1 262 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
305 880 € 345 318 € 344 476 € 287 786 € 260 012 € 239 663 € 291 407 € 278 411 € 242 213 € 186 440 € 362 444 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
72 311 € 18 946 € 26 123 € 27 244 € 54 442 € 79 071 € 54 599 € 40 726 € 45 129 € 36 896 € 22 837 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
72 311 € 18 946 € 26 123 € 27 244 € 54 442 € 79 071 € 54 599 € 40 726 € 45 129 € 36 896 € 22 837 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22 837 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 600 € 4 300 € 4 300 € 4 000 € 37 565 € 41 394 € 30 550 € 40 726 € 45 129 € 36 896 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
67 711 € 14 646 € 21 823 € 23 244 € 16 877 € 37 676 € 24 049 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 378 € 2 252 € 1 319 € 72 831 € 389 € 414 € 351 € 686 € 1 080 € 4 177 € 19 252 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 72 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
1 279 € 2 252 € 1 319 € 231 € 389 € 414 € 351 € 686 € 1 080 € 4 009 € 11 053 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 € 232 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
98 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 967 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 161 € 0 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
1 019 € 36 593 € 348 € 2 815 € 0 € 774 € 1 933 € 2 021 € 1 162 € 1 817 € 2 888 €
110
672
Náhrady škôd
1 019 € 36 593 € 348 € 2 815 € 0 € 774 € 1 933 € 939 € 0 € 1 817 € 1 593 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 082 € 1 162 € 0 € 1 295 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 559 715 € 1 539 217 € 1 507 685 € 1 903 019 € 1 442 426 € 1 348 339 € 1 493 217 € 839 842 € 1 032 528 € 1 275 961 € 560 114 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
360 178 € 334 891 € 455 845 € 698 941 € 469 178 € 365 918 € 377 217 € 277 560 € 614 804 € 392 523 € 245 834 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
841 626 € 928 797 € 890 124 € 1 047 925 € 811 374 € 755 673 € 935 639 € 274 359 € 275 294 € 634 726 € 191 164 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 69 064 € 34 710 € 143 876 € 12 535 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
16 560 € 12 709 € 3 000 € 3 489 € 4 637 € 24 700 € 13 485 € 47 938 € 52 005 € 159 296 € 25 260 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
14 353 € 102 760 € 10 261 € 10 614 € 30 265 € 10 539 € 5 145 € 687 € 591 € 636 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
326 998 € 160 059 € 148 455 € 142 051 € 126 972 € 122 445 € 127 023 € 95 422 € 77 299 € 88 780 € 97 856 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
7 652 903 € 7 117 265 € 6 789 458 € 6 462 831 € 5 668 671 € 5 352 163 € 5 788 449 € 4 637 156 € 4 397 212 € 5 412 615 € 5 204 507 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-234 330 € -28 988 € 405 889 € 83 566 € -78 552 € -131 981 € -175 730 € -228 803 € -479 121 € 13 837 € 126 535 €
136
591
Splatná daň z príjmov
289 € 477 € 324 € 79 € 100 € 78 € 62 € 4 086 € 1 480 € 1 172 € 100 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-234 619 € -29 465 € 405 565 € 83 487 € -78 653 € -132 058 € -175 792 € -232 889 € -480 601 € 12 665 € 126 435 €