Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Banská Štiavnica

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
199 142€ 198 619€ 253 229€ 198 091€ 203 632€ 209 689€ 182 397€ 181 694€ 181 977€ 149 727€ 245 749€ 196 057€ 250 616€ 237 702€
02
501
Spotreba materiálu
114 640€ 113 443€ 154 597€ 105 059€ 101 069€ 92 629€ 91 799€ 104 197€ 92 175€ 76 011€ 140 164€ 108 644€ 83 295€ 117 905€
03
502
Spotreba energie
76 729€ 74 964€ 85 424€ 80 504€ 88 444€ 103 603€ 80 006€ 65 583€ 79 376€ 65 490€ 95 943€ 82 381€ 162 016€ 117 075€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
7 774€ 10 213€ 13 207€ 12 528€ 14 120€ 13 456€ 10 592€ 11 914€ 10 427€ 8 225€ 9 642€ 5 032€ 5 305€ 2 722€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
821 319€ 694 490€ 1 105 590€ 799 028€ 795 842€ 630 320€ 618 443€ 584 026€ 655 276€ 512 160€ 580 649€ 841 338€ 777 644€ 743 411€
07
511
Opravy a udržiavanie
430 977€ 232 884€ 399 041€ 359 038€ 373 232€ 326 362€ 210 389€ 109 709€ 198 177€ 115 508€ 210 171€ 250 078€ 394 889€ 319 757€
08
512
Cestovné
1 944€ 2 134€ 9 126€ 9 227€ 8 577€ 6 831€ 5 497€ 7 650€ 5 115€ 6 791€ 9 469€ 16 874€ 12 261€ 19 817€
09
513
Náklady na reprezentáciu
14 705€ 15 468€ 44 193€ 49 706€ 43 494€ 25 350€ 22 189€ 22 065€ 20 171€ 26 737€ 22 563€ 38 747€ 31 691€ 29 708€
10
518
Ostatné služby
373 694€ 444 005€ 653 229€ 381 058€ 370 538€ 271 776€ 380 368€ 444 602€ 431 814€ 363 123€ 338 446€ 535 639€ 338 803€ 374 129€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 158 487€ 2 029 680€ 1 920 168€ 1 596 158€ 1 469 302€ 1 322 025€ 1 256 800€ 1 197 814€ 1 052 001€ 1 064 906€ 1 117 729€ 1 198 738€ 1 186 438€ 1 182 699€
12
521
Mzdové náklady
1 530 475€ 1 460 672€ 1 362 245€ 1 133 720€ 1 037 704€ 929 005€ 883 368€ 858 833€ 769 946€ 788 765€ 822 336€ 888 313€ 851 802€ 827 192€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
517 599€ 466 562€ 461 220€ 381 610€ 354 935€ 317 136€ 300 420€ 290 980€ 265 149€ 257 216€ 273 946€ 275 207€ 262 755€ 254 332€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 190€ 6 223€ 5 678€ 5 525€ 4 762€ 4 507€ 4 341€ 4 018€ 4 226€ 4 480€ 6 761€ 8 339€ 10€ 664€
15
527
Zákonné sociálne náklady
100 223€ 96 222€ 90 925€ 75 303€ 71 900€ 71 377€ 68 672€ 43 984€ 12 679€ 14 445€ 14 686€ 26 879€ 71 871€ 100 113€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 381€ 8 002€ 6 211€ 5 830€ 9 913€ 5 628€ 2 963€ 3 351€ 18 267€ 15 454€ 8 216€ 4 554€ 2 744€ 12 713€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 381€ 8 002€ 6 211€ 5 830€ 9 913€ 5 627€ 2 963€ 3 351€ 18 267€ 15 454€ 8 216€ 4 554€ 2 744€ 12 713€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
352 786€ 366 527€ 448 323€ 690 111€ 482 293€ 447 481€ 472 627€ 375 985€ 337 551€ 858 930€ 207 448€ 155 068€ 445 861€ 204 209€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
70 199€ 159 329€ 175 159€ 452 610€ 250 332€ 156 212€ 205 938€ 125 306€ 94 798€ 691 849€ 58 504€ 2 105€ 333 740€ 132 875€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5 321€ 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
457€ 307€ 6€ 157€ 0€ 0€ 0€ 28€ 33€ 18€ 420€ 0€ 5€ 33€
26
546
Odpis pohľadávky
5 023€ 2 054€ 4 666€ 12 284€ 3 219€ 17 647€ 13 207€ 1 769€ 7 136€ 49€ 4 969€ 15 604€ 4 387€ 3 519€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
276 914€ 204 286€ 262 819€ 223 427€ 228 742€ 273 622€ 253 483€ 248 882€ 235 583€ 167 015€ 143 555€ 137 359€ 107 729€ 67 782€
28
549
Manká a škody
193€ 550€ 351€ 1 413€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 335 787€ 1 231 602€ 1 192 347€ 1 238 658€ 1 363 556€ 1 155 955€ 1 337 629€ 1 094 551€ 1 029 264€ 933 714€ 544 111€ 479 756€ 751 717€ 778 563€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 256 510€ 1 203 409€ 1 167 262€ 1 158 347€ 1 237 855€ 1 131 320€ 1 308 182€ 1 034 676€ 977 244€ 889 337€ 471 062€ 409 475€ 706 588€ 741 651€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
79 277€ 28 193€ 25 085€ 80 312€ 27 879€ 24 636€ 29 447€ 59 875€ 52 019€ 44 377€ 73 049€ 70 281€ 45 129€ 36 912€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 800€ 7 900€ 7 900€ 4 600€ 4 600€ 4 300€ 4 300€ 4 000€ 35 848€ 41 394€ 30 550€ 42 444€ 45 129€ 36 912€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
71 477€ 20 293€ 17 185€ 75 712€ 23 279€ 20 336€ 25 147€ 55 875€ 16 171€ 2 983€ 42 499€ 27 837€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 97 822€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 97 822€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
85 673€ 83 869€ 83 095€ 79 837€ 81 242€ 77 958€ 122 299€ 62 204€ 59 698€ 67 907€ 32 554€ 21 665€ 21 973€ 20 713€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
39 469€ 41 056€ 42 014€ 44 273€ 46 847€ 47 750€ 41 574€ 34 639€ 32 556€ 40 281€ 28 816€ 17 449€ 15 135€ 15 369€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
46 204€ 42 813€ 41 081€ 35 564€ 34 395€ 30 208€ 32 396€ 27 565€ 27 141€ 27 626€ 3 738€ 4 196€ 6 835€ 5 344€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 726 212€ 3 313 390€ 3 426 811€ 3 279 519€ 2 740 474€ 2 534 513€ 2 386 107€ 2 247 599€ 2 150 110€ 2 361 381€ 2 129 503€ 1 979 157€ 1 961 785€ 1 897 962€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 022 838€ 2 709 072€ 2 745 936€ 2 629 127€ 2 217 228€ 2 043 141€ 1 993 653€ 1 908 709€ 1 824 887€ 1 975 972€ 1 734 637€ 1 693 677€ 1 738 883€ 1 686 384€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
5 774€ 721€ 3 323€ 2 847€ 3 279€ 7 230€ 8 037€ 5 133€ 167 800€ 192 424€ 162 135€ 111 344€ 67 110€ 62 571€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
697 600€ 603 597€ 677 552€ 647 545€ 519 967€ 484 142€ 384 417€ 333 757€ 157 424€ 191 184€ 194 196€ 171 719€ 144 360€ 143 962€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 800€ 38 535€ 2 417€ 11 432€ 5 045€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
8 685 789€ 7 926 180€ 8 435 774€ 7 887 233€ 7 146 253€ 6 383 569€ 6 379 265€ 5 747 223€ 5 484 144€ 5 964 178€ 4 865 959€ 4 876 333€ 5 398 778€ 5 077 972€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
243 116€ 203 771€ 209 115€ 259 523€ 259 497€ 230 869€ 170 930€ 163 424€ 89 436€ 86 722€ 108 155€ 114 365€ 140 172€ 159 895€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
232 298€ 190 884€ 190 974€ 238 153€ 236 718€ 209 455€ 160 758€ 150 061€ 79 366€ 77 486€ 97 263€ 109 328€ 133 870€ 156 609€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
10 818€ 12 887€ 18 140€ 21 370€ 22 780€ 21 414€ 10 172€ 13 363€ 10 070€ 9 237€ 10 892€ 5 037€ 6 302€ 3 286€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 877€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 877€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
5 937 394€ 5 658 213€ 5 408 163€ 5 037 466€ 4 588 775€ 4 371 238€ 3 926 330€ 3 647 515€ 3 481 624€ 3 457 935€ 3 264 143€ 2 835 870€ 3 348 442€ 3 518 788€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 378 609€ 5 119 506€ 4 991 940€ 4 639 425€ 4 203 824€ 3 966 398€ 3 529 771€ 3 258 544€ 3 073 791€ 3 105 428€ 2 921 150€ 2 479 320€ 3 236 809€ 3 386 743€
82
633
Výnosy z poplatkov
558 784€ 538 707€ 416 222€ 398 041€ 384 951€ 404 840€ 396 559€ 388 971€ 407 832€ 352 507€ 342 993€ 356 550€ 111 633€ 132 045€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
411 379€ 591 457€ 395 906€ 721 491€ 671 984€ 651 876€ 359 661€ 360 474€ 352 507€ 692 814€ 381 583€ 367 078€ 605 150€ 920 733€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
80 182€ 266 827€ 80 119€ 410 398€ 322 551€ 302 450€ 64 567€ 93 663€ 103 135€ 391 831€ 88 763€ 113 498€ 406 073€ 541 990€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
22 502€ 16 288€ 7 896€ 5 213€ 4 115€ 4 950€ 7 308€ 6 800€ 9 673€ 8 960€ 9 507€ 11 367€ 12 487€ 15 037€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 616€ 4 902€ 0€ 150€ 1 262€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
308 695€ 308 171€ 307 891€ 305 880€ 345 318€ 344 476€ 287 786€ 260 012€ 239 663€ 291 407€ 278 411€ 242 213€ 186 440€ 362 444€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
21 125€ 16 671€ 40 005€ 72 311€ 18 946€ 26 123€ 27 244€ 54 442€ 79 071€ 54 599€ 40 726€ 45 129€ 36 896€ 22 837€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
21 125€ 16 671€ 40 005€ 72 311€ 18 946€ 26 123€ 27 244€ 54 442€ 79 071€ 54 599€ 40 726€ 45 129€ 36 896€ 22 837€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 837€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 900€ 7 900€ 4 600€ 4 600€ 4 300€ 4 300€ 4 000€ 37 565€ 41 394€ 30 550€ 40 726€ 45 129€ 36 896€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
13 225€ 8 771€ 35 405€ 67 711€ 14 646€ 21 823€ 23 244€ 16 877€ 37 676€ 24 049€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 31€ 413€ 1 378€ 2 252€ 1 319€ 72 831€ 389€ 414€ 351€ 686€ 1 080€ 4 177€ 19 252€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 31€ 413€ 1 279€ 2 252€ 1 319€ 231€ 389€ 414€ 351€ 686€ 1 080€ 4 009€ 11 053€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 232€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 98€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 967€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 161€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
22 973€ 3 911€ 1 460€ 1 019€ 36 593€ 348€ 2 815€ 0€ 774€ 1 933€ 2 021€ 1 162€ 1 817€ 2 888€
110
672
Náhrady škôd
22 973€ 3 911€ 1 460€ 1 019€ 36 593€ 348€ 2 815€ 0€ 774€ 1 933€ 939€ 0€ 1 817€ 1 593€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 082€ 1 162€ 0€ 1 295€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 579 671€ 1 533 759€ 1 765 285€ 1 559 715€ 1 539 217€ 1 507 685€ 1 903 019€ 1 442 426€ 1 348 339€ 1 493 217€ 839 842€ 1 032 528€ 1 275 961€ 560 114€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
437 248€ 491 406€ 710 314€ 360 178€ 334 891€ 455 845€ 698 941€ 469 178€ 365 918€ 377 217€ 277 560€ 614 804€ 392 523€ 245 834€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
963 632€ 871 452€ 851 991€ 841 626€ 928 797€ 890 124€ 1 047 925€ 811 374€ 755 673€ 935 639€ 274 359€ 275 294€ 634 726€ 191 164€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 064€ 34 710€ 143 876€ 12 535€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 569€ 10 000€ 11 726€ 16 560€ 12 709€ 3 000€ 3 489€ 4 637€ 24 700€ 13 485€ 47 938€ 52 005€ 159 296€ 25 260€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
23 974€ 23 449€ 17 703€ 14 353€ 102 760€ 10 261€ 10 614€ 30 265€ 10 539€ 5 145€ 687€ 591€ 636€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
148 247€ 137 453€ 173 552€ 326 998€ 160 059€ 148 455€ 142 051€ 126 972€ 122 445€ 127 023€ 95 422€ 77 299€ 88 780€ 97 856€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 215 659€ 8 007 813€ 7 820 347€ 7 652 903€ 7 117 265€ 6 789 458€ 6 462 831€ 5 668 671€ 5 352 163€ 5 788 449€ 4 637 156€ 4 397 212€ 5 412 615€ 5 204 507€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-470 130€ 81 633€ -615 427€ -234 330€ -28 988€ 405 889€ 83 566€ -78 552€ -131 981€ -175 730€ -228 803€ -479 121€ 13 837€ 126 535€
136
591
Splatná daň z príjmov
63€ 27€ 186€ 289€ 477€ 324€ 79€ 100€ 78€ 62€ 4 086€ 1 480€ 1 172€ 100€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-470 193€ 81 606€ -615 613€ -234 619€ -29 465€ 405 565€ 83 487€ -78 653€ -132 058€ -175 792€ -232 889€ -480 601€ 12 665€ 126 435€