Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 886 254€ 10 791 061€ 10 771 829€ 7 119 830€ 6 738 762€ 6 666 949€ 6 669 027€ 6 726 455€ 6 687 521€ 6 533 635€ 6 751 458€ 6 634 560€ 5 722 532€ 3 395 425€ 2 503 367€ 2 309 740€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
10 344 266€ 10 400 116€ 10 368 176€ 6 829 593€ 6 470 097€ 6 405 581€ 6 453 170€ 6 429 603€ 6 574 983€ 6 463 225€ 6 682 459€ 6 565 529€ 5 637 812€ 3 331 211€ 2 369 411€ 2 178 262€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
26 381€ 8 736€ 9 099€ 9 462€ 8 948€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 543€ 8 298€ 9 311€ 10 662€ 4 519€ 5 406€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
88€ 437€ 801€ 1 164€ 649€ 0€ 0€ 0€ 0€ 245€ 0€ 1 013€ 2 364€ 3 714€ 5 065€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 8 298€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
26 293€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 805€ 341€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
9 779 393€ 9 943 972€ 9 911 669€ 6 166 448€ 5 809 467€ 5 753 377€ 5 808 514€ 5 797 486€ 5 965 909€ 5 875 809€ 6 166 876€ 6 057 943€ 5 134 778€ 2 844 622€ 1 866 685€ 1 702 286€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 600 886€ 4 605 470€ 4 609 643€ 774 738€ 774 668€ 774 559€ 776 700€ 781 353€ 779 503€ 646 984€ 647 585€ 406 451€ 412 034€ 412 386€ 418 836€ 421 583€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 940 413€ 5 021 342€ 5 181 113€ 5 059 842€ 4 486 964€ 4 649 424€ 4 736 132€ 4 777 864€ 4 934 370€ 5 066 048€ 4 929 220€ 5 055 509€ 904 143€ 874 157€ 241 457€ 151 953€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
88 779€ 96 397€ 80 939€ 58 183€ 58 364€ 46 660€ 59 482€ 44 799€ 52 709€ 45 200€ 53 023€ 59 738€ 67 291€ 72 321€ 27 578€ 28 535€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
46 082€ 53 791€ 2 659€ 3 833€ 7 007€ 9 385€ 14 190€ 21 026€ 27 862€ 34 926€ 32 028€ 34 726€ 52 579€ 71 246€ 3 608€ 7 020€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 951€ 3 729€ 228€ 239€ 882€ 2 110€ 2 215€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
799€ 1 430€ 1 717€ 2 921€ 3 352€ 4 532€ 2 929€ 1 577€ 597€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
102 433€ 165 541€ 35 598€ 266 931€ 479 112€ 268 817€ 219 081€ 170 867€ 170 867€ 60 700€ 501 291€ 501 291€ 3 698 492€ 1 413 630€ 1 173 096€ 1 090 980€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
538 492€ 447 408€ 447 408€ 653 682€ 651 682€ 643 906€ 636 358€ 623 818€ 600 776€ 579 117€ 507 039€ 499 287€ 493 723€ 475 927€ 498 207€ 470 570€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
533 492€ 442 408€ 442 408€ 651 682€ 651 682€ 643 906€ 636 358€ 623 818€ 600 776€ 579 117€ 507 039€ 497 771€ 475 263€ 475 263€ 463 984€ 452 956€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€ 664€ 664€ 664€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 516€ 17 796€ 0€ 33 559€ 16 452€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
537 591€ 387 152€ 400 170€ 288 013€ 266 286€ 259 018€ 213 955€ 295 124€ 110 241€ 68 845€ 62 042€ 67 107€ 81 458€ 63 541€ 133 042€ 126 806€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
4 864€ 4 649€ 4 857€ 5 098€ 4 080€ 4 756€ 4 781€ 3 022€ 3 178€ 3 282€ 3 485€ 3 552€ 4 714€ 5 515€ 5 731€ 6 200€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
4 864€ 4 649€ 4 857€ 5 098€ 4 080€ 4 756€ 4 781€ 3 022€ 3 178€ 3 282€ 3 485€ 3 552€ 4 714€ 5 515€ 5 731€ 6 200€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
17 272€ 14 484€ 15 824€ 13 280€ 14 028€ 12 116€ 13 549€ 11 081€ 14 928€ 19 084€ 11 718€ 9 212€ 0€ 3 798€ 242€ 32€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
16 703€ 13 922€ 13 860€ 12 689€ 13 983€ 12 077€ 12 629€ 11 052€ 14 904€ 17 673€ 11 708€ 9 186€ 0€ 0€ 242€ 17€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
569€ 562€ 1 964€ 590€ 45€ 39€ 60€ 30€ 24€ 1 410€ 10€ 26€ 0€ 6€ 0€ 15€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 860€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 792€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
91 862€ 35 770€ 47 818€ 23 986€ 17 845€ 14 060€ 15 170€ 18 010€ 24 978€ 22 367€ 29 864€ 30 943€ 26 770€ 24 586€ 87 934€ 79 174€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 198€ 576€ 2 316€ 1 665€ 1 449€ 3 122€ 3 230€ 1 489€ 3 530€ 521€ 3 635€ 741€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€ 0€ 590€ 100€ 139€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
50 614€ 6 821€ 20 366€ 10 202€ 6 060€ 5 718€ 3 875€ 4 791€ 7 833€ 4 684€ 5 763€ 3 823€ 3 967€ 4 958€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
11 565€ 11 533€ 8 542€ 6 980€ 6 109€ 6 227€ 5 252€ 5 557€ 5 630€ 5 512€ 8 326€ 13 971€ 10 998€ 12 254€ 16 357€ 15 548€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 180€ 1 183€ 9 010€ 5 126€ 689€ 684€ 1 299€ 5 107€ 1 646€ 756€ 6 822€ 4 049€ 1 851€ 4 905€ 64 174€ 62 735€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 13€ 11€ 17€ 0€ 0€ 0€ 148€ 0€ 0€ 14€ 24€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
28 503€ 16 234€ 9 901€ 1 665€ 2 779€ 838€ 2 429€ 889€ 8 420€ 8 293€ 5 576€ 7 491€ 6 424€ 1 344€ 3 644€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
423 593€ 332 249€ 331 670€ 245 649€ 230 333€ 228 086€ 180 455€ 263 012€ 67 157€ 24 113€ 16 975€ 23 401€ 49 974€ 29 642€ 39 135€ 41 400€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
615€ 1 063€ 923€ 952€ 1 610€ 1 876€ 2 108€ 1 846€ 2 073€ 988€ 433€ 512€ 218€ 282€ 1 047€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
422 978€ 331 187€ 330 747€ 244 697€ 228 723€ 226 210€ 178 347€ 261 165€ 65 084€ 23 124€ 16 542€ 22 889€ 49 756€ 29 360€ 38 088€ 41 373€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 397€ 3 793€ 3 483€ 2 223€ 2 378€ 2 349€ 1 901€ 1 728€ 2 297€ 1 566€ 6 958€ 1 924€ 3 262€ 673€ 914€ 4 672€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 397€ 3 793€ 3 483€ 2 223€ 2 378€ 2 349€ 1 901€ 1 728€ 2 297€ 1 566€ 1 334€ 1 924€ 3 262€ 673€ 914€ 2 339€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 624€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 333€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 886 254€ 10 791 061€ 10 771 829€ 7 119 830€ 6 738 762€ 6 666 949€ 6 669 027€ 6 726 455€ 6 687 521€ 6 533 635€ 6 751 458€ 6 634 560€ 5 722 532€ 3 395 425€ 2 503 367€ 2 309 740€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 259 629€ 5 966 411€ 5 962 388€ 2 217 051€ 2 167 626€ 2 100 599€ 1 968 183€ 1 907 838€ 1 797 971€ 1 560 392€ 1 541 062€ 1 382 632€ 1 437 838€ 1 440 484€ 2 127 300€ 2 156 792€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -47 168€ -40 979€ -29 015€ -29 015€ 10 496€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -47 168€ -40 979€ -29 015€ -29 015€ 10 496€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
6 259 629€ 5 966 411€ 5 962 388€ 2 217 051€ 2 167 626€ 2 100 599€ 1 968 183€ 1 907 838€ 1 797 971€ 1 560 392€ 1 588 230€ 1 423 611€ 1 466 853€ 1 469 499€ 2 116 804€ 2 156 792€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
5 979 747€ 5 962 214€ 2 226 421€ 2 163 956€ 2 100 599€ 2 006 809€ 1 907 838€ 1 794 034€ 1 560 392€ 1 593 142€ 1 666 895€ 1 466 853€ 1 467 020€ 1 423 988€ 2 155 070€ 2 099 470€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
279 883€ 4 197€ 3 735 967€ 53 096€ 67 027€ 93 790€ 60 344€ 113 804€ 237 579€ -32 750€ -78 665€ -43 242€ -167€ 45 511€ -38 266€ 57 322€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 388 822€ 2 542 066€ 2 597 594€ 2 615 322€ 2 515 582€ 2 619 752€ 2 718 533€ 2 924 556€ 2 920 431€ 3 049 933€ 3 184 015€ 3 285 107€ 2 875 288€ 1 149 858€ 227 278€ 39 536€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 000€ 5 100€ 4 600€ 7 833€ 7 503€ 5 219€ 5 384€ 4 723€ 3 573€ 3 975€ 16 390€ 20 237€ 13 914€ 16 660€ 13 990€ 10 265€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 000€ 5 100€ 4 600€ 7 833€ 7 503€ 5 219€ 5 384€ 4 723€ 3 573€ 3 975€ 16 390€ 20 237€ 13 914€ 16 660€ 13 990€ 10 265€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
140 762€ 88 479€ 99 509€ 51 805€ 9 383€ 13 478€ 113 503€ 6 170€ 8 473€ 9 060€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
140 762€ 88 479€ 99 509€ 51 805€ 9 383€ 13 478€ 113 503€ 6 170€ 8 473€ 5 961€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 099€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 925 626€ 2 006 322€ 2 097 565€ 2 192 385€ 2 286 715€ 2 381 125€ 2 471 802€ 2 561 524€ 2 562 772€ 2 743 742€ 2 831 204€ 2 912 786€ 2 249 112€ 881 303€ 400€ 1 703€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 823 888€ 1 921 155€ 2 017 441€ 2 112 749€ 2 207 102€ 2 300 572€ 2 392 906€ 2 484 434€ 2 484 434€ 2 663 624€ 2 753 391€ 2 841 528€ 2 215 500€ 880 738€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
75 846€ 78 271€ 74 479€ 73 780€ 74 228€ 75 126€ 73 531€ 71 803€ 73 117€ 74 198€ 71 690€ 71 050€ 33 234€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 292€ 6 896€ 5 646€ 5 152€ 3 979€ 3 318€ 2 552€ 1 772€ 1 003€ 998€ 500€ 208€ 378€ 565€ 400€ 1 703€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
17 600€ 0€ 0€ 703€ 1 406€ 2 109€ 2 812€ 3 515€ 4 218€ 4 921€ 5 624€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
112 411€ 183 733€ 150 026€ 123 222€ 104 363€ 89 620€ 86 245€ 64 913€ 143 231€ 64 265€ 84 624€ 79 467€ 311 874€ 59 113€ 81 463€ 14 290€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
37 097€ 115 424€ 63 295€ 64 529€ 51 759€ 34 577€ 35 658€ 20 682€ 13 850€ 31 417€ 50 894€ 48 298€ 282 266€ 22 987€ 41 402€ 5 617€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 489€ 3 139€ 14 883€ 1 635€ 1 269€ 1 564€ 2 043€ 1 940€ 1 487€ 1 082€ 3 611€ 1 080€ 4 464€ 1 290€ 15 401€ 1 530€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 248€ 1 248€ 1 248€ 1 748€ 2 748€ 2 748€ 2 000€ 2 000€ 91 537€ 1 020€ 1 455€ 1 455€ 1 853€ 853€ 853€ 891€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 643€ 2 031€ 1 717€ 4 061€ 2 984€ 4 555€ 2 863€ 2 182€ 1 890€ 4 221€ 2 819€ 2 530€ 2 364€ 2 757€ 2 526€ 309€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
34 360€ 27 909€ 29 100€ 25 254€ 23 860€ 22 471€ 21 026€ 18 368€ 16 165€ 11 582€ 11 752€ 12 808€ 10 686€ 11 686€ 10 546€ 5 943€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
22 330€ 18 649€ 19 473€ 20 793€ 18 063€ 19 106€ 18 699€ 16 132€ 15 187€ 11 038€ 10 692€ 10 425€ 8 112€ 8 251€ 8 018€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
4 827€ 3 969€ 4 209€ 5 152€ 3 680€ 4 599€ 3 957€ 3 609€ 3 116€ 2 514€ 2 422€ 2 671€ 1 721€ 1 727€ 1 790€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 244€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
6 417€ 11 364€ 16 100€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 390€ 980€ 200€ 408€ 1 318€ 927€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
208 023€ 258 432€ 245 893€ 240 077€ 107 618€ 130 310€ 155 102€ 179 894€ 204 686€ 229 478€ 242 738€ 272 618€ 300 388€ 192 782€ 131 388€ 13 278€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
59 449€ 86 141€ 112 833€ 139 525€ 107 618€ 128 810€ 150 002€ 171 194€ 171 194€ 213 578€ 234 770€ 255 962€ 275 388€ 192 782€ 131 388€ 13 278€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
148 573€ 128 411€ 89 181€ 56 673€ 0€ 1 500€ 5 100€ 8 700€ 33 492€ 15 900€ 7 968€ 16 656€ 21 000€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 43 879€ 43 879€ 43 879€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 237 803€ 2 282 584€ 2 211 847€ 2 287 456€ 2 055 554€ 1 946 598€ 1 982 311€ 1 894 060€ 1 969 118€ 1 923 311€ 2 026 381€ 1 966 821€ 1 409 406€ 805 083€ 148 789€ 113 412€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
229€ 38€ 50€ 64€ 218€ 254€ 329€ 400€ 1 517€ 1 945€ 1 526€ 1 516€ 28€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 237 575€ 2 282 547€ 2 211 797€ 2 287 392€ 2 055 337€ 1 946 344€ 1 981 982€ 1 893 660€ 1 967 601€ 1 921 365€ 2 024 855€ 1 965 305€ 1 409 378€ 805 083€ 148 789€ 113 412€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€