Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
110 825€ 92 556€ 76 735€ 71 944€ 54 720€ 124 756€ 145 372€ 67 597€ 89 531€ 44 407€ 38 104€ 22 038€ 21 122€ 27 418€
02
501
Spotreba materiálu
86 003€ 68 634€ 55 649€ 47 372€ 38 494€ 100 331€ 123 986€ 51 622€ 70 477€ 33 595€ 25 956€ 12 784€ 10 528€ 18 788€
03
502
Spotreba energie
24 822€ 23 922€ 21 087€ 24 572€ 16 226€ 24 425€ 21 386€ 15 975€ 19 054€ 10 812€ 12 148€ 9 254€ 10 594€ 8 630€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
138 216€ 116 342€ 120 232€ 96 837€ 90 953€ 60 613€ 86 426€ 93 053€ 75 591€ 70 724€ 83 939€ 36 371€ 42 760€ 19 186€
07
511
Opravy a udržiavanie
19 913€ 13 624€ 22 744€ 20 954€ 10 423€ 20 316€ 12 229€ 22 656€ 18 916€ 6 105€ 2 576€ 3 879€ 15 507€ 2 821€
08
512
Cestovné
153€ 172€ 1 579€ 1 557€ 813€ 559€ 364€ 403€ 1 188€ 1 076€ 396€ 237€ 205€ 166€
09
513
Náklady na reprezentáciu
425€ 1 592€ 1 029€ 1 170€ 1 170€ 1 113€ 1 619€ 2 595€ 1 287€ 1 342€ 903€ 971€ 1 347€ 664€
10
518
Ostatné služby
117 726€ 100 954€ 94 880€ 73 157€ 78 546€ 38 625€ 72 214€ 67 399€ 54 200€ 62 201€ 80 064€ 31 284€ 25 701€ 15 535€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
505 791€ 436 395€ 396 734€ 313 105€ 290 949€ 280 097€ 322 073€ 294 956€ 199 508€ 113 867€ 185 202€ 59 810€ 55 537€ 50 621€
12
521
Mzdové náklady
370 766€ 318 654€ 290 805€ 229 387€ 214 072€ 207 343€ 232 489€ 208 355€ 145 472€ 81 996€ 132 792€ 44 233€ 43 357€ 38 738€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
126 130€ 107 987€ 96 546€ 77 770€ 70 826€ 65 746€ 73 241€ 72 016€ 49 717€ 26 664€ 43 474€ 13 983€ 11 020€ 10 091€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 895€ 9 754€ 9 383€ 5 948€ 6 050€ 7 007€ 16 344€ 14 586€ 4 319€ 5 207€ 8 936€ 1 594€ 1 160€ 1 792€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 488€ 10 932€ 5 977€ 11 925€ 19 854€ 21 962€ 20 237€ 11 731€ 9 442€ 8 497€ 9 382€ 2 691€ 2 621€ 3 983€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 2€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 100€ 0€ 610€ 647€ 477€ 868€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 388€ 10 832€ 5 977€ 11 315€ 19 207€ 21 485€ 19 369€ 11 731€ 8 715€ 8 483€ 9 382€ 2 691€ 2 619€ 3 983€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 667€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
220 873€ 220 288€ 221 052€ 214 188€ 312 463€ 199 398€ 172 483€ 166 862€ 169 336€ 179 725€ 154 111€ 105 522€ 91 764€ 101 275€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
219 673€ 220 288€ 220 052€ 213 188€ 311 463€ 198 398€ 171 483€ 160 581€ 162 552€ 177 813€ 152 722€ 103 610€ 90 712€ 100 478€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 200€ 0€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 6 281€ 6 784€ 1 912€ 1 389€ 1 912€ 1 052€ 797€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 0€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 6 281€ 6 784€ 1 912€ 1 389€ 1 912€ 1 052€ 797€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
24 114€ 27 529€ 27 723€ 28 127€ 27 595€ 27 970€ 29 354€ 26 635€ 28 271€ 27 835€ 38 643€ 20 132€ 13 751€ 11 087€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
13 181€ 14 972€ 16 325€ 16 988€ 17 627€ 18 991€ 20 921€ 19 744€ 20 350€ 21 303€ 32 131€ 11 025€ 10 621€ 10 689€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 933€ 12 557€ 11 398€ 11 139€ 9 967€ 8 979€ 8 433€ 6 891€ 7 921€ 6 533€ 6 512€ 9 107€ 3 129€ 398€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
185 988€ 171 760€ 161 947€ 153 868€ 80 138€ 72 924€ 68 537€ 58 337€ 50 636€ 54 200€ 50 345€ 60 333€ 68 462€ 61 542€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
172 805€ 163 297€ 146 426€ 140 377€ 75 273€ 69 366€ 60 305€ 56 109€ 48 866€ 51 210€ 42 043€ 53 402€ 59 773€ 53 310€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
7 872€ 6 108€ 11 943€ 11 239€ 2 341€ 2 347€ 2 024€ 937€ 1 397€ 1 496€ 1 410€ 3 823€ 5 330€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
5 312€ 2 355€ 3 578€ 2 253€ 2 524€ 1 211€ 6 208€ 1 058€ 373€ 1 493€ 6 892€ 3 108€ 3 359€ 8 232€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 190 295€ 1 075 803€ 1 010 401€ 889 995€ 876 671€ 787 720€ 844 483€ 719 171€ 622 316€ 499 256€ 559 726€ 306 897€ 296 017€ 275 278€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
17 684€ 25 640€ 31 170€ 29 728€ 17 607€ 20 865€ 28 280€ 38 514€ 26 098€ 40 709€ 20 852€ 15 849€ 15 499€ 25 891€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 684€ 25 640€ 31 170€ 29 728€ 17 607€ 20 865€ 28 280€ 38 514€ 26 098€ 40 709€ 20 852€ 15 849€ 15 499€ 25 891€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 27 833€ 22 779€ 6 314€ 25 653€ 2 600€ 0€ 336€ 6 130€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 27 833€ 22 773€ 6 314€ 25 653€ 2 600€ 0€ 336€ 6 130€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
275 971€ 268 122€ 264 793€ 242 041€ 234 764€ 228 895€ 208 369€ 183 687€ 168 755€ 178 583€ 156 058€ 160 275€ 149 097€ 156 808€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
264 285€ 255 509€ 256 177€ 233 378€ 226 129€ 218 911€ 199 143€ 177 657€ 162 847€ 172 416€ 150 534€ 160 275€ 149 097€ 156 808€
82
633
Výnosy z poplatkov
11 685€ 12 613€ 8 616€ 8 662€ 8 635€ 9 984€ 9 226€ 6 030€ 5 908€ 6 166€ 5 524€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
269 282€ 229 012€ 222 184€ 182 785€ 160 497€ 142 968€ 122 402€ 124 487€ 116 705€ 85 154€ 46 346€ 32 399€ 41 062€ 18 888€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 2 968€ 5 170€ 1 572€ 300€ 1 455€ 3 100€ 69€ 702€ 2 529€ 0€ 535€ 897€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 7 429€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 20€ 80€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
269 282€ 229 012€ 211 788€ 177 615€ 158 925€ 142 668€ 120 887€ 121 387€ 116 637€ 84 382€ 43 797€ 32 319€ 40 527€ 17 991€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 6 281€ 6 784€ 1 912€ 1 389€ 1 912€ 1 052€ 797€ 1 959€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 6 281€ 6 784€ 1 912€ 1 389€ 1 912€ 1 052€ 797€ 1 959€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 6 281€ 6 784€ 1 912€ 1 389€ 1 912€ 1 052€ 797€ 1 959€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 3€ 97€ 59€ 71€ 41€ 57€ 25€ 55€ 14€ 16€ 683€ 16€ 33€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 3€ 97€ 59€ 71€ 41€ 57€ 25€ 55€ 14€ 16€ 16€ 16€ 33€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 667€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
360€ 0€ 988€ 155€ 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
360€ 0€ 988€ 155€ 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
657 902€ 533 655€ 460 357€ 442 144€ 484 901€ 391 692€ 492 461€ 384 381€ 327 330€ 199 789€ 348 744€ 105 901€ 73 568€ 94 536€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
424 804€ 310 724€ 247 722€ 219 138€ 232 038€ 249 837€ 364 265€ 284 082€ 224 062€ 85 104€ 253 219€ 33 169€ 21 118€ 8 929€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
147 453€ 147 698€ 142 697€ 142 990€ 236 674€ 131 404€ 120 194€ 92 459€ 97 939€ 109 906€ 90 892€ 66 576€ 45 161€ 77 972€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
85 645€ 75 232€ 69 939€ 80 017€ 16 189€ 10 452€ 8 002€ 7 839€ 5 329€ 4 778€ 4 633€ 6 156€ 7 289€ 7 635€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 222 398€ 1 057 431€ 980 590€ 897 912€ 899 008€ 813 294€ 880 630€ 744 191€ 666 510€ 508 237€ 573 928€ 316 495€ 286 169€ 298 115€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
32 104€ -18 372€ -29 810€ 7 917€ 22 338€ 25 574€ 36 147€ 25 020€ 44 194€ 8 981€ 14 202€ 9 598€ -9 848€ 22 837€
136
591
Splatná daň z príjmov
87€ 1€ 5€ 104€ 3€ 6€ 40€ 14€ 49€ 24€ 518€ 211€ 137€ 199€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
32 017€ -18 372€ -29 815€ 7 813€ 22 334€ 25 568€ 36 108€ 25 007€ 44 145€ 8 957€ 13 684€ 9 387€ -9 985€ 22 638€