Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
235 925€ 147 870€ 148 397€ 174 746€ 143 527€ 148 783€ 145 575€ 134 190€ 218 834€ 238 419€ 181 573€ 197 610€
02
501
Spotreba materiálu
165 618€ 73 759€ 77 326€ 106 145€ 67 079€ 76 781€ 62 705€ 52 844€ 87 683€ 143 626€ 84 181€ 112 732€
03
502
Spotreba energie
70 307€ 74 111€ 71 071€ 68 602€ 76 448€ 72 002€ 82 869€ 81 346€ 131 151€ 94 793€ 97 392€ 84 878€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
654 186€ 689 560€ 655 470€ 564 743€ 536 095€ 561 872€ 496 951€ 461 819€ 508 800€ 714 143€ 801 229€ 496 363€
07
511
Opravy a udržiavanie
177 297€ 251 491€ 293 139€ 197 240€ 203 684€ 218 434€ 195 981€ 140 455€ 206 225€ 378 322€ 461 491€ 276 120€
08
512
Cestovné
3 143€ 1 481€ 1 610€ 1 960€ 927€ 3 409€ 1 021€ 1 132€ 844€ 2 040€ 2 587€ 2 504€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 033€ 5 996€ 6 090€ 5 723€ 3 401€ 4 638€ 4 171€ 3 165€ 181€ 0€ 297€ 1 449€
10
518
Ostatné služby
467 712€ 430 592€ 354 631€ 359 821€ 328 083€ 335 390€ 295 779€ 317 067€ 301 550€ 333 781€ 336 854€ 216 290€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 034 433€ 879 752€ 811 799€ 792 270€ 768 241€ 753 263€ 727 308€ 696 715€ 924 123€ 942 618€ 972 521€ 893 254€
12
521
Mzdové náklady
709 099€ 613 406€ 569 919€ 552 544€ 523 652€ 527 886€ 510 133€ 495 983€ 654 581€ 665 605€ 698 926€ 633 845€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
246 508€ 211 789€ 196 281€ 190 720€ 184 477€ 180 224€ 175 662€ 161 414€ 217 127€ 213 159€ 224 171€ 208 150€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 794€ 11 955€ 11 799€ 10 865€ 9 717€ 10 685€ 10 069€ 8 873€ 10 747€ 10 900€ 11 913€ 10 851€
15
527
Zákonné sociálne náklady
65 018€ 42 602€ 33 800€ 38 125€ 50 011€ 34 338€ 29 793€ 30 419€ 39 458€ 48 032€ 36 472€ 35 932€
16
528
Ostatné sociálne náklady
15€ 0€ 0€ 15€ 384€ 130€ 1 651€ 25€ 2 210€ 4 922€ 1 039€ 4 476€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 912€ 1 439€ 1 624€ 1 003€ 1 451€ 1 138€ 1 579€ 1 197€ 1 740€ 1 613€ 1 653€ 148€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 912€ 1 439€ 1 624€ 1 003€ 1 451€ 1 138€ 1 579€ 1 197€ 1 740€ 1 613€ 1 653€ 148€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
312 139€ 108 290€ 175 924€ 113 261€ 45 103€ 145 328€ 208 675€ 343 604€ 92 285€ 173 233€ 60 113€ 126 153€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 937€ 9 396€ 19 027€ 14 880€ 10 779€ 41 985€ 8 511€ 240 127€ 31 797€ 127 486€ 39 345€ 98 655€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 11€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
110€ 0€ 70 925€ 0€ 733€ 0€ 0€ 70 925€ 300€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
190 318€ 0€ 28 820€ 14 355€ 688€ 73 700€ 87 493€ 1 451€ 8 077€ 0€ 285€ 17 614€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
106 774€ 98 893€ 57 141€ 84 026€ 32 891€ 29 642€ 112 671€ 29 245€ 52 111€ 45 747€ 10 890€ 9 884€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 856€ 0€ 0€ 9 593€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
653 541€ 623 716€ 618 041€ 595 977€ 561 968€ 553 494€ 506 224€ 525 584€ 514 494€ 387 696€ 181 895€ 462 988€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
629 479€ 569 049€ 566 285€ 555 170€ 536 282€ 492 791€ 441 611€ 441 280€ 443 464€ 315 432€ 130 636€ 101 372€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
24 062€ 54 668€ 51 757€ 40 807€ 25 686€ 60 703€ 64 613€ 84 304€ 71 030€ 72 264€ 51 259€ 361 616€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
18 271€ 36 808€ 42 182€ 24 319€ 15 875€ 33 437€ 48 169€ 51 496€ 51 562€ 32 945€ 44 918€ 26 533€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 791€ 17 860€ 9 575€ 16 488€ 9 812€ 27 266€ 16 443€ 32 807€ 19 468€ 39 319€ 6 341€ 335 083€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
45 799€ 47 540€ 51 009€ 51 357€ 50 389€ 48 673€ 41 841€ 34 323€ 31 521€ 40 471€ 22 594€ 25 876€
42
562
Úroky
32 394€ 29 469€ 31 145€ 31 763€ 33 774€ 30 997€ 22 063€ 18 095€ 20 758€ 26 807€ 4 967€ 14 488€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 365€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 405€ 18 071€ 19 864€ 19 594€ 16 615€ 17 676€ 18 600€ 16 228€ 10 763€ 13 664€ 16 262€ 11 388€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 178€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 287 724€ 1 157 426€ 965 409€ 889 034€ 860 170€ 885 434€ 851 058€ 874 994€ 539 235€ 479 366€ 489 229€ 734 389€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 185 641€ 1 061 941€ 867 605€ 793 593€ 762 802€ 801 352€ 776 456€ 784 908€ 456 490€ 407 884€ 388 080€ 632 263€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
7 179€ 7 155€ 7 000€ 7 067€ 7 068€ 17 491€ 9 409€ 8 550€ 8 650€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
94 904€ 88 330€ 90 804€ 88 374€ 90 300€ 66 591€ 65 193€ 81 536€ 74 095€ 71 482€ 101 149€ 102 126€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
4 225 659€ 3 655 592€ 3 427 673€ 3 182 391€ 2 966 944€ 3 097 983€ 2 979 211€ 3 072 425€ 2 831 032€ 2 977 559€ 2 710 807€ 2 936 781€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
41 596€ 40 744€ 45 884€ 49 350€ 51 952€ 47 390€ 41 971€ 49 728€ 52 696€ 36 457€ 35 862€ 42 349€
67
602
Tržby z predaja služieb
41 596€ 40 744€ 45 884€ 49 350€ 51 952€ 47 390€ 41 971€ 49 728€ 52 696€ 36 457€ 35 862€ 41 639€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 710€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 1 034€ 2 413€ 0€ 379€ 4 177€ 4 925€ 5 107€ 5 099€ 4 572€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 925€ 5 107€ 5 099€ 4 572€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 1 034€ 2 413€ 0€ 379€ 4 177€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
3 105 821€ 2 845 458€ 2 584 812€ 2 440 994€ 2 235 273€ 2 080 436€ 1 953 635€ 1 899 242€ 1 965 658€ 1 758 126€ 2 103 132€ 2 282 465€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 879 737€ 2 641 899€ 2 379 611€ 2 261 908€ 2 051 119€ 1 906 920€ 1 827 019€ 1 740 910€ 1 774 440€ 1 529 773€ 1 847 059€ 2 053 390€
82
633
Výnosy z poplatkov
226 084€ 203 559€ 205 201€ 179 086€ 184 155€ 173 516€ 126 616€ 158 332€ 191 218€ 228 353€ 256 073€ 229 075€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
392 246€ 258 801€ 678 823€ 555 399€ 212 879€ 313 403€ 147 266€ 509 170€ 285 062€ 1 174 262€ 341 978€ 343 355€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
121 020€ 19 806€ 205 863€ 107 478€ 14 609€ 43 414€ 24 175€ 305 714€ 52 172€ 152 715€ 136 351€ 342 874€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 151€ 180€ 1 410€ 305€ 1 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 802€ 2 200€ 4 121€ 3 257€ 6 517€ 2 630€ 3 772€ 4 380€ 3 043€ 21 792€ 2 025€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
267 324€ 236 644€ 468 659€ 443 255€ 191 448€ 266 117€ 119 319€ 199 077€ 229 847€ 999 721€ 203 602€ 481€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
242 247€ 65 021€ 33 458€ 33 077€ 45 698€ 61 304€ 143 446€ 50 434€ 55 560€ 42 936€ 27 436€ 375 882€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
242 247€ 65 021€ 33 458€ 33 077€ 45 698€ 61 304€ 143 446€ 50 434€ 55 560€ 42 936€ 27 436€ 375 882€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 947€ 62 871€ 3 630€ 15 875€ 33 437€ 48 169€ 55 826€ 47 233€ 39 767€ 40 088€ 24 542€ 35 618€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
205 300€ 2 151€ 29 828€ 17 202€ 12 262€ 13 135€ 87 620€ 3 201€ 15 793€ 2 848€ 2 894€ 340 264€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 79€ 196€ 47€ 64€ 111€ 95€ 207€ 120€ 249€ 1 276€ 5 863€
102
662
Úroky
0€ 79€ 196€ 47€ 64€ 111€ 95€ 207€ 120€ 249€ 1 275€ 5 863€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 235€ 0€ 1 295€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 191€ 0€ 1 278€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 17€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
802 928€ 670 347€ 570 444€ 598 850€ 528 298€ 550 737€ 601 167€ 507 452€ 501 961€ 625 276€ 238 619€ 162 848€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
193 102€ 60 722€ 102 746€ 87 828€ 74 017€ 96 911€ 159 595€ 65 596€ 114 389€ 424 250€ 145 021€ 70 161€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
383 539€ 364 490€ 365 439€ 367 529€ 358 117€ 368 379€ 354 553€ 357 034€ 323 780€ 47 844€ 9 297€ 8 706€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 370€ 4 505€ 5 730€ 42 792€ 2 900€ 3 781€ 3 884€ 3 738€ 7 471€ 2 352€ 11 340€ 100€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 046€ 6 194€ 7 466€ 8 561€ 8 561€ 9 227€ 6 058€ 6 384€ 9 844€ 110 027€ 20 327€ 23 469€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
215 870€ 234 436€ 89 064€ 92 140€ 84 703€ 72 439€ 77 077€ 74 699€ 46 477€ 40 803€ 52 634€ 60 412€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
4 584 837€ 3 880 450€ 3 913 618€ 3 678 751€ 3 076 576€ 3 053 380€ 2 887 958€ 3 020 409€ 2 866 217€ 3 642 413€ 2 754 697€ 3 217 334€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
359 178€ 224 858€ 485 944€ 496 360€ 109 633€ -44 603€ -91 253€ -52 016€ 35 185€ 664 854€ 43 890€ 280 553€
136
591
Splatná daň z príjmov
191€ 180€ 199€ 89€ 249€ 91€ 3€ 36€ 1 093€ 58€ 268€ 1 034€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
358 987€ 224 678€ 485 745€ 496 272€ 109 384€ -44 694€ -91 256€ -52 051€ 34 092€ 664 796€ 43 622€ 279 519€