Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 280 762€ 1 255 000€ 824 455€ 579 039€ 727 294€ 666 201€ 658 995€ 636 793€ 588 259€ 669 548€ 1 146 944€ 679 904€ 633 020€ 646 713€ 599 250€ 1 281 179€
02
501
Spotreba materiálu
699 176€ 557 739€ 434 346€ 304 432€ 443 306€ 378 852€ 354 975€ 345 813€ 313 688€ 386 521€ 824 820€ 394 389€ 311 802€ 389 922€ 312 652€ 1 000 321€
03
502
Spotreba energie
581 587€ 697 262€ 390 110€ 274 607€ 283 988€ 287 349€ 304 020€ 290 980€ 274 571€ 283 027€ 322 124€ 285 514€ 321 218€ 256 791€ 286 598€ 280 858€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 356 183€ 1 038 400€ 1 186 350€ 910 251€ 910 489€ 1 451 250€ 782 965€ 796 930€ 683 986€ 692 733€ 590 533€ 776 884€ 556 270€ 878 181€ 790 361€ 879 134€
07
511
Opravy a udržiavanie
199 789€ 207 188€ 397 192€ 176 889€ 349 061€ 925 092€ 272 769€ 203 059€ 112 755€ 268 310€ 153 602€ 398 929€ 186 340€ 486 873€ 419 012€ 512 712€
08
512
Cestovné
2 247€ 5 303€ 2 450€ 291€ 633€ 732€ 1 095€ 559€ 941€ 782€ 690€ 714€ 1 075€ 3 172€ 841€ 1 169€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 520€ 8 753€ 4 300€ 6 899€ 6 086€ 5 991€ 6 794€ 6 524€ 6 451€ 9 700€ 7 031€ 6 493€ 6 652€ 6 257€ 6 106€ 8 459€
10
518
Ostatné služby
1 143 627€ 817 155€ 782 408€ 726 172€ 554 708€ 519 435€ 502 307€ 586 788€ 563 839€ 413 941€ 429 210€ 370 748€ 362 203€ 381 879€ 364 402€ 356 794€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 880 374€ 3 510 090€ 2 941 537€ 2 700 319€ 2 561 080€ 2 237 961€ 2 060 443€ 1 889 002€ 1 757 672€ 1 735 681€ 1 836 786€ 1 799 900€ 1 779 062€ 1 798 598€ 1 666 416€ 1 511 394€
12
521
Mzdové náklady
2 737 390€ 2 490 939€ 2 099 433€ 1 950 909€ 1 829 361€ 1 587 292€ 1 472 770€ 1 354 258€ 1 255 996€ 1 241 459€ 1 311 689€ 1 297 730€ 1 272 619€ 1 283 118€ 1 211 170€ 1 100 828€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
937 483€ 845 742€ 718 510€ 631 446€ 616 247€ 540 295€ 495 287€ 450 693€ 426 814€ 419 505€ 449 335€ 430 559€ 421 829€ 415 072€ 389 427€ 362 358€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
21 324€ 12 864€ 11 189€ 7 352€ 7 551€ 6 480€ 6 015€ 6 286€ 6 493€ 6 301€ 6 858€ 6 999€ 7 167€ 7 620€ 5 837€ 2 828€
15
527
Zákonné sociálne náklady
184 177€ 160 545€ 112 406€ 110 613€ 107 921€ 103 895€ 86 371€ 77 765€ 68 370€ 68 417€ 68 905€ 64 613€ 77 372€ 92 713€ 59 650€ 45 380€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75€ 75€ 332€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
44 406€ 36 049€ 44 932€ 47 730€ 23 338€ 16 671€ 16 524€ 16 383€ 42 244€ 66 213€ 76 985€ 68 068€ 70 826€ 70 836€ 82 689€ 71 791€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
44 406€ 36 049€ 44 932€ 47 730€ 23 338€ 16 671€ 16 524€ 16 383€ 42 244€ 66 213€ 76 985€ 68 068€ 70 826€ 70 836€ 82 689€ 71 791€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
29 955€ 61 307€ 15 535€ 58 850€ 8 820€ 5 622€ 98 624€ 130 466€ 24 363€ 57 598€ 61 583€ 12 112€ 14 368€ 13 520€ 34 372€ 13 283€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 343€ 324€ 7 614€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 327€ 4 538€ 7 408€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
480€ 607€ 0€ 31€ 110€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 5€ 50 000€ 0€ 0€ 100€ 1 660€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 232€
26
546
Odpis pohľadávky
979€ 1 494€ 2€ 0€ 3 587€ 1€ 5 094€ 1 570€ 16 079€ 3 892€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
27 153€ 58 867€ 7 889€ 58 819€ 5 123€ 5 622€ 89 530€ 107 336€ 8 284€ 53 700€ 11 294€ 12 071€ 14 368€ 13 058€ 28 172€ 5 627€
28
549
Manká a škody
0€ 15€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 289€ 11€ 0€ 35€ 2€ 16€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
633 257€ 648 144€ 539 163€ 464 043€ 449 263€ 481 169€ 418 762€ 398 725€ 364 435€ 343 673€ 398 405€ 464 894€ 361 145€ 317 720€ 300 028€ 298 078€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
568 522€ 532 195€ 460 011€ 401 624€ 387 996€ 370 647€ 368 893€ 359 605€ 333 518€ 323 109€ 302 757€ 314 728€ 287 076€ 252 727€ 239 918€ 229 220€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
60 485€ 113 824€ 75 527€ 59 369€ 57 367€ 53 213€ 22 013€ 33 094€ 25 086€ 15 078€ 93 159€ 150 166€ 74 069€ 64 993€ 60 110€ 68 858€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
38 961€ 59 654€ 51 616€ 26 679€ 47 972€ 41 172€ 15 957€ 3 005€ 662€ 723€ 68 998€ 65 508€ 62 017€ 45 373€ 50 190€ 51 687€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
21 524€ 54 170€ 23 910€ 32 690€ 9 395€ 12 040€ 6 057€ 30 089€ 24 424€ 14 355€ 24 161€ 84 658€ 12 052€ 19 620€ 9 920€ 17 171€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
4 250€ 2 125€ 3 625€ 3 050€ 3 900€ 57 308€ 27 855€ 6 025€ 5 832€ 5 485€ 2 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
4 250€ 2 125€ 3 625€ 3 050€ 3 900€ 57 308€ 27 855€ 6 025€ 5 832€ 5 485€ 2 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
124 549€ 136 964€ 72 169€ 48 431€ 20 824€ 24 055€ 11 859€ 23 320€ 20 688€ 23 978€ 30 329€ 22 381€ 30 855€ 21 264€ 31 588€ 51 613€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
120 030€ 92 019€ 50 627€ 13 695€ 1 971€ 3 054€ 2 566€ 8 160€ 5 356€ 7 110€ 8 235€ 12 305€ 16 123€ 8 017€ 17 936€ 37 908€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 1€ 0€ 0€ 374€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 520€ 44 944€ 21 542€ 34 737€ 18 854€ 20 993€ 9 293€ 15 159€ 15 331€ 16 868€ 22 068€ 10 075€ 14 732€ 13 247€ 13 278€ 13 705€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 213 359€ 2 840 980€ 2 782 088€ 2 857 244€ 2 743 882€ 2 537 918€ 2 318 152€ 2 109 773€ 2 021 426€ 1 871 284€ 1 506 462€ 1 453 286€ 1 160 095€ 1 366 607€ 1 663 303€ 1 252 287€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 953 680€ 2 621 194€ 2 596 430€ 2 676 333€ 2 543 133€ 2 329 331€ 2 128 628€ 1 978 198€ 1 875 157€ 1 731 490€ 1 359 784€ 1 233 367€ 985 562€ 1 105 053€ 1 350 730€ 1 028 854€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
259 679€ 219 786€ 185 658€ 180 910€ 200 749€ 208 587€ 189 524€ 131 575€ 146 268€ 139 782€ 146 678€ 219 918€ 174 533€ 261 554€ 312 573€ 223 433€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
10 562 846€ 9 526 934€ 8 406 230€ 7 665 907€ 7 444 990€ 7 420 847€ 6 366 323€ 6 001 391€ 5 503 073€ 5 460 708€ 5 648 027€ 5 277 429€ 4 605 641€ 5 113 439€ 5 168 007€ 5 358 759€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
851 583€ 671 538€ 549 062€ 345 120€ 497 140€ 548 015€ 526 131€ 519 529€ 490 105€ 501 517€ 486 007€ 485 814€ 463 483€ 471 940€ 442 046€ 1 157 360€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
851 583€ 671 538€ 549 042€ 345 070€ 497 010€ 548 015€ 526 131€ 519 529€ 490 105€ 501 517€ 486 007€ 485 814€ 463 483€ 471 940€ 442 046€ 1 157 360€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 20€ 50€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
7 509 239€ 7 149 533€ 6 631 247€ 6 320 204€ 6 027 148€ 5 536 326€ 4 994 027€ 4 608 588€ 4 172 985€ 3 848 240€ 3 760 101€ 4 051 712€ 3 743 215€ 4 111 619€ 4 593 925€ 4 314 692€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
6 929 342€ 6 572 180€ 6 098 515€ 5 784 089€ 5 617 004€ 5 146 396€ 4 637 115€ 4 247 757€ 3 816 231€ 3 481 303€ 3 359 560€ 3 721 742€ 3 402 628€ 3 818 116€ 4 293 082€ 3 994 343€
82
633
Výnosy z poplatkov
579 897€ 577 353€ 532 731€ 536 116€ 410 143€ 389 930€ 356 912€ 360 831€ 356 754€ 366 937€ 400 541€ 329 970€ 340 587€ 293 503€ 300 843€ 320 349€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
673 505€ 457 359€ 524 577€ 1 044 009€ 242 970€ 872 384€ 405 316€ 243 088€ 125 662€ 252 494€ 128 617€ 153 114€ 148 359€ 718 296€ 165 067€ 288 584€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31 481€ 36 402€ 210 453€ 83 702€ 58 930€ 17 050€ 150 160€ 96 479€ 571€ 121 879€ 7 451€ 16 135€ 22 360€ 595 808€ 40 015€ 145 248€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 131€ 680€ 121€ 185€ 1 641€ 746€ 757€ 5 550€ 90€ 98€ 125€ 166€ 172€ 186€ 183€ 155€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 282€ 178€ 111€ 0€ 150€ 0€ 0€ 46€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 779€ 13 471€ 3 862€ 4 593€ 38 065€ 4 533€ 2 987€ 3 610€ 8 614€ 5 508€ 2 303€ 5 523€ 9 342€ 21 144€ 18 270€ 18 061€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
625 697€ 406 806€ 310 140€ 955 529€ 144 333€ 850 054€ 239 293€ 137 449€ 116 106€ 124 831€ 118 628€ 131 291€ 116 335€ 101 158€ 106 599€ 125 074€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
60 564€ 56 420€ 55 408€ 64 699€ 27 753€ 45 793€ 76 516€ 22 335€ 11 090€ 90 067€ 93 357€ 80 526€ 47 025€ 50 264€ 59 013€ 47 664€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
60 564€ 56 420€ 55 408€ 64 699€ 27 753€ 23 938€ 72 516€ 19 822€ 8 924€ 87 578€ 93 357€ 80 526€ 47 025€ 50 264€ 59 013€ 47 664€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
41 827€ 41 250€ 38 559€ 42 367€ 21 639€ 15 957€ 3 005€ 662€ 723€ 68 676€ 65 830€ 62 017€ 45 373€ 50 188€ 51 690€ 44 209€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
18 736€ 15 169€ 16 849€ 22 331€ 6 113€ 7 981€ 69 511€ 19 160€ 8 201€ 18 901€ 27 527€ 18 510€ 1 652€ 76€ 7 323€ 3 455€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 855€ 4 000€ 2 512€ 2 166€ 2 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 855€ 4 000€ 2 512€ 2 166€ 2 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
235€ 0€ 0€ 108€ 1 560€ 1 302€ 101€ 482€ 940€ 893€ 7 472€ 5 960€ 2 252€ 1 451€ 2 204€ 3 939€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
235€ 0€ 0€ 108€ 1 560€ 1 302€ 101€ 482€ 940€ 892€ 833€ 5 960€ 2 252€ 1 451€ 2 127€ 3 939€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 986 863€ 1 090 428€ 996 399€ 1 148 522€ 969 689€ 750 265€ 705 835€ 792 211€ 731 534€ 780 513€ 1 081 734€ 362 297€ 204 644€ 494 480€ 602 689€ 187 707€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
960 778€ 311 325€ 350 528€ 459 254€ 290 881€ 99 714€ 111 474€ 197 926€ 199 351€ 254 650€ 630 072€ 123 716€ 108 773€ 379 844€ 433 780€ 70 474€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
262 793€ 240 112€ 234 954€ 224 394€ 222 402€ 212 062€ 210 590€ 108 723€ 178 138€ 173 767€ 205 637€ 109 318€ 27 862€ 3 542€ 2 621€ 2 009€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
143 000€ 0€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
1 861€ 1 861€ 156€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107 119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
51 551€ 39 096€ 33 581€ 22 433€ 25 966€ 42 995€ 23 113€ 28 874€ 18 804€ 38 600€ 6 063€ 2 128€ 4 385€ 1 240€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 241€ 4 241€ 4 052€ 3 952€ 3 952€ 3 336€ 3 027€ 567€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
562 640€ 493 792€ 373 007€ 438 489€ 426 488€ 392 157€ 357 631€ 349 002€ 335 241€ 313 496€ 239 962€ 127 136€ 63 624€ 109 854€ 166 288€ 115 224€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
11 081 988€ 9 425 278€ 8 756 692€ 8 922 662€ 7 766 259€ 7 754 084€ 6 707 928€ 6 186 233€ 5 532 317€ 5 473 929€ 5 557 289€ 5 139 424€ 4 608 978€ 5 848 050€ 5 864 944€ 5 999 946€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
519 143€ -101 656€ 350 463€ 1 256 755€ 321 269€ 333 237€ 341 604€ 184 842€ 29 244€ 13 221€ -90 738€ -138 005€ 3 337€ 734 611€ 696 937€ 641 187€
136
591
Splatná daň z príjmov
45€ 0€ 0€ 20€ 296€ 13€ 0€ 68€ 164€ 138€ 146€ 1 131€ 424€ 144€ 325€ 716€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
519 098€ -101 656€ 350 463€ 1 256 735€ 320 972€ 333 225€ 341 604€ 184 774€ 29 080€ 13 083€ -90 885€ -139 136€ 2 913€ 734 467€ 696 612€ 640 471€