Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 210 591 € 1 009 012 € 841 578 € 834 781 € 685 058 € 646 263 € 613 429 € 630 382 € 640 880 € 674 573 € 552 402 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
957 403 € 787 366 € 599 686 € 559 745 € 534 217 € 539 001 € 514 295 € 499 846 € 525 973 € 513 335 € 518 135 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
13 493 € 16 335 € 20 733 € 21 228 € 21 968 € 21 512 € 12 620 € 0 € 0 € 1 175 € 2 371 €
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0 € 0 € 200 € 942 € 920 € 1 309 € 0 € 0 € 1 175 € 2 371 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
6 553 € 11 795 € 17 038 € 683 € 1 477 € 3 035 € 4 680 € 0 € 0 € 0 € 0 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
6 940 € 4 540 € 3 695 € 20 345 € 19 549 € 17 557 € 6 631 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
700 196 € 527 317 € 335 210 € 294 774 € 268 506 € 273 746 € 257 932 € 256 103 € 282 230 € 268 417 € 272 021 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
62 610 € 48 830 € 48 830 € 48 830 € 38 666 € 38 666 € 2 611 € 2 611 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
465 520 € 219 488 € 217 814 € 171 795 € 175 907 € 198 928 € 228 976 € 239 628 € 238 732 € 250 193 € 269 115 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
4 179 € 8 261 € 9 281 € 13 951 € 14 566 € 17 433 € 5 023 € 6 279 € 413 € 967 € 1 531 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
14 571 € 20 816 € 0 € 0 € 104 € 272 € 2 665 € 7 585 € 11 846 € 17 257 € 1 375 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
2 474 € 2 986 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
150 841 € 226 935 € 59 285 € 60 198 € 39 264 € 18 447 € 18 657 € 0 € 31 239 € 0 € 0 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
243 714 € 243 714 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
243 714 € 243 714 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 243 743 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 243 743 € 243 743 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
252 757 € 220 991 € 241 809 € 274 864 € 149 797 € 106 369 € 98 792 € 129 964 € 114 706 € 161 238 € 34 267 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
138 406 € 148 265 € 142 092 € 58 948 € 63 032 € 67 116 € 71 201 € 76 695 € 84 845 € 89 041 € 2 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
138 406 € 148 265 € 142 092 € 58 948 € 63 032 € 67 116 € 71 201 € 76 695 € 84 845 € 89 041 € 0 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 134 € 1 454 € 0 € 630 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 134 € 1 454 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 630 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
10 278 € 9 555 € 10 080 € 11 114 € 12 651 € 9 647 € 9 187 € 9 543 € 8 691 € 7 180 € 8 092 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 2 609 € 1 987 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 870 € 2 106 € 2 144 € 2 751 € 2 386 € 385 € 66 € 376 € 105 € 201 € 962 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
8 408 € 7 449 € 7 936 € 8 363 € 7 656 € 7 275 € 9 121 € 9 167 € 6 880 € 6 979 € 6 798 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 706 € 0 € 0 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 332 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
104 073 € 63 036 € 88 184 € 204 802 € 73 484 € 29 606 € 18 404 € 43 726 € 21 170 € 65 017 € 26 173 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
732 € 2 403 € 966 € 1 021 € 562 € 787 € 190 € 1 076 € 201 € 28 € 369 €
087
2.
Ceniny
(213))
20 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
103 321 € 60 633 € 87 217 € 203 781 € 72 922 € 28 819 € 18 213 € 42 650 € 20 969 € 64 989 € 25 804 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
431 € 655 € 83 € 172 € 1 044 € 892 € 342 € 572 € 201 € 0 € 0 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
431 € 655 € 83 € 172 € 1 044 € 892 € 342 € 572 € 201 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 210 591 € 1 009 012 € 841 578 € 834 781 € 685 058 € 646 263 € 613 429 € 630 382 € 640 880 € 674 573 € 552 402 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
836 299 € 698 243 € 644 417 € 622 525 € 544 536 € 532 436 € 488 596 € 501 551 € 518 217 € 557 546 € 480 709 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
836 299 € 698 243 € 644 417 € 622 525 € 544 536 € 532 436 € 488 596 € 501 551 € 518 217 € 557 546 € 480 709 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
698 243 € 644 388 € 620 321 € 578 792 € 535 468 € 488 098 € 502 529 € 494 118 € 556 567 € 536 912 € 478 114 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
138 055 € 53 855 € 24 096 € 43 733 € 9 067 € 44 338 € -13 933 € 7 433 € -38 350 € 20 634 € 2 595 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
175 170 € 143 379 € 17 797 € 128 616 € 54 865 € 16 381 € 19 448 € 17 229 € 31 863 € 29 371 € 13 077 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 811 € 1 288 € 1 219 € 1 288 € 600 € 4 972 € 3 768 € 2 692 € 1 939 € 3 289 € 0 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 811 € 1 288 € 1 219 € 1 288 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 289 € 0 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0 € 0 € 0 € 600 € 4 972 € 3 768 € 2 692 € 1 939 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
59 373 € 3 704 € 81 € 108 606 € 38 993 € 185 € 0 € 0 € 0 € 15 461 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
59 373 € 3 704 € 81 € 108 606 € 38 993 € 185 € 0 € 0 € 0 € 15 461 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 208 € 3 148 € 2 625 € 2 111 € 142 € 112 € 66 € 37 € 53 € 83 € 103 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
138 € 78 € 55 € 41 € 142 € 112 € 66 € 37 € 53 € 83 € 103 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
3 070 € 3 070 € 2 570 € 2 070 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
14 779 € 15 238 € 13 873 € 16 612 € 15 131 € 11 113 € 15 613 € 14 500 € 29 871 € 10 538 € 12 974 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
5 405 € 5 664 € 4 911 € 7 870 € 3 384 € 2 952 € 6 677 € 2 975 € 9 108 € 1 705 € 2 364 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 0 € 1 591 € 1 583 € 1 091 € 814 € 603 € 1 176 € 529 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
5 108 € 5 335 € 5 012 € 4 827 € 6 673 € 3 598 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 352 € 3 399 € 3 065 € 3 086 € 2 635 € 2 341 € 7 130 € 8 778 € 17 175 € 6 759 € 8 829 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0 € 55 € 99 € 66 € 105 € 0 € 1 192 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
914 € 840 € 830 € 728 € 781 € 535 € 716 € 741 € 2 985 € 898 € 1 252 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
96 000 € 120 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
96 000 € 120 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
199 122 € 167 390 € 179 363 € 83 640 € 85 657 € 97 445 € 105 385 € 111 602 € 90 800 € 87 656 € 58 616 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
199 122 € 167 390 € 179 363 € 83 640 € 85 657 € 97 445 € 105 385 € 111 602 € 90 800 € 87 656 € 58 616 €