Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
43 642 € 61 596 € 65 664 € 51 105 € 55 215 € 48 992 € 58 797 € 48 931 € 32 696 € 37 525 € 36 853 €
02
501
Spotreba materiálu
24 385 € 42 768 € 47 191 € 30 487 € 32 906 € 22 337 € 33 031 € 23 940 € 14 705 € 18 659 € 22 545 €
03
502
Spotreba energie
19 257 € 18 828 € 18 473 € 20 618 € 22 309 € 26 655 € 25 766 € 24 991 € 17 991 € 18 866 € 14 308 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
87 683 € 85 195 € 80 114 € 76 240 € 69 338 € 56 085 € 59 293 € 152 181 € 65 639 € 60 971 € 102 408 €
07
511
Opravy a udržiavanie
5 345 € 7 569 € 7 849 € 7 813 € 2 883 € 3 049 € 1 685 € 1 797 € 6 644 € 0 € 0 €
08
512
Cestovné
36 € 140 € 19 € 758 € 18 € 52 € 16 € 67 € 8 € 0 € 4 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
645 € 975 € 731 € 667 € 821 € 148 € 467 € 210 € 1 006 € 719 € 320 €
10
518
Ostatné služby
81 657 € 76 511 € 71 515 € 67 001 € 65 616 € 52 836 € 57 126 € 150 107 € 57 981 € 60 252 € 102 084 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
123 785 € 128 977 € 129 509 € 123 245 € 125 988 € 117 473 € 116 295 € 135 396 € 146 680 € 132 863 € 116 060 €
12
521
Mzdové náklady
89 000 € 92 476 € 91 576 € 88 378 € 91 135 € 85 348 € 87 166 € 97 943 € 112 137 € 101 169 € 86 908 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
30 423 € 31 326 € 32 869 € 29 925 € 30 382 € 28 501 € 25 485 € 32 305 € 29 887 € 28 182 € 25 891 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 361 € 5 175 € 5 064 € 4 942 € 4 471 € 3 624 € 3 644 € 5 148 € 4 656 € 3 512 € 3 261 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 134 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 134 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0 € 2 825 € 0 € 1 630 € 0 € 0 € 0 € 124 € 115 € 0 € 332 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 124 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0 € 2 825 € 0 € 1 630 € 0 € 0 € 0 € 0 € 115 € 0 € 332 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
41 908 € 34 689 € 34 350 € 34 246 € 36 508 € 42 921 € 38 264 € 37 620 € 37 142 € 35 864 € 33 753 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 097 € 33 608 € 33 131 € 32 958 € 35 908 € 37 949 € 36 838 € 34 928 € 35 203 € 29 956 € 31 238 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 811 € 1 081 € 1 219 € 1 288 € 600 € 4 972 € 1 426 € 2 692 € 1 939 € 5 908 € 2 515 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 4 372 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 515 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 811 € 1 081 € 1 219 € 1 288 € 600 € 600 € 1 426 € 2 692 € 1 939 € 5 908 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 391 € 2 033 € 1 830 € 1 925 € 1 004 € 1 981 € 2 042 € 2 690 € 3 271 € 4 435 € 3 339 €
42
562
Úroky
655 € 55 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
1 736 € 1 978 € 1 830 € 1 925 € 1 004 € 1 981 € 2 042 € 2 690 € 3 271 € 4 435 € 3 339 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
233 191 € 224 025 € 195 878 € 157 343 € 145 724 € 136 305 € 124 295 € 126 690 € 123 123 € 129 473 € 100 465 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
233 191 € 224 025 € 175 878 € 157 343 € 145 574 € 136 305 € 124 295 € 126 690 € 120 123 € 119 810 € 99 344 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 700 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0 € 20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 000 € 8 963 € 1 121 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
0 € 0 € 0 € 150 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
532 600 € 539 340 € 507 344 € 445 732 € 433 777 € 403 756 € 398 987 € 503 632 € 408 666 € 401 265 € 393 210 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
770 € 609 € 48 € 172 € 570 € 1 284 € 1 727 € 1 889 € 987 € 921 € 1 329 €
67
602
Tržby z predaja služieb
770 € 609 € 48 € 172 € 570 € 1 284 € 1 727 € 1 889 € 987 € 921 € 1 329 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
611 121 € 529 485 € 487 142 € 430 860 € 391 526 € 335 373 € 334 975 € 351 330 € 292 536 € 347 783 € 376 154 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
577 899 € 495 092 € 452 188 € 395 589 € 357 694 € 331 692 € 306 129 € 324 526 € 289 956 € 326 619 € 347 919 €
82
633
Výnosy z poplatkov
33 222 € 34 393 € 34 953 € 35 271 € 33 832 € 3 681 € 28 845 € 26 804 € 2 580 € 21 164 € 28 235 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
20 852 € 11 485 € 9 785 € 16 398 € 6 873 € 68 547 € 7 191 € 14 145 € 6 888 € 11 262 € 3 260 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 588 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 960 € 0 € 3 623 € 0 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 130 € 365 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
25 € 0 € 274 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
9 238 € 11 485 € 9 785 € 16 124 € 6 873 € 68 547 € 7 191 € 7 185 € 6 888 € 7 509 € 2 895 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 0 € 4 972 € 3 768 € 350 € 1 589 € 3 289 € 5 576 € 2 515 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 0 € 4 972 € 3 768 € 350 € 1 589 € 3 289 € 5 576 € 2 515 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 600 € 3 168 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 515 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 4 372 € 600 € 350 € 1 589 € 3 289 € 5 576 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 78 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 78 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
37 912 € 51 616 € 34 539 € 42 151 € 39 002 € 39 228 € 40 823 € 143 310 € 66 622 € 56 369 € 12 486 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 229 € 16 780 € 14 093 € 21 511 € 16 925 € 18 430 € 29 237 € 130 985 € 54 083 € 48 142 € 4 140 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 295 € 12 985 € 4 491 € 6 693 € 9 436 € 7 869 € 6 199 € 7 527 € 7 282 € 2 692 € 269 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 3 880 € 700 € 0 € 50 € 0 € 0 € 208 € 0 € 0 € 1 527 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
17 389 € 17 970 € 15 255 € 13 947 € 12 591 € 12 929 € 5 387 € 4 590 € 5 257 € 5 535 € 6 550 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
670 655 € 593 195 € 531 514 € 489 581 € 442 942 € 448 201 € 385 066 € 512 263 € 370 322 € 421 911 € 395 822 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
138 055 € 53 855 € 24 170 € 43 849 € 9 165 € 44 445 € -13 922 € 8 631 € -38 344 € 20 646 € 2 612 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 74 € 116 € 97 € 107 € 11 € 1 198 € 6 € 12 € 17 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
138 055 € 53 855 € 24 096 € 43 733 € 9 067 € 44 338 € -13 933 € 7 433 € -38 350 € 20 634 € 2 595 €