Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
42 140€ 66 963€ 55 808€ 56 379€ 53 810€ 54 910€ 51 376€ 35 257€ 19 661€ 47 756€ 19 514€ 60 783€ 29 717€ 33 795€ 35 386€
02
501
Spotreba materiálu
22 488€ 31 080€ 26 436€ 33 717€ 33 891€ 36 256€ 37 124€ 20 207€ 8 548€ 20 979€ 5 960€ 35 462€ 7 855€ 11 198€ 16 597€
03
502
Spotreba energie
19 652€ 35 883€ 29 372€ 22 662€ 19 919€ 18 654€ 14 252€ 15 050€ 11 113€ 26 777€ 13 554€ 25 321€ 21 862€ 22 597€ 18 789€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
76 020€ 72 920€ 36 242€ 139 724€ 46 299€ 109 248€ 105 482€ 36 376€ 61 749€ 92 068€ 51 877€ 96 224€ 35 658€ 30 917€ 57 138€
07
511
Opravy a udržiavanie
12 474€ 12 678€ 4 531€ 10 625€ 5 991€ 8 060€ 32 407€ 1 796€ 1 202€ 30 474€ 502€ 34 585€ 19 712€ 13 819€ 42 326€
08
512
Cestovné
43€ 83€ 11€ 248€ 0€ 0€ 0€ 53€ 70€ 49€ 0€ 111€ 0€ 247€
09
513
Náklady na reprezentáciu
583€ 1 871€ 373€ 1 097€ 717€ 152€ 910€ 1 700€ 279€ 2 351€ 892€ 133€ 82€ 360€ 202€
10
518
Ostatné služby
62 921€ 58 288€ 31 328€ 127 755€ 39 592€ 101 036€ 72 166€ 32 880€ 60 215€ 59 174€ 50 434€ 61 506€ 15 753€ 16 738€ 14 363€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
143 560€ 143 442€ 136 117€ 166 096€ 142 100€ 159 910€ 167 576€ 131 733€ 121 357€ 126 049€ 78 879€ 174 429€ 90 876€ 87 697€ 84 925€
12
521
Mzdové náklady
106 933€ 107 998€ 104 346€ 125 223€ 106 662€ 118 566€ 125 123€ 97 763€ 89 932€ 91 962€ 59 141€ 132 127€ 67 543€ 64 742€ 62 601€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
32 576€ 32 351€ 30 267€ 37 569€ 32 788€ 37 451€ 38 643€ 31 567€ 30 305€ 32 142€ 19 474€ 41 505€ 22 483€ 22 042€ 21 450€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 051€ 3 093€ 1 505€ 3 305€ 2 650€ 3 893€ 3 811€ 2 403€ 1 119€ 1 946€ 264€ 797€ 850€ 913€ 874€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 571€ 1 882€ 1 376€ 500€ 994€ 1 378€ 1 230€ 412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 571€ 1 882€ 1 376€ 500€ 994€ 1 378€ 1 230€ 412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 116€ 8 635€ 3 453€ 3 995€ 4 628€ 4 369€ 3 804€ 2 955€ 5 035€ 1 542€ 531€ 336€ 915€ 769€ 357€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 137€ 3 043€ 122€ 698€ 0€ 555€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 508€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 770€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 980€ 4 822€ 3 291€ 3 297€ 4 628€ 3 814€ 3 799€ 2 955€ 5 035€ 1 542€ 531€ 336€ 407€ 769€ 357€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
64 612€ 88 223€ 56 301€ 72 161€ 79 277€ 81 352€ 88 552€ 80 997€ 50 528€ 115 071€ 90 814€ 70 387€ 69 218€ 64 397€ 62 956€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
63 712€ 66 155€ 55 401€ 71 161€ 74 777€ 77 847€ 72 902€ 80 997€ 49 308€ 96 017€ 80 295€ 70 387€ 66 815€ 63 069€ 62 956€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
900€ 22 068€ 900€ 1 000€ 4 500€ 3 505€ 15 650€ 0€ 1 220€ 19 054€ 10 519€ 0€ 2 403€ 1 328€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 554€ 8 919€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 17 900€ 900€ 1 000€ 4 500€ 3 505€ 15 650€ 0€ 1 220€ 9 500€ 1 600€ 0€ 2 403€ 1 328€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 4 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
5 670€ 7 158€ 6 140€ 6 068€ 5 767€ 4 426€ 4 372€ 5 009€ 5 206€ 7 000€ 7 711€ 5 283€ 3 383€ 3 171€ 6 851€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
435€ 346€ 447€ 222€ 163€ 0€ 162€ 936€ 813€ 2 451€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 199€ 6 812€ 5 693€ 5 846€ 5 604€ 4 426€ 4 372€ 4 848€ 4 270€ 6 169€ 5 260€ 5 283€ 3 383€ 2 925€ 1 924€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 246€ 4 927€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
94 254€ 78 875€ 61 062€ 77 657€ 67 886€ 65 958€ 64 299€ 72 278€ 61 820€ 65 550€ 68 577€ 42 391€ 64 141€ 66 489€ 64 519€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
92 786€ 77 532€ 59 790€ 77 657€ 67 886€ 65 958€ 64 299€ 67 033€ 61 820€ 62 534€ 59 077€ 42 391€ 64 141€ 66 489€ 64 519€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 418€ 1 273€ 1 272€ 0€ 0€ 0€ 5 245€ 0€ 3 016€ 9 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
50€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
433 944€ 468 097€ 356 500€ 522 582€ 400 760€ 481 551€ 486 691€ 365 016€ 325 355€ 455 036€ 317 902€ 449 833€ 293 908€ 287 235€ 312 132€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 331€ 2 925€ 4 086€ 2 503€ 15 962€ 1 804€ 5 995€ 1 748€ 1 811€ 6 826€ 4 151€ 6 014€ 8 040€ 198€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 331€ 2 925€ 4 086€ 2 503€ 15 962€ 1 804€ 5 995€ 1 748€ 1 811€ 6 826€ 2 151€ 6 014€ 8 040€ 198€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
348 281€ 322 179€ 306 730€ 315 608€ 292 894€ 273 424€ 254 740€ 234 264€ 215 260€ 202 687€ 183 217€ 181 930€ 157 730€ 194 359€ 204 233€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
331 805€ 304 814€ 291 645€ 302 713€ 279 346€ 262 196€ 245 579€ 225 388€ 206 300€ 194 429€ 175 392€ 175 287€ 149 971€ 184 593€ 196 494€
82
633
Výnosy z poplatkov
16 476€ 17 365€ 15 085€ 12 895€ 13 548€ 11 228€ 9 160€ 8 876€ 8 960€ 8 258€ 7 825€ 6 643€ 7 759€ 9 766€ 7 739€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 651€ 7 107€ 10 662€ 4 108€ 12 040€ 26 272€ 6 294€ 4 662€ 7 776€ 5 965€ 7 479€ 5 248€ 112 182€ 10 093€ 3 420€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 137€ 3 043€ 322€ 698€ 0€ 129€ 443€ 0€ 3 192€ 3 000€ 3 824€ 0€ 418€ 6 513€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 152€ 282€ 666€ 725€ 2 581€ 2 240€ 665€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 515€ 3 764€ 10 340€ 3 409€ 12 040€ 26 144€ 5 850€ 4 490€ 4 301€ 2 299€ 2 930€ 2 667€ 109 524€ 2 915€ 3 420€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
17 000€ 0€ 100€ 3 600€ 0€ 46€ 0€ 1 220€ 19 054€ 8 439€ 0€ 2 403€ 1 328€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
17 000€ 0€ 100€ 3 600€ 0€ 46€ 0€ 1 220€ 19 054€ 8 439€ 0€ 2 403€ 1 328€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 19 054€ 8 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 000€ 0€ 100€ 3 600€ 0€ 46€ 0€ 620€ 0€ 0€ 0€ 2 403€ 1 328€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
97€ 83€ 146€ 14€ 0€ 4€ 22€ 9€ 1 990€ 5€ 23€ 32€ 103€ 30€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
97€ 83€ 146€ 14€ 0€ 4€ 22€ 9€ 9€ 5€ 23€ 32€ 17€ 30€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 981€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 940€ 98€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 940€ 98€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
131 613€ 82 169€ 82 490€ 190 237€ 80 850€ 185 447€ 194 590€ 151 292€ 100 024€ 176 710€ 58 110€ 167 660€ 48 410€ 57 652€ 53 577€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
47 237€ 32 188€ 21 002€ 124 714€ 28 738€ 135 783€ 146 737€ 94 627€ 51 248€ 111 246€ 33 047€ 153 992€ 38 691€ 13 286€ 46 456€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
60 791€ 29 649€ 46 730€ 37 762€ 33 318€ 37 706€ 33 554€ 39 517€ 36 996€ 52 947€ 16 511€ 7 705€ 4 834€ 36 224€ 849€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 083€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 977€ 3 000€ 3 000€ 2 855€ 2 908€ 2 000€ 6 785€ 3 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
20 608€ 17 333€ 11 758€ 24 906€ 15 886€ 11 958€ 12 299€ 10 364€ 7 820€ 12 517€ 6 468€ 5 963€ 4 885€ 8 142€ 6 272€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
506 973€ 414 462€ 404 215€ 516 070€ 401 746€ 486 994€ 461 623€ 393 208€ 343 934€ 402 617€ 252 963€ 363 278€ 330 662€ 262 503€ 261 260€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
73 030€ -53 635€ 47 715€ -6 512€ 985€ 5 443€ -25 068€ 28 192€ 18 578€ -52 418€ -64 939€ -86 555€ 36 754€ -24 732€ -50 872€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
73 030€ -53 635€ 47 715€ -6 512€ 985€ 5 443€ -25 068€ 28 192€ 18 578€ -52 418€ -64 939€ -86 555€ 36 754€ -24 732€ -50 872€