Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
23 980 653€ 23 372 401€ 22 644 820€ 20 623 039€ 20 534 946€ 19 141 983€ 18 996 053€ 19 942 294€ 16 034 037€ 14 949 265€ 15 146 320€ 15 450 715€ 14 901 682€ 11 314 455€ 8 386 560€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
20 585 311€ 19 590 130€ 19 090 658€ 17 267 603€ 17 405 513€ 15 940 326€ 15 804 811€ 16 378 058€ 12 857 917€ 11 603 945€ 11 711 919€ 11 813 788€ 12 590 136€ 10 057 961€ 6 976 904€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
15 534€ 0€ 2 068€ 4 328€ 6 588€ 8 848€ 11 108€ 648€ 3 517€ 4 228€ 5 329€ 7 514€ 6 499€ 8 976€ 11 453€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 2 068€ 4 328€ 6 588€ 8 848€ 11 108€ 648€ 1 359€ 2 070€ 3 171€ 5 166€ 2 997€ 4 320€ 5 643€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 190€ 1 344€ 2 498€ 3 652€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
10 974€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
4 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 158€ 2 158€ 2 158€ 2 158€ 2 158€ 2 158€ 2 158€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
19 311 948€ 18 352 000€ 17 850 461€ 16 025 146€ 16 160 796€ 14 693 349€ 14 555 574€ 15 139 281€ 11 616 271€ 10 361 588€ 10 468 461€ 10 568 145€ 11 345 508€ 8 799 571€ 5 715 985€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 036 693€ 3 041 048€ 3 040 685€ 3 043 384€ 3 043 352€ 2 991 901€ 2 992 398€ 3 519 776€ 3 414 413€ 2 364 255€ 2 347 192€ 2 305 279€ 2 325 629€ 2 308 212€ 955 217€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
24 088€ 24 088€ 24 088€ 24 088€ 24 088€ 24 088€ 24 088€ 24 088€ 24 088€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
14 717 588€ 13 318 180€ 13 104 378€ 11 603 363€ 11 744 490€ 10 761 701€ 10 680 984€ 10 151 994€ 6 837 355€ 6 860 952€ 6 925 342€ 6 959 579€ 5 706 172€ 4 388 932€ 4 089 402€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
188 070€ 207 452€ 232 098€ 213 506€ 256 797€ 167 508€ 189 277€ 194 046€ 234 334€ 265 713€ 306 967€ 344 381€ 144 289€ 113 643€ 102 019€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
220 505€ 295 262€ 370 674€ 84 320€ 46 583€ 109 380€ 182 983€ 256 586€ 314 945€ 388 295€ 452 437€ 471 960€ 3 073€ 4 386€ 5 699€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
12 942€ 13 162€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 112 061€ 1 452 809€ 1 078 538€ 1 056 485€ 1 045 486€ 638 770€ 485 843€ 992 792€ 791 136€ 482 372€ 436 523€ 486 946€ 3 166 345€ 1 984 398€ 563 648€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 257 829€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 249 414€ 1 249 466€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
19 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101 023€ 101 023€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 1 238 129€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 148 391€ 1 148 443€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 384 553€ 3 768 548€ 3 543 477€ 3 349 483€ 3 124 572€ 3 197 685€ 3 186 568€ 3 558 776€ 3 171 955€ 3 337 543€ 3 425 752€ 3 634 745€ 2 310 440€ 1 251 629€ 1 407 916€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
10 235€ 11 423€ 7 163€ 9 457€ 5 443€ 6 040€ 5 724€ 5 507€ 1 237€ 1 895€ 1 637€ 1 646€ 1 535€ 1 788€ 1 085€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
10 235€ 11 423€ 7 163€ 9 457€ 5 443€ 6 040€ 5 724€ 5 507€ 1 237€ 1 895€ 1 637€ 1 646€ 1 535€ 1 788€ 1 085€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 603 291€ 2 676 423€ 2 745 688€ 2 795 984€ 2 577 451€ 2 638 183€ 2 715 765€ 2 985 191€ 2 636 599€ 2 714 150€ 2 792 795€ 2 872 167€ 1 486 781€ 174 072€ 194 561€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 519€ 1 696€ 544€ 3 406€ 72€ 938€ 0€ 645€ 0€ 0€ 410€ 0€ 0€ 2€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 603 291€ 2 674 419€ 2 743 993€ 2 795 439€ 2 574 045€ 2 638 111€ 2 714 827€ 2 563 077€ 2 635 955€ 2 714 150€ 2 792 795€ 2 871 757€ 1 473 286€ 174 072€ 194 559€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 422 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 1 485€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 495€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
700€ 700€ 700€ 724€ 2 114€ 2 114€ 2 114€ 11 264€ 2 114€ 2 114€ 2 130€ 2 190€ 2 212€ 2 014€ 3 440€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
700€ 700€ 700€ 724€ 2 114€ 2 114€ 2 114€ 11 264€ 2 114€ 2 114€ 2 130€ 2 190€ 2 212€ 2 014€ 1 780€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
58 908€ 49 415€ 42 820€ 36 411€ 44 818€ 40 533€ 45 257€ 35 314€ 87 109€ 117 728€ 176 872€ 217 985€ 94 225€ 96 461€ 104 976€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 198€ 198€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 3 776€ 219€ 518€ 91€ 79€ 52€ 0€ 74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 549€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
34 244€ 25 858€ 21 539€ 18 967€ 24 474€ 21 599€ 24 368€ 15 075€ 59 800€ 94 400€ 136 582€ 181 979€ 61 235€ 76 653€ 91 688€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
20 819€ 23 391€ 17 452€ 17 225€ 19 825€ 18 843€ 20 810€ 20 186€ 27 309€ 22 207€ 37 422€ 35 196€ 32 990€ 19 458€ 12 534€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 679€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 4€ 7€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 862€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
166€ 166€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 048€ 0€ 810€ 0€ 148€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
711 420€ 1 030 587€ 747 105€ 506 907€ 494 746€ 470 983€ 338 043€ 402 002€ 285 565€ 302 493€ 213 321€ 261 928€ 407 025€ 611 744€ 698 888€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 069€ 656€ 1 244€ 1 978€ 1 179€ 167€ 200€ 100€ 162€ 149€ 117€ 89€ 0€ 15€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 1 053€ 18€ 0€ 61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
710 351€ 1 029 931€ 745 861€ 503 876€ 493 550€ 470 815€ 337 782€ 401 903€ 285 402€ 302 344€ 213 204€ 261 839€ 407 025€ 611 729€ 698 888€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39 833€ 79 665€ 119 498€ 159 331€ 199 164€ 238 996€ 278 829€ 318 662€ 358 494€ 398 327€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39 833€ 79 665€ 119 498€ 159 331€ 199 164€ 238 996€ 278 829€ 318 662€ 358 494€ 398 327€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 056€ 6 639€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 056€ 6 639€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
10 789€ 13 723€ 10 685€ 5 953€ 4 860€ 3 972€ 4 673€ 5 460€ 4 166€ 7 777€ 8 649€ 2 182€ 1 106€ 4 865€ 1 740€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
10 789€ 13 723€ 10 685€ 5 953€ 4 860€ 3 972€ 4 673€ 5 460€ 4 166€ 7 777€ 8 649€ 2 182€ 1 106€ 4 865€ 1 740€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
23 980 653€ 23 372 401€ 22 644 820€ 20 623 039€ 20 534 946€ 19 141 983€ 18 996 053€ 19 942 294€ 16 034 037€ 14 949 265€ 15 146 320€ 15 450 715€ 14 901 682€ 11 314 455€ 8 386 560€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
11 748 105€ 11 541 684€ 11 305 148€ 11 061 043€ 10 726 691€ 10 351 950€ 9 860 328€ 10 026 754€ 9 774 821€ 8 651 389€ 8 483 368€ 8 430 653€ 8 247 838€ 7 968 440€ 6 402 126€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -11 337€ -11 337€ -11 337€ -11 337€ -11 337€ -11 337€ -52€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -11 337€ -11 337€ -11 337€ -11 337€ -11 337€ -11 337€ -52€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
11 748 105€ 11 541 684€ 11 305 148€ 11 061 043€ 10 726 691€ 10 351 950€ 9 860 328€ 10 038 091€ 9 786 158€ 8 662 727€ 8 494 705€ 8 441 990€ 8 259 175€ 7 968 492€ 6 402 126€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
11 607 328€ 11 305 148€ 11 061 043€ 10 726 691€ 10 351 950€ 9 856 736€ 10 038 070€ 9 773 756€ 9 713 307€ 8 494 705€ 8 441 991€ 8 371 453€ 7 948 579€ 7 740 544€ 5 987 363€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
140 776€ 236 536€ 244 106€ 334 352€ 374 741€ 495 214€ -177 741€ 264 335€ 72 852€ 168 021€ 52 714€ 70 537€ 310 596€ 227 948€ 414 763€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 258 121€ 5 285 774€ 4 595 103€ 3 617 057€ 3 818 571€ 3 008 446€ 3 105 226€ 3 878 875€ 1 693 961€ 1 570 386€ 1 752 421€ 2 516 246€ 2 771 672€ 2 051 469€ 1 412 035€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 340€ 2 340€ 2 340€ 2 280€ 2 280€ 2 280€ 2 100€ 2 250€ 2 070€ 38 205€ 46 237€ 36 306€ 33 254€ 36 696€ 25 991€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 340€ 2 340€ 2 340€ 2 280€ 2 280€ 2 280€ 2 100€ 2 250€ 2 070€ 38 205€ 46 237€ 36 306€ 33 254€ 36 696€ 25 991€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
66 713€ 121 611€ 101 066€ 47 110€ 22 104€ 24 464€ 24 337€ 40€ 17 421€ 17 621€ 12 426€ 15 884€ 5 258€ 54 155€ 11 748€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
66 517€ 121 611€ 100 417€ 46 915€ 21 854€ 24 392€ 23 965€ 0€ 16 875€ 9 703€ 9 220€ 11 942€ 5 258€ 47 672€ 3 904€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
196€ 0€ 650€ 195€ 250€ 72€ 372€ 40€ 546€ 7 918€ 3 207€ 3 942€ 0€ 6 483€ 7 844€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 231 948€ 3 348 042€ 3 463 761€ 2 665 828€ 2 760 400€ 2 346 304€ 2 416 137€ 2 485 129€ 810 500€ 841 556€ 926 609€ 974 098€ 961 528€ 989 227€ 675 926€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 228 178€ 3 343 949€ 3 460 020€ 2 639 486€ 2 733 278€ 2 323 423€ 2 394 205€ 2 463 918€ 803 984€ 834 997€ 919 804€ 967 186€ 953 037€ 981 128€ 668 260€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 23 444€ 23 876€ 20 476€ 20 476€ 20 476€ 6 141€ 6 141€ 6 302€ 6 398€ 6 667€ 6 908€ 7 023€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 770€ 4 093€ 3 741€ 2 897€ 3 247€ 2 405€ 1 456€ 734€ 376€ 418€ 503€ 514€ 1 824€ 1 191€ 643€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
428 244€ 296 093€ 301 981€ 280 644€ 278 050€ 245 867€ 207 988€ 213 647€ 473 162€ 148 604€ 107 156€ 126 492€ 937 454€ 223 950€ 102 080€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
184 512€ 75 171€ 62 089€ 57 788€ 43 337€ 58 608€ 56 389€ 65 553€ 368 867€ 43 061€ 40 200€ 59 157€ 711 907€ 161 166€ 39 170€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 954€ 1 713€ 789€ 458€ 1 038€ 401€ 590€ 0€ 503€ 398€ 719€ 657€ 924€ 944€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
115 617€ 115 669€ 113 970€ 93 791€ 92 479€ 70 782€ 69 716€ 68 395€ 30 274€ 37 142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 029€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 248€ 171€ 334€ 1 722€ 2 424€ 997€ 1 171€ 2 540€ 1 613€ 1 285€ 1 325€ 1 375€ 167 432€ 1 075€ 873€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
58 908€ 55 987€ 68 063€ 66 692€ 74 330€ 51 664€ 45 587€ 43 602€ 41 181€ 38 434€ 37 615€ 36 271€ 34 601€ 36 603€ 37 402€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
36 949€ 35 348€ 43 110€ 42 434€ 41 347€ 33 312€ 29 308€ 28 565€ 26 592€ 24 921€ 24 000€ 22 801€ 20 307€ 21 899€ 20 298€
166
15.
Daň z príjmov (341)
171€ 515€ 122€ 545€ 521€ 572€ 755€ 756€ 638€ 0€ 0€ 2 900€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 323€ 6 455€ 8 203€ 8 108€ 12 581€ 5 880€ 4 473€ 4 237€ 3 494€ 3 363€ 3 297€ 3 331€ 2 283€ 2 263€ 3 308€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
21 562€ 5 067€ 5 300€ 9 104€ 9 991€ 23 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 528 876€ 1 517 688€ 725 955€ 621 196€ 755 737€ 389 531€ 454 664€ 1 177 809€ 390 807€ 524 400€ 659 993€ 1 363 466€ 834 178€ 747 441€ 596 290€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 179 436€ 1 184 768€ 463 588€ 542 392€ 600 693€ 209 840€ 268 431€ 469 664€ 255 215€ 390 807€ 659 993€ 795 585€ 834 178€ 549 673€ 596 290€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
195 332€ 178 812€ 108 259€ 78 804€ 155 044€ 179 691€ 186 233€ 708 146€ 135 593€ 133 593€ 0€ 567 881€ 0€ 197 768€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
154 108€ 154 108€ 154 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 974 426€ 6 544 943€ 6 744 569€ 5 944 939€ 5 989 684€ 5 781 587€ 6 030 498€ 6 036 666€ 4 565 256€ 4 727 489€ 4 910 531€ 4 503 816€ 3 882 172€ 1 294 546€ 572 399€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 974 426€ 6 544 943€ 6 744 569€ 5 944 939€ 5 989 684€ 5 781 587€ 6 030 498€ 6 036 666€ 4 565 256€ 4 727 489€ 4 910 531€ 4 503 816€ 3 882 172€ 1 294 546€ 572 399€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€