Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
567 139€ 528 198€ 403 453€ 409 936€ 394 499€ 375 727€ 367 429€ 391 117€ 339 406€ 341 360€ 339 458€ 313 899€ 279 874€ 308 704€ 320 706€
02
501
Spotreba materiálu
166 190€ 221 360€ 135 853€ 160 253€ 154 293€ 149 658€ 121 982€ 114 131€ 116 984€ 97 020€ 89 711€ 79 800€ 63 663€ 74 415€ 100 977€
03
502
Spotreba energie
400 949€ 306 839€ 267 600€ 249 683€ 240 205€ 226 069€ 245 447€ 276 986€ 222 421€ 244 341€ 249 747€ 234 099€ 216 211€ 234 289€ 219 729€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
762 923€ 441 943€ 441 071€ 396 477€ 429 136€ 358 323€ 295 112€ 274 027€ 222 502€ 242 938€ 284 382€ 302 959€ 307 018€ 445 637€ 369 203€
07
511
Opravy a udržiavanie
36 700€ 92 587€ 163 213€ 153 138€ 177 083€ 149 797€ 142 771€ 103 574€ 82 073€ 114 639€ 80 292€ 68 940€ 82 779€ 160 295€ 103 107€
08
512
Cestovné
206€ 157€ 297€ 1 156€ 810€ 1 205€ 871€ 427€ 980€ 1 012€ 819€ 935€ 726€ 1 066€ 966€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 736€ 3 640€ 2 377€ 4 106€ 10 031€ 3 448€ 2 351€ 1 619€ 4 478€ 2 227€ 1 891€ 2 322€ 3 340€ 2 862€ 3 768€
10
518
Ostatné služby
719 280€ 345 559€ 275 184€ 238 077€ 241 212€ 203 873€ 149 119€ 168 407€ 134 971€ 125 061€ 201 380€ 230 762€ 220 173€ 281 414€ 261 362€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 449 960€ 1 526 156€ 1 594 164€ 1 538 574€ 1 402 896€ 1 227 836€ 1 083 236€ 1 036 605€ 955 910€ 890 611€ 870 721€ 777 334€ 755 639€ 742 794€ 659 830€
12
521
Mzdové náklady
982 941€ 1 058 419€ 1 106 718€ 1 072 590€ 971 960€ 857 019€ 754 790€ 720 039€ 661 562€ 619 979€ 614 265€ 552 928€ 538 791€ 528 697€ 463 121€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
345 548€ 363 478€ 366 311€ 367 860€ 327 554€ 293 546€ 261 357€ 250 925€ 231 060€ 218 030€ 209 338€ 185 637€ 177 002€ 175 587€ 157 170€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
11 733€ 11 572€ 12 389€ 12 380€ 11 389€ 9 762€ 8 895€ 8 139€ 7 404€ 5 370€ 4 913€ 4 137€ 4 144€ 3 632€ 3 017€
15
527
Zákonné sociálne náklady
109 739€ 92 688€ 108 746€ 85 743€ 91 993€ 67 510€ 58 194€ 57 502€ 55 884€ 47 232€ 42 205€ 34 632€ 35 702€ 34 878€ 36 522€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
113 346€ 118 304€ 124 621€ 85 189€ 84 553€ 77 826€ 78 576€ 69 050€ 67 978€ 62 778€ 1 586€ 957€ 1 901€ 730€ 635€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
113 346€ 118 304€ 124 621€ 85 189€ 84 553€ 77 826€ 78 576€ 69 050€ 67 978€ 62 778€ 1 586€ 957€ 1 901€ 730€ 635€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
116 228€ 47 648€ 73 208€ 54 986€ 35 979€ 41 451€ 579 703€ 66 084€ 54 778€ 48 774€ 73 834€ 91 428€ 39 873€ 39 553€ 19 912€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74€ 356€ 17 779€ 1 316€ 4€ 1 431€ 528 316€ 11 079€ 3 219€ 1 798€ 6 504€ 41 760€ 7 665€ 4 087€ 6 259€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 9 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 203€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 150€ 0€ 0€ 658€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
116 154€ 47 274€ 55 278€ 44 625€ 35 976€ 39 795€ 42 228€ 55 005€ 51 555€ 46 318€ 67 330€ 42 481€ 31 997€ 35 463€ 13 653€
28
549
Manká a škody
0€ 13€ 150€ 45€ 0€ 225€ 9€ 0€ 5€ 0€ 0€ 7 187€ 8€ 3€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
513 753€ 473 143€ 396 756€ 409 036€ 430 087€ 416 591€ 399 848€ 347 544€ 295 750€ 336 153€ 444 233€ 399 842€ 305 767€ 323 558€ 252 545€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
483 360€ 465 430€ 391 458€ 406 024€ 425 649€ 411 012€ 393 453€ 342 425€ 287 234€ 285 818€ 277 884€ 244 558€ 156 757€ 169 052€ 107 140€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
30 393€ 7 713€ 5 299€ 3 011€ 4 438€ 5 579€ 6 395€ 5 118€ 8 517€ 50 335€ 166 350€ 155 284€ 149 010€ 154 506€ 145 405€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 254€ 0€ 25 991€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 340€ 2 340€ 2 340€ 2 280€ 2 280€ 2 280€ 2 100€ 2 250€ 2 070€ 38 205€ 46 237€ 36 306€ 0€ 36 696€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
28 053€ 5 373€ 2 959€ 731€ 2 158€ 3 299€ 4 295€ 2 868€ 6 447€ 12 130€ 120 112€ 118 978€ 115 756€ 117 810€ 119 414€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
80 829€ 78 609€ 71 853€ 65 152€ 62 855€ 62 116€ 78 003€ 63 121€ 48 283€ 49 152€ 63 718€ 80 252€ 69 583€ 48 805€ 48 753€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
49 806€ 48 198€ 45 422€ 42 245€ 42 371€ 42 471€ 48 327€ 45 449€ 30 535€ 33 516€ 49 662€ 64 272€ 54 903€ 42 041€ 42 222€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
31 023€ 30 411€ 26 430€ 22 907€ 20 485€ 19 646€ 29 676€ 17 672€ 17 737€ 15 636€ 14 057€ 15 980€ 14 680€ 6 763€ 6 531€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 614 117€ 1 475 243€ 1 294 017€ 1 257 402€ 1 162 653€ 1 077 802€ 1 097 907€ 960 021€ 955 775€ 707 434€ 701 121€ 661 099€ 587 897€ 549 762€ 476 373€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 272 622€ 1 081 053€ 1 036 102€ 999 759€ 903 993€ 837 838€ 882 394€ 838 385€ 832 850€ 589 070€ 586 782€ 545 762€ 507 425€ 451 822€ 388 227€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
48 152€ 172 142€ 38 902€ 40 363€ 35 910€ 30 085€ 29 685€ 26 378€ 25 160€ 22 914€ 21 589€ 23 518€ 50€ 19 591€ 18 430€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
293 343€ 222 048€ 219 014€ 217 281€ 222 750€ 209 879€ 185 828€ 95 259€ 97 765€ 95 450€ 92 751€ 91 819€ 80 422€ 78 349€ 69 716€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 218 295€ 4 689 244€ 4 399 144€ 4 216 753€ 4 002 658€ 3 637 672€ 3 979 815€ 3 207 570€ 2 940 382€ 2 679 201€ 2 779 054€ 2 627 770€ 2 347 552€ 2 459 543€ 2 147 957€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
66 967€ 43 786€ 39 883€ 57 584€ 61 204€ 63 546€ 49 358€ 46 136€ 44 231€ 38 715€ 39 303€ 32 723€ 29 162€ 26 473€ 24 050€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
66 967€ 43 786€ 39 883€ 57 584€ 61 204€ 63 546€ 49 358€ 46 136€ 44 231€ 38 715€ 39 303€ 32 723€ 29 162€ 26 473€ 24 050€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 752 828€ 3 499 103€ 3 269 310€ 3 254 506€ 3 035 404€ 2 828 147€ 2 584 171€ 2 222 329€ 2 040 560€ 1 953 141€ 1 853 715€ 1 830 598€ 1 618 387€ 1 900 587€ 2 009 588€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
3 474 355€ 3 216 899€ 3 073 946€ 3 074 450€ 2 839 591€ 2 621 589€ 2 402 441€ 2 187 638€ 2 004 007€ 1 914 948€ 1 821 211€ 1 786 516€ 1 560 111€ 1 706 475€ 1 821 464€
82
633
Výnosy z poplatkov
278 473€ 282 204€ 195 364€ 180 055€ 195 813€ 206 557€ 181 730€ 34 690€ 36 553€ 38 192€ 32 504€ 44 082€ 58 276€ 194 112€ 188 124€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
630 626€ 620 197€ 567 964€ 522 587€ 547 410€ 497 280€ 500 689€ 569 291€ 305 541€ 392 906€ 416 718€ 409 943€ 538 817€ 379 624€ 317 481€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 225€ 4 405€ 32 199€ 6 188€ 11 122€ 4 669€ 4 457€ 39 944€ 7 373€ 29 090€ 41 425€ 88 547€ 243 602€ 89 957€ 45 311€
85
642
Tržby z predaja materiálu
2 655€ 657€ 1 683€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 305€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 169€ 0€ 0€ 215€ 0€ 0€ 1 615€ 0€ 0€ 103€ 1 159€ 0€ 2 530€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 000€ 8 620€ 5 598€ 3 399€ 2 983€ 6 778€ 4 039€ 5 604€ 5 700€ 8 291€ 2 135€ 967€ 1 307€ 2 154€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
614 746€ 606 346€ 528 484€ 513 000€ 533 089€ 485 833€ 492 193€ 522 128€ 292 469€ 355 525€ 373 055€ 319 270€ 293 908€ 284 983€ 271 865€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
25 451€ 2 340€ 2 521€ 4 162€ 2 700€ 107 880€ 11 407€ 2 769€ 38 515€ 60 764€ 155 284€ 149 009€ 154 506€ 145 404€ 30 427€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
25 451€ 2 340€ 2 521€ 4 162€ 2 700€ 107 880€ 11 407€ 2 769€ 38 515€ 60 764€ 155 284€ 149 009€ 154 506€ 145 404€ 30 427€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 739€ 22 297€ 30 427€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 340€ 2 340€ 2 280€ 2 280€ 2 280€ 2 100€ 2 250€ 2 070€ 38 205€ 46 237€ 36 306€ 33 254€ 31 957€ 3 693€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
23 111€ 0€ 241€ 1 882€ 420€ 105 780€ 9 157€ 699€ 309€ 14 527€ 118 978€ 115 755€ 117 810€ 119 414€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 874€ 0€ 1 772€ 1 772€ 1 821€ 1 869€ 2 208€ 2 276€ 2 775€ 2 462€ 4 684€ 6 330€ 4 657€ 10 792€ 12 463€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 117€ 336€ 598€ 980€ 1 528€ 1 585€ 3 874€ 5 585€ 4 657€ 10 792€ 5 233€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 874€ 0€ 1 772€ 1 772€ 1 704€ 1 534€ 1 610€ 1 296€ 0€ 875€ 810€ 745€ 0€ 0€ 7 230€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 803€ 1 723€
110
672
Náhrady škôd
0€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 658€ 366€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 145€ 1 357€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
881 497€ 760 737€ 761 921€ 711 039€ 729 381€ 634 735€ 655 005€ 629 879€ 582 264€ 399 248€ 362 121€ 272 604€ 312 619€ 223 808€ 166 988€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
291 914€ 249 265€ 308 627€ 199 633€ 152 286€ 140 914€ 144 528€ 163 496€ 145 809€ 138 409€ 102 864€ 37 144€ 168 996€ 123 319€ 32 368€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
79 114€ 78 828€ 70 684€ 68 320€ 66 625€ 63 036€ 59 017€ 48 200€ 34 654€ 35 384€ 35 502€ 31 392€ 20 499€ 16 824€ 39 484€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 1 333€ 424€ 33 428€ 15 236€ 21 616€ 0€ 10 316€ 638€ 0€ 4 352€ 14 515€ 19 564€ 26 177€ 49 529€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
153 503€ 156 857€ 132 003€ 137 045€ 205 632€ 191 103€ 189 915€ 157 362€ 149 773€ 149 349€ 149 474€ 114 204€ 32 537€ 1 106€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 894€ 4 820€ 16 241€ 6 071€ 3 951€ -6 982€ 13 650€ 12 663€ 10 817€ 5 915€ 3 805€ 11 596€ 7 215€ 9 137€ 6 307€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 288€ 2 289€ 16 062€ 2 066€ 997€ 996€ 1 001€ 835€ 580€ 1 436€ 427€ 427€ 2 458€ 466€ 465€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
350 783€ 267 345€ 217 881€ 264 475€ 284 655€ 223 552€ 246 893€ 237 007€ 239 994€ 68 756€ 65 697€ 63 326€ 61 350€ 46 779€ 38 835€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 359 243€ 4 926 295€ 4 643 371€ 4 551 650€ 4 377 920€ 4 133 458€ 3 802 838€ 3 472 680€ 3 013 886€ 2 847 237€ 2 831 824€ 2 701 207€ 2 658 148€ 2 687 491€ 2 562 720€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
140 947€ 237 050€ 244 227€ 334 897€ 375 262€ 495 786€ -176 977€ 265 110€ 73 504€ 168 036€ 52 771€ 73 437€ 310 596€ 227 948€ 414 763€
136
591
Splatná daň z príjmov
171€ 515€ 122€ 545€ 521€ 572€ 764€ 775€ 653€ 14€ 56€ 2 900€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
140 776€ 236 536€ 244 106€ 334 352€ 374 741€ 495 214€ -177 741€ 264 335€ 72 852€ 168 021€ 52 714€ 70 537€ 310 596€ 227 948€ 414 763€