Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Rajecké Teplice

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
165 268€ 229 346€ 203 749€ 211 141€ 204 389€ 284 453€ 246 641€ 234 769€ 232 503€ 256 555€ 210 596€ 270 011€ 379 519€
02
501
Spotreba materiálu
94 214€ 141 999€ 127 970€ 130 149€ 127 957€ 191 904€ 154 609€ 129 485€ 140 936€ 165 338€ 109 922€ 156 016€ 263 107€
03
502
Spotreba energie
71 054€ 87 346€ 75 779€ 80 991€ 76 432€ 92 549€ 92 031€ 105 284€ 91 566€ 91 217€ 100 674€ 113 995€ 116 369€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
271 832€ 281 829€ 274 830€ 246 290€ 247 800€ 239 115€ 254 814€ 211 028€ 206 425€ 322 294€ 205 268€ 211 892€ 292 447€
07
511
Opravy a udržiavanie
85 111€ 45 425€ 51 312€ 38 290€ 37 955€ 21 296€ 29 431€ 27 032€ 32 891€ 24 272€ 13 693€ 5 183€ 0€
08
512
Cestovné
136€ 409€ 509€ 325€ 330€ 557€ 484€ 295€ 824€ 393€ 1 234€ 1 528€ 1 279€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 107€ 379€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 276€
10
518
Ostatné služby
186 585€ 235 994€ 223 009€ 207 568€ 209 135€ 217 262€ 224 900€ 183 701€ 172 710€ 297 609€ 190 341€ 205 181€ 290 892€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
885 222€ 830 321€ 748 780€ 699 716€ 651 253€ 614 758€ 612 410€ 587 038€ 563 648€ 532 967€ 546 098€ 528 051€ 472 571€
12
521
Mzdové náklady
633 498€ 583 343€ 526 443€ 489 847€ 459 497€ 434 800€ 439 776€ 418 790€ 404 967€ 384 871€ 394 525€ 382 582€ 345 088€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
206 814€ 201 338€ 181 469€ 171 535€ 159 789€ 152 387€ 148 137€ 143 811€ 132 974€ 128 521€ 131 376€ 126 063€ 111 140€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 452€ 5 882€ 5 759€ 5 243€ 3 533€ 0€ 0€ 0€ 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
38 459€ 39 758€ 35 109€ 33 092€ 28 434€ 27 572€ 24 497€ 24 438€ 24 801€ 19 575€ 20 197€ 19 406€ 16 343€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
956€ 1 006€ 956€ 2 664€ 223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
956€ 1 006€ 956€ 2 664€ 223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
39 657€ 34 123€ 34 963€ 28 827€ 14 852€ 16 661€ 15 508€ 14 327€ 13 708€ 2 920€ 70 342€ 5 688€ 69 954€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 228€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67 051€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 287€ 0€ 0€ 66€ 0€ 37€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
29 547€ 34 123€ 34 963€ 27 290€ 14 852€ 16 651€ 13 993€ 14 327€ 13 708€ 2 854€ 70 342€ 5 651€ 2 903€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 1 537€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
248 685€ 234 380€ 228 224€ 1 291 886€ 368 986€ 291 451€ 321 126€ 329 220€ 255 215€ 239 497€ 117 479€ 78 000€ 219 144€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
246 695€ 231 520€ 226 728€ 377 363€ 361 468€ 289 821€ 321 126€ 307 734€ 230 099€ 220 202€ 98 968€ 63 191€ 204 298€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 990€ 2 860€ 1 497€ 914 523€ 7 518€ 1 630€ 0€ 21 485€ 25 117€ 19 295€ 18 511€ 14 809€ 14 846€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 630€ 0€ 21 485€ 25 117€ 19 295€ 18 511€ 14 809€ 14 846€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
554€ 1 424€ 60€ 913 087€ 6 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 686€ 14 769€ 17 128€ 14 807€ 20 482€ 37 545€ 19 433€ 19 801€ 19 840€ 30 309€ 24 183€ 17 054€ 18 866€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 19 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ 0€
42
562
Úroky
712€ 1 367€ 2 210€ 3 268€ 6 939€ 5 584€ 7 440€ 6 843€ 10 887€ 18 044€ 7 870€ 4 514€ 6 683€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
15 974€ 13 402€ 14 918€ 11 539€ 13 543€ 12 162€ 11 993€ 12 958€ 8 954€ 12 265€ 16 276€ 12 540€ 12 183€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
69 747€ 65 945€ 66 922€ 58 020€ 46 947€ 34 769€ 29 968€ 52 250€ 60 813€ 64 341€ 110 144€ 29 156€ 21 153€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
50 808€ 44 984€ 42 383€ 32 980€ 30 293€ 20 173€ 20 159€ 41 950€ 51 634€ 54 474€ 103 563€ 22 213€ 13 692€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
7 717€ 7 347€ 5 831€ 5 337€ 5 341€ 4 905€ 620€ 605€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
10 459€ 12 850€ 17 945€ 18 940€ 10 550€ 31€ 0€ 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
764€ 764€ 764€ 764€ 764€ 9 661€ 9 189€ 9 587€ 9 179€ 9 867€ 6 581€ 6 943€ 7 461€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 698 053€ 1 691 719€ 1 575 552€ 2 553 351€ 1 554 933€ 1 518 753€ 1 499 899€ 1 448 433€ 1 352 152€ 1 448 883€ 1 284 110€ 1 139 852€ 1 474 318€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
26 675€ 73 609€ 96 323€ 75 552€ 98 369€ 112 520€ 71 945€ 60 562€ 65 229€ 74 798€ 109 313€ 62 540€ 82 862€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
26 675€ 73 609€ 96 323€ 75 552€ 98 369€ 112 520€ 71 945€ 60 562€ 65 229€ 74 798€ 109 313€ 62 540€ 82 862€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 414 119€ 1 470 790€ 1 330 434€ 1 234 178€ 1 138 157€ 986 844€ 1 018 583€ 944 668€ 920 265€ 935 569€ 829 404€ 898 080€ 988 811€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 289 353€ 1 347 615€ 1 218 522€ 1 124 862€ 1 034 015€ 972 977€ 855 351€ 826 293€ 809 884€ 817 959€ 749 152€ 760 393€ 792 405€
82
633
Výnosy z poplatkov
124 766€ 123 174€ 111 911€ 109 316€ 104 142€ 13 867€ 163 232€ 118 375€ 110 381€ 117 610€ 80 252€ 137 687€ 196 406€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
142 005€ 203 389€ 206 307€ 220 192€ 223 129€ 221 910€ 107 074€ 142 792€ 143 430€ 135 295€ 125 618€ 556 414€ 205 975€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 836€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 1 228€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64 528€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 1 258€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
135€ 319€ 165€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
132 034€ 203 070€ 203 884€ 220 177€ 223 129€ 221 870€ 105 846€ 142 792€ 143 430€ 135 295€ 125 618€ 556 414€ 141 407€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 882€ 2 180€ 2 265€ 1 604€ 1 630€ 0€ 21 485€ 25 117€ 19 295€ 18 511€ 14 809€ 14 846€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 882€ 2 180€ 2 265€ 1 604€ 1 630€ 0€ 21 485€ 25 117€ 19 295€ 18 511€ 14 809€ 14 846€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 436€ 1 630€ 0€ 21 485€ 25 117€ 19 295€ 18 511€ 14 809€ 14 846€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
446€ 744€ 828€ 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 9€ 18€ 19 819€ 12€ 11€ 29€ 69€ 63€ 278€ 148 009€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 19 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 9€ 18€ 19€ 12€ 11€ 29€ 69€ 63€ 278€ 1 896€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146 113€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
233 329€ 167 054€ 124 736€ 212 005€ 221 729€ 177 376€ 148 543€ 113 421€ 95 087€ 271 408€ 76 192€ 87 902€ 180 556€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
120 650€ 66 222€ 33 764€ 30 448€ 45 104€ 89 220€ 31 434€ 36 438€ 27 016€ 218 971€ 76 192€ 87 902€ 171 531€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
105 060€ 87 197€ 81 218€ 168 974€ 155 199€ 78 083€ 83 220€ 76 983€ 68 070€ 52 437€ 0€ 0€ 9 025€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
100€ 3 360€ 1 031€ 5 032€ 14 080€ 10 073€ 33 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 969€ 2 944€ 2 919€ 2 965€ 2 077€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
4 550€ 7 331€ 5 804€ 4 587€ 5 269€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 818 010€ 1 917 022€ 1 760 064€ 1 743 541€ 1 683 032€ 1 518 468€ 1 367 642€ 1 286 572€ 1 243 334€ 1 435 650€ 1 155 399€ 1 620 060€ 1 606 213€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
119 957€ 225 303€ 184 511€ -809 810€ 128 099€ -285€ -132 257€ -161 861€ -108 818€ -13 233€ -128 711€ 480 208€ 131 895€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 2€ 95€ 3€ 1€ 98€ 713€ 281€ 11€ 50€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
119 957€ 225 303€ 184 511€ -809 811€ 128 004€ -288€ -132 259€ -161 958€ -109 531€ -13 514€ -128 722€ 480 158€ 131 895€