Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
111 626€ 99 422€ 113 801€ 102 134€ 88 388€ 116 331€ 97 086€ 92 630€ 72 180€ 83 983€ 92 030€ 71 794€ 90 837€ 92 127€
02
501
Spotreba materiálu
51 624€ 35 383€ 54 784€ 46 502€ 30 466€ 58 829€ 46 726€ 43 123€ 26 219€ 32 814€ 40 260€ 25 047€ 37 938€ 43 746€
03
502
Spotreba energie
60 002€ 64 039€ 59 017€ 55 632€ 57 922€ 57 502€ 50 361€ 49 507€ 45 961€ 51 170€ 51 770€ 46 747€ 52 899€ 48 381€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
474 565€ 270 188€ 211 973€ 224 379€ 518 609€ 192 124€ 161 886€ 126 572€ 134 773€ 142 216€ 81 867€ 215 599€ 141 751€ 202 853€
07
511
Opravy a udržiavanie
314 725€ 118 520€ 70 438€ 75 212€ 340 494€ 47 900€ 48 481€ 18 129€ 21 104€ 49 037€ 8 994€ 107 407€ 64 423€ 99 600€
08
512
Cestovné
380€ 325€ 986€ 1 355€ 2 353€ 676€ 754€ 33€ 102€ 649€ 3€ 1 125€ 795€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 554€ 3 335€ 8 515€ 7 501€ 9 457€ 4 849€ 4 568€ 9 836€ 3 382€ 5 243€ 1 460€ 2 065€ 2 313€ 2 076€
10
518
Ostatné služby
155 907€ 148 008€ 132 034€ 140 310€ 166 304€ 138 699€ 108 083€ 98 574€ 110 185€ 87 287€ 71 410€ 105 002€ 74 220€ 101 177€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
346 587€ 322 253€ 314 170€ 297 517€ 277 283€ 254 171€ 235 587€ 193 060€ 168 050€ 153 439€ 142 244€ 154 442€ 144 693€ 130 623€
12
521
Mzdové náklady
246 449€ 233 337€ 223 722€ 211 564€ 196 374€ 179 404€ 168 188€ 137 271€ 118 922€ 111 665€ 108 776€ 108 273€ 110 020€ 99 760€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
83 760€ 73 364€ 75 832€ 71 736€ 66 944€ 61 451€ 55 520€ 45 530€ 39 076€ 32 740€ 28 631€ 28 764€ 28 253€ 26 433€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 526€ 3 483€ 2 990€ 2 978€ 2 828€ 2 531€ 2 136€ 1 885€ 2 792€ 2 292€ 1 290€ 2 050€ 2 064€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 852€ 12 071€ 11 624€ 11 238€ 11 137€ 10 786€ 9 741€ 8 374€ 7 261€ 6 742€ 3 437€ 15 355€ 4 356€ 2 925€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 1 505€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
12 323€ 12 135€ 5 841€ 4 229€ 4 682€ 3 680€ 3 491€ 1 402€ 200€ 156€ 55€ 0€ 32€ 68€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
12 323€ 12 135€ 5 841€ 4 229€ 4 682€ 3 680€ 3 491€ 1 402€ 200€ 156€ 55€ 0€ 32€ 68€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 124€ 18 129€ 16 072€ 12 917€ 11 051€ 9 879€ 4 571€ 3 171€ 743€ 7 454€ 2 398€ 7 615€ 6 080€ 1 944€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5€ 0€ 0€ 10€ 14€ 30€ 0€ 7 210€ 814€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
44€ 0€ 0€ 92€ 0€ 33€ 5€ 6€ 2€ 100€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 2 318€ 0€ 4 008€ 0€ 0€ 0€ 243€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
21 079€ 18 124€ 13 754€ 12 825€ 11 051€ 5 860€ 4 524€ 3 136€ 704€ 0€ 1 484€ 4 856€ 6 080€ 1 944€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 2 759€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
445 472€ 445 433€ 428 494€ 393 906€ 370 880€ 392 389€ 374 989€ 386 560€ 497 061€ 381 034€ 277 548€ 257 131€ 248 832€ 223 266€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
438 512€ 436 391€ 425 894€ 384 667€ 368 780€ 369 047€ 372 489€ 380 660€ 374 485€ 370 587€ 269 278€ 251 582€ 242 262€ 218 041€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 959€ 9 042€ 2 600€ 9 239€ 2 100€ 23 343€ 2 500€ 5 900€ 122 576€ 10 447€ 8 270€ 5 549€ 6 570€ 5 225€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 447€ 0€ 5 549€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 900€ 2 600€ 2 600€ 2 600€ 2 100€ 2 800€ 2 500€ 5 900€ 11 424€ 0€ 6 637€ 0€ 6 570€ 5 225€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 633€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 059€ 6 442€ 0€ 6 639€ 20 543€ 0€ 0€ 111 151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11 974€ 14 569€ 16 640€ 19 211€ 19 496€ 25 329€ 26 707€ 31 594€ 30 059€ 44 930€ 30 146€ 18 479€ 14 704€ 17 292€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
5 287€ 7 553€ 9 695€ 13 333€ 14 400€ 20 134€ 20 858€ 23 158€ 23 047€ 33 395€ 25 633€ 15 168€ 12 123€ 16 394€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 10€ 13€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 687€ 7 016€ 6 944€ 5 868€ 5 083€ 5 195€ 5 839€ 8 436€ 7 012€ 11 535€ 4 513€ 3 210€ 2 581€ 898€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
534 542€ 456 851€ 529 038€ 485 743€ 406 077€ 330 517€ 266 493€ 251 770€ 240 916€ 274 000€ 270 483€ 221 611€ 220 560€ 211 201€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
436 764€ 355 439€ 419 730€ 395 700€ 323 764€ 263 996€ 239 526€ 230 096€ 217 056€ 253 448€ 253 588€ 210 147€ 203 893€ 189 313€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
97 778€ 101 412€ 109 308€ 90 043€ 82 312€ 66 521€ 26 967€ 21 674€ 23 860€ 20 552€ 16 895€ 11 464€ 16 667€ 21 888€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 958 213€ 1 638 981€ 1 636 028€ 1 540 035€ 1 696 466€ 1 324 420€ 1 170 809€ 1 086 760€ 1 143 982€ 1 087 213€ 896 771€ 946 671€ 867 489€ 879 374€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 812€ 2 257€ 1 266€ 735€ 630€ 2 567€ 2 148€ 1 396€ 2 243€ 1 958€ 3 663€ 1 412€ 13 298€ 8 123€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 812€ 2 257€ 1 266€ 735€ 630€ 2 567€ 2 148€ 1 396€ 2 243€ 1 932€ 3 663€ 1 412€ 13 298€ 8 123€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 376 332€ 1 270 952€ 1 340 061€ 1 241 657€ 1 116 121€ 984 874€ 867 891€ 783 733€ 758 285€ 734 038€ 710 882€ 603 700€ 668 811€ 772 618€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 271 586€ 1 180 366€ 1 262 763€ 1 166 464€ 1 040 482€ 908 930€ 789 977€ 709 996€ 684 367€ 659 429€ 690 313€ 505 465€ 595 899€ 612 257€
82
633
Výnosy z poplatkov
104 746€ 90 586€ 77 299€ 75 192€ 75 639€ 75 944€ 77 914€ 73 737€ 73 918€ 74 609€ 20 569€ 98 235€ 72 912€ 160 361€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
80 173€ 72 114€ 74 910€ 75 087€ 101 991€ 72 953€ 74 651€ 83 192€ 85 471€ 91 561€ 67 985€ 70 221€ 89 041€ 26 170€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 4 979€ 3 502€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 822€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 675€ 100€ 85€ 0€ 16€ 98€ 50€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 197€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
71 803€ 72 114€ 74 910€ 74 265€ 101 941€ 72 953€ 73 976€ 83 092€ 85 386€ 91 364€ 67 869€ 68 623€ 84 012€ 22 668€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 100€ 4 600€ 5 600€ 8 100€ 10 200€ 2 500€ 5 900€ 36 772€ 10 447€ 6 426€ 11 619€ 0€ 5 225€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 600€ 2 600€ 2 600€ 2 100€ 8 200€ 2 500€ 5 900€ 36 772€ 10 447€ 6 426€ 11 619€ 0€ 5 225€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 600€ 2 600€ 2 600€ 2 100€ 2 800€ 2 500€ 5 900€ 11 424€ 9 007€ 6 426€ 11 619€ 0€ 5 225€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 5 400€ 0€ 0€ 25 347€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
500€ 2 000€ 3 000€ 6 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
500€ 2 000€ 3 000€ 6 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 27€ 147€ 4€ 59€ 106€ 86€ 149€ 41€ 89€ 13€ 46€ 43€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 27€ 147€ 4€ 59€ 106€ 86€ 149€ 41€ 81€ 13€ 46€ 43€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
472 936€ 366 626€ 385 223€ 359 050€ 586 534€ 290 145€ 258 436€ 205 823€ 198 770€ 265 896€ 91 179€ 442 994€ 100 844€ 75 678€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
189 857€ 114 561€ 113 246€ 119 760€ 404 770€ 121 716€ 87 686€ 49 522€ 48 174€ 72 670€ 21 187€ 47 128€ 70 262€ 44 960€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
211 474€ 188 584€ 183 686€ 143 924€ 136 972€ 127 876€ 127 742€ 127 631€ 124 892€ 161 739€ 46 531€ 22 899€ 8 471€ 6 805€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 846€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 387€ 336 575€ 5 811€ 5 806€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 3 350€ 5 000€ 8 465€ 13 456€ 18 900€ 2 052€ 3 000€ 0€ 0€ 2 000€ 500€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 321€ 5 245€ 6 096€ 5 488€ 2 875€ 3 312€ 5 961€ 5 830€ 5 928€ 6 030€ 3 458€ 3 192€ 3 192€ 390€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
64 285€ 55 235€ 78 844€ 84 879€ 33 452€ 23 786€ 18 147€ 20 787€ 16 776€ 25 457€ 16 616€ 13 354€ 12 608€ 17 717€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 935 353€ 1 716 576€ 1 807 208€ 1 684 632€ 1 815 475€ 1 353 098€ 1 209 132€ 1 111 003€ 1 055 365€ 1 099 921€ 885 417€ 1 118 340€ 877 265€ 882 632€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-22 860€ 77 595€ 171 180€ 144 597€ 119 009€ 28 678€ 38 323€ 24 244€ -88 617€ 12 708€ -11 354€ 171 669€ 9 776€ 3 258€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 5€ 28€ 1€ 143€ 20€ 16€ 28€ 8€ 16€ 4€ 9€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-22 860€ 77 590€ 171 152€ 144 597€ 119 009€ 28 535€ 38 303€ 24 228€ -88 645€ 12 697€ -11 370€ 171 665€ 9 767€ 3 258€