Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
663 347€ 751 885€ 705 221€ 698 692€ 662 438€ 630 340€ 707 136€ 659 989€ 599 276€ 630 997€ 637 275€ 757 826€ 772 189€
02
501
Spotreba materiálu
372 843€ 448 312€ 421 842€ 413 613€ 370 018€ 330 011€ 415 834€ 335 412€ 283 342€ 334 607€ 335 484€ 374 808€ 464 474€
03
502
Spotreba energie
284 196€ 295 459€ 273 798€ 273 700€ 280 673€ 290 297€ 283 058€ 312 841€ 306 284€ 288 783€ 294 350€ 373 458€ 307 715€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
6 308€ 8 114€ 9 581€ 11 378€ 11 746€ 10 032€ 8 244€ 11 736€ 9 651€ 7 607€ 7 441€ 9 560€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 657 425€ 2 779 059€ 2 566 808€ 2 095 752€ 2 000 931€ 2 009 201€ 1 961 760€ 1 813 796€ 1 646 256€ 1 595 456€ 1 987 397€ 1 628 310€ 1 842 610€
07
511
Opravy a udržiavanie
163 052€ 206 510€ 144 148€ 94 369€ 172 421€ 105 833€ 88 168€ 200 205€ 140 854€ 129 263€ 436 182€ 194 914€ 315 832€
08
512
Cestovné
5 676€ 23 367€ 14 701€ 13 520€ 16 043€ 15 503€ 27 082€ 10 215€ 6 779€ 3 667€ 12 223€ 22 129€ 10 357€
09
513
Náklady na reprezentáciu
23 869€ 48 563€ 51 223€ 44 232€ 40 312€ 41 028€ 44 119€ 38 748€ 35 153€ 35 426€ 18 769€ 46 415€ 38 988€
10
518
Ostatné služby
2 464 828€ 2 500 620€ 2 356 735€ 1 943 631€ 1 772 155€ 1 846 837€ 1 802 390€ 1 564 629€ 1 463 470€ 1 427 100€ 1 520 223€ 1 364 852€ 1 477 433€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
6 457 445€ 5 924 702€ 5 314 626€ 4 854 425€ 4 810 571€ 4 505 655€ 4 007 465€ 3 885 400€ 3 590 994€ 3 753 033€ 3 654 857€ 3 615 083€ 3 496 331€
12
521
Mzdové náklady
4 541 480€ 4 182 988€ 3 730 819€ 3 437 990€ 3 361 960€ 3 174 774€ 2 773 934€ 2 674 922€ 2 470 354€ 2 595 109€ 2 561 903€ 2 555 686€ 2 489 413€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 464 415€ 1 418 557€ 1 277 921€ 1 182 436€ 1 172 669€ 1 093 019€ 987 567€ 947 295€ 861 779€ 901 509€ 828 600€ 810 385€ 810 432€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
66 238€ 63 240€ 60 948€ 54 659€ 47 109€ 42 219€ 36 296€ 37 436€ 32 705€ 31 444€ 31 306€ 32 271€ 30 185€
15
527
Zákonné sociálne náklady
385 312€ 259 918€ 244 938€ 179 339€ 228 833€ 195 643€ 209 669€ 225 747€ 226 157€ 224 971€ 233 048€ 216 741€ 165 134€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 167€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 50€ 582€ 1 436€ 1 020€ 1 934€ 1 668€ 1 991€ 2 287€ 22€ 0€ 8€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 50€ 582€ 1 436€ 1 020€ 1 934€ 1 668€ 1 991€ 2 287€ 22€ 0€ 8€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 024 439€ 153 199€ 300 369€ 913 758€ 929 048€ 326 449€ 998 892€ 202 679€ 651 911€ 482 624€ 472 530€ 1 254 646€ 3 048 153€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 117€ 27 196€ 47 041€ 297 565€ 222 972€ 39 786€ 312 929€ 106 796€ 403 591€ 215 180€ 145 036€ 238 376€ 3 020 202€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 090€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 214€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 20 181€ 10 144€ 0€ 8 236€ 10 959€ 58€ 1 893€ 110€ 114 039€ 53 843€ 0€ 164€
26
546
Odpis pohľadávky
126 785€ 68 959€ 54 014€ 81 763€ 133 865€ 0€ 115 654€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 509€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
870 534€ 36 862€ 182 677€ 500 336€ 563 970€ 275 489€ 570 251€ 93 989€ 248 209€ 132 315€ 273 651€ 986 761€ 27 787€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 6 494€ 34 094€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 351 409€ 1 897 983€ 1 940 236€ 1 948 849€ 1 821 482€ 2 174 588€ 1 843 239€ 2 687 281€ 2 073 800€ 2 691 978€ 2 391 987€ 2 453 327€ 2 390 156€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 344 769€ 1 857 508€ 1 858 947€ 1 794 351€ 1 782 638€ 1 922 239€ 1 745 865€ 1 798 504€ 1 781 198€ 1 605 206€ 2 353 842€ 2 424 499€ 2 349 766€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 640€ 40 475€ 81 289€ 154 498€ 38 844€ 242 885€ 93 961€ 888 778€ 274 558€ 1 086 772€ 38 145€ 28 828€ 40 390€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 039€ 145 000€ 0€ 0€ 40 390€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 640€ 6 290€ 6 640€ 5 320€ 4 620€ 56 696€ 4 620€ 72 139€ 101 198€ 50 591€ 38 145€ 28 828€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 34 185€ 74 649€ 149 178€ 34 224€ 186 189€ 89 341€ 816 639€ 140 320€ 891 181€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 463€ 3 413€ 0€ 18 045€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 463€ 3 413€ 0€ 18 045€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
162 588€ 153 630€ 167 691€ 181 295€ 200 098€ 414 059€ 210 700€ 210 177€ 254 831€ 224 524€ 229 258€ 227 259€ 795 763€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 210 672€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 486 689€
42
562
Úroky
89 845€ 98 854€ 112 750€ 125 045€ 144 858€ 156 209€ 164 597€ 163 341€ 203 418€ 213 902€ 199 430€ 198 072€ 273 603€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 2€ 36€ 15€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 789€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
72 743€ 54 775€ 54 941€ 56 249€ 55 178€ 47 178€ 46 103€ 46 837€ 51 406€ 10 622€ 29 826€ 28 362€ 35 456€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
11 824 873€ 11 638 610€ 10 250 302€ 10 008 020€ 9 643 980€ 8 963 140€ 8 823 715€ 8 116 813€ 7 937 733€ 8 157 904€ 6 594 602€ 6 714 260€ 6 472 734€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
9 256 337€ 9 127 290€ 8 102 696€ 8 140 765€ 7 881 319€ 7 121 550€ 7 003 592€ 6 374 930€ 6 284 832€ 6 271 243€ 4 991 979€ 4 872 252€ 4 939 976€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 10 144€ 60€ 113€ 147€ 66€ 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 568 235€ 2 494 323€ 2 138 829€ 1 858 935€ 1 755 113€ 1 833 894€ 1 819 609€ 1 741 208€ 1 652 901€ 1 886 661€ 1 601 601€ 1 840 008€ 1 532 758€
61
587
Náklady na ostatné transfery
300€ 6 853€ 8 718€ 8 208€ 7 401€ 7 630€ 403€ 674€ 0€ 0€ 1 022€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
25 141 525€ 23 299 069€ 21 245 303€ 20 701 372€ 20 069 984€ 19 024 450€ 18 554 841€ 17 577 803€ 16 756 793€ 17 538 803€ 15 967 928€ 16 650 711€ 18 817 944€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
633 386€ 828 935€ 921 895€ 986 984€ 941 769€ 906 732€ 987 501€ 384 429€ 379 883€ 380 987€ 269 000€ 537 659€ 964 746€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
633 386€ 828 935€ 921 895€ 986 984€ 941 769€ 906 732€ 987 501€ 384 429€ 379 883€ 380 987€ 269 000€ 537 659€ 964 746€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 090€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 090€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
17 558 381€ 17 676 787€ 16 392 716€ 15 116 090€ 14 228 037€ 12 867 198€ 11 741 461€ 11 225 999€ 11 098 185€ 11 466 413€ 9 451 653€ 10 978 843€ 11 692 675€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
16 251 445€ 16 431 576€ 15 132 223€ 13 886 040€ 12 999 462€ 11 585 614€ 10 496 233€ 9 966 733€ 9 941 382€ 9 823 714€ 8 422 698€ 9 878 184€ 10 502 717€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 306 936€ 1 245 211€ 1 260 492€ 1 230 049€ 1 228 575€ 1 281 584€ 1 245 228€ 1 259 267€ 1 156 803€ 1 642 699€ 1 028 955€ 1 100 659€ 1 189 958€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 097 327€ 1 083 736€ 707 146€ 784 996€ 926 721€ 847 724€ 1 913 697€ 1 445 524€ 2 320 791€ 1 763 307€ 4 761 618€ 2 373 675€ 3 297 796€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
592 981€ 92 296€ 147 840€ 167 624€ 399 303€ 319 790€ 1 291 679€ 440 910€ 1 366 717€ 958 582€ 3 648 460€ 1 274 206€ 2 848 929€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 901€ 13 210€ 22 042€ 30€ 117€ 723€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
28 436€ 21 200€ 21 860€ 27 960€ 25 530€ 24 600€ 22 600€ 22 885€ 356€ 3 374€ 0€ 0€ 285€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
475 910€ 970 240€ 537 446€ 589 412€ 501 888€ 503 334€ 599 418€ 980 828€ 940 508€ 779 309€ 1 113 128€ 1 099 352€ 447 859€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
80 717€ 46 474€ 216 128€ 195 477€ 206 976€ 198 407€ 624 333€ 122 642€ 184 534€ 39 422€ 22 069€ 33 373€ 164 264€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
80 717€ 46 474€ 216 128€ 164 555€ 206 976€ 198 407€ 624 333€ 122 642€ 184 534€ 39 422€ 22 069€ 33 373€ 164 264€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 039€ 0€ 0€ 22 069€ 33 373€ 148 931€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 640€ 7 840€ 117 809€ 4 620€ 72 233€ 4 620€ 72 139€ 77 877€ 178 766€ 39 422€ 0€ 0€ 15 333€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
74 077€ 38 634€ 98 319€ 159 935€ 134 743€ 193 787€ 552 194€ 11 726€ 5 768€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 30 921€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 30 921€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 119€ 81 491€ 1 117 915€ 4 398€ 330 014€ 4 097€ 32 393€ 2 072€ 3 042€ 7 003€ 7 491€ 243 203€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 316 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 184 942€
102
662
Úroky
0€ 119€ 955€ 3 549€ 4 396€ 3 214€ 4 097€ 2 393€ 2 072€ 3 042€ 7 003€ 7 128€ 24 845€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 355€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 80 535€ 0€ 0€ 10 000€ 0€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 416€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 1 114 366€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 309 630€ 3 932 991€ 3 144 554€ 3 030 724€ 3 543 550€ 3 272 727€ 2 860 291€ 2 688 501€ 2 350 099€ 1 942 547€ 2 609 217€ 2 115 366€ 2 745 322€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 439 237€ 889 466€ 664 630€ 417 941€ 903 428€ 944 397€ 656 832€ 736 739€ 696 324€ 684 426€ 1 254 882€ 1 084 497€ 243 863€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 793 091€ 1 645 869€ 1 438 997€ 1 595 965€ 1 652 712€ 1 411 592€ 1 286 058€ 1 055 191€ 917 352€ 567 713€ 375 610€ 198 096€ 123 847€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 2 975€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200 725€ 200 944€ 9 567€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 88 684€ 50 126€ 17 390€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
47 570€ 76 127€ 45 886€ 63 114€ 48 146€ 49 860€ 45 092€ 44 450€ 34 694€ 15 210€ 37 080€ 0€ 8 202€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
43 908€ 39 587€ 38 927€ 38 227€ 37 027€ 36 290€ 43 483€ 53 676€ 67 734€ 69 872€ 69 740€ 69 872€ 1 821 130€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
985 823€ 1 281 942€ 956 115€ 912 501€ 902 237€ 830 588€ 828 826€ 798 446€ 633 994€ 605 326€ 582 496€ 511 831€ 521 323€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
23 679 441€ 23 569 042€ 21 463 929€ 21 232 185€ 19 851 452€ 18 422 801€ 18 131 381€ 15 899 489€ 16 335 564€ 15 616 808€ 17 120 560€ 16 046 407€ 19 108 006€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 462 084€ 269 973€ 218 626€ 530 814€ -218 532€ -601 649€ -423 460€ -1 678 314€ -421 229€ -1 921 995€ 1 152 632€ -604 304€ 290 062€
136
591
Splatná daň z príjmov
27€ 127€ 308€ 799€ 921€ 691€ 896€ 453€ 132 525€ 622€ 1 154€ 1 247€ 4 374€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 462 111€ 269 846€ 218 318€ 530 015€ -219 453€ -602 340€ -424 356€ -1 678 767€ -553 753€ -1 922 617€ 1 151 478€ -605 551€ 285 688€