Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
25 393€ 28 284€ 25 612€ 28 424€ 16 746€ 20 366€ 19 344€ 23 422€ 21 109€ 17 474€ 21 188€ 20 051€
02
501
Spotreba materiálu
18 754€ 23 488€ 20 940€ 21 377€ 10 676€ 13 942€ 14 227€ 16 394€ 13 389€ 8 907€ 11 834€ 10 524€
03
502
Spotreba energie
6 579€ 4 797€ 4 672€ 7 047€ 6 070€ 6 424€ 5 117€ 7 029€ 7 720€ 8 567€ 9 354€ 9 527€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
22 782€ 26 120€ 19 850€ 21 988€ 15 415€ 22 933€ 16 390€ 14 239€ 9 760€ 22 371€ 14 387€ 15 734€
07
511
Opravy a udržiavanie
758€ 2 330€ 4 321€ 106€ 650€ 7 894€ 3 759€ 489€ 1 994€ 12 461€ 6 005€ 5 278€
08
512
Cestovné
2 445€ 3 071€ 2 432€ 2 385€ 2 399€ 1 954€ 1 648€ 437€ 164€ 75€ 171€ 498€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 288€ 6 896€ 1 777€ 1 972€ 1 656€ 2 348€ 1 653€ 1 190€ 1 569€ 1 046€ 929€ 1 361€
10
518
Ostatné služby
17 292€ 13 823€ 11 320€ 17 525€ 10 711€ 10 736€ 9 329€ 12 123€ 6 033€ 8 789€ 7 282€ 8 597€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
107 447€ 106 828€ 101 795€ 84 648€ 73 494€ 91 360€ 88 947€ 92 874€ 99 999€ 65 861€ 66 682€ 60 180€
12
521
Mzdové náklady
78 769€ 79 008€ 75 344€ 62 291€ 54 056€ 67 969€ 65 425€ 69 400€ 75 205€ 49 973€ 50 514€ 44 347€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
26 921€ 26 913€ 25 264€ 21 306€ 18 526€ 22 319€ 22 579€ 22 455€ 23 914€ 15 551€ 15 895€ 15 601€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 757€ 907€ 1 186€ 1 050€ 913€ 1 072€ 943€ 1 019€ 880€ 337€ 273€ 232€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
166€ 242€ 88€ 90€ 90€ 57€ 90€ 113€ 0€ 56€ 56€ 33€
20
538
Ostatné dane a poplatky
166€ 242€ 88€ 90€ 90€ 57€ 90€ 113€ 0€ 56€ 56€ 33€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
608€ 523€ 312€ 1 547€ 180€ 214€ 372€ 146€ 129€ 167€ 302€ 365€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 721€ 0€ 0€ 116€ 66€ 0€ 0€ 0€ 33€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
608€ 523€ 312€ 826€ 180€ 214€ 256€ 80€ 129€ 167€ 302€ 332€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
10 236€ 10 236€ 10 236€ 9 601€ 9 215€ 8 857€ 11 020€ 11 921€ 10 854€ 18 881€ 13 686€ 23 070€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 236€ 10 236€ 10 236€ 9 301€ 9 215€ 8 857€ 8 857€ 8 338€ 8 291€ 8 735€ 9 412€ 23 070€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 2 163€ 3 583€ 2 563€ 10 146€ 4 274€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 2 163€ 3 583€ 2 563€ 10 146€ 4 274€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 344€ 73 909€ 1 078€ 220 449€ 1 381€ 999€ 1 176€ 1 367€ 1 147€ 741€ 659€ 199€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 73 151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
205€ 0€ 0€ 8€ 3€ 4€ 5€ 9€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 139€ 759€ 1 078€ 220 449€ 1 374€ 995€ 1 172€ 1 362€ 1 138€ 741€ 659€ 199€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 618€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 618€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
324 496€ 270 497€ 255 769€ 270€ 0€ 0€ 264€ 100€ 0€ 520€ 0€ 66€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
324 496€ 270 497€ 255 769€ 270€ 0€ 0€ 264€ 100€ 0€ 520€ 0€ 33€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
492 473€ 516 641€ 414 740€ 367 017€ 116 522€ 144 785€ 137 602€ 144 183€ 142 998€ 129 689€ 116 960€ 119 698€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
3 688€ 2 721€ 3 680€ 5 142€ 5 039€ 4 401€ 5 052€ 4 910€ 7 145€ 5 203€ 4 657€ 3 220€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 954€ 2 490€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 688€ 2 721€ 3 680€ 5 142€ 5 039€ 4 401€ 5 052€ 4 910€ 7 145€ 5 203€ 1 703€ 730€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 389€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 389€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
466 622€ 418 811€ 400 296€ 359 532€ 92 512€ 86 838€ 88 283€ 79 083€ 79 158€ 75 597€ 79 154€ 92 711€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
463 695€ 414 802€ 396 948€ 356 401€ 89 824€ 84 091€ 85 638€ 76 632€ 76 982€ 72 601€ 76 778€ 87 433€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 927€ 4 009€ 3 348€ 3 131€ 2 688€ 2 747€ 2 646€ 2 451€ 2 176€ 2 996€ 2 376€ 5 278€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 269€ 2 138€ 1 480€ 2 960€ 795€ 405€ 3 805€ 1 719€ 804€ 1 119€ 276€ 498€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 80€ 0€ 30€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 269€ 2 138€ 1 480€ 2 880€ 696€ 375€ 3 725€ 1 719€ 804€ 1 119€ 276€ 498€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 163€ 3 583€ 4 420€ 8 289€ 4 274€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 163€ 3 583€ 4 420€ 8 289€ 4 274€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 163€ 3 583€ 4 420€ 8 289€ 4 274€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
362€ 8 268€ 593€ 36€ 273€ 5€ 1 160€ 4€ 4€ 469€ 17€ 398€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 7 317€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 69€ 41€ 8€ 1€ 5€ 3€ 4€ 4€ 8€ 17€ 33€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 882€ 0€ 272€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365€
108
668
Ostatné finančné výnosy
362€ 0€ 551€ 27€ 0€ 0€ 1 157€ 0€ 0€ 461€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 618€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 618€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
25 310€ 17 561€ 27 453€ 26 598€ 27 284€ 36 697€ 37 275€ 51 833€ 52 537€ 27 837€ 32 239€ 34 887€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
24 662€ 16 913€ 25 405€ 25 342€ 26 499€ 35 913€ 36 490€ 46 523€ 51 752€ 27 052€ 29 354€ 20 414€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
648€ 648€ 648€ 656€ 785€ 785€ 785€ 785€ 785€ 785€ 2 385€ 797€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 1 400€ 600€ 0€ 0€ 0€ 4 525€ 0€ 0€ 500€ 398€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 278€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
497 251€ 449 499€ 433 501€ 394 268€ 125 903€ 130 509€ 139 158€ 143 358€ 147 937€ 118 117€ 116 343€ 131 714€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
4 778€ -67 141€ 18 761€ 27 250€ 9 381€ -14 276€ 1 556€ -826€ 4 939€ -11 572€ -617€ 12 016€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 13€ 8€ 2€ 0€ 1€ 0€ 1€ 1€ 17€ 3€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
4 778€ -67 155€ 18 753€ 27 249€ 9 381€ -14 277€ 1 556€ -826€ 4 938€ -11 589€ -620€ 12 016€