Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
226 022€ 328 254€ 150 682€ 166 275€ 177 045€ 193 784€ 243 191€ 231 164€ 252 399€ 249 216€ 177 296€ 150 965€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
224 137€ 226 323€ 150 605€ 163 950€ 177 036€ 193 784€ 243 191€ 231 164€ 243 192€ 249 216€ 168 184€ 150 965€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 958€ 9 958€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 958€ 9 958€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
224 137€ 226 323€ 150 605€ 163 950€ 177 036€ 193 784€ 243 191€ 231 164€ 243 192€ 249 216€ 158 226€ 141 007€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
220 853€ 222 122€ 145 487€ 163 950€ 177 036€ 193 784€ 243 191€ 231 164€ 243 192€ 249 216€ 122 573€ 32 928€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
3 284€ 4 201€ 5 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 638€ 108 046€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 884€ 101 930€ 77€ 2 325€ 9€ 0€ 0€ 0€ 9 207€ 0€ 9 112€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
99 426€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
99 426€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 884€ 2 504€ 77€ 2 325€ 9€ 0€ 0€ 0€ 9 207€ 0€ 9 112€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 884€ 2 504€ 77€ 2 325€ 9€ 0€ 0€ 0€ 9 207€ 0€ 0€ 0€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 112€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
226 022€ 328 254€ 150 682€ 166 275€ 177 045€ 193 784€ 243 191€ 231 164€ 252 399€ 249 216€ 177 296€ 150 965€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
13 600€ 3 950€ 15 049€ 23 979€ 26 340€ 33 489€ 73 287€ 57 164€ 69 454€ 70 067€ 146 155€ 129 323€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
13 600€ 3 950€ 15 049€ 23 979€ 26 340€ 33 489€ 73 287€ 57 164€ 69 454€ 70 067€ 146 155€ 129 323€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
3 950€ 15 049€ 23 979€ 25 419€ 33 489€ 35 907€ 69 762€ 69 762€ 69 762€ 69 762€ 129 512€ 122 386€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
9 650€ -11 099€ -8 930€ -1 440€ -7 149€ -2 417€ 3 524€ -12 598€ -308€ 305€ 16 643€ 6 937€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 000€ 104 426€ 8 854€ 9 990€ 17 340€ 21 403€ 25 486€ 29 010€ 39 523€ 34 131€ 31 141€ 21 642€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 536€ 0€ 9 959€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 536€ 0€ 9 959€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
3 000€ 104 426€ 8 854€ 9 990€ 17 340€ 21 403€ 25 486€ 29 010€ 29 987€ 34 131€ 21 182€ 21 642€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
3 000€ 5 000€ 8 854€ 9 990€ 17 340€ 21 400€ 25 400€ 28 987€ 29 987€ 29 987€ 21 182€ 21 410€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
99 426€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 144€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 3€ 86€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
209 422€ 219 878€ 126 779€ 132 306€ 133 365€ 138 892€ 144 419€ 144 990€ 143 422€ 145 018€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
209 422€ 219 878€ 126 779€ 132 306€ 133 365€ 138 892€ 144 419€ 144 990€ 143 422€ 145 018€ 0€ 0€