Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
6 290€ 5 951€ 3 881€ 8 339€ 4 062€ 10 084€ 3 253€ 6 814€ 5 366€ 3 652€ 6 109€ 2 943€
02
501
Spotreba materiálu
2 178€ 2 645€ 820€ 4 820€ 1 401€ 7 020€ 691€ 4 437€ 3 087€ 518€ 3 172€ 720€
03
502
Spotreba energie
4 112€ 3 306€ 3 060€ 3 519€ 2 662€ 3 064€ 2 563€ 2 377€ 2 279€ 3 134€ 2 937€ 2 223€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
13 134€ 28 210€ 24 000€ 10 609€ 16 984€ 18 375€ 15 649€ 22 016€ 25 513€ 26 713€ 11 276€ 5 574€
07
511
Opravy a udržiavanie
585€ 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 600€ 4 926€ 0€ 99€
08
512
Cestovné
100€ 5€ 196€ 848€ 533€ 874€ 629€ 271€ 905€ 0€ 0€ 497€
09
513
Náklady na reprezentáciu
619€ 522€ 356€ 449€ 537€ 189€ 63€ 70€ 112€ 743€ 0€ 99€
10
518
Ostatné služby
11 830€ 27 574€ 23 449€ 9 312€ 15 914€ 17 312€ 14 958€ 21 676€ 22 896€ 21 044€ 11 276€ 4 879€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
31 442€ 22 947€ 24 539€ 26 635€ 18 719€ 30 782€ 20 179€ 41 063€ 21 690€ 26 942€ 18 422€ 14 936€
12
521
Mzdové náklady
22 248€ 17 618€ 17 836€ 19 651€ 14 173€ 20 997€ 13 872€ 28 062€ 14 446€ 18 381€ 12 354€ 9 924€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
9 194€ 5 328€ 6 703€ 6 984€ 4 547€ 9 786€ 6 307€ 13 001€ 7 244€ 8 561€ 6 068€ 4 879€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
11€ 42€ 1€ 102€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11€ 42€ 1€ 102€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
949€ 1 101€ 860€ 429€ 377€ 228€ 61€ 166€ 386€ 52€ 86€ 132€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
949€ 1 101€ 860€ 429€ 377€ 228€ 61€ 166€ 386€ 52€ 86€ 132€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
24 330€ 20 180€ 18 845€ 17 630€ 16 748€ 12 027€ 0€ 12 027€ 6 024€ 10 137€ 6 957€ 4 315€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 330€ 20 180€ 18 845€ 17 630€ 16 748€ 12 027€ 0€ 12 027€ 6 024€ 10 137€ 6 957€ 4 315€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
778€ 1 253€ 1 883€ 685€ 778€ 1 280€ 1 260€ 1 568€ 1 500€ 2 613€ 919€ 1 527€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 328€
42
562
Úroky
91€ 189€ 268€ 449€ 610€ 794€ 902€ 1 124€ 1 358€ 2 199€ 596€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
687€ 1 064€ 1 616€ 235€ 169€ 487€ 359€ 445€ 142€ 414€ 323€ 199€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
76 934€ 79 683€ 74 008€ 64 327€ 57 771€ 72 987€ 40 403€ 83 655€ 60 479€ 70 109€ 43 769€ 29 427€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
413€ 237€ 30€ 357€ 0€ 340€ 0€ 263€ 0€ 0€ 66€
67
602
Tržby z predaja služieb
413€ 237€ 30€ 357€ 0€ 340€ 0€ 263€ 0€ 0€ 66€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
52 627€ 50 597€ 46 127€ 43 135€ 37 628€ 41 829€ 40 031€ 40 535€ 43 915€ 38 008€ 34 921€ 26 407€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
51 636€ 48 704€ 45 053€ 39 159€ 35 882€ 40 015€ 38 755€ 37 038€ 42 005€ 28 644€ 28 025€ 26 407€
82
633
Výnosy z poplatkov
991€ 1 893€ 1 073€ 3 976€ 1 747€ 1 814€ 1 276€ 3 497€ 1 910€ 9 364€ 6 896€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
210€ 210€ 289€ 0€ 210€ 0€ 0€ 210€ 0€ 290€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
210€ 210€ 289€ 0€ 210€ 0€ 0€ 210€ 0€ 290€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
33€ 993€ 342€ 0€ 9€ 0€ 1€ 0€ 1€ 1€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 9€ 0€ 1€ 0€ 1€ 1€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
33€ 993€ 342€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
33 544€ 17 508€ 17 748€ 19 091€ 12 636€ 28 522€ 3 556€ 30 521€ 15 783€ 32 405€ 25 200€ 9 891€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
23 088€ 11 181€ 6 421€ 13 488€ 7 109€ 22 995€ 3 556€ 30 521€ 5 145€ 7 381€ 6 753€ 298€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 456€ 6 327€ 11 327€ 5 603€ 5 527€ 5 527€ 0€ 0€ 10 638€ 25 024€ 18 447€ 9 593€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
86 584€ 68 584€ 65 078€ 62 887€ 50 622€ 70 569€ 43 927€ 71 057€ 60 171€ 70 414€ 60 412€ 36 364€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
9 650€ -11 099€ -8 930€ -1 440€ -7 149€ -2 417€ 3 524€ -12 598€ -308€ 305€ 16 643€ 6 937€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
9 650€ -11 099€ -8 930€ -1 440€ -7 149€ -2 417€ 3 524€ -12 598€ -308€ 305€ 16 643€ 6 937€