Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
65 319 105€ 65 874 716€ 65 487 159€ 65 828 892€ 64 732 820€ 64 536 336€ 64 570 126€ 63 371 756€ 63 398 369€ 56 306 035€ 57 266 502€ 56 166 470€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
35 475 126€ 35 568 637€ 34 824 252€ 35 371 182€ 36 131 503€ 36 213 375€ 36 919 953€ 37 115 480€ 37 757 099€ 32 734 694€ 33 154 222€ 32 395 875€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
31 651€ 5 333€ 12 771€ 25 899€ 28 905€ 42 431€ 35 299€ 33 632€ 39 739€ 65 984€ 56 218€ 65 280€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
7 966€ 4 284€ 7 404€ 14 724€ 14 345€ 23 797€ 21 067€ 26 788€ 31 619€ 45 094€ 20 546€ 14 440€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
305€ 1 049€ 1 793€ 2 537€ 2 266€ 2 812€ 4 828€ 6 844€ 0€ 0€ 849€ 2 085€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
23 380€ 0€ 3 574€ 8 638€ 12 294€ 15 822€ 9 405€ 0€ 8 120€ 20 890€ 34 823€ 48 755€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
33 212 514€ 33 332 342€ 32 580 519€ 33 114 321€ 33 871 636€ 33 906 068€ 33 836 877€ 34 043 462€ 34 652 709€ 30 431 333€ 30 860 627€ 29 831 900€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
12 977 883€ 12 995 739€ 13 019 123€ 13 061 839€ 13 075 091€ 13 079 215€ 13 164 892€ 13 174 302€ 13 273 175€ 13 501 755€ 13 556 936€ 13 529 890€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
15 264€ 15 264€ 15 264€ 14 952€ 14 678€ 14 378€ 14 128€ 26 609€ 26 609€ 26 387€ 25 924€ 36 297€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
17 736 994€ 18 660 470€ 18 536 321€ 19 043 675€ 18 624 760€ 16 932 616€ 17 358 387€ 17 709 532€ 15 771 818€ 15 410 906€ 15 476 515€ 13 591 666€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
143 693€ 187 227€ 154 670€ 122 139€ 128 457€ 163 892€ 221 559€ 291 605€ 376 537€ 460 908€ 545 086€ 642 003€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
10 748€ 0€ 0€ 3 406€ 23 866€ 45 426€ 69 822€ 71 559€ 52 950€ 64 173€ 99 561€ 137 771€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
10 869€ 14 793€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
2 489€ 3 005€ 3 555€ 4 107€ 4 659€ 274 106€ 195 752€ 6 459€ 555€ 1 506€ 1 732€ 1 958€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
2 314 573€ 1 455 845€ 851 587€ 864 204€ 1 220 222€ 3 396 434€ 2 812 337€ 2 763 396€ 5 151 065€ 965 698€ 1 154 873€ 1 892 315€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 779 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
2 230 962€ 2 230 962€ 2 230 962€ 2 230 962€ 2 230 962€ 2 264 877€ 3 047 777€ 3 038 386€ 3 064 651€ 2 237 377€ 2 237 377€ 2 498 695€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
89 373€ 89 373€ 89 373€ 89 373€ 96 012€ 96 012€ 139 415€ 111 810€ 113 365€ 68 512€ 68 512€ 111 764€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
5 842€ 5 842€ 5 842€ 5 842€ 5 842€ 5 842€ 745 339€ 763 553€ 788 264€ 5 842€ 5 842€ 2 191€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
2 135 746€ 2 135 746€ 2 135 746€ 2 135 746€ 2 129 107€ 2 163 022€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky
(067) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 228 845€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 163 022€ 2 163 022€ 2 163 022€ 2 163 023€ 2 163 023€ 2 155 895€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
29 838 953€ 30 298 876€ 30 654 544€ 30 443 347€ 28 587 398€ 28 309 777€ 27 643 577€ 26 241 694€ 25 630 391€ 23 469 571€ 23 994 994€ 23 716 298€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
20 469€ 20 556€ 30 210€ 60 339€ 41 124€ 19 894€ 58 018€ 34 452€ 54 878€ 64 776€ 68 485€ 74 981€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
20 469€ 20 556€ 30 210€ 60 339€ 41 124€ 19 894€ 58 018€ 34 452€ 54 878€ 64 776€ 68 485€ 74 981€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
24 399 615€ 24 366 686€ 23 991 092€ 24 810 771€ 25 656 456€ 25 702 670€ 23 879 142€ 22 753 631€ 21 051 059€ 18 902 665€ 18 460 115€ 18 147 894€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
691€ 1 079€ 562€ 524€ 7 969€ 12 626€ 9 127€ 12 748€ 12 627€ 13 315€ 7 746€ 2 181€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
24 398 924€ 24 364 607€ 23 990 530€ 24 810 247€ 25 648 487€ 25 690 044€ 23 870 015€ 22 740 883€ 21 038 432€ 18 889 350€ 18 404 072€ 18 145 713€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 297€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42 002€ 42 080€ 49 768€ 134 195€ 198 419€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42 002€ 42 080€ 42 068€ 105 095€ 198 363€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 700€ 29 100€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 151 090€ 1 654 646€ 1 157 373€ 1 175 410€ 786 398€ 915 433€ 1 021 937€ 2 001 522€ 2 464 004€ 2 703 227€ 2 646 579€ 2 807 669€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 281 814€ 414 362€ 402 608€ 380 406€ 108 643€ 156 305€ 145 135€ 168 393€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
6 646€ 6 447€ 6 231€ 6 251€ 21 431€ 6 052€ 5 964€ 12 021€ 14 363€ 13 204€ 17 502€ 11 491€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
686 801€ 662 125€ 677 502€ 698 972€ 2 427€ 29€ 93 419€ 508 175€ 540 594€ 679 209€ 600 518€ 686 818€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
76 986€ 413 851€ 80 239€ 85 136€ 74 473€ 83 894€ 89 530€ 53 734€ 83 100€ 84 759€ 91 098€ 69 936€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
73 939€ 241 655€ 77 726€ 82 546€ 76 954€ 74 127€ 78 118€ 60 906€ 48 467€ 30 548€ 23 905€ 11 032€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 81€ 41€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 321€ 28 064€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
305 893€ 330 118€ 315 675€ 295 105€ 329 298€ 335 944€ 352 299€ 947 981€ 1 659 489€ 1 669 242€ 1 669 354€ 1 828 459€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
824€ 450€ 0€ 7 400€ 0€ 1 025€ 0€ 38 300€ 9 348€ 46 604€ 70 902€ 31 499€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
4 267 779€ 4 256 987€ 5 475 868€ 4 396 827€ 2 103 421€ 1 671 780€ 2 684 479€ 1 410 088€ 2 018 370€ 1 749 135€ 2 685 620€ 2 483 020€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 187€ 1 173€ 1 908€ 3 823€ 3 360€ 1 531€ 2 369€ 1 273€ 1 876€ 76€ 3 626€ 33€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 1 916€ 1 456€ 1 110€ 1 398€ 1 330€ 2 062€ 590€ 418€ 1 124€ 149€ 36€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
4 266 593€ 4 253 899€ 5 472 504€ 4 391 895€ 2 098 663€ 1 668 920€ 2 680 049€ 1 408 225€ 2 016 076€ 1 747 935€ 2 681 845€ 2 482 951€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 315€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
(275AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 315€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
5 025€ 7 203€ 8 363€ 14 364€ 13 919€ 13 184€ 6 596€ 14 582€ 10 879€ 101 770€ 117 286€ 54 297€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
5 025€ 7 203€ 8 363€ 14 363€ 13 919€ 13 184€ 6 596€ 6 940€ 4 101€ 5 789€ 5 366€ 4 375€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 642€ 6 778€ 95 981€ 111 920€ 49 922€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
65 319 105€ 65 874 716€ 65 487 159€ 65 828 892€ 64 732 820€ 64 536 336€ 64 570 126€ 63 371 756€ 63 398 369€ 56 306 035€ 57 266 502€ 56 166 470€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
42 018 384€ 43 533 919€ 43 785 747€ 43 125 441€ 42 173 218€ 41 003 395€ 43 435 263€ 45 009 034€ 46 556 864€ 46 588 439€ 48 063 871€ 47 827 751€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
-6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ 776 261€ 794 370€ 820 635€ -6 639€ -6 639€ 32 961€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 782 900€ 801 009€ 827 274€ 0€ 0€ 39 600€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
-6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
42 025 023€ 43 540 558€ 43 792 385€ 43 132 080€ 42 179 857€ 41 010 034€ 42 659 002€ 44 214 664€ 45 736 229€ 46 595 078€ 48 070 510€ 47 794 790€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
43 530 558€ 43 951 936€ 43 130 568€ 42 179 857€ 41 910 034€ 42 669 201€ 44 181 412€ 45 708 218€ 45 972 262€ 47 652 743€ 47 333 013€ 47 318 825€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-1 505 535€ -411 379€ 661 817€ 952 223€ 269 823€ -1 659 167€ -1 522 410€ -1 493 554€ -236 033€ -1 057 665€ 737 497€ 475 965€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 395 251€ 10 209 878€ 9 280 219€ 9 633 645€ 9 688 146€ 10 230 583€ 8 927 755€ 6 642 386€ 8 041 630€ 5 891 956€ 5 628 533€ 5 377 506€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 303 032€ 531 381€ 441 503€ 340 810€ 281 542€ 168 126€ 164 156€ 131 541€ 175 890€ 158 289€ 103 634€ 167 168€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
1 158 971€ 369 196€ 356 441€ 255 283€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 168 126€ 164 156€ 122 233€ 135 763€ 158 289€ 103 634€ 167 168€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
144 061€ 162 185€ 85 062€ 85 527€ 281 542€ 0€ 0€ 9 308€ 40 127€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
199 614€ 25 196€ 4 487€ 187 447€ 162 376€ 170 969€ 158 220€ 1 031€ 16 662€ 18 547€ 18 199€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
193 192€ 15 132€ 4 483€ 177 837€ 162 319€ 170 969€ 157 717€ 1 031€ 16 662€ 18 547€ 18 199€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
6 422€ 10 064€ 4€ 9 610€ 57€ 0€ 503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 309 635€ 4 509 105€ 4 698 151€ 4 881 152€ 5 059 212€ 5 250 128€ 3 021 091€ 3 158 724€ 3 236 045€ 3 448 558€ 3 550 192€ 3 155 144€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
4 281 161€ 4 487 768€ 4 679 077€ 4 870 819€ 5 049 712€ 5 238 903€ 2 998 401€ 3 110 922€ 3 218 116€ 3 425 014€ 3 525 980€ 3 142 959€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
22 730€ 21 336€ 19 074€ 10 332€ 9 500€ 10 742€ 6 207€ 16 341€ 17 929€ 23 544€ 24 212€ 12 185€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
5 744€ 0€ 0€ 0€ 0€ 482€ 16 483€ 31 460€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 827 938€ 1 783 139€ 1 736 758€ 1 680 927€ 1 019 147€ 851 993€ 2 915 482€ 1 281 467€ 3 961 171€ 1 495 202€ 1 065 650€ 1 044 838€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
64 516€ 64 182€ 64 724€ 92 439€ 85 432€ 87 413€ 2 017 453€ 90 523€ 2 633 972€ 676 995€ 239 389€ 160 073€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
760 324€ 761 825€ 768 320€ 818 897€ 137 484€ 20 462€ 15 379€ 498 686€ 427 290€ 500 791€ 519 980€ 490 706€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
209 793€ 206 000€ 201 743€ 197 503€ 189 215€ 210 533€ 132 933€ 105 793€ 385 533€ 9 623€ 13 652€ 52 474€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
90 352€ 96 592€ 87 730€ 123 711€ 108 327€ 102 808€ 175 424€ 93 902€ 176 855€ 11 372€ 26 569€ 109 758€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
2 151€ 0€ 0€ 0€ 482€ 16 001€ 14 977€ 13 632€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
176 758€ 117 887€ 74 322€ 61 692€ 81 152€ 31 932€ 136 752€ 210 843€ 28 093€ 65 165€ 13 852€ 75 158€
162
11.
Záväzky voči združeniu
(368))
0€ 100 000€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
206 498€ 197 677€ 195 301€ 168 042€ 175 853€ 170 994€ 172 307€ 138 198€ 159 535€ 134 343€ 139 866€ 49 203€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
4 402€ 3 304€ 2 953€ 3 063€ 2 235€ 2 782€ 2 964€ 2 675€ 1 934€ 1 420€ 1 663€ 1 681€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
168 966€ 147 397€ 153 948€ 133 481€ 136 231€ 131 187€ 146 570€ 109 997€ 121 897€ 79 504€ 95 309€ 90 864€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 243€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
34 103€ 29 529€ 29 644€ 24 047€ 24 344€ 21 026€ 26 294€ 16 561€ 23 283€ 15 989€ 15 370€ 14 921€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
21 576€ 58 746€ 58 074€ 58 052€ 56 856€ 56 856€ 56 856€ 656€ 1 536€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
88 500€ 0€ 0€ 0€ 21 537€ 0€ 17 574€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
3 755 031€ 3 361 058€ 2 399 320€ 2 543 310€ 3 165 869€ 3 789 368€ 2 668 806€ 2 069 624€ 651 862€ 771 360€ 890 858€ 1 010 356€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
3 266 098€ 2 983 219€ 2 132 576€ 2 399 144€ 2 542 371€ 3 165 869€ 2 045 308€ 1 950 126€ 532 364€ 771 360€ 890 858€ 1 010 356€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
488 933€ 377 838€ 266 744€ 144 166€ 623 498€ 623 498€ 623 498€ 119 498€ 119 498€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
11 905 470€ 12 130 919€ 12 421 194€ 13 069 805€ 12 871 455€ 13 302 358€ 12 207 108€ 11 720 337€ 8 799 875€ 3 825 640€ 3 574 098€ 2 961 213€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
11 905 470€ 12 130 919€ 12 421 194€ 13 069 805€ 12 871 455€ 13 302 358€ 12 207 108€ 11 720 337€ 8 799 875€ 3 825 640€ 3 574 098€ 2 961 141€