Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
279 136€ 188 826€ 155 301€ 105 231€ 96 154€ 88 038€ 81 348€ 85 564€ 88 378€ 69 634€ 58 220€ 82 029€ 101 182€ 78 282€ 122 220€
02
501
Spotreba materiálu
159 984€ 135 153€ 112 397€ 60 664€ 62 581€ 53 045€ 47 529€ 54 710€ 56 683€ 44 578€ 29 608€ 52 878€ 69 041€ 51 779€ 85 043€
03
502
Spotreba energie
119 152€ 53 674€ 42 904€ 44 567€ 33 573€ 34 993€ 33 819€ 30 854€ 31 694€ 25 056€ 28 612€ 29 151€ 32 141€ 26 503€ 36 945€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
541 979€ 303 079€ 288 373€ 264 488€ 288 292€ 251 456€ 331 381€ 215 641€ 141 103€ 168 668€ 200 528€ 195 890€ 229 139€ 218 980€ 191 164€
07
511
Opravy a udržiavanie
256 750€ 37 236€ 32 579€ 41 113€ 111 998€ 92 220€ 191 412€ 98 838€ 40 691€ 69 852€ 73 202€ 41 247€ 25 006€ 2 806€ 24 099€
08
512
Cestovné
635€ 206€ 480€ 1 100€ 620€ 196€ 91€ 519€ 400€ 340€ 1 509€ 695€ 343€ 740€ 929€
09
513
Náklady na reprezentáciu
8 764€ 6 934€ 6 697€ 11 760€ 10 911€ 6 317€ 8 820€ 9 734€ 8 331€ 3 939€ 8 871€ 5 523€ 1 086€ 592€ 1 992€
10
518
Ostatné služby
275 831€ 258 702€ 248 616€ 210 514€ 164 764€ 152 723€ 131 057€ 106 550€ 91 682€ 94 537€ 116 945€ 148 425€ 202 704€ 214 842€ 164 144€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
788 385€ 634 871€ 485 827€ 387 613€ 354 797€ 307 128€ 280 105€ 329 845€ 297 077€ 276 302€ 259 038€ 240 355€ 194 336€ 196 634€ 172 077€
12
521
Mzdové náklady
555 143€ 442 880€ 340 064€ 270 197€ 249 172€ 209 993€ 192 050€ 234 314€ 212 764€ 196 615€ 183 980€ 177 575€ 136 412€ 144 621€ 130 054€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
198 009€ 163 315€ 124 632€ 100 486€ 89 524€ 81 063€ 75 070€ 81 147€ 70 592€ 67 246€ 63 996€ 54 605€ 50 773€ 45 083€ 41 957€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 085€ 1 867€ 1 495€ 1 535€ 1 361€ 1 087€ 1 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ 66€
15
527
Zákonné sociálne náklady
32 599€ 26 272€ 19 637€ 15 246€ 14 740€ 14 985€ 11 855€ 14 384€ 13 720€ 12 441€ 11 062€ 8 175€ 7 086€ 6 930€ 0€
16
528
Ostatné sociálne náklady
548€ 538€ 0€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
223€ 313€ 239€ 273€ 487€ 446€ 461€ 0€ 66€ 0€ 74€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
223€ 313€ 239€ 273€ 487€ 446€ 461€ 0€ 66€ 0€ 74€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
213 841€ 259 878€ 187 713€ 228 276€ 201 038€ 245 809€ 217 967€ 196 017€ 199 347€ 197 940€ 328 940€ 149 516€ 962€ 480€ 7 070€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
413€ 414€ 475€ 1 223€ 247€ 1 039€ 359€ 866€ 606€ 14 943€ 103€ 1 981€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 21 399€ 0€ 1 425€ 110€ 0€ 1 357€ 1 977€ 1 381€ 0€ 0€ 0€ 938€ 480€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 285€ 54 717€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
213 428€ 238 065€ 187 237€ 225 628€ 195 681€ 244 770€ 216 251€ 193 175€ 197 360€ 163 723€ 274 120€ 147 535€ 24€ 0€ 7 070€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 988€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
223 742€ 210 573€ 189 211€ 178 312€ 170 492€ 163 620€ 172 454€ 156 671€ 130 145€ 151 542€ 145 070€ 132 803€ 174 365€ 122 176€ 130 817€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
214 165€ 203 800€ 183 500€ 172 832€ 165 935€ 159 544€ 165 624€ 151 706€ 128 945€ 142 933€ 138 096€ 125 362€ 158 031€ 113 456€ 121 821€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 577€ 6 773€ 5 711€ 5 479€ 4 557€ 4 076€ 6 830€ 4 964€ 1 200€ 8 609€ 6 974€ 7 441€ 16 334€ 8 720€ 8 996€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 770€ 1 550€ 1 550€ 1 850€ 1 250€ 1 300€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 8 609€ 6 974€ 7 441€ 16 334€ 8 720€ 8 996€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 807€ 5 223€ 4 161€ 3 629€ 3 307€ 2 776€ 5 630€ 3 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 032€ 7 664€ 6 808€ 10 198€ 30 760€ 17 319€ 8 066€ 6 989€ 6 030€ 6 046€ 4 141€ 3 063€ 2 065€ 2 600€ 1 261€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
346€ 367€ 389€ 409€ 409€ 433€ 924€ 492€ 512€ 530€ 556€ 525€ 393€ 1 606€ 398€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 686€ 7 297€ 6 419€ 9 789€ 30 351€ 16 886€ 7 142€ 6 497€ 5 518€ 5 516€ 3 585€ 2 538€ 1 672€ 994€ 863€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
1 764€ 0€ 0€ 0€ 7 536€ 0€ 0€ 1 000€ 1 880€ 1 890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
1 764€ 0€ 0€ 0€ 7 536€ 0€ 0€ 1 000€ 1 880€ 1 890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
46 108€ 56 035€ 90 527€ 65 374€ 35 369€ 48 798€ 54 547€ 35 444€ 25 492€ 22 303€ 20 517€ 18 801€ 26 847€ 17 950€ 13 212€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
13 937€ 43 580€ 63 465€ 39 617€ 31 881€ 24 124€ 13 767€ 8 382€ 1 667€ 2 862€ 43€ 2 653€ 8 512€ 7 911€ 6 971€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
9 516€ 7 549€ 3 763€ 4 157€ 1 683€ 1 919€ 2 579€ 2 611€ 1 579€ 2 104€ 2 063€ 1 382€ 1 248€ 1 208€ 465€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
22 655€ 4 906€ 23 298€ 21 601€ 1 805€ 22 755€ 38 199€ 24 450€ 22 244€ 17 335€ 18 407€ 14 766€ 17 080€ 8 831€ 5 444€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 1€ 1€ 2€ 3€ 0€ 7€ 0€ 332€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 105 210€ 1 661 240€ 1 403 998€ 1 239 764€ 1 184 924€ 1 122 615€ 1 146 330€ 1 027 171€ 889 518€ 894 325€ 1 016 528€ 822 457€ 728 896€ 637 102€ 637 821€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
17 827€ 15 931€ 12 228€ 7 679€ 7 740€ 7 863€ 4 017€ 2 654€ 6 670€ 4 056€ 2 485€ 0€ 0€ 0€ 497€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 827€ 15 931€ 12 228€ 7 679€ 7 740€ 7 863€ 4 017€ 2 654€ 6 670€ 4 010€ 2 485€ 0€ 0€ 0€ 365€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
5 320€ 5 818€ 2 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
5 320€ 5 818€ 2 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 715 719€ 1 434 270€ 1 207 507€ 1 191 145€ 1 069 193€ 1 063 126€ 986 019€ 856 445€ 748 606€ 684 887€ 495 433€ 482 465€ 409 395€ 487 790€ 508 763€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 685 109€ 1 404 364€ 1 177 699€ 1 171 328€ 1 046 470€ 1 041 418€ 960 499€ 832 388€ 730 103€ 661 105€ 481 615€ 469 002€ 394 341€ 464 139€ 483 005€
82
633
Výnosy z poplatkov
30 610€ 29 907€ 29 808€ 19 817€ 22 723€ 21 709€ 25 520€ 24 057€ 18 503€ 23 782€ 13 818€ 13 463€ 15 054€ 23 651€ 25 758€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
32 762€ 30 161€ 20 436€ 40 267€ 31 431€ 46 793€ 51 325€ 46 476€ 29 921€ 40 723€ 20 458€ 42 373€ 990 348€ 62 551€ 40 165€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 509€ 12 614€ 648€ 2 665€ 3 407€ 5 312€ 1 540€ 19 369€ 6 550€ 16 105€ 2 135€ 15 222€ 101€ 256€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
52€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 30€ 150€ 35€ 10€ 80€ 75€ 0€ 110€ 133€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
21 201€ 17 548€ 19 789€ 37 569€ 28 024€ 41 480€ 49 755€ 26 957€ 23 336€ 24 608€ 18 243€ 27 076€ 990 247€ 62 185€ 39 999€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 346€ 146€ 1 656€ 1 900€ 1 539€ 1 326€ 1 200€ 1 200€ 9 034€ 6 507€ 7 398€ 18 961€ 6 179€ 8 998€ 7 601€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 346€ 146€ 1 656€ 1 900€ 1 539€ 1 326€ 1 200€ 1 200€ 9 034€ 6 507€ 7 398€ 18 961€ 6 179€ 8 998€ 7 601€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 601€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 550€ 0€ 1 550€ 1 550€ 1 250€ 1 250€ 1 200€ 1 200€ 9 034€ 6 507€ 7 398€ 18 961€ 6 179€ 8 998€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
796€ 146€ 106€ 350€ 289€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 7€ 7€ 7€ 5 591€ 21€ 79€ 133€ 143€ 264€ 453€ 390€ 447€ 750€ 13 012€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 7€ 7€ 7€ 7€ 21€ 79€ 133€ 143€ 264€ 453€ 390€ 447€ 750€ 465€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 5 584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 547€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
166 992€ 0€ 0€ 0€ 5 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
166 992€ 0€ 0€ 0€ 5 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
488 530€ 569 741€ 394 209€ 386 820€ 433 583€ 375 514€ 395 035€ 393 584€ 386 767€ 365 748€ 364 378€ 332 030€ 391 929€ 278 572€ 277 037€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 571€ 90 254€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
388 723€ 470 386€ 291 816€ 280 258€ 326 144€ 264 342€ 284 649€ 291 773€ 285 516€ 265 036€ 264 517€ 242 227€ 304 490€ 192 922€ 185 587€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
98 308€ 98 518€ 102 392€ 106 415€ 106 179€ 106 124€ 110 184€ 101 728€ 100 173€ 100 673€ 99 839€ 89 654€ 86 839€ 1 079€ 166€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 500€ 702€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 106€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 134€ 0€ 146€ 1 260€ 48€ 202€ 83€ 1 078€ 39€ 22€ 43€ 600€ 0€ 1 030€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 429 496€ 2 056 074€ 1 638 393€ 1 627 818€ 1 554 745€ 1 494 643€ 1 437 674€ 1 300 492€ 1 181 141€ 1 102 631€ 890 605€ 876 219€ 1 798 298€ 838 661€ 847 075€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
324 286€ 394 834€ 234 395€ 388 054€ 369 821€ 372 028€ 291 343€ 273 320€ 291 623€ 208 306€ -125 923€ 53 762€ 1 069 402€ 201 559€ 209 254€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 0€ 0€ 1€ 0€ 14€ 24€ 23€ 43€ 1 831€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
324 286€ 394 833€ 234 395€ 388 054€ 369 819€ 372 028€ 291 329€ 273 297€ 291 601€ 208 263€ -127 754€ 53 762€ 1 069 402€ 201 559€ 209 254€