Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 144 521€ 1 116 807€ 968 608€ 971 129€ 1 024 725€ 1 120 834€ 1 062 747€ 252 672€ 232 327€ 231 442€ 226 964€ 176 457€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 075 987€ 1 075 745€ 934 559€ 940 358€ 961 270€ 982 580€ 982 580€ 214 399€ 214 400€ 214 326€ 192 561€ 157 524€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
14 979€ 14 979€ 15 679€ 15 679€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 15 113€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 830€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
14 979€ 14 979€ 15 679€ 15 679€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 14 979€ 14 283€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
963 452€ 963 210€ 821 323€ 827 122€ 848 734€ 868 966€ 868 966€ 101 863€ 101 864€ 101 790€ 80 025€ 44 854€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
15 173€ 15 173€ 15 173€ 15 173€ 15 173€ 15 173€ 15 173€ 15 173€ 15 173€ 15 173€ 15 173€ 15 173€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
743 325€ 765 537€ 793 302€ 809 961€ 832 173€ 853 793€ 36 976€ 36 976€ 36 976€ 36 976€ 15 211€ 17 737€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 238€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
204 954€ 182 500€ 12 848€ 1 988€ 1 388€ 0€ 816 817€ 49 715€ 49 715€ 49 641€ 49 641€ 706€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 98 636€ 98 636€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€
030
6.
Ostatné pôžičky
(067) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 079€ 1 079€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
68 534€ 41 062€ 34 050€ 30 366€ 63 455€ 138 253€ 80 167€ 38 273€ 17 927€ 17 116€ 34 403€ 18 933€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 977€ 5 796€ 1 827€ 1 828€ 12 116€ 93 716€ 26 422€ 18 674€ 12 116€ 12 116€ 12 118€ 15 184€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 49 226€ 14 303€ 5 576€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 977€ 1 830€ 1 827€ 1 826€ 12 116€ 20 249€ 12 119€ 12 119€ 12 116€ 12 116€ 12 118€ 12 095€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 3 966€ 0€ 0€ 0€ 24 241€ 0€ 979€ 0€ 0€ 0€ 3 089€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
22 233€ 22 746€ 26 702€ 22 356€ 4 346€ 20 917€ 29 646€ 15 368€ 1 416€ 1 502€ 0€ 1 348€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 244€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
5 244€ 11 194€ 14 289€ 8 379€ 400€ 205€ 989€ 1 018€ 333€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
12 044€ 5 763€ 6 868€ 8 431€ 3 892€ 0€ 99€ 159€ 629€ 1 500€ 0€ 6€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 54€ 54€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 377€ 27 223€ 14 137€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 38€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 281€ 1 281€ 0€ 452€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 95€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
4 945€ 5 545€ 5 545€ 5 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 209€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
44 324€ 12 520€ 5 520€ 6 183€ 46 993€ 23 621€ 24 099€ 4 232€ 4 395€ 3 498€ 22 285€ 2 401€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
94€ 7 205€ 645€ 333€ 5 554€ 1 140€ 4 460€ 1 918€ 142€ 9€ 0€ 154€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 1 304€ 483€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
44 230€ 4 010€ 4 392€ 5 849€ 41 439€ 22 480€ 19 638€ 2 314€ 4 253€ 3 489€ 22 285€ 2 247€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 0€ 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 0€ 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 144 521€ 1 116 807€ 968 608€ 971 129€ 1 024 725€ 1 120 834€ 1 062 747€ 252 672€ 232 327€ 231 442€ 226 964€ 176 457€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
68 402€ 70 786€ 118 149€ 118 016€ 151 169€ 984 320€ 975 312€ 218 111€ 188 612€ 212 636€ 193 876€ 154 132€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
68 402€ 70 786€ 118 149€ 118 016€ 151 169€ 984 320€ 975 312€ 218 111€ 188 612€ 212 636€ 193 876€ 154 132€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
70 786€ 117 460€ 118 210€ 144 318€ 205 348€ 975 312€ 187 194€ 187 194€ 212 221€ 216 351€ 182 756€ 157 855€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-2 384€ -46 674€ -61€ -26 302€ -54 179€ 9 007€ 788 118€ 30 917€ -23 609€ -3 715€ 11 120€ -3 723€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
218 862€ 170 020€ 123 872€ 107 781€ 109 480€ 128 583€ 79 110€ 26 235€ 35 390€ 18 284€ 12 384€ 22 288€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 4 500€ 538€ 939€ 2 988€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 4 500€ 538€ 939€ 2 988€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
35 551€ 0€ 883€ 0€ 0€ 0€ 10 879€ 0€ 3 248€ 21€ 21€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 727€ 0€ 0€ 21€ 21€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
35 551€ 0€ 883€ 0€ 0€ 0€ 2 152€ 0€ 3 248€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
320€ 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
320€ 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
32 446€ 39 262€ 30 895€ 22 281€ 15 480€ 64 456€ 23 079€ 21 593€ 18 042€ 17 725€ 11 424€ 2 859€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
7 421€ 3 883€ 9 167€ 4 590€ 3 450€ 62 991€ 21 614€ 15 840€ 396€ 1 808€ 2 816€ 1 131€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 386€ 386€ 1 465€ 1 465€ 1 465€ 0€ 3 049€ 878€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
13 803€ 15 887€ 12 282€ 7 239€ 6 174€ 0€ 0€ 1 309€ 10 492€ 10 521€ 4 316€ 337€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
8 923€ 16 693€ 8 686€ 8 234€ 4 520€ 0€ 0€ 0€ 7 154€ 1 873€ 2 685€ 1 131€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 299€ 2 799€ 749€ 1 822€ 940€ 0€ 0€ 2 980€ 0€ 474€ 729€ 260€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 11€ 11€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
150 546€ 130 438€ 92 094€ 85 500€ 94 000€ 61 627€ 42 652€ 2 142€ 9 600€ 0€ 0€ 16 441€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
150 546€ 102 482€ 75 700€ 85 500€ 94 000€ 61 627€ 42 652€ 2 142€ 9 000€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 8 756€ 16 394€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 19 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 0€ 0€ 16 441€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
857 258€ 876 002€ 726 588€ 745 332€ 764 076€ 7 931€ 8 325€ 8 325€ 8 325€ 522€ 20 704€ 37€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
857 258€ 876 002€ 726 588€ 745 332€ 764 076€ 7 931€ 8 325€ 8 325€ 8 325€ 522€ 20 704€ 37€