Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
35 597€ 46 129€ 51 630€ 42 972€ 15 689€ 19 109€ 24 436€ 39 045€ 16 741€ 17 448€ 21 919€ 17 073€
02
501
Spotreba materiálu
24 639€ 28 091€ 39 466€ 36 187€ 7 834€ 7 618€ 8 942€ 16 628€ 10 238€ 6 573€ 7 945€ 6 340€
03
502
Spotreba energie
10 958€ 18 017€ 12 165€ 6 785€ 7 855€ 11 491€ 15 494€ 22 418€ 6 503€ 10 828€ 13 974€ 10 733€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
42 376€ 35 895€ 47 210€ 39 113€ 77 653€ 75 005€ 7 100€ 34 299€ 30 611€ 20 361€ 23 100€ 182 177€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€ 982€ 1 217€ 1 606€
08
512
Cestovné
6 670€ 4 949€ 8 509€ 7 169€ 3 202€ 0€ 0€ 2 460€ 2 800€ 3 697€ 3 917€ 4 578€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 024€ 8 243€ 9 258€ 4 397€ 2 980€ 2 849€ 2 381€ 2 624€ 1 931€ 2 428€ 4 386€ 3 479€
10
518
Ostatné služby
29 682€ 22 702€ 29 443€ 27 547€ 71 471€ 72 157€ 4 719€ 29 215€ 25 747€ 13 254€ 13 580€ 172 514€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
295 498€ 292 003€ 218 612€ 208 168€ 248 033€ 162 396€ 104 236€ 110 334€ 132 530€ 99 567€ 103 046€ 109 976€
12
521
Mzdové náklady
216 237€ 218 471€ 162 261€ 152 838€ 176 262€ 113 019€ 79 543€ 94 139€ 98 787€ 80 865€ 79 941€ 85 926€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
73 410€ 65 919€ 52 483€ 51 465€ 71 771€ 49 377€ 24 694€ 16 191€ 33 743€ 18 702€ 23 105€ 24 050€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 851€ 7 614€ 3 868€ 3 865€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 255€ 875€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 255€ 875€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
114€ 409€ 5 839€ 1 887€ 1 408€ 0€ 0€ 280€ 1 057€ 25€ 655€ 1 207€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
114€ 409€ 0€ 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 21€ 113€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 5 839€ 1 715€ 1 408€ 0€ 0€ 280€ 1 057€ 0€ 634€ 1 094€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
22 212€ 37 233€ 16 659€ 33 807€ 21 620€ 0€ 0€ 0€ 4 500€ 1 894€ 7 206€ 5 488€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 212€ 29 753€ 16 659€ 33 807€ 21 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 894€ 6 267€ 2 499€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 7 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 500€ 0€ 939€ 2 989€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 500€ 0€ 939€ 2 989€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 7 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
4 301€ 4 907€ 4 180€ 4 136€ 4 085€ 2 554€ 2 138€ 1 870€ 733€ 1 850€ 1 177€ 927€
42
562
Úroky
3 114€ 3 586€ 3 332€ 3 438€ 2 266€ 0€ 0€ 0€ 41€ 36€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 187€ 1 321€ 848€ 698€ 1 819€ 2 554€ 2 138€ 1 870€ 692€ 1 814€ 1 177€ 927€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 109€ 0€ 0€ 100€ 0€ 165€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 109€ 0€ 0€ 100€ 0€ 165€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
46 774€ 32 832€ 30 080€ 34 267€ 23 314€ 19 200€ 19 000€ 18 784€ 20 671€ 19 760€ 25 560€ 26 779€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
46 774€ 32 832€ 30 080€ 34 267€ 23 314€ 19 200€ 19 000€ 18 784€ 20 671€ 19 760€ 25 560€ 26 779€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
446 871€ 449 408€ 374 210€ 364 459€ 391 802€ 278 263€ 160 265€ 205 487€ 207 008€ 160 905€ 182 663€ 343 627€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€ 0€ 258€ 3 789€ 1 593€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€ 0€ 258€ 3 789€ 1 542€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
268 061€ 252 299€ 251 663€ 235 178€ 213 064€ 184 491€ 174 472€ 139 324€ 131 378€ 111 537€ 139 243€ 150 822€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
260 429€ 246 651€ 241 982€ 228 122€ 210 974€ 184 491€ 172 056€ 137 071€ 130 203€ 110 963€ 138 669€ 150 237€
82
633
Výnosy z poplatkov
7 632€ 5 649€ 9 682€ 7 056€ 2 090€ 0€ 2 416€ 2 253€ 1 175€ 574€ 574€ 585€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
14 605€ 15 544€ 16 124€ 21 332€ 47 544€ 2 198€ 5 626€ 23 015€ 4 961€ 2 126€ 3 831€ 9 974€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 461€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 50€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 605€ 15 544€ 15 664€ 21 332€ 47 544€ 2 198€ 5 626€ 16 015€ 4 961€ 2 081€ 3 831€ 9 924€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 539€ 400€ 0€ 3 862€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 539€ 400€ 0€ 3 862€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 459€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 539€ 400€ 0€ 2 403€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 6€ 0€ 6€ 8€ 0€ 24€ 9 245€ 107€ 152€ 20€ 509€
102
662
Úroky
0€ 6€ 0€ 6€ 8€ 0€ 24€ 45€ 7€ 14€ 20€ 21€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 138€ 0€ 488€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 200€ 100€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
161 821€ 134 885€ 106 362€ 81 642€ 74 507€ 100 582€ 768 262€ 64 648€ 46 414€ 42 717€ 46 904€ 173 144€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 780€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
122 992€ 107 306€ 79 141€ 52 479€ 56 562€ 48 803€ 18 523€ 59 072€ 46 414€ 40 107€ 46 737€ 172 335€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
18 744€ 18 744€ 18 744€ 18 744€ 17 946€ 0€ 717 838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35€ 167€ 809€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
20 085€ 8 835€ 8 476€ 10 419€ 0€ 0€ 31 900€ 5 576€ 0€ 2 575€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
444 487€ 402 735€ 374 149€ 338 158€ 337 624€ 287 271€ 948 383€ 236 405€ 183 399€ 157 190€ 193 787€ 339 904€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-2 384€ -46 673€ -61€ -26 302€ -54 179€ 9 007€ 788 118€ 30 917€ -23 609€ -3 715€ 11 124€ -3 723€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-2 384€ -46 674€ -61€ -26 302€ -54 179€ 9 007€ 788 118€ 30 917€ -23 609€ -3 715€ 11 120€ -3 723€