Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
4 859€ 16 415€ 11 499€ 5 040€ 4 064€ 4 659€ 3 333€ 3 097€ 4 832€ 7 904€ 11 764€ 5 487€
02
501
Spotreba materiálu
3 861€ 15 543€ 10 580€ 3 922€ 2 974€ 3 570€ 2 712€ 2 246€ 4 109€ 7 190€ 10 860€ 4 350€
03
502
Spotreba energie
999€ 871€ 919€ 1 117€ 1 090€ 1 089€ 621€ 851€ 723€ 714€ 904€ 1 137€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
8 012€ 7 482€ 12 146€ 4 692€ 3 970€ 6 987€ 3 756€ 2 147€ 2 468€ 2 277€ 2 247€ 3 669€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
1 375€ 137€ 108€ 300€ 67€ 733€ 244€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
976€ 375€ 921€ 360€ 343€ 270€ 116€ 0€ 0€ 0€ 321€ 237€
10
518
Ostatné služby
5 661€ 6 920€ 11 117€ 4 032€ 3 561€ 5 985€ 3 397€ 2 147€ 2 468€ 2 277€ 1 861€ 3 432€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
45 213€ 32 225€ 37 206€ 32 105€ 28 603€ 26 823€ 12 270€ 21 975€ 21 094€ 19 275€ 21 121€ 19 937€
12
521
Mzdové náklady
32 738€ 23 573€ 27 667€ 23 968€ 21 753€ 19 573€ 8 278€ 17 530€ 16 419€ 14 831€ 16 692€ 15 301€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
10 644€ 7 538€ 8 595€ 7 644€ 6 768€ 7 189€ 3 992€ 3 442€ 4 577€ 3 641€ 4 366€ 4 542€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 831€ 1 114€ 945€ 493€ 83€ 62€ 0€ 1 004€ 98€ 803€ 63€ 94€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0€ 54€ 0€ 64€ 84€ 262€ 0€ 2€ 0€ 7€ 0€ 866€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 24€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 54€ 0€ 64€ 84€ 259€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 842€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 524€ 2 524€ 2 524€ 2 524€ 2 524€ 0€ 0€ 9 420€ 9 876€ 9 420€ 9 268€ 15 179€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 524€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 0€ 0€ 9 420€ 9 876€ 9 420€ 9 268€ 9 268€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 360€ 360€ 360€ 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 911€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 360€ 360€ 360€ 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 911€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3 759€ 2 370€ 2 167€ 1 212€ 1 037€ 1 316€ 1 353€ 1 334€ 1 630€ 27 193€ 1 528€ 2 170€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 725€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 967€ 387€ 473€ 562€ 615€ 451€ 821€ 997€ 1 074€ 721€ 604€ 1 307€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 792€ 1 946€ 1 694€ 650€ 422€ 865€ 531€ 337€ 556€ 747€ 924€ 863€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ 241€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 212€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ 29€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
64 397€ 61 071€ 65 542€ 45 638€ 40 283€ 40 047€ 20 713€ 37 976€ 39 900€ 66 101€ 45 928€ 47 553€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
49 633€ 46 353€ 45 414€ 37 825€ 35 788€ 31 926€ 27 486€ 26 070€ 25 297€ 22 744€ 28 142€ 28 400€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
47 793€ 44 538€ 43 668€ 36 509€ 34 271€ 30 594€ 26 084€ 25 839€ 24 976€ 22 726€ 28 055€ 28 300€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 840€ 1 815€ 1 746€ 1 316€ 1 517€ 1 332€ 1 402€ 231€ 321€ 18€ 87€ 100€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
146€ 889€ 308€ 70€ 418€ 142€ 0€ 30€ 91€ 324€ 737€ 1 133€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 13€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 072€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
146€ 889€ 308€ 70€ 418€ 142€ 0€ 30€ 91€ 291€ 737€ 48€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
25€ 1 893€ 225€ 111€ 128€ 136€ 1 015€ 32€ 0€ 2 441€ 7€ 124€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 7€ 2€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 440€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
25€ 1 893€ 225€ 111€ 128€ 136€ 1 015€ 32€ 0€ 0€ 0€ 122€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
1 397€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
1 397€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
12 724€ 21 443€ 26 460€ 7 764€ 3 841€ 6 086€ 3 081€ 8 918€ 6 468€ 9 547€ 10 990€ 17 879€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
11 621€ 20 340€ 24 296€ 5 600€ 1 677€ 6 086€ 3 081€ 2 344€ 2 040€ 5 443€ 4 573€ 3 583€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 104€ 1 104€ 2 164€ 2 164€ 2 164€ 0€ 0€ 6 573€ 4 428€ 4 104€ 6 417€ 14 296€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
63 926€ 70 579€ 72 408€ 45 770€ 40 175€ 38 484€ 31 582€ 35 050€ 31 856€ 35 056€ 39 876€ 47 536€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-471€ 9 508€ 6 866€ 132€ -107€ -1 563€ 10 869€ -2 926€ -8 044€ -31 045€ -6 052€ -17€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-471€ 9 508€ 6 866€ 132€ -107€ -1 563€ 10 869€ -2 926€ -8 044€ -31 045€ -6 052€ -17€