Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
109 392 109€ 109 285 102€ 109 509 869€ 108 547 838€ 109 359 615€ 110 895 504€ 110 146 374€ 108 741 215€ 108 280 071€ 109 485 883€ 105 302 622€ 99 855 716€ 94 352 568€ 88 051 173€ 75 692 056€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
55 170 793€ 52 726 107€ 52 970 866€ 52 961 417€ 54 870 250€ 57 770 251€ 57 026 796€ 59 664 293€ 61 132 064€ 71 057 769€ 73 285 061€ 71 602 533€ 71 441 587€ 65 733 414€ 51 665 552€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
89 598€ 50 834€ 38 999€ 50 053€ 66 744€ 64 440€ 46 640€ 31 871€ 29 631€ 22 686€ 17 088€ 11 824€ 14 635€ 8 605€ 19 897€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
89 598€ 50 834€ 38 999€ 50 053€ 44 904€ 64 440€ 46 640€ 4 971€ 10 731€ 18 890€ 17 088€ 11 824€ 14 635€ 8 605€ 19 897€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 21 840€ 0€ 0€ 26 900€ 18 900€ 3 796€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
43 717 916€ 40 904 414€ 40 888 290€ 40 607 234€ 42 242 284€ 44 871 463€ 43 925 382€ 46 517 098€ 48 054 895€ 57 635 250€ 59 663 825€ 58 169 353€ 59 689 569€ 54 394 731€ 43 365 067€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
22 380 809€ 22 458 900€ 22 174 564€ 22 194 039€ 22 154 139€ 22 186 765€ 22 281 941€ 22 242 099€ 22 233 631€ 22 083 910€ 22 088 297€ 22 369 689€ 22 208 194€ 22 268 447€ 22 313 636€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
73 800€ 81 282€ 81 282€ 80 422€ 78 422€ 84 167€ 84 167€ 63 767€ 63 767€ 74 854€ 72 654€ 72 654€ 72 654€ 62 692€ 62 692€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
15 425 375€ 13 873 453€ 14 625 511€ 15 920 163€ 18 563 121€ 16 601 072€ 20 633 832€ 20 752 027€ 22 816 866€ 29 389 536€ 28 987 674€ 28 442 850€ 28 591 394€ 19 484 298€ 14 237 511€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
217 357€ 416 841€ 500 211€ 498 713€ 582 399€ 725 321€ 749 494€ 823 254€ 1 189 461€ 1 147 411€ 1 373 898€ 1 721 162€ 1 525 250€ 1 538 279€ 1 743 826€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
149 187€ 120 332€ 72 395€ 37 343€ 23 097€ 35 745€ 43 544€ 38 469€ 248 832€ 96 250€ 133 075€ 194 790€ 18 031€ 34 986€ 51 755€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 484€ 1 564€ 3 103€ 4 907€ 7 608€ 10 604€ 8 548€ 20 199€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
5 471 387€ 3 953 606€ 3 434 326€ 1 876 554€ 841 106€ 5 238 392€ 132 403€ 2 596 998€ 1 500 775€ 4 840 187€ 7 003 320€ 5 360 600€ 7 263 442€ 10 997 481€ 4 935 448€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
11 363 279€ 11 770 859€ 12 043 577€ 12 304 131€ 12 561 222€ 12 834 348€ 13 054 774€ 13 115 324€ 13 047 538€ 13 399 833€ 13 604 148€ 13 421 356€ 11 737 383€ 11 330 078€ 8 280 588€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
40 092€ 40 022€ 39 871€ 39 771€ 39 681€ 37 243€ 33 924€ 37 243€ 44 879€ 44 879€ 44 879€ 35 352€ 51 379€ 48 629€ 142 734€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
9 901 414€ 9 720 520€ 9 409 814€ 9 093 044€ 8 785 626€ 8 491 584€ 8 173 829€ 8 160 763€ 8 156 332€ 8 071 407€ 7 854 776€ 8 357 046€ 8 357 046€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 153 792€ 8 137 854€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
1 421 773€ 2 010 317€ 2 593 892€ 3 171 316€ 3 735 915€ 4 305 521€ 4 847 022€ 4 917 318€ 4 846 327€ 5 283 547€ 5 704 493€ 5 028 958€ 3 328 958€ 3 127 657€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
54 207 263€ 56 545 838€ 56 525 611€ 55 568 796€ 54 472 043€ 53 057 674€ 53 104 179€ 49 061 790€ 47 104 111€ 38 374 265€ 31 961 701€ 28 197 982€ 22 908 727€ 22 316 322€ 24 022 712€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
46 028€ 60 541€ 77 907€ 104 217€ 108 874€ 77 738€ 61 529€ 44 161€ 59 453€ 56 807€ 54 159€ 58 640€ 57 022€ 39 389€ 52 564€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
45 598€ 60 111€ 77 477€ 103 937€ 108 594€ 77 458€ 61 249€ 43 881€ 59 173€ 56 527€ 54 159€ 58 640€ 57 022€ 39 389€ 52 564€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
430€ 430€ 430€ 280€ 280€ 280€ 280€ 280€ 280€ 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
50 181 086€ 49 561 779€ 49 351 306€ 50 352 427€ 49 319 189€ 47 577 866€ 46 752 968€ 45 117 747€ 43 622 635€ 33 683 585€ 27 720 577€ 23 915 033€ 16 522 319€ 14 112 583€ 16 477 339€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
7 497€ 7€ 0€ 1 140€ 4 984€ 212€ 437€ 7 792€ 4 786€ 11 346€ 4 769€ 277€ 596€ 7 883€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
50 173 589€ 49 561 772€ 49 351 306€ 50 351 287€ 49 314 206€ 47 577 654€ 46 752 531€ 45 109 955€ 43 617 848€ 33 672 239€ 27 715 808€ 23 911 943€ 16 521 723€ 14 104 700€ 16 477 339€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 813€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
675 725€ 818 146€ 692 136€ 1 034 548€ 1 323 084€ 2 138 762€ 1 817 231€ 1 208 848€ 869 722€ 876 573€ 999 583€ 1 002 615€ 1 065 189€ 1 591 447€ 1 602 950€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
2 472€ 3 125€ 29 031€ 28 461€ 34 309€ 444€ 30 920€ 38 262€ 35 660€ 49 561€ 49 431€ 68 626€ 71 117€ 166 412€ 185 265€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75€ 1 174€ 0€ 0€ 3 550€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
167 076€ 143 641€ 114 436€ 100 615€ 99 722€ 96 287€ 87 448€ 78 361€ 77 902€ 89 179€ 195 608€ 192 437€ 196 582€ 184 782€ 194 270€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
290 166€ 362 460€ 325 145€ 562 543€ 801 483€ 1 154 014€ 1 371 881€ 604 673€ 398 694€ 413 625€ 400 125€ 371 129€ 586 266€ 763 377€ 873 298€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
129 225€ 251 738€ 196 279€ 296 925€ 289 740€ 287 881€ 281 192€ 259 017€ 172 018€ 147 196€ 171 793€ 243 460€ 139 970€ 238 886€ 186 339€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 660€ 818€ 135€ 716€ 1 573€ 670€ 919€ 1 069€ 1 163€ 0€ 0€ 128€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 650€ 79 890€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
86 786€ 57 183€ 26 836€ 44 627€ 94 908€ 79 843€ 42 073€ 225 387€ 183 603€ 147 443€ 101 567€ 122 250€ 71 254€ 237 990€ 163 650€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 716€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 410€ 0€ 2 103€ 520 157€ 3 001€ 1 500€ 0€ 0€ 101€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 304 424€ 6 105 373€ 6 404 262€ 4 077 604€ 3 720 895€ 3 263 308€ 4 472 451€ 2 691 034€ 2 552 302€ 3 757 300€ 3 187 382€ 3 221 694€ 5 264 197€ 6 572 903€ 5 889 859€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
11 009€ 7 861€ 2 335€ 2 789€ 10 834€ 2 619€ 1 196€ 1 149€ 2 053€ 323€ 1 415€ 851€ 1 034€ 1 122€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
117€ 6 507€ 3 214€ 6 104€ 14 379€ 266€ 1 415€ 1 948€ 139€ 5 003€ 4 090€ 452€ 5 743€ 4 510€ 858€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 293 298€ 6 091 004€ 6 398 713€ 4 068 711€ 3 695 683€ 3 260 424€ 4 469 839€ 2 687 937€ 2 550 110€ 3 751 974€ 3 181 877€ 3 220 391€ 5 257 420€ 6 567 271€ 5 889 001€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
14 054€ 13 157€ 13 391€ 17 625€ 17 322€ 67 579€ 15 400€ 15 132€ 43 896€ 53 848€ 55 860€ 55 201€ 2 254€ 1 437€ 3 792€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
13 967€ 13 157€ 13 391€ 17 625€ 17 207€ 67 559€ 15 400€ 15 132€ 43 896€ 53 848€ 55 860€ 55 201€ 2 254€ 1 437€ 3 792€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
86€ 0€ 0€ 0€ 115€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
109 392 109€ 109 285 102€ 109 509 869€ 108 547 838€ 109 359 615€ 110 895 504€ 110 146 374€ 108 741 215€ 108 280 071€ 109 485 883€ 105 302 622€ 99 855 716€ 94 352 568€ 88 051 173€ 75 692 056€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
72 425 732€ 73 379 565€ 72 542 833€ 73 245 812€ 73 389 435€ 73 178 739€ 71 632 892€ 69 895 287€ 69 847 714€ 69 921 701€ 69 295 287€ 70 332 912€ 70 173 006€ 71 087 927€ 70 868 370€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
72 425 732€ 73 379 565€ 72 542 833€ 73 245 812€ 73 389 435€ 73 178 739€ 71 632 892€ 69 895 287€ 69 847 714€ 69 921 701€ 69 295 287€ 70 332 912€ 70 173 006€ 71 087 927€ 70 868 370€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
73 379 565€ 72 542 833€ 73 245 812€ 73 389 435€ 72 653 790€ 71 632 892€ 69 939 566€ 69 741 469€ 69 828 421€ 69 218 439€ 69 949 991€ 70 173 006€ 70 814 652€ 70 815 958€ 67 450 700€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-953 833€ 836 732€ -702 978€ -143 623€ 735 645€ 1 545 847€ 1 693 326€ 153 817€ 19 293€ 703 262€ -654 704€ 159 906€ -641 646€ 271 969€ 3 417 670€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
16 467 036€ 17 815 546€ 19 255 285€ 17 722 389€ 18 404 969€ 19 929 568€ 21 293 283€ 21 432 310€ 22 865 278€ 24 325 706€ 23 236 699€ 19 149 074€ 16 935 985€ 13 838 692€ 3 322 428€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
615 963€ 732 847€ 717 270€ 881 836€ 762 500€ 464 300€ 728 100€ 1 710 942€ 1 035 854€ 379 611€ 377 196€ 283 224€ 282 050€ 255 370€ 227 202€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
608 511€ 726 511€ 660 934€ 825 500€ 736 500€ 439 500€ 703 300€ 1 566 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
7 452€ 6 336€ 56 336€ 56 336€ 26 000€ 24 800€ 24 800€ 143 999€ 1 035 854€ 379 611€ 377 196€ 283 224€ 282 050€ 255 370€ 227 202€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
89 638€ 2 048 914€ 1 666 467€ 673 012€ 177 358€ 92 257€ 1 031 474€ 418 509€ 113 188€ 811 154€ 1 112 373€ 50€ 21 559€ 240 393€ 2 381€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
89 638€ 2 048 914€ 1 666 467€ 673 012€ 177 291€ 81 652€ 1 031 474€ 418 403€ 113 082€ 810 864€ 1 112 373€ 0€ 13 607€ 234 992€ 2 380€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 67€ 10 605€ 0€ 106€ 106€ 290€ 0€ 50€ 7 952€ 5 401€ 1€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 903 878€ 3 075 983€ 3 217 642€ 3 399 579€ 3 574 549€ 3 856 529€ 3 868 734€ 7 285 112€ 8 379 034€ 9 519 247€ 7 631 928€ 6 853 044€ 6 686 456€ 4 611 941€ 940 516€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 793 304€ 2 967 272€ 3 139 151€ 3 339 335€ 3 544 342€ 3 747 685€ 3 811 127€ 7 196 972€ 8 269 144€ 9 353 645€ 7 377 656€ 6 663 957€ 6 657 134€ 4 572 078€ 887 250€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
14 625€ 25 156€ 23 270€ 16 960€ 17 874€ 12 038€ 8 154€ 6 418€ 7 466€ 9 301€ 8 408€ 2 755€ 3 118€ 6 100€ 10 484€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
95 949€ 83 555€ 55 220€ 43 283€ 12 333€ 41 082€ 39 203€ 20 208€ 36 001€ 83 931€ 196 649€ 126 020€ 9 637€ 16 155€ 22 268€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55 724€ 10 250€ 61 515€ 66 423€ 72 371€ 49 215€ 60 312€ 16 567€ 17 608€ 20 514€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 985 747€ 2 572 530€ 3 511 842€ 3 550 164€ 4 401 294€ 5 305 333€ 5 231 208€ 7 186 415€ 8 070 245€ 7 775 776€ 8 587 826€ 7 244 383€ 6 090 212€ 5 108 604€ 693 626€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
200 840€ 213 543€ 578 993€ 98 767€ 456 803€ 797 037€ 108 362€ 72 198€ 222 973€ 89 662€ 1 135 865€ 573 118€ 2 228 969€ 1 435 713€ 151 516€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
129 392€ 131 085€ 121 582€ 120 081€ 125 345€ 127 365€ 132 129€ 130 591€ 130 074€ 137 529€ 237 867€ 227 765€ 228 610€ 213 860€ 221 724€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
174 380€ 172 577€ 200 963€ 205 231€ 203 592€ 201 552€ 163 843€ 1 836 765€ 2 210 127€ 2 037 165€ 1 505 581€ 1 100 656€ 0€ 882€ 1 596€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 533€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
48 852€ 43 056€ 27 693€ 25 643€ 25 692€ 24 298€ 30 978€ 15 793€ 47 930€ 60 601€ 63 878€ 29 814€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
13 315€ 11 671€ 13 659€ 10 239€ 11 461€ 37 884€ 36 432€ 107 795€ 496 093€ 53 497€ 45 544€ 29 666€ 16 165€ 23 514€ 126 304€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
852 121€ 1 421 773€ 2 010 317€ 2 593 892€ 3 171 316€ 3 735 915€ 4 393 447€ 4 691 087€ 4 628 181€ 5 084 244€ 5 284 244€ 4 821 248€ 3 329 655€ 3 128 354€ 697€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
318 008€ 306 249€ 293 175€ 259 064€ 227 582€ 214 543€ 207 850€ 188 704€ 189 694€ 174 259€ 180 395€ 167 603€ 165 643€ 174 042€ 80 206€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
199 778€ 198 988€ 197 225€ 172 237€ 149 376€ 140 264€ 133 167€ 123 020€ 125 396€ 113 929€ 115 280€ 111 459€ 107 344€ 106 816€ 94 827€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 163 556€ 0€ 0€ 65€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
38 862€ 40 018€ 40 904€ 35 173€ 30 126€ 26 475€ 25 001€ 20 463€ 19 077€ 18 058€ 19 172€ 17 666€ 13 794€ 16 242€ 16 359€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
6 093€ 32 448€ 27 332€ 19 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
4 106€ 1 122€ 0€ 10 541€ 0€ 0€ 0€ 0€ 700€ 6 300€ 0€ 1 832€ 32€ 9 181€ 332€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
10 871 810€ 9 385 271€ 10 142 064€ 9 217 799€ 9 489 268€ 10 211 149€ 10 433 768€ 4 831 332€ 5 266 958€ 5 839 918€ 5 527 376€ 4 768 373€ 3 855 708€ 3 622 384€ 1 458 703€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
7 097 591€ 5 631 223€ 5 719 083€ 6 417 507€ 7 043 663€ 7 113 493€ 7 212 571€ 3 735 707€ 4 231 532€ 5 266 958€ 5 116 376€ 4 105 708€ 3 855 708€ 3 622 384€ 1 458 703€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
2 923 945€ 2 903 774€ 3 572 708€ 2 800 292€ 2 445 604€ 3 097 656€ 3 221 196€ 1 095 625€ 1 035 425€ 572 960€ 411 000€ 662 665€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
850 274€ 850 274€ 850 274€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
20 499 341€ 18 089 991€ 17 711 750€ 17 579 637€ 17 565 211€ 17 787 197€ 17 220 199€ 17 413 618€ 15 567 079€ 15 238 476€ 12 770 636€ 10 373 730€ 7 243 577€ 3 124 554€ 1 501 258€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 511€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
20 499 341€ 18 089 991€ 17 711 750€ 17 579 637€ 17 565 211€ 17 787 197€ 17 220 199€ 17 413 618€ 15 566 851€ 15 238 476€ 12 770 636€ 10 373 730€ 7 243 577€ 3 124 554€ 1 500 747€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€