Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 067 450€ 878 083€ 744 487€ 834 871€ 751 590€ 762 450€ 819 374€ 823 377€ 694 031€ 910 163€ 974 606€ 1 077 604€ 805 566€ 1 132 974€ 1 090 488€
02
501
Spotreba materiálu
524 013€ 536 676€ 398 598€ 487 471€ 417 428€ 433 233€ 460 686€ 459 510€ 427 259€ 527 094€ 550 897€ 690 654€ 456 023€ 483 890€ 534 652€
03
502
Spotreba energie
543 436€ 341 407€ 345 889€ 347 400€ 334 162€ 329 216€ 358 688€ 363 867€ 266 773€ 383 069€ 423 709€ 386 950€ 349 543€ 649 084€ 548 062€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 774€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 102 361€ 1 987 074€ 2 053 863€ 1 749 404€ 1 704 102€ 1 763 253€ 1 866 680€ 1 267 477€ 1 524 188€ 1 432 724€ 1 278 459€ 1 604 242€ 1 451 707€ 1 517 003€ 1 168 290€
07
511
Opravy a udržiavanie
463 837€ 557 683€ 458 155€ 459 847€ 662 942€ 645 989€ 453 797€ 270 777€ 327 278€ 220 081€ 122 087€ 230 768€ 198 435€ 219 602€ 272 532€
08
512
Cestovné
19 094€ 3 492€ 11 502€ 33 900€ 18 498€ 18 570€ 17 084€ 14 615€ 26 692€ 16 310€ 15 365€ 9 818€ 23 600€ 25 544€ 12 362€
09
513
Náklady na reprezentáciu
23 504€ 5 981€ 6 252€ 33 509€ 21 835€ 16 206€ 12 882€ 11 650€ 58 738€ 31 092€ 10 663€ 9 817€ 9 859€ 13 106€ 17 128€
10
518
Ostatné služby
1 595 925€ 1 419 918€ 1 577 954€ 1 222 148€ 1 000 827€ 1 082 488€ 1 382 917€ 970 435€ 1 111 480€ 1 165 240€ 1 130 344€ 1 353 839€ 1 219 813€ 1 258 751€ 866 268€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 273 575€ 6 572 587€ 6 200 793€ 5 877 955€ 5 291 398€ 4 629 308€ 4 420 263€ 4 232 461€ 4 189 511€ 3 919 630€ 3 898 017€ 3 841 750€ 3 886 912€ 3 936 138€ 3 617 175€
12
521
Mzdové náklady
5 108 634€ 4 644 882€ 4 433 219€ 4 146 950€ 3 775 277€ 3 303 278€ 3 154 239€ 3 015 498€ 3 003 378€ 2 774 694€ 2 769 472€ 2 742 493€ 2 788 794€ 2 818 441€ 2 579 587€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 800 158€ 1 640 039€ 1 481 333€ 1 461 349€ 1 302 365€ 1 140 612€ 1 085 411€ 1 044 884€ 1 031 591€ 975 602€ 963 699€ 946 176€ 925 097€ 906 805€ 849 292€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
51 616€ 46 081€ 47 051€ 45 636€ 41 075€ 37 329€ 37 476€ 36 038€ 31 611€ 32 228€ 32 421€ 32 948€ 30 042€ 29 830€ 29 790€
15
527
Zákonné sociálne náklady
313 167€ 241 585€ 239 190€ 224 019€ 172 681€ 148 090€ 143 137€ 136 041€ 122 931€ 137 106€ 132 425€ 120 133€ 142 979€ 181 062€ 158 506€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
7 695€ 8 825€ 89 732€ 45 069€ 9 323€ 4 478€ 3 116€ 3 214€ 2 328€ 3 615€ 13 019€ 9 914€ 6 392€ 9 381€ 12 804€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 189€ 378€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 691€ 8 820€ 89 728€ 45 065€ 9 318€ 4 474€ 3 111€ 3 210€ 2 324€ 3 611€ 13 019€ 9 914€ 6 203€ 9 003€ 12 804€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
648 505€ 971 125€ 693 124€ 462 572€ 519 001€ 1 102 100€ 1 911 902€ 692 094€ 915 088€ 800 100€ 1 179 711€ 887 065€ 672 965€ 660 028€ 750 610€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
101 339€ 128 107€ 201 862€ 47 955€ 77 979€ 501 932€ 1 265 884€ 14 841€ 288 176€ 230 741€ 604 534€ 320 579€ 189 391€ 385 177€ 683 172€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 839€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 443€ 78 223€ 460€ 6€ 340€ 1 000€ 731€ 60€ 108€ 4 033€ 0€ 337€ 15 055€ 6 033€
26
546
Odpis pohľadávky
203 854€ 256 647€ 157 579€ 114 375€ 108 531€ 27 577€ 39 861€ 45 147€ 3 788€ 24 077€ 42 129€ 8 219€ 10 593€ 37 217€ 19 242€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
343 304€ 585 928€ 254 349€ 299 782€ 332 484€ 571 481€ 605 154€ 631 375€ 623 064€ 543 336€ 529 015€ 558 267€ 472 644€ 222 489€ 42 163€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 1 110€ 0€ 0€ 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 671 325€ 1 765 744€ 2 097 604€ 1 870 600€ 2 075 406€ 1 551 105€ 3 420 423€ 2 790 126€ 2 614 185€ 1 881 723€ 2 146 411€ 1 865 927€ 1 541 517€ 1 453 412€ 1 374 180€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 021 967€ 1 098 764€ 1 116 519€ 1 082 615€ 1 197 323€ 1 109 434€ 1 370 771€ 1 318 235€ 1 307 837€ 1 358 562€ 1 303 457€ 1 392 741€ 1 169 546€ 1 144 745€ 1 171 210€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
287 641€ 394 111€ 729 781€ 463 115€ 592 565€ 179 436€ 1 397 459€ 1 140 724€ 954 053€ 318 846€ 437 862€ 473 186€ 371 971€ 214 562€ 202 970€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
92 452€ 203 402€ 235 770€ 355 336€ 355 500€ 124 800€ 447 157€ 987 669€ 830 659€ 185 099€ 297 890€ 160 347€ 184 992€ 214 562€ 195 545€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
195 189€ 190 709€ 494 011€ 107 779€ 237 065€ 54 636€ 950 302€ 153 055€ 123 393€ 133 747€ 139 972€ 312 839€ 186 979€ 0€ 7 425€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
361 717€ 272 869€ 251 303€ 324 869€ 285 518€ 262 235€ 652 192€ 331 167€ 352 295€ 204 315€ 405 091€ 0€ 0€ 94 105€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
361 717€ 272 869€ 251 303€ 324 869€ 285 518€ 262 235€ 652 192€ 331 167€ 352 295€ 204 315€ 405 091€ 0€ 0€ 94 105€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
131 208€ 81 625€ 110 862€ 93 809€ 92 539€ 115 947€ 123 556€ 279 439€ 238 730€ 237 680€ 234 986€ 264 363€ 113 846€ 119 056€ 94 632€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109 725€ 0€ 0€ 0€ 15 778€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
52 752€ 53 167€ 70 979€ 65 041€ 75 625€ 77 204€ 91 754€ 138 334€ 191 776€ 191 722€ 190 181€ 203 794€ 75 065€ 70 855€ 57 644€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 1€ 1 367€ 52€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
78 456€ 28 457€ 39 883€ 28 768€ 16 914€ 38 743€ 31 802€ 31 380€ 46 954€ 45 949€ 44 805€ 42 679€ 38 780€ 46 834€ 36 936€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 112€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
16 848 548€ 15 139 481€ 14 847 176€ 14 894 146€ 13 388 625€ 11 360 187€ 11 020 538€ 10 168 694€ 9 537 237€ 8 729 872€ 8 222 951€ 7 253 531€ 7 188 434€ 7 366 865€ 7 225 771€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
13 896 282€ 12 225 166€ 12 030 891€ 12 023 746€ 11 065 618€ 9 793 484€ 9 247 602€ 8 562 520€ 8 065 443€ 7 210 405€ 6 861 116€ 5 997 276€ 5 918 930€ 6 180 083€ 6 011 057€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
115 892€ 56 295€ 85 720€ 81 589€ 94 702€ 105 087€ 80 956€ 87 818€ 92 286€ 97 091€ 99 226€ 95 244€ 95 566€ 264 408€ 144 355€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 836 373€ 2 858 021€ 2 730 565€ 2 788 619€ 2 228 000€ 1 461 336€ 1 691 585€ 1 518 188€ 1 379 316€ 1 402 061€ 1 262 192€ 1 160 970€ 1 173 938€ 922 374€ 1 070 359€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 191€ 305€ 281€ 395€ 168€ 192€ 20 315€ 418€ 41€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
29 750 666€ 27 404 543€ 26 837 640€ 25 828 426€ 23 831 983€ 21 288 829€ 23 585 852€ 20 256 882€ 19 715 298€ 17 915 507€ 17 948 160€ 16 804 396€ 15 667 339€ 16 194 857€ 15 333 950€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
298 787€ 249 705€ 230 942€ 315 843€ 368 950€ 367 083€ 378 738€ 382 314€ 369 025€ 441 074€ 422 315€ 384 973€ 277 262€ 663 502€ 693 418€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 607€
67
602
Tržby z predaja služieb
298 787€ 249 705€ 230 942€ 315 843€ 368 950€ 367 083€ 378 738€ 382 314€ 369 025€ 441 074€ 422 315€ 384 973€ 277 262€ 663 502€ 665 978€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 833€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 301€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 301€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
21 770 787€ 20 276 585€ 19 529 987€ 19 229 353€ 17 893 974€ 16 587 829€ 15 859 645€ 14 454 074€ 13 288 337€ 12 652 357€ 11 956 772€ 11 212 078€ 9 861 814€ 11 500 258€ 11 964 570€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
19 972 302€ 18 486 924€ 18 026 665€ 17 859 699€ 16 402 367€ 15 022 073€ 14 192 705€ 12 810 794€ 11 640 209€ 10 992 314€ 10 404 207€ 10 099 493€ 8 658 326€ 10 212 618€ 10 633 033€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 798 485€ 1 789 661€ 1 503 322€ 1 369 653€ 1 491 607€ 1 565 756€ 1 666 940€ 1 643 280€ 1 648 128€ 1 660 043€ 1 552 565€ 1 112 585€ 1 203 488€ 1 287 640€ 1 331 537€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 995 242€ 2 814 407€ 1 887 310€ 2 193 819€ 2 199 539€ 2 648 964€ 3 941 323€ 2 170 572€ 2 615 327€ 3 050 005€ 2 756 252€ 3 239 100€ 2 413 119€ 2 119 892€ 4 058 726€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
185 578€ 1 172 271€ 275 865€ 233 647€ 361 316€ 541 170€ 1 815 426€ 393 561€ 1 014 730€ 1 166 235€ 696 585€ 857 867€ 737 274€ 306 128€ 1 818 066€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 26€ 0€ 7 057€ 1 997€ 86€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
37 725€ 18 596€ 38 941€ 50 252€ 59 988€ 64 254€ 236 762€ 55 110€ 54 003€ 54 283€ 60 092€ 49 247€ 36 556€ 56 820€ 35 083€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 842€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 771 939€ 1 623 394€ 1 572 504€ 1 909 920€ 1 778 235€ 2 043 540€ 1 889 134€ 1 721 901€ 1 546 594€ 1 827 548€ 1 999 549€ 2 331 986€ 1 632 232€ 1 754 947€ 2 205 491€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
399 071€ 1 263 390€ 656 973€ 307 575€ 134 484€ 254 182€ 2 171 474€ 733 473€ 1 050 347€ 293 885€ 310 799€ 438 712€ 227 635€ 260 498€ 586 385€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
399 001€ 1 263 239€ 656 873€ 307 485€ 132 046€ 254 182€ 2 171 474€ 732 477€ 1 050 347€ 293 885€ 294 633€ 424 257€ 221 123€ 218 600€ 558 039€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 066€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
209 336€ 1 051 983€ 400 336€ 230 000€ 52 610€ 152 041€ 1 292 935€ 378 241€ 937 755€ 182 684€ 203 917€ 159 174€ 158 312€ 183 327€ 394 812€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
189 665€ 211 256€ 256 537€ 77 485€ 79 436€ 102 140€ 878 538€ 354 236€ 112 592€ 111 200€ 90 716€ 265 083€ 62 811€ 32 207€ 163 227€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
70€ 151€ 100€ 90€ 2 438€ 0€ 0€ 996€ 0€ 0€ 16 165€ 14 455€ 6 512€ 41 898€ 28 346€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
70€ 151€ 100€ 90€ 2 438€ 0€ 0€ 996€ 0€ 0€ 16 165€ 14 455€ 6 512€ 41 898€ 28 346€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
36€ 36€ 679€ 5 016€ 103 941€ 8 690€ 8 385€ 171 959€ 8 112€ 9 268€ 32 041€ 131 497€ 21 087€ 48 609€ 218 211€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165 000€ 0€ 0€ 18 440€ 102 898€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
35€ 35€ 679€ 5 016€ 7 240€ 8 690€ 8 385€ 6 959€ 8 112€ 9 268€ 13 601€ 28 599€ 21 087€ 48 368€ 159 902€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 241€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 96 701€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58 197€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
368€ 93€ 38€ 4€ 213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
368€ 93€ 38€ 4€ 213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 332 543€ 3 637 059€ 3 828 854€ 3 634 141€ 3 867 868€ 2 969 496€ 2 921 190€ 2 499 627€ 2 404 993€ 2 175 059€ 1 817 468€ 1 726 991€ 2 228 894€ 1 883 282€ 1 253 467€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 326 334€ 1 301 609€ 1 553 131€ 832 510€ 840 709€ 710 426€ 779 914€ 514 788€ 800 638€ 809 403€ 605 568€ 786 529€ 1 322 444€ 1 055 262€ 460 760€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
838 843€ 766 964€ 910 512€ 825 016€ 917 620€ 917 827€ 852 293€ 798 962€ 486 778€ 373 220€ 279 752€ 157 604€ 53 463€ 39 707€ 39 849€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 748€ 144 859€ 104 878€ 7 394€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 245€ 395€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 502€ 20 078€ 240€ 230€ 1 450€ 0€ 5 498€ 14 003€ 15 638€ 14 486€ 11 770€ 27 554€ 6 667€ 2 456€ 23 152€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 625€ 1 732€ 1 871€ 11 813€ 38 770€ 8 431€ 10 833€ 2 428€ 20 186€ 12 910€ 13 218€ 11 969€ 9 757€ 6 928€ 2 157€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
2 158 238€ 1 546 676€ 1 363 100€ 1 964 572€ 2 069 320€ 1 332 812€ 1 272 653€ 1 169 446€ 1 081 752€ 965 039€ 907 161€ 694 587€ 658 459€ 673 656€ 720 155€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
28 796 834€ 28 241 275€ 26 134 783€ 25 685 750€ 24 568 969€ 22 836 244€ 25 280 755€ 20 412 020€ 19 736 141€ 18 621 648€ 17 295 646€ 17 133 351€ 15 029 811€ 16 476 041€ 18 782 078€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-953 833€ 836 732€ -702 857€ -142 675€ 736 986€ 1 547 416€ 1 694 903€ 155 138€ 20 843€ 706 141€ -652 514€ 328 955€ -637 528€ 281 184€ 3 448 128€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 121€ 948€ 1 341€ 1 569€ 1 577€ 1 320€ 1 549€ 2 879€ 2 190€ 169 049€ 4 118€ 9 215€ 30 458€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-953 833€ 836 732€ -702 978€ -143 623€ 735 645€ 1 545 847€ 1 693 326€ 153 817€ 19 293€ 703 262€ -654 704€ 159 906€ -641 646€ 271 969€ 3 417 670€