Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
943 783€ 683 882€ 684 955€ 683 437€ 681 310€ 686 176€ 683 918€ 681 481€ 691 971€ 688 490€ 685 711€ 644 504€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
611 139€ 621 346€ 627 969€ 635 657€ 643 228€ 653 174€ 663 119€ 673 064€ 683 010€ 687 515€ 685 322€ 627 019€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
562 344€ 572 551€ 579 174€ 586 862€ 594 433€ 604 379€ 614 324€ 624 269€ 634 215€ 638 720€ 636 527€ 578 224€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
631€ 631€ 631€ 631€ 631€ 631€ 631€ 631€ 631€ 631€ 631€ 631€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
195 159€ 196 573€ 144 375€ 153 832€ 163 769€ 173 707€ 183 644€ 193 582€ 203 519€ 208 014€ 217 456€ 224 803€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 1 712€ 3 637€ 4 126€ 4 134€ 4 142€ 4 150€ 4 158€ 4 166€ 4 176€ 4 184€ 6 287€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
366 554€ 373 634€ 430 530€ 428 273€ 425 899€ 425 899€ 425 899€ 425 899€ 425 899€ 425 899€ 414 256€ 346 503€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 48 795€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 795€ 48 795€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
332 644€ 62 536€ 56 986€ 47 780€ 38 082€ 33 003€ 20 799€ 8 417€ 8 961€ 822€ 331€ 17 297€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 248€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 248€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
616€ 2€ 1€ 61€ 0€ 0€ 862€ 300€ 0€ 588€ 129€ 16 298€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
9€ 0€ 0€ 61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 33€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
395€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 541€ 36€ 16 265€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
35€ 2€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 862€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
332 028€ 62 534€ 56 985€ 47 718€ 38 082€ 33 003€ 19 937€ 8 117€ 8 961€ 234€ 202€ 751€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
69 242€ 54 070€ 51 339€ 39 882€ 34 311€ 31 030€ 19 687€ 6 542€ 3 840€ 20€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
262 786€ 8 464€ 5 646€ 7 836€ 3 771€ 1 973€ 250€ 1 575€ 5 121€ 214€ 202€ 751€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153€ 58€ 188€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153€ 58€ 188€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
943 783€ 683 882€ 684 955€ 683 437€ 681 310€ 686 176€ 683 918€ 681 481€ 691 971€ 688 490€ 685 711€ 644 504€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
80 824€ 72 196€ 66 827€ 60 004€ 48 099€ 47 172€ 34 257€ 22 943€ 21 360€ 26 119€ 22 119€ 121 791€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
80 824€ 72 196€ 66 827€ 60 004€ 48 099€ 47 172€ 34 257€ 22 943€ 21 360€ 26 119€ 22 119€ 121 791€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
69 755€ 64 904€ 58 081€ 46 176€ 45 249€ 32 334€ 21 020€ 19 437€ 23 715€ 20 381€ 7 307€ 31 513€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
11 068€ 7 292€ 8 746€ 13 828€ 2 850€ 14 838€ 13 238€ 3 505€ -2 355€ 5 738€ 14 812€ 90 278€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
294 810€ 43 704€ 42 413€ 39 985€ 42 031€ 40 091€ 43 015€ 44 160€ 41 859€ 37 531€ 31 515€ 41 010€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 144€ 2 210€ 2 028€ 300€ 914€ 622€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 622€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 210€ 2 028€ 300€ 914€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
257 000€ 8 000€ 172€ 0€ 0€ 0€ 92€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
257 000€ 8 000€ 172€ 0€ 0€ 0€ 92€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
817€ 684€ 491€ 297€ 160€ 139€ 117€ 83€ 55€ 30€ 75€ 39€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
817€ 684€ 491€ 297€ 160€ 139€ 117€ 83€ 55€ 30€ 75€ 39€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
10 111€ 8 137€ 14 868€ 12 806€ 14 988€ 13 070€ 13 779€ 14 892€ 12 892€ 10 317€ 3 743€ 882€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 704€ 118€ 0€ 50€ 81€ 36€ 6 805€ 9 230€ 8 657€ 9 012€ 638€ 628€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 218€ 254€
163
12.
Zamestnanci
(331))
357€ 1 442€ 8 317€ 5 452€ 5 264€ 6 877€ 2 483€ 1 541€ 2 857€ 459€ 1 542€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 229€ 377€ 522€ 238€ 2 151€ 817€ 772€ 2 247€ 750€ 725€ 948€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
6 821€ 6 200€ 6 029€ 7 065€ 7 492€ 5 340€ 3 719€ 1 874€ 628€ 121€ 394€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
26 883€ 26 883€ 26 883€ 26 883€ 26 883€ 26 883€ 26 883€ 26 883€ 26 884€ 26 884€ 26 783€ 39 467€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
26 210€ 26 210€ 26 210€ 26 210€ 26 210€ 26 210€ 26 210€ 26 210€ 26 210€ 26 210€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 673€ 0€ 674€ 573€ 14 605€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ))
673€ 673€ 673€ 673€ 673€ 673€ 673€ 0€ 674€ 0€ 26 210€ 24 862€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
568 149€ 567 982€ 575 715€ 583 448€ 591 180€ 598 913€ 606 646€ 614 379€ 628 752€ 624 840€ 632 077€ 481 703€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 624 840€ 632 077€ 481 703€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
568 149€ 567 982€ 575 715€ 583 448€ 591 180€ 598 913€ 606 646€ 614 379€ 628 752€ 0€ 0€ 0€