Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
7 519€ 8 235€ 7 917€ 9 749€ 8 789€ 6 741€ 12 909€ 6 831€ 6 148€ 7 133€ 6 699€ 5 988€ 7 864€
02
501
Spotreba materiálu
3 876€ 4 938€ 4 916€ 6 496€ 5 104€ 2 974€ 9 169€ 2 171€ 2 241€ 3 694€ 2 614€ 3 115€ 4 489€
03
502
Spotreba energie
3 643€ 3 297€ 3 000€ 3 253€ 3 685€ 3 766€ 3 740€ 4 660€ 3 907€ 3 439€ 4 085€ 2 873€ 3 375€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
15 856€ 18 107€ 32 631€ 14 962€ 10 827€ 12 022€ 11 777€ 11 757€ 13 903€ 12 980€ 13 347€ 13 508€ 11 622€
07
511
Opravy a udržiavanie
451€ 464€ 20 698€ 503€ 622€ 888€ 542€ 1 323€ 578€ 2 170€ 2 453€ 1 169€ 2 241€
08
512
Cestovné
1 575€ 1 755€ 1 813€ 1 775€ 1 795€ 1 762€ 2 174€ 1 787€ 1 803€ 1 336€ 1 845€ 629€ 1 055€
09
513
Náklady na reprezentáciu
997€ 893€ 803€ 560€ 420€ 380€ 648€ 153€ 228€ 240€ 168€ 166€ 273€
10
518
Ostatné služby
12 833€ 14 994€ 9 316€ 12 124€ 7 989€ 8 992€ 8 413€ 8 494€ 11 294€ 9 234€ 8 881€ 11 544€ 8 053€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
40 027€ 35 604€ 36 478€ 26 319€ 24 302€ 22 973€ 22 956€ 20 285€ 20 361€ 20 306€ 21 373€ 23 515€ 18 607€
12
521
Mzdové náklady
28 572€ 25 941€ 27 284€ 18 983€ 17 571€ 16 823€ 17 059€ 14 834€ 15 153€ 15 236€ 16 409€ 18 180€ 14 005€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
9 605€ 8 332€ 8 531€ 6 813€ 6 240€ 5 795€ 5 442€ 5 119€ 4 957€ 5 014€ 4 915€ 5 288€ 4 567€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
617€ 167€ 464€ 343€ 321€ 297€ 282€ 277€ 197€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 233€ 1 165€ 200€ 179€ 170€ 59€ 175€ 55€ 54€ 56€ 49€ 47€ 35€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
56€ 354€ 122€ 72€ 122€ 56€ 56€ 70€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
56€ 354€ 122€ 72€ 122€ 56€ 56€ 70€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 185€ 853€ 1 352€ 1 211€ 21 307€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 705€ 1€ 904€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2€ 3€ 19 944€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 705€ 1€ 904€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 183€ 853€ 1 349€ 1 211€ 1 363€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 253€ 1 466€ 1 430€ 2 630€ 3 644€ 2 670€ 2 601€ 2 413€ 1 394€ 1 322€ 1 279€ 1 366€ 1 104€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 653€ 866€ 830€ 2 030€ 3 044€ 2 070€ 2 001€ 1 813€ 1 394€ 1 322€ 1 279€ 1 366€ 1 104€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
864€ 577€ 614€ 671€ 709€ 547€ 792€ 840€ 296€ 203€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1€ 49€ 119€ 219€ 321€ 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
864€ 577€ 612€ 621€ 590€ 328€ 471€ 587€ 296€ 203€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
560€ 1 470€ 1 394€ 800€ 1 017€ 1 341€ 762€ 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
560€ 1 470€ 1 394€ 800€ 1 017€ 959€ 762€ 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
69 320€ 66 665€ 81 936€ 56 414€ 70 715€ 46 349€ 51 853€ 43 114€ 42 165€ 41 944€ 43 403€ 44 378€ 40 267€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
784€ 813€ 499€ 415€ 959€ 496€ 539€ 571€ 571€ 965€ 1 056€ 603€ 2 465€
67
602
Tržby z predaja služieb
784€ 813€ 499€ 415€ 959€ 496€ 539€ 571€ 571€ 965€ 1 056€ 603€ 2 465€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
79 487€ 77 275€ 70 244€ 63 660€ 60 308€ 53 366€ 48 546€ 44 230€ 41 546€ 44 373€ 34 175€ 39 581€ 39 750€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
74 610€ 74 165€ 67 126€ 60 610€ 57 242€ 50 435€ 45 457€ 41 165€ 38 311€ 41 117€ 31 530€ 37 053€ 38 441€
82
633
Výnosy z poplatkov
4 877€ 3 110€ 3 118€ 3 050€ 3 066€ 2 931€ 3 089€ 3 065€ 3 235€ 3 256€ 2 645€ 2 528€ 1 309€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
412€ 626€ 1 763€ 732€ 25 673€ 527€ 1 042€ 172€ 286€ 0€ 4 507€ 767€ 1 621€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27€ 1 250€ 25 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 767€ 767€ 1 478€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
385€ 626€ 513€ 732€ 673€ 527€ 1 042€ 172€ 286€ 0€ 2 681€ 0€ 143€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
55€ 117€ 38€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 2€ 5€ 6€ 0€
102
662
Úroky
7€ 49€ 38€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 2€ 5€ 6€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
49€ 68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
7 203€ 2 937€ 591€ 588€ 874€ 525€ 2 956€ 1 090€ 932€ 370€ 4 633€ 5 651€ 1 334€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
6 483€ 2 862€ 591€ 588€ 874€ 525€ 2 956€ 1 090€ 932€ 370€ 4 633€ 5 651€ 1 334€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
721€ 74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
88 542€ 82 368€ 73 734€ 65 995€ 88 414€ 55 514€ 58 684€ 46 064€ 43 335€ 45 710€ 44 376€ 46 608€ 45 170€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
19 223€ 15 702€ -8 202€ 9 581€ 17 699€ 9 165€ 6 830€ 2 950€ 1 170€ 3 766€ 973€ 2 230€ 4 903€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 209€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
19 221€ 15 692€ -8 202€ 9 581€ 17 699€ 9 165€ 6 830€ 2 950€ 1 170€ 3 557€ 973€ 2 230€ 4 903€