Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
492 709€ 433 989€ 398 701€ 330 008€ 287 486€ 279 809€ 270 316€ 282 738€ 286 131€ 264 682€ 319 808€ 354 828€
02
501
Spotreba materiálu
217 342€ 215 616€ 206 564€ 137 590€ 104 417€ 123 786€ 98 416€ 105 872€ 95 105€ 104 400€ 140 674€ 217 922€
03
502
Spotreba energie
275 367€ 218 374€ 192 136€ 192 418€ 183 069€ 156 022€ 171 900€ 176 866€ 191 026€ 160 282€ 179 134€ 136 906€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
816 831€ 892 732€ 774 804€ 1 539 469€ 1 119 275€ 1 356 048€ 1 339 714€ 1 342 357€ 1 963 481€ 2 179 274€ 2 203 159€ 1 908 187€
07
511
Opravy a udržiavanie
174 574€ 370 191€ 318 370€ 688 539€ 343 734€ 503 643€ 559 077€ 357 763€ 722 325€ 494 460€ 765 244€ 631 878€
08
512
Cestovné
13 485€ 6 418€ 5 285€ 3 314€ 2 034€ 3 112€ 3 238€ 3 804€ 3 232€ 5 905€ 9 502€ 6 650€
09
513
Náklady na reprezentáciu
13 687€ 16 275€ 14 147€ 15 234€ 11 111€ 12 653€ 11 568€ 9 942€ 18 950€ 8 824€ 10 659€ 9 851€
10
518
Ostatné služby
615 085€ 499 848€ 437 003€ 832 381€ 762 396€ 836 640€ 765 832€ 970 848€ 1 218 974€ 1 670 085€ 1 417 754€ 1 259 808€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
2 733 728€ 2 452 520€ 2 277 052€ 1 963 862€ 1 737 041€ 1 674 647€ 1 578 659€ 1 687 480€ 1 732 076€ 1 700 286€ 1 634 478€ 1 546 320€
12
521
Mzdové náklady
1 912 767€ 1 728 975€ 1 585 281€ 1 369 524€ 1 234 330€ 1 199 004€ 1 120 708€ 1 204 114€ 1 243 320€ 1 234 491€ 1 187 742€ 1 119 186€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
668 720€ 603 997€ 565 022€ 486 172€ 419 809€ 398 777€ 388 309€ 397 398€ 406 718€ 396 542€ 379 105€ 362 322€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
21 307€ 19 226€ 16 923€ 16 272€ 16 030€ 15 421€ 10 518€ 10 482€ 11 132€ 12 390€ 12 209€ 11 915€
15
527
Zákonné sociálne náklady
129 260€ 96 690€ 104 893€ 89 629€ 63 492€ 57 689€ 55 621€ 54 346€ 53 509€ 55 352€ 54 183€ 51 095€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 675€ 3 633€ 4 934€ 2 266€ 3 381€ 3 756€ 3 502€ 21 140€ 17 397€ 1 511€ 1 239€ 1 802€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
34 002€ 28 481€ 22 381€ 24 850€ 23 910€ 6 479€ 5 469€ 5 416€ 5 448€ 12 422€ 7 924€ 4 899€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 929€ 4 383€ 2 484€ 2 484€ 3 328€ 1 240€ 1 939€ 1 964€ 623€ 5 295€ 5 300€ 1 290€
20
538
Ostatné dane a poplatky
32 073€ 24 097€ 19 897€ 22 367€ 20 582€ 5 239€ 3 530€ 3 452€ 4 825€ 7 127€ 2 624€ 3 609€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
108 632€ 362 017€ 1 121 249€ 1 890 151€ 103 545€ 543 806€ 131 704€ 535 300€ 134 722€ 1 781 572€ 203 994€ 507 612€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 310€ 295 530€ 967 359€ 91 165€ 36 743€ 215 869€ 34 322€ 338 638€ 47 971€ 1 731 018€ 143 431€ 411 614€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
152€ 14€ 7€ 8€ 0€ 6€ 3€ 0€ 0€ 2€ 0€ 276€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 320€ 0€ 0€ 0€ 67€ 3€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 518€ 73 042€ 106€ 521€ 5 049€ 1 212€ 2 036€ 986€ 1 559€ 14 890€ 19 096€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
74 170€ 65 634€ 80 842€ 1 798 871€ 66 280€ 322 815€ 91 074€ 194 258€ 85 765€ 48 993€ 45 524€ 76 300€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 090€ 231€ 0€ 0€ 149€ 326€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 813 409€ 2 091 043€ 1 813 978€ 2 655 127€ 1 781 458€ 1 654 774€ 2 875 086€ 1 762 119€ 1 695 685€ 1 780 660€ 2 902 806€ 2 463 242€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 528 777€ 1 556 115€ 1 803 934€ 1 887 989€ 1 498 158€ 1 326 094€ 1 187 571€ 1 335 136€ 1 300 299€ 1 119 122€ 1 203 492€ 1 712 595€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
284 632€ 534 927€ 10 045€ 767 137€ 283 300€ 328 680€ 1 687 515€ 426 983€ 395 386€ 661 538€ 1 699 314€ 750 647€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 447 509€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
133 186€ 440 033€ 7 952€ 17 437€ 2 388€ 8 140€ 56 582€ 53 084€ 66 532€ 405 258€ 417 455€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45 221€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
151 447€ 94 895€ 2 093€ 749 700€ 280 912€ 320 540€ 1 630 934€ 373 899€ 328 854€ 256 280€ 1 281 859€ 257 917€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
78 284€ 67 527€ 72 263€ 76 075€ 75 694€ 100 531€ 76 401€ 108 093€ 211 756€ 205 953€ 4 280 242€ 445 279€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120 567€ 92 750€ 4 195 958€ 343 605€
42
562
Úroky
47 185€ 50 353€ 51 389€ 56 148€ 59 114€ 65 590€ 62 795€ 77 278€ 65 410€ 81 924€ 59 968€ 75 157€
43
563
Kurzové straty
44€ 26€ 24€ 74€ 1€ 5€ 9€ 9€ 20€ 0€ 55€ 24€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 1 061€ 348€ 264€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
26 055€ 17 148€ 20 849€ 19 853€ 16 564€ 33 580€ 13 249€ 30 542€ 25 759€ 31 279€ 24 261€ 26 493€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
7 553 243€ 7 202 929€ 6 015 484€ 4 860 222€ 4 830 765€ 4 721 791€ 4 574 173€ 4 563 272€ 3 883 743€ 3 728 457€ 3 913 784€ 2 809 563€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
6 470 311€ 6 316 470€ 5 255 665€ 4 217 142€ 4 224 947€ 4 205 414€ 4 092 234€ 4 065 379€ 3 253 689€ 3 190 703€ 3 118 037€ 2 415 504€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 339 589€ 97 114€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 082 932€ 886 459€ 759 819€ 643 080€ 605 818€ 516 377€ 479 939€ 497 893€ 630 054€ 537 754€ 455 258€ 296 945€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
13 630 838€ 13 531 237€ 12 495 913€ 13 339 764€ 9 966 174€ 10 337 884€ 10 851 523€ 10 286 775€ 9 913 042€ 11 653 306€ 15 466 195€ 10 039 930€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
368 866€ 337 735€ 319 726€ 296 576€ 234 044€ 87 171€ 88 888€ 232 479€ 314 309€ 301 846€ 274 774€ 246 125€
67
602
Tržby z predaja služieb
368 866€ 337 735€ 319 726€ 296 576€ 234 044€ 87 171€ 88 888€ 232 479€ 314 309€ 301 846€ 274 774€ 246 125€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 802€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 802€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
9 319 845€ 8 258 943€ 7 648 999€ 7 242 640€ 6 514 102€ 5 941 876€ 5 614 232€ 5 803 955€ 5 600 262€ 4 955 537€ 5 673 351€ 5 916 955€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
8 766 107€ 7 752 644€ 7 155 309€ 6 756 368€ 6 015 906€ 5 427 691€ 5 089 534€ 5 270 337€ 5 088 824€ 4 427 254€ 5 088 994€ 5 301 598€
82
633
Výnosy z poplatkov
553 738€ 506 299€ 493 689€ 486 271€ 498 196€ 514 185€ 524 698€ 533 618€ 511 438€ 528 283€ 584 357€ 615 357€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 132 674€ 2 028 626€ 2 672 858€ 2 864 803€ 1 309 130€ 1 195 686€ 1 286 719€ 932 671€ 706 486€ 5 145 856€ 1 331 048€ 6 221 119€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
228 161€ 1 174 800€ 1 636 890€ 136 756€ 92 497€ 328 139€ 183 547€ 268 018€ 27 055€ 4 434 354€ 200 857€ 4 827 552€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 818€ 1 267€ 5 788€ 1 852€ 1 618€ 226€ 936€ 2 554€ 8 677€ 4 945€ 231€ 15 078€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 940€ 18 307€ 30 854€ 20 089€ 17 941€ 13 303€ 20 430€ 24 669€ 16 648€ 21 883€ 22 677€ 25 014€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
881 756€ 834 252€ 999 327€ 2 706 105€ 1 197 074€ 854 018€ 1 081 807€ 637 392€ 654 106€ 684 674€ 1 107 283€ 1 353 475€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
427 187€ 14 259€ 786 783€ 18 047€ 217 707€ 322 102€ 653 012€ 533 930€ 395 026€ 461 612€ 541 315€ 414 161€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
427 187€ 14 259€ 786 783€ 18 047€ 217 707€ 322 102€ 653 012€ 533 930€ 395 026€ 461 612€ 541 315€ 414 161€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 316 514€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
426 833€ 11 101€ 16 316€ 10 762€ 1 890€ 56 582€ 280 053€ 127 219€ 68 447€ 417 456€ 445 849€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75 962€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
354€ 3 158€ 770 467€ 7 285€ 215 817€ 265 521€ 372 958€ 406 711€ 326 579€ 44 156€ 95 466€ 21 685€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
32 023€ 114 961€ 414 503€ 17 201€ 14 274€ 21 438€ 16 161€ 69 892€ 177 892€ 129 587€ 4 349 593€ 538 115€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130 812€ 92 943€ 4 274 901€ 360 508€
102
662
Úroky
2 680€ 3 697€ 17 241€ 4 743€ 5 094€ 13 107€ 8 434€ 17 675€ 40 977€ 33 128€ 67 343€ 162 130€
103
663
Kurzové zisky
6€ 4€ 9€ 0€ 1€ 0€ 0€ 9€ 1€ 2€ 31€ 136€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
21 241€ 111 064€ 397 041€ 12 381€ 9 180€ 8 330€ 7 726€ 52 209€ 6 102€ 3 514€ 0€ 8 391€
108
668
Ostatné finančné výnosy
195€ 195€ 212€ 77€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 318€ 6 950€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 258€ 0€ 0€ 0€ 490€ 0€ 5 206€ 1 225€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 206€ 1 225€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 258€ 0€ 0€ 0€ 490€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 413 604€ 2 160 955€ 2 730 841€ 2 081 610€ 1 956 496€ 1 937 434€ 1 401 150€ 1 558 991€ 1 747 830€ 2 315 880€ 1 212 986€ 859 016€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
550 263€ 361 816€ 515 939€ 383 841€ 425 272€ 498 676€ 315 802€ 436 183€ 760 353€ 1 415 109€ 426 400€ 480 981€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
757 746€ 668 676€ 1 426 644€ 948 940€ 849 876€ 793 163€ 418 737€ 498 027€ 473 713€ 338 741€ 291 698€ 239 539€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 559€ 5 444€ 9 199€ 0€ 0€ 2 805€ 1 832€ 985€ 13 338€ 40 365€ 9 777€ 664€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 524€ 1 390€ 38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 169€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 097 513€ 1 123 629€ 779 022€ 748 829€ 681 347€ 642 790€ 664 779€ 623 795€ 500 426€ 521 496€ 485 111€ 137 832€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
13 694 199€ 12 915 479€ 14 573 711€ 12 520 876€ 10 246 011€ 9 505 708€ 9 060 162€ 9 137 720€ 8 942 295€ 13 310 318€ 13 388 273€ 14 196 716€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
63 361€ -615 758€ 2 077 798€ -818 887€ 279 837€ -832 177€ -1 791 361€ -1 149 056€ -970 747€ 1 657 012€ -2 077 922€ 4 156 786€
136
591
Splatná daň z príjmov
509€ 1 067€ 3 973€ 1 949€ 1 717€ 3 123€ 1 429€ 3 139€ 7 572€ 5 498€ 11 979€ 29 553€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
62 852€ -616 825€ 2 073 824€ -820 836€ 278 120€ -835 300€ -1 792 790€ -1 152 195€ -978 319€ 1 651 514€ -2 089 901€ 4 127 233€