Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
298 663€ 333 136€ 327 432€ 297 805€ 309 658€ 322 745€ 452 045€ 342 796€ 127 648€ 141 600€ 115 577€ 212 913€ 291 231€ 308 412€
02
501
Spotreba materiálu
145 235€ 116 269€ 147 099€ 121 736€ 145 965€ 127 078€ 98 218€ 82 397€ 84 037€ 75 790€ 83 934€ 128 144€ 188 966€ 150 908€
03
502
Spotreba energie
153 428€ 216 867€ 180 333€ 176 069€ 163 692€ 195 667€ 353 827€ 260 399€ 43 611€ 65 810€ 31 643€ 84 769€ 102 265€ 157 504€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 985 138€ 1 861 233€ 1 837 028€ 1 976 067€ 1 544 355€ 1 804 312€ 1 826 343€ 1 981 672€ 1 800 557€ 1 995 153€ 1 860 397€ 2 025 260€ 1 761 981€ 2 890 600€
07
511
Opravy a udržiavanie
870 308€ 901 982€ 633 651€ 752 828€ 606 750€ 559 167€ 490 969€ 568 284€ 548 986€ 401 010€ 45 433€ 219 003€ 61 488€ 64 386€
08
512
Cestovné
945€ 940€ 2 895€ 4 318€ 3 478€ 2 280€ 4 038€ 4 432€ 3 147€ 2 350€ 4 156€ 4 063€ 8 462€ 11 980€
09
513
Náklady na reprezentáciu
9 880€ 4 327€ 8 513€ 8 318€ 7 426€ 7 722€ 8 012€ 8 362€ 10 154€ 6 061€ 7 239€ 8 978€ 7 150€ 2 304€
10
518
Ostatné služby
1 104 005€ 953 983€ 1 191 969€ 1 210 604€ 926 701€ 1 235 143€ 1 323 324€ 1 400 594€ 1 238 271€ 1 585 732€ 1 803 569€ 1 793 216€ 1 684 881€ 2 811 930€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 650 902€ 1 603 381€ 1 519 476€ 1 210 811€ 1 114 346€ 1 024 848€ 987 973€ 1 019 219€ 982 806€ 977 290€ 1 024 595€ 1 062 849€ 1 192 540€ 1 195 700€
12
521
Mzdové náklady
1 179 228€ 1 152 230€ 1 082 324€ 860 177€ 793 345€ 725 823€ 698 066€ 718 752€ 683 258€ 704 080€ 744 168€ 781 557€ 869 126€ 882 305€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
397 963€ 373 524€ 364 853€ 291 793€ 268 143€ 247 920€ 239 596€ 243 564€ 236 857€ 227 248€ 233 675€ 233 504€ 263 550€ 270 023€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
16 614€ 17 510€ 16 155€ 13 140€ 12 173€ 11 077€ 10 176€ 10 626€ 10 923€ 10 831€ 10 980€ 11 620€ 12 552€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
57 097€ 60 116€ 56 143€ 45 702€ 40 685€ 40 028€ 40 136€ 46 277€ 51 767€ 35 131€ 35 772€ 36 168€ 47 312€ 43 372€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
81 294€ 64 202€ 35 135€ 30 099€ 53 146€ 230 464€ 23 916€ 28 593€ 29 582€ 31 191€ 25 099€ 30 526€ 14 025€ 3 456€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 182€ 0€ 163€ 0€ 163€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 752€ 5 752€ 4 455€ 4 462€ 4 468€ 4 468€ 4 468€ 4 470€ 4 470€ 4 407€ 4 421€ 2 968€ 4 371€ 1 094€
20
538
Ostatné dane a poplatky
75 541€ 58 450€ 30 681€ 25 637€ 48 679€ 225 996€ 19 448€ 24 012€ 24 930€ 26 784€ 20 515€ 27 558€ 9 491€ 2 362€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
656 155€ 37 032€ 92 562€ 101 279€ 4 070 868€ 59 624€ 568 944€ 107 318€ 128 085€ 125 993€ 231 320€ 469 751€ 226 499€ 312 320€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
48 704€ 22 558€ 43 298€ 77 340€ 3 792€ 37 657€ 544 067€ 69 953€ 34 261€ 116 451€ 221 390€ 440 466€ 195 818€ 308 271€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 000€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 33€ 131€ 19€ 369€ 107€ 0€ 50€ 139€
26
546
Odpis pohľadávky
77€ 3 198€ 6 528€ 1 075€ 46 081€ 2 891€ 606€ 7 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
39 914€ 11 275€ 42 704€ 22 864€ 4 020 995€ 19 073€ 24 237€ 29 317€ 93 805€ 9 168€ 9 823€ 29 285€ 30 631€ 3 910€
28
549
Manká a škody
557 460€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
831 381€ 880 188€ 973 197€ 913 041€ 879 531€ 940 471€ 782 839€ 831 484€ 711 944€ 678 698€ 538 395€ 521 498€ 427 572€ 750 060€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
826 486€ 829 866€ 847 941€ 865 837€ 865 091€ 877 986€ 696 977€ 633 722€ 602 193€ 559 994€ 503 937€ 428 806€ 343 365€ 715 541€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 896€ 50 322€ 125 257€ 47 204€ 14 440€ 62 485€ 85 862€ 197 762€ 109 752€ 118 704€ 34 458€ 92 692€ 84 207€ 34 519€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 400€ 6 400€ 36 801€ 40 179€ 34 458€ 29 710€ 28 980€ 34 519€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 396€ 50 322€ 125 257€ 47 204€ 14 440€ 62 485€ 83 462€ 191 362€ 72 950€ 78 525€ 0€ 62 982€ 55 227€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
54 687€ 55 222€ 57 197€ 45 567€ 42 283€ 110 101€ 57 827€ 63 657€ 53 360€ 47 847€ 54 856€ 37 534€ 3 035 401€ 22 196€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 987 453€ 0€
42
562
Úroky
51 797€ 52 678€ 54 815€ 43 406€ 39 856€ 44 686€ 50 375€ 49 201€ 49 565€ 41 513€ 0€ 0€ 39€ 1 301€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 52€ 735€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 253€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 890€ 2 545€ 2 382€ 2 160€ 2 427€ 3 541€ 7 452€ 14 456€ 3 795€ 6 334€ 54 856€ 37 524€ 31 604€ 20 160€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118 586€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118 586€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 245 355€ 1 148 350€ 1 349 733€ 1 226 986€ 1 107 084€ 965 668€ 877 772€ 890 531€ 844 075€ 688 614€ 465 700€ 465 051€ 448 802€ 427 345€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
843 755€ 761 140€ 703 323€ 586 842€ 516 943€ 434 632€ 411 513€ 406 295€ 356 385€ 308 085€ 307 104€ 329 148€ 325 394€ 285 609€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 728€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
401 600€ 387 210€ 646 410€ 640 145€ 590 141€ 530 146€ 465 046€ 484 236€ 487 690€ 380 529€ 158 596€ 135 903€ 123 408€ 140 008€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 803 574€ 5 982 744€ 6 191 761€ 5 801 656€ 9 121 271€ 5 458 232€ 5 577 658€ 5 265 270€ 4 678 058€ 4 686 386€ 4 434 525€ 4 825 382€ 7 398 051€ 5 910 089€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 225 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 929€ 13 328€ 14 049€ 17 497€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 225 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 929€ 13 328€ 14 049€ 17 497€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
4 595 669€ 4 254 388€ 4 208 371€ 3 968 727€ 3 591 262€ 3 438 097€ 3 244 149€ 3 056 207€ 2 706 934€ 2 574 317€ 2 924 648€ 2 577 451€ 2 482 993€ 2 697 949€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
3 871 596€ 3 810 183€ 3 763 277€ 3 466 001€ 3 188 028€ 3 073 940€ 2 897 071€ 2 692 811€ 2 599 459€ 2 471 565€ 2 403 006€ 2 160 067€ 2 385 417€ 2 626 404€
82
633
Výnosy z poplatkov
724 073€ 444 206€ 445 094€ 502 726€ 403 233€ 364 157€ 347 077€ 363 396€ 107 475€ 102 752€ 521 642€ 417 384€ 97 576€ 71 545€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 354 003€ 927 482€ 898 591€ 889 979€ 2 323 601€ 1 168 252€ 1 608 097€ 732 175€ 1 041 621€ 1 265 325€ 1 525 619€ 1 500 183€ 1 295 511€ 2 562 384€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 408€ 3 349€ 84 413€ 96 362€ 573 556€ 306 403€ 929 674€ 35 399€ 368 333€ 618 279€ 1 280 854€ 1 033 357€ 386 406€ 1 681 725€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 127€ 6 568€ 22 148€ 17 856€ 4 969€ 5 319€ 2 772€ 7 447€ 11 142€ 970€ 1 183€ 5 217€ 1 613€ 3 703€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 295 467€ 917 565€ 792 030€ 775 761€ 1 745 076€ 856 530€ 675 652€ 689 329€ 662 146€ 646 076€ 243 582€ 461 609€ 907 492€ 876 956€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
238 151€ 3 198€ 6 144€ 8 082€ 68 863€ 2 487€ 7 281€ 37 959€ 107 805€ 97 441€ 29 710€ 84 207€ 34 519€ 36 381€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
238 151€ 3 198€ 6 144€ 8 082€ 68 863€ 2 487€ 7 281€ 37 959€ 107 805€ 97 441€ 29 710€ 84 207€ 34 519€ 36 381€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36 381€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
202 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 400€ 36 801€ 40 179€ 34 458€ 29 710€ 28 980€ 34 519€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35 901€ 3 198€ 6 144€ 8 082€ 68 863€ 2 487€ 881€ 1 157€ 67 625€ 62 982€ 0€ 55 227€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4 066€ 1 884€ 7 918€ 6 449€ 310€ 13 762€ 1 875€ 26 425€ 177€ 1 368€ 451€ 419€ 185€ 448€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
102
662
Úroky
818€ 36€ 238€ 483€ 310€ 411€ 354€ 652€ 177€ 1 366€ 451€ 45€ 146€ 425€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 5€ 4€ 23€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 7 680€ 5 966€ 0€ 1 234€ 1 196€ 18 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
3 248€ 1 848€ 0€ 0€ 0€ 0€ 325€ 7 588€ 0€ 0€ 0€ 369€ 34€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 2 938€ 2 755€ 3 221€ 2 442€ 158€ 18 105€ 0€ 2 475€ 22 867€ 142€ 816€ 4 071€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 2 938€ 2 755€ 3 221€ 2 442€ 158€ 18 105€ 0€ 2 475€ 22 867€ 142€ 816€ 4 071€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
855 557€ 825 237€ 936 736€ 923 354€ 725 932€ 1 080 673€ 1 224 890€ 1 301 311€ 1 034 437€ 1 253 170€ 1 020 438€ 1 032 841€ 577 112€ 1 088 161€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 14 957€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
280 589€ 257 457€ 375 206€ 343 874€ 132 738€ 486 390€ 757 122€ 817 593€ 610 994€ 822 263€ 613 599€ 629 429€ 250 660€ 1 023 179€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
198 026€ 179 986€ 172 218€ 164 868€ 161 077€ 111 096€ 88 443€ 81 293€ 79 911€ 67 384€ 56 200€ 46 737€ 281 378€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 345€ 13 552€ 86 117€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
274 581€ 274 269€ 281 956€ 337 081€ 373 982€ 428 325€ 300 171€ 268 970€ 267 530€ 268 090€ 258 089€ 191 131€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 5 600€ 7 146€ 500€ 500€ 3 460€ 16 580€ 50 777€ 21 226€ 23 850€ 29 009€ 12 689€ 1 375€ 15 617€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
16 590€ 21 078€ 15 101€ 8 667€ 3 013€ 2 922€ 2 922€ 23 661€ 9 579€ 10 979€ 14 335€ 18 521€ 0€ 2 245€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
85 771€ 71 890€ 85 109€ 68 364€ 54 622€ 48 479€ 59 652€ 59 017€ 45 197€ 37 258€ 35 654€ 48 217€ 43 699€ 47 120€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
10 047 446€ 6 237 190€ 6 060 697€ 5 799 346€ 6 713 189€ 5 705 713€ 6 086 449€ 5 172 181€ 4 890 973€ 5 194 096€ 5 534 662€ 5 208 571€ 4 405 185€ 6 406 891€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 243 872€ 254 445€ -131 064€ -2 310€ -2 408 082€ 247 480€ 508 790€ -93 089€ 212 916€ 507 711€ 1 100 137€ 383 189€ -2 992 866€ 496 802€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 4€ 45€ 92€ 56€ 75€ 66€ 123€ 82€ 53 569€ 38 820€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 243 872€ 254 441€ -131 109€ -2 401€ -2 408 137€ 247 406€ 508 724€ -93 212€ 212 834€ 454 142€ 1 061 317€ 383 189€ -2 992 866€ 496 802€