Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 427 363€ 7 474 711€ 7 340 259€ 7 666 693€ 8 276 225€ 8 518 008€ 7 667 934€ 7 974 080€ 8 331 463€ 8 020 922€ 6 540 101€ 3 698 292€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 681 818€ 5 954 008€ 5 917 034€ 6 057 859€ 6 790 632€ 6 910 553€ 5 951 645€ 6 212 050€ 6 671 370€ 6 892 047€ 3 548 743€ 3 324 818€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
52 984€ 63 768€ 71 655€ 77 705€ 59 376€ 57 400€ 53 127€ 49 006€ 18 139€ 27 870€ 37 303€ 42 708€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
612€ 1 195€ 1 831€ 2 467€ 0€ 0€ 0€ 629€ 1 782€ 1 925€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 746€ 1 742€ 1 946€ 2 150€ 2 354€ 9 161€ 18 328€ 29 266€ 42 708€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
52 372€ 61 593€ 44 654€ 49 322€ 53 990€ 55 454€ 37 935€ 39 003€ 7 196€ 7 617€ 8 037€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 980€ 25 170€ 25 170€ 3 644€ 0€ 13 043€ 7 020€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
6 051 224€ 5 312 629€ 5 267 769€ 5 402 544€ 6 153 646€ 6 225 543€ 5 315 781€ 5 580 308€ 6 070 495€ 6 281 441€ 2 927 526€ 3 234 709€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 115 600€ 356 893€ 333 714€ 334 023€ 753 177€ 764 131€ 759 573€ 759 573€ 761 690€ 761 690€ 761 690€ 768 337€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
14 778€ 14 778€ 14 778€ 14 778€ 14 778€ 14 778€ 14 778€ 14 778€ 7 940€ 7 940€ 7 968€ 7 968€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
4 356 307€ 4 163 050€ 4 164 974€ 4 412 080€ 4 393 820€ 4 073 963€ 3 202 038€ 3 378 138€ 3 019 093€ 3 211 457€ 1 196 480€ 870 661€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
82 832€ 107 733€ 150 423€ 129 571€ 201 226€ 279 204€ 323 716€ 269 356€ 348 870€ 172 732€ 133 008€ 153 207€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
58 450€ 72 462€ 125 181€ 207 605€ 227 802€ 360 305€ 511 979€ 662 279€ 832 417€ 530 112€ 169 994€ 240 297€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
12 621€ 19 565€ 27 358€ 55 790€ 62 736€ 116 628€ 156 978€ 209 418€ 262 692€ 313 300€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
410 636€ 578 148€ 451 339€ 248 696€ 500 106€ 616 533€ 346 718€ 286 765€ 837 793€ 1 284 210€ 658 386€ 1 194 239€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
577 610€ 577 610€ 577 610€ 577 610€ 577 610€ 627 610€ 582 736€ 582 736€ 582 736€ 582 736€ 583 914€ 47 401€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
37 177€ 37 177€ 37 177€ 576 946€ 576 946€ 576 946€ 576 946€ 576 946€ 576 946€ 576 946€ 577 010€ 37 177€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
540 433€ 540 433€ 540 433€ 664€ 664€ 664€ 5 790€ 5 790€ 5 790€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky
(067) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 790€ 6 904€ 10 224€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 730 051€ 1 507 160€ 1 411 007€ 1 596 753€ 1 468 158€ 1 596 588€ 1 709 101€ 1 757 033€ 1 652 146€ 1 119 492€ 2 989 815€ 366 784€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
6 937€ 0€ 2 950€ 6 975€ 3 966€ 2 768€ 3 201€ 4 555€ 10 573€ 6 549€ 6 224€ 14 460€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
6 937€ 0€ 2 950€ 6 975€ 3 966€ 2 768€ 3 201€ 4 555€ 10 573€ 6 549€ 6 224€ 14 460€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
999 024€ 1 040 002€ 1 080 866€ 1 148 879€ 1 150 376€ 1 193 598€ 1 233 473€ 1 289 496€ 1 211 881€ 635 534€ 705 038€ 217 817€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
141€ 130€ 46€ 48€ 111€ 123€ 90€ 10 337€ 33€ 106€ 177€ 45€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
998 878€ 1 039 873€ 1 080 820€ 1 148 832€ 1 150 265€ 1 193 475€ 1 233 383€ 1 279 159€ 1 211 848€ 635 428€ 704 861€ 217 772€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 688€ 688€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 688€ 688€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
78 841€ 182 868€ 232 208€ 173 287€ 145 229€ 166 249€ 169 867€ 211 790€ 150 040€ 148 589€ 72 808€ 31 975€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
265€ 448€ 1 862€ 1 849€ 67€ 2 228€ 145€ 11 997€ 262€ 477€ 0€ 110€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 5 250€ 3 242€ 1 544€ 1 140€ 2 595€ 2 100€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 019€ 3 378€ 6 372€ 12 699€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
43 948€ 89 092€ 124 684€ 80 047€ 58 912€ 70 048€ 66 563€ 94 552€ 70 455€ 91 335€ 28 009€ 17 860€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
22 652€ 65 914€ 85 604€ 69 925€ 63 545€ 80 616€ 91 566€ 77 829€ 75 046€ 53 724€ 44 324€ 13 207€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
27€ 0€ 0€ 1 277€ 578€ 28€ 28€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 593€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
10 930€ 24 037€ 13 686€ 7 490€ 15 732€ 10 087€ 10 022€ 26 244€ 1 682€ 360€ 475€ 798€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 645 249€ 284 290€ 94 983€ 266 923€ 167 899€ 233 972€ 302 560€ 182 192€ 210 652€ 259 820€ 2 197 775€ 102 532€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 297€ 5 950€ 5 193€ 5 629€ 4 685€ 2 696€ 415€ 1 840€ 2 463€ 2 553€ 1 442€ 653€
087
2.
Ceniny
(213))
5 912€ 1 739€ 680€ 851€ 530€ 226€ 315€ 0€ 704€ 1 486€ 16€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 638 040€ 276 601€ 89 110€ 260 443€ 162 685€ 231 050€ 301 831€ 180 352€ 207 485€ 255 781€ 2 196 317€ 101 879€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 000€ 69 000€ 69 000€ 7 970€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
(275AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 000€ 69 000€ 69 000€ 7 970€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
15 494€ 13 543€ 12 218€ 12 081€ 17 435€ 10 867€ 7 188€ 4 996€ 7 947€ 9 383€ 1 543€ 6 690€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
15 494€ 13 543€ 12 218€ 12 081€ 17 435€ 10 867€ 7 188€ 4 996€ 7 947€ 4 316€ 1 543€ 6 690€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 067€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 427 363€ 7 474 711€ 7 340 259€ 7 666 693€ 8 276 225€ 8 518 008€ 7 667 934€ 7 974 080€ 8 331 463€ 8 020 922€ 6 540 101€ 3 698 292€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 474 820€ 1 869 981€ 2 433 375€ 1 833 347€ 2 731 918€ 2 971 698€ 3 121 917€ 2 787 230€ 5 586 711€ 5 958 441€ 2 909 827€ 2 654 589€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 474 820€ 1 869 981€ 2 433 375€ 1 833 347€ 2 731 918€ 2 971 698€ 3 121 917€ 2 787 230€ 5 586 711€ 5 958 441€ 2 909 827€ 2 654 589€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 672 022€ 2 419 400€ 2 412 856€ 2 089 677€ 2 888 127€ 3 023 166€ 2 787 230€ 2 817 829€ 5 960 157€ 2 908 145€ 3 076 323€ 2 752 641€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-197 202€ -549 419€ 20 519€ -256 330€ -156 210€ -51 469€ 334 687€ -30 599€ -373 446€ 3 050 296€ -166 496€ -98 052€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 262 457€ 703 058€ 302 373€ 410 411€ 500 700€ 701 430€ 379 008€ 805 845€ 1 163 411€ 1 056 021€ 2 674 087€ 505 053€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
3 480€ 1 850€ 1 850€ 1 360€ 1 360€ 1 360€ 10 066€ 35 161€ 38 505€ 33 638€ 21 386€ 18 361€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 361€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
3 480€ 1 850€ 1 850€ 1 360€ 1 360€ 1 360€ 10 066€ 35 161€ 38 505€ 33 638€ 21 386€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 026 205€ 34 336€ 5 746€ 104 168€ 75 537€ 123 102€ 14 469€ 84 000€ 80 073€ 55€ 2 180 631€ 70 605€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 026 205€ 33 222€ 5 746€ 104 168€ 75 537€ 18 016€ 14 469€ 84 000€ 80 073€ 55€ 2 180 631€ 70 605€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 1 114€ 0€ 0€ 0€ 105 086€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
28 966€ 16 698€ 9 239€ 8 998€ 15 100€ 4 699€ 4 325€ 22 357€ 40 309€ 21 676€ 27 446€ 36 401€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
13 098€ 11 074€ 9 239€ 6 170€ 3 789€ 4 699€ 1 026€ 9 198€ 13 785€ 11 278€ 7 064€ 3 147€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
15 857€ 5 624€ 0€ 2 828€ 11 312€ 0€ 3 299€ 13 159€ 26 524€ 10 398€ 20 382€ 33 254€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
205 232€ 303 463€ 124 723€ 149 444€ 121 976€ 163 663€ 115 147€ 265 978€ 642 827€ 575 607€ 138 512€ 268 671€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
83 901€ 186 505€ 17 219€ 45 092€ 19 632€ 32 161€ 27 672€ 165 359€ 537 616€ 472 077€ 76 119€ 95 543€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 501€ 395€ 721€ 517€ 558€ 798€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 15 612€ 48 334€ 1 391€ 6 809€ 17 467€ 916€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
10 398€ 4 218€ 2 404€ 8 484€ 8 484€ 3 311€ 9 872€ 13 365€ 16 846€ 14 436€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
2 418€ 2 602€ 2 253€ 9 290€ 1 904€ 1 203€ 1 280€ 17 665€ 1 949€ 18 025€ 1 926€ 1 813€
163
12.
Zamestnanci
(331))
57 491€ 51 488€ 48 181€ 39 377€ 32 039€ 48 306€ 35 993€ 34 054€ 26 978€ 32 795€ 28 413€ 29 757€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
36 686€ 42 190€ 41 533€ 36 127€ 36 301€ 24 775€ 30 131€ 20 387€ 28 612€ 27 882€ 23 728€ 36 641€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 3 811€ 0€ 0€ 43€ 162€ 258€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
9 337€ 11 459€ 9 057€ 9 778€ 8 005€ 5 450€ 5 524€ 4 627€ 10 086€ 8 959€ 7 768€ 10 636€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 266€ 1 297€ 0€ 81€ 2 620€ 3 060€ 2 552€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 93 483€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
998 574€ 346 711€ 160 815€ 146 441€ 286 727€ 408 606€ 235 001€ 398 349€ 361 697€ 425 045€ 306 112€ 111 015€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
998 574€ 346 711€ 154 679€ 6 155€ 286 727€ 286 727€ 171 653€ 235 001€ 298 349€ 425 045€ 202 792€ 111 015€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 6 135€ 140 286€ 0€ 121 879€ 63 348€ 63 348€ 63 348€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 0€ 0€ 103 320€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
4 690 087€ 4 901 672€ 4 604 511€ 5 422 934€ 5 043 608€ 4 844 880€ 4 167 009€ 4 381 004€ 1 581 341€ 1 006 460€ 956 187€ 538 650€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 98€ 98€ 81€ 62€ 10 336€ 28€ 75€ 37€ 538 650€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
4 690 087€ 4 901 672€ 4 604 511€ 5 422 837€ 5 043 510€ 4 844 799€ 4 166 947€ 4 370 668€ 1 581 313€ 1 006 385€ 956 150€ 0€