Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
292 085€ 362 956€ 247 125€ 286 630€ 288 529€ 287 701€ 287 617€ 331 718€ 434 881€ 385 420€ 323 907€ 306 501€
02
501
Spotreba materiálu
147 833€ 238 917€ 129 021€ 129 494€ 136 551€ 141 387€ 128 689€ 152 038€ 129 668€ 138 342€ 98 041€ 130 731€
03
502
Spotreba energie
144 252€ 124 039€ 118 105€ 157 136€ 151 978€ 146 314€ 158 928€ 179 680€ 305 213€ 247 078€ 225 866€ 175 770€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
331 742€ 295 339€ 398 273€ 879 111€ 643 223€ 658 548€ 269 986€ 565 245€ 430 521€ 690 576€ 400 828€ 583 693€
07
511
Opravy a udržiavanie
115 227€ 96 085€ 82 041€ 201 654€ 287 463€ 28 007€ 16 575€ 26 972€ 11 259€ 28 769€ 22 191€ 18 547€
08
512
Cestovné
10 221€ 2 761€ 2 245€ 1 133€ 6 925€ 12 664€ 12 473€ 11 823€ 6 014€ 467€ 1 300€ 884€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 372€ 10 256€ 5 001€ 10 001€ 7 400€ 1 710€ 4 162€ 2 169€ 2 421€ 2 931€ 1 162€ 360€
10
518
Ostatné služby
195 923€ 186 237€ 308 986€ 666 323€ 341 435€ 616 167€ 236 776€ 524 281€ 410 827€ 658 409€ 376 175€ 563 902€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 178 112€ 1 042 482€ 942 672€ 863 736€ 913 775€ 766 581€ 762 060€ 819 932€ 806 096€ 790 658€ 691 898€ 651 703€
12
521
Mzdové náklady
846 817€ 745 667€ 684 675€ 628 835€ 657 419€ 558 009€ 537 418€ 601 097€ 598 364€ 600 897€ 529 266€ 498 133€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
284 726€ 256 732€ 224 809€ 205 564€ 221 416€ 182 948€ 187 577€ 194 297€ 184 963€ 172 079€ 149 199€ 143 138€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 374€ 3 865€ 3 489€ 3 114€ 2 858€ 870€ 1 023€ 1 328€ 1 427€ 1 415€ 1 401€ 1 374€
15
527
Zákonné sociálne náklady
42 195€ 36 218€ 29 698€ 26 223€ 32 083€ 24 753€ 36 043€ 23 210€ 21 342€ 16 267€ 12 032€ 9 058€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
16 221€ 9 976€ 1 435€ 2 014€ 956€ 1 037€ 3 576€ 3 060€ 6 596€ 5 517€ 4 297€ 2 779€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 426€ 1 426€ 1 385€ 1 297€ 0€ 81€ 2 620€ 3 060€ 6 596€ 4 236€ 2 538€ 2 779€
20
538
Ostatné dane a poplatky
14 795€ 8 550€ 50€ 717€ 956€ 956€ 956€ 0€ 0€ 1 281€ 1 759€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
272 816€ 270 122€ 247 554€ 295 489€ 196 594€ 140 921€ 161 099€ 124 469€ 11 555€ 7 759€ 52 131€ 9 815€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 739€ 1 627€ 309€ 131 462€ 10 954€ 410€ 0€ 10 776€ 3 283€ 28€ 9 968€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
45€ 2 500€ 1 877€ 0€ 0€ 378€ 4€ 1 832€ 536€ 0€ 66€ 232€
26
546
Odpis pohľadávky
27 820€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
239 211€ 265 995€ 245 359€ 164 027€ 185 640€ 140 133€ 161 095€ 111 861€ 7 736€ 7 731€ 42 097€ 9 131€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 452€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
619 722€ 600 478€ 625 562€ 650 240€ 894 881€ 564 114€ 495 756€ 751 506€ 555 540€ 230 733€ 341 119€ 230 570€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
546 818€ 589 036€ 623 712€ 650 240€ 889 112€ 550 270€ 483 738€ 676 570€ 517 035€ 197 096€ 319 733€ 230 570€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
72 904€ 11 442€ 1 850€ 0€ 5 769€ 13 844€ 12 018€ 74 936€ 38 505€ 33 637€ 21 386€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 480€ 1 850€ 1 850€ 0€ 1 360€ 1 360€ 10 066€ 32 886€ 38 505€ 33 637€ 21 386€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
139€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
69 284€ 9 592€ 0€ 0€ 4 409€ 12 484€ 1 953€ 42 051€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
29 267€ 25 546€ 18 913€ 31 639€ 29 415€ 27 101€ 23 717€ 29 479€ 24 001€ 16 990€ 22 848€ 18 592€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
2 970€ 2 887€ 1 330€ 0€ 753€ 482€ 1 059€ 1 911€ 2 041€ 540€ 0€ 764€
43
563
Kurzové straty
0€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
26 297€ 22 625€ 17 584€ 31 639€ 28 662€ 21 493€ 22 658€ 27 569€ 21 960€ 16 450€ 22 848€ 17 828€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
699 183€ 610 993€ 548 725€ 473 560€ 469 750€ 478 388€ 364 327€ 449 131€ 293 131€ 300 598€ 254 416€ 268 058€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
664 258€ 577 193€ 516 620€ 431 119€ 437 117€ 467 246€ 354 379€ 439 065€ 282 404€ 281 876€ 224 809€ 239 256€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 000€ 0€ 593€ 480€ 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
31 925€ 33 800€ 31 513€ 41 961€ 32 350€ 11 142€ 9 948€ 10 061€ 10 718€ 13 722€ 29 607€ 28 802€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 5€ 9€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
3 439 147€ 3 217 892€ 3 030 260€ 3 482 419€ 3 437 124€ 2 924 390€ 2 368 136€ 3 074 539€ 2 562 321€ 2 428 251€ 2 091 444€ 2 071 711€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
17 586€ 20 814€ 24 500€ 33 781€ 19 819€ 14 464€ 53 812€ 46 821€ 46 878€ 39 902€ 40 393€ 36 474€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 586€ 20 814€ 24 500€ 33 781€ 19 819€ 14 464€ 53 812€ 46 821€ 46 878€ 39 902€ 40 393€ 36 474€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43 757€ 72 440€ 138 506€ 29 320€ 52 282€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43 757€ 72 440€ 138 506€ 29 320€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52 282€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
2 335 201€ 2 184 884€ 2 015 882€ 1 902 493€ 1 673 306€ 1 536 238€ 1 544 449€ 1 688 012€ 1 487 691€ 1 393 687€ 1 538 918€ 1 535 785€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 170 394€ 2 028 148€ 1 870 224€ 1 772 491€ 1 566 884€ 1 437 269€ 1 430 684€ 1 470 195€ 1 331 458€ 1 234 786€ 1 429 580€ 1 396 942€
82
633
Výnosy z poplatkov
164 806€ 156 736€ 145 658€ 130 002€ 106 422€ 98 969€ 113 765€ 217 817€ 156 233€ 158 901€ 109 338€ 138 843€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
163 105€ 155 913€ 159 927€ 317 245€ 575 411€ 366 619€ 420 298€ 327 376€ 174 511€ 269 329€ 97 063€ 142 255€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 341€ 45 050€ 4 202€ 79 081€ 163 268€ 722€ 154 848€ 58 601€ 6 700€ 2 558€ 15 077€ 30 244€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 090€ 1 400€ 3 300€ 61€ 5 202€ 2 640€ 5 875€ 6 411€ 1 232€ 11 547€ 239€ 1 099€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
159 674€ 109 463€ 152 425€ 238 103€ 406 940€ 363 257€ 259 574€ 262 364€ 166 545€ 255 224€ 81 747€ 110 912€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 850€ 1 850€ 0€ 0€ 7 707€ 10 066€ 56 111€ 36 230€ 33 637€ 21 386€ 18 361€ 13 820€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 850€ 1 850€ 0€ 0€ 7 707€ 10 066€ 56 111€ 36 230€ 33 637€ 21 386€ 18 361€ 13 820€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 820€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 850€ 1 850€ 0€ 0€ 1 360€ 10 066€ 35 161€ 36 230€ 33 637€ 21 386€ 18 361€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 6 347€ 0€ 20 951€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 826€ 481€ 1 315€ 3 052€ 37 476€ 20 163€ 31 499€ 53 091€ 43 836€ 23 368€ 56 997€ 21 427€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
648€ 249€ 45€ 52€ 188€ 153€ 93€ 170€ 306€ 3 129€ 19€ 189€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 233€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 969€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
40€ 232€ 1 271€ 3 000€ 37 287€ 11 940€ 31 406€ 44 951€ 43 530€ 20 239€ 24 745€ 21 238€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 34€ 85€ 290€ 4 297€ 4 090€ 4 870€ 10 400€ 527 720€ 90€ 996€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 34€ 85€ 290€ 4 297€ 4 090€ 4 870€ 10 400€ 527 720€ 90€ 996€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
722 502€ 304 578€ 852 937€ 969 432€ 966 906€ 921 118€ 592 726€ 844 041€ 320 618€ 3 064 649€ 144 352€ 170 620€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 417€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
217 448€ 160 815€ 278 747€ 736 377€ 465 511€ 429 314€ 131 769€ 291 114€ 140 861€ 74 651€ 27 733€ 37 938€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
410 339€ 39 293€ 404 036€ 165 625€ 463 440€ 430 483€ 362 564€ 505 097€ 153 335€ 2 989 892€ 79 869€ 115 990€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 22 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 103 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 200€ 11 850€ 12 010€ 0€ 0€ 3 885€ 0€ 0€ 61€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 10 087€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
89 515€ 92 620€ 44 909€ 45 238€ 37 955€ 57 436€ 98 393€ 47 831€ 26 361€ 106€ 22 333€ 16 692€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
3 242 069€ 2 668 520€ 3 054 595€ 3 226 089€ 3 280 914€ 2 872 965€ 2 702 985€ 3 044 198€ 2 190 011€ 5 478 547€ 1 925 494€ 1 973 659€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-197 078€ -549 372€ 24 335€ -256 330€ -156 210€ -51 425€ 334 849€ -30 341€ -372 310€ 3 050 296€ -165 950€ -98 052€
136
591
Splatná daň z príjmov
124€ 47€ 3 816€ 0€ 0€ 43€ 162€ 258€ 0€ 0€ 546€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 136€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-197 202€ -549 419€ 20 519€ -256 330€ -156 210€ -51 469€ 334 687€ -30 599€ -373 446€ 3 050 296€ -166 496€ -98 052€