Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
125 364€ 122 453€ 105 385€ 66 255€ 101 816€ 129 053€ 133 147€ 135 042€ 144 055€ 153 525€ 147 212€ 146 558€ 121 333€ 86 572€
02
501
Spotreba materiálu
78 436€ 84 901€ 72 291€ 41 521€ 72 892€ 92 335€ 108 092€ 104 514€ 115 328€ 120 722€ 111 230€ 120 738€ 82 858€ 55 671€
03
502
Spotreba energie
46 928€ 37 553€ 33 094€ 24 734€ 28 924€ 36 718€ 25 055€ 30 529€ 28 728€ 32 803€ 35 982€ 15 684€ 18 539€ 14 857€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 136€ 19 936€ 16 044€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
216 740€ 121 664€ 130 235€ 78 248€ 67 709€ 61 510€ 71 613€ 44 662€ 44 409€ 67 909€ 161 340€ 68 517€ 63 522€ 90 264€
07
511
Opravy a udržiavanie
25 254€ 8 391€ 18 163€ 13 901€ 6 589€ 10 294€ 11 888€ 4 852€ 5 379€ 5 636€ 7 650€ 5 248€ 3 847€ 0€
08
512
Cestovné
122€ 576€ 643€ 576€ 1 186€ 616€ 668€ 1 454€ 469€ 507€ 404€ 522€ 1 066€ 128€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 603€ 7 350€ 2 255€ 2 437€ 1 786€ 1 096€ 1 690€ 901€ 806€ 1 126€ 690€ 691€ 1 694€ 221€
10
518
Ostatné služby
185 761€ 105 346€ 109 172€ 61 335€ 58 148€ 49 505€ 57 367€ 37 456€ 37 755€ 60 640€ 152 596€ 62 056€ 56 915€ 89 915€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
698 137€ 821 070€ 600 193€ 416 647€ 308 950€ 277 112€ 270 230€ 267 732€ 218 096€ 237 836€ 241 179€ 187 522€ 176 086€ 146 349€
12
521
Mzdové náklady
496 376€ 582 503€ 432 711€ 303 469€ 223 078€ 199 518€ 194 632€ 193 108€ 157 555€ 173 941€ 177 302€ 139 258€ 131 296€ 109 004€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
172 197€ 200 312€ 148 605€ 101 186€ 76 503€ 68 418€ 66 914€ 65 959€ 53 701€ 57 642€ 58 537€ 44 815€ 0€ 14 708€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 677€ 4 603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
22 887€ 33 652€ 18 877€ 11 993€ 9 369€ 9 176€ 8 683€ 8 664€ 6 840€ 6 254€ 5 340€ 3 449€ 44 790€ 22 439€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 198€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 120€ 1 016€ 353€ 630€ 283€ 416€ 98€ 1 952€ 2 142€ 220€ 466€ 0€ 2 807€ 5 737€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 120€ 1 016€ 353€ 630€ 283€ 416€ 98€ 1 952€ 2 142€ 220€ 466€ 0€ 2 807€ 5 736€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
40 099€ 19 376€ 28 635€ 34 417€ 7 493€ 2 453€ 951€ 4 141€ 1 064€ 1 299€ 2 242€ 2 007€ 4 308€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
746€ 43€ 441€ 9€ 562€ 207€ 503€ 0€ 0€ 20€ 552€ 520€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 42€ 97€ 300€ 0€ 0€ 5€ 26€ 0€ 0€ 0€ 992€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 30€ 13€ 0€ 2 837€ 930€ 1 055€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
39 352€ 18 992€ 28 098€ 34 109€ 6 932€ 2 233€ 448€ 1 299€ 108€ 224€ 1 690€ 1 487€ 3 316€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 268€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
86 791€ 124 312€ 121 912€ 121 360€ 109 896€ 99 914€ 202 245€ 93 711€ 90 947€ 89 149€ 69 781€ 88 800€ 19 784€ 1 974€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
82 356€ 89 119€ 86 249€ 80 035€ 74 916€ 71 458€ 59 324€ 73 883€ 69 151€ 71 110€ 52 956€ 77 166€ 9 744€ 1 974€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 435€ 35 193€ 35 664€ 41 325€ 34 980€ 28 456€ 142 921€ 19 828€ 21 796€ 18 039€ 16 825€ 11 634€ 10 040€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 880€ 2 880€ 2 600€ 13 535€ 5 497€ 1 700€ 1 600€ 1 550€ 9 258€ 9 083€ 9 993€ 7 552€ 1 165€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 555€ 32 313€ 33 064€ 27 791€ 29 483€ 26 756€ 141 321€ 18 278€ 12 538€ 8 957€ 6 832€ 4 082€ 8 875€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 263€ 9 427€ 9 257€ 5 978€ 6 483€ 6 785€ 9 802€ 6 577€ 5 710€ 3 053€ 5 426€ 5 478€ 4 453€ 5 193€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 655€ 1 745€ 1 829€ 1 934€ 2 010€ 2 102€ 2 191€ 2 267€ 2 343€ 0€ 2 931€ 3 548€ 2 405€ 1 265€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 608€ 7 682€ 7 429€ 4 043€ 4 473€ 4 683€ 7 611€ 4 311€ 3 367€ 3 053€ 2 495€ 1 930€ 2 048€ 3 928€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
107 611€ 89 973€ 93 486€ 63 050€ 51 410€ 55 974€ 45 269€ 39 085€ 40 807€ 34 829€ 37 890€ 43 550€ 5 705€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
85 002€ 78 666€ 81 141€ 53 093€ 42 697€ 32 925€ 28 379€ 27 379€ 29 379€ 28 409€ 28 379€ 39 733€ 1 459€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 525€ 1 012€ 1 035€ 1 424€ 1 059€ 7 231€ 3 028€ 0€ 3 746€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
21 083€ 10 295€ 11 310€ 8 534€ 7 654€ 15 817€ 13 862€ 11 706€ 7 681€ 6 420€ 9 511€ 3 817€ 4 246€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 283 124€ 1 309 291€ 1 089 456€ 786 585€ 654 040€ 633 215€ 733 353€ 592 903€ 547 229€ 587 822€ 665 536€ 542 432€ 397 998€ 336 089€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
17 190€ 13 624€ 19 710€ 15 874€ 17 859€ 19 642€ 15 380€ 15 133€ 13 913€ 16 000€ 16 256€ 17 829€ 17 803€ 14 675€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 190€ 13 624€ 19 710€ 15 874€ 17 859€ 19 642€ 15 380€ 15 113€ 13 913€ 16 000€ 16 256€ 17 243€ 17 426€ 14 547€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 586€ 377€ 128€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
825 584€ 741 351€ 756 518€ 688 151€ 649 366€ 602 617€ 513 247€ 497 999€ 462 890€ 381 818€ 389 027€ 328 653€ 397 324€ 403 445€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
809 155€ 730 190€ 745 841€ 677 840€ 638 970€ 593 191€ 503 027€ 487 845€ 452 052€ 371 977€ 379 959€ 319 158€ 390 284€ 386 217€
82
633
Výnosy z poplatkov
16 429€ 11 161€ 10 677€ 10 311€ 10 396€ 9 426€ 10 220€ 10 154€ 10 838€ 9 842€ 9 068€ 9 495€ 7 040€ 17 228€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
17 954€ 23 017€ 21 166€ 25 013€ 23 839€ 25 600€ 21 192€ 72 601€ 84 828€ 19 948€ 21 467€ 27 654€ 11 579€ 5 641€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
419€ 2 717€ 1 549€ 56€ 1 447€ 532€ 904€ 0€ 0€ 307€ 552€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 70€ 20€ 173€ 121€ 585€ 103€ 280€ 152€ 51€ 0€ 37€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
17 535€ 20 300€ 19 617€ 22 887€ 22 372€ 24 896€ 20 167€ 71 996€ 84 725€ 19 361€ 20 763€ 27 603€ 11 579€ 5 604€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 880€ 12 628€ 21 986€ 8 247€ 5 420€ 4 705€ 19 828€ 21 796€ 18 039€ 16 825€ 11 634€ 6 721€ 3 340€ 9 359€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 880€ 12 628€ 21 986€ 8 247€ 5 420€ 4 705€ 19 828€ 21 796€ 18 039€ 16 825€ 11 634€ 6 721€ 3 340€ 9 359€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 359€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 880€ 2 600€ 17 231€ 1 800€ 1 700€ 1 600€ 1 550€ 9 258€ 9 083€ 9 993€ 7 552€ 1 165€ 21€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 10 028€ 4 755€ 6 447€ 3 720€ 3 105€ 18 278€ 12 538€ 8 957€ 6 832€ 4 082€ 5 556€ 3 319€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
210€ 460€ 1 841€ 1 609€ 1 912€ 2 382€ 788€ 1 861€ 1 362€ 824€ 555€ 483€ 466€ 891€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 111€ 1 258€ 1 609€ 1 912€ 2 382€ 788€ 1 861€ 1 362€ 789€ 555€ 483€ 466€ 891€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
210€ 350€ 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 93€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
434 590€ 484 461€ 349 450€ 209 192€ 136 542€ 142 404€ 182 120€ 188 066€ 147 553€ 187 252€ 271 980€ 227 442€ 134 557€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
348 815€ 438 372€ 281 484€ 168 596€ 100 311€ 108 265€ 154 727€ 188 066€ 147 553€ 187 252€ 251 227€ 169 814€ 134 557€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
77 195€ 45 559€ 66 404€ 37 593€ 35 992€ 34 099€ 27 393€ 0€ 0€ 0€ 20 753€ 57 628€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
8 580€ 530€ 1 561€ 3 004€ 239€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 299 407€ 1 275 542€ 1 170 670€ 948 087€ 834 937€ 797 737€ 752 556€ 797 456€ 728 585€ 622 667€ 710 919€ 608 782€ 565 069€ 434 011€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
16 283€ -33 749€ 81 214€ 161 502€ 180 897€ 164 522€ 19 203€ 204 553€ 181 355€ 34 845€ 45 383€ 66 350€ 167 071€ 97 922€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 21€ 239€ 306€ 351€ 341€ 44€ 259€ 234€ 0€ 79€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
16 283€ -33 770€ 80 975€ 161 196€ 180 546€ 164 181€ 19 159€ 204 294€ 181 121€ 34 845€ 45 304€ 66 350€ 167 071€ 97 922€