Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
607 793€ 555 996€ 529 054€ 499 585€ 488 685€ 533 038€ 493 399€ 489 159€ 534 411€ 616 007€ 552 725€ 522 347€
02
501
Spotreba materiálu
438 602€ 404 347€ 367 653€ 345 847€ 322 289€ 351 770€ 290 526€ 279 677€ 280 082€ 388 742€ 307 497€ 315 849€
03
502
Spotreba energie
169 190€ 151 649€ 153 571€ 146 929€ 159 466€ 173 428€ 195 660€ 202 584€ 245 354€ 219 131€ 236 923€ 192 078€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 7 829€ 6 809€ 6 930€ 7 841€ 7 213€ 6 897€ 8 975€ 8 134€ 8 305€ 14 420€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
626 666€ 595 919€ 519 779€ 663 482€ 562 798€ 658 347€ 381 293€ 441 740€ 531 711€ 763 705€ 473 568€ 438 051€
07
511
Opravy a udržiavanie
152 784€ 129 121€ 130 702€ 218 146€ 73 489€ 110 969€ 59 527€ 119 836€ 113 612€ 148 194€ 72 250€ 98 512€
08
512
Cestovné
3 315€ 3 168€ 2 287€ 2 113€ 1 917€ 3 358€ 1 511€ 1 659€ 1 841€ 2 038€ 5 698€ 4 578€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 458€ 6 307€ 6 498€ 4 129€ 3 483€ 4 348€ 1 595€ 3 113€ 4 892€ 3 561€ 3 998€ 3 411€
10
518
Ostatné služby
465 109€ 457 324€ 380 292€ 439 094€ 483 909€ 539 671€ 318 660€ 317 132€ 411 366€ 609 912€ 391 622€ 331 550€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
2 599 689€ 2 180 961€ 1 971 237€ 1 743 242€ 1 629 369€ 1 464 490€ 1 305 995€ 1 328 314€ 1 299 516€ 1 267 655€ 1 217 181€ 1 151 448€
12
521
Mzdové náklady
1 838 935€ 1 538 583€ 1 399 502€ 1 238 401€ 1 153 281€ 1 036 901€ 917 754€ 938 042€ 915 036€ 899 013€ 863 003€ 826 207€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
634 951€ 532 858€ 472 530€ 411 548€ 383 757€ 358 586€ 324 092€ 325 324€ 317 883€ 302 231€ 291 352€ 270 009€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 167€ 9 728€ 9 698€ 9 960€ 9 831€ 9 611€ 8 584€ 7 731€ 7 543€ 7 083€ 7 246€ 6 654€
15
527
Zákonné sociálne náklady
115 636€ 99 792€ 89 506€ 83 333€ 82 500€ 59 392€ 55 565€ 57 218€ 59 054€ 59 328€ 55 130€ 48 528€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 450€ 50€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
21 217€ 14 985€ 14 525€ 7 078€ 4 951€ 7 486€ 4 552€ 3 419€ 3 920€ 4 790€ 5 565€ 7 042€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
461€ 461€ 461€ 461€ 461€ 363€ 363€ 363€ 363€ 363€ 363€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
20 756€ 14 524€ 14 064€ 6 617€ 4 490€ 7 123€ 4 189€ 3 056€ 3 557€ 4 427€ 5 202€ 7 042€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 834 137€ 503 930€ 492 752€ 394 559€ 915 712€ 351 658€ 258 389€ 296 036€ 182 595€ 364 121€ 399 415€ 319 876€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 429 754€ 128 950€ 57 913€ 71 875€ 247 848€ 125 611€ 64 935€ 49 732€ 31 300€ 112 226€ 250 099€ 119 525€
23
542
Predaný materiál
408€ 443€ 28€ 2 211€ 1 005€ 0€ 17€ 41€ 0€ 33€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 1 961€ 5€ 0€ 0€ 3€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 276€ 107€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
241€ 10 060€ 567€ 30 412€ 447 500€ 61€ 1 546€ 59 723€ 0€ 5 562€ 0€ 120 173€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
403 734€ 364 201€ 434 138€ 290 057€ 219 358€ 225 986€ 189 891€ 185 870€ 151 295€ 246 293€ 149 313€ 80 178€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
759 544€ 757 382€ 737 010€ 686 753€ 577 825€ 498 123€ 524 124€ 540 730€ 561 409€ 488 955€ 496 431€ 301 116€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
746 404€ 751 190€ 728 943€ 671 947€ 531 106€ 430 079€ 450 053€ 441 804€ 395 679€ 424 209€ 380 082€ 251 957€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
13 140€ 6 193€ 8 066€ 14 806€ 46 719€ 68 044€ 74 044€ 98 414€ 165 730€ 64 746€ 116 349€ 49 159€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 280€ 2 280€ 3 267€ 2 280€ 2 280€ 34 065€ 61 429€ 65 447€ 55 944€ 58 653€ 65 575€ 49 159€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 860€ 3 913€ 4 799€ 12 526€ 44 439€ 33 979€ 12 614€ 32 967€ 109 786€ 6 093€ 50 774€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27€ 512€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27€ 512€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
62 715€ 63 870€ 67 196€ 59 089€ 66 985€ 66 246€ 82 890€ 95 103€ 86 183€ 69 501€ 79 872€ 61 118€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 3 990€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
41 381€ 45 071€ 47 754€ 43 229€ 43 568€ 49 039€ 61 641€ 75 093€ 68 949€ 49 892€ 58 545€ 43 239€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 148€ 19€
47
568
Ostatné finančné náklady
21 334€ 18 800€ 19 441€ 15 859€ 19 427€ 17 207€ 21 249€ 20 011€ 17 234€ 19 609€ 21 179€ 17 860€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 490€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 490€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 254 240€ 1 147 541€ 999 852€ 1 008 016€ 1 027 307€ 1 142 354€ 1 114 547€ 1 106 742€ 795 199€ 748 211€ 693 792€ 673 461€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 125 182€ 1 058 241€ 908 277€ 934 014€ 878 031€ 952 605€ 856 737€ 867 556€ 687 528€ 645 504€ 583 626€ 569 882€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
301€ 205€ 275€ 70€ 69 936€ 68 964€ 65 816€ 65 496€ 48 041€ 51 450€ 53 712€ 54 372€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
128 757€ 89 095€ 74 500€ 73 932€ 79 340€ 120 786€ 191 995€ 173 690€ 59 616€ 51 250€ 56 454€ 49 118€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 16 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 7€ 0€ 89€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
7 766 003€ 5 820 585€ 5 331 403€ 5 061 803€ 5 273 631€ 4 721 743€ 4 165 188€ 4 301 243€ 3 994 944€ 4 344 435€ 3 918 549€ 3 474 459€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
409 056€ 425 998€ 417 481€ 396 401€ 396 940€ 397 872€ 379 365€ 368 248€ 368 116€ 298 155€ 309 320€ 220 376€
67
602
Tržby z predaja služieb
409 056€ 425 998€ 409 244€ 387 501€ 387 883€ 387 544€ 369 913€ 359 225€ 356 166€ 287 388€ 298 482€ 202 194€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 8 237€ 8 900€ 9 057€ 10 328€ 9 452€ 9 023€ 11 950€ 10 767€ 10 838€ 18 182€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 13 766€ 2 453€ 0€ 0€ 4 420€ 1 979€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 13 766€ 2 453€ 0€ 0€ 4 420€ 1 979€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
4 204 994€ 3 838 844€ 3 535 843€ 3 241 301€ 2 969 248€ 2 638 984€ 2 453 526€ 2 499 647€ 2 504 865€ 2 116 512€ 2 537 490€ 2 668 461€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 067 506€ 3 702 643€ 3 385 380€ 3 120 077€ 2 865 607€ 2 534 211€ 2 338 112€ 2 384 918€ 2 399 177€ 2 011 406€ 2 437 488€ 2 585 752€
82
633
Výnosy z poplatkov
137 488€ 136 201€ 150 463€ 121 224€ 103 641€ 104 773€ 115 413€ 114 729€ 105 688€ 105 106€ 100 002€ 82 709€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
750 869€ 630 112€ 571 133€ 601 520€ 435 946€ 1 054 922€ 570 895€ 525 383€ 391 493€ 555 680€ 525 237€ 1 051 674€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
248 450€ 173 086€ 62 994€ 228 432€ 103 947€ 254 607€ 239 868€ 163 410€ 80 043€ 182 993€ 85 498€ 685 633€
85
642
Tržby z predaja materiálu
409€ 455€ 28€ 2 211€ 1 005€ 0€ 17€ 391€ 110€ 39€ 205€ 2 515€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
318€ 2 702€ 0€ 0€ 439 004€ 156€ 2 681€ 64€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 278€ 2 419€ 1 952€ 2 347€ 11 240€ 3 132€ 6 359€ 5 822€ 6 140€ 3 735€ 2 327€ 2 595€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
481 414€ 451 450€ 506 159€ 368 530€ 319 754€ 358 179€ 324 495€ 353 080€ 305 136€ 368 913€ 437 207€ 360 931€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
23 584€ 14 459€ 14 513€ 67 871€ 18 444€ 72 386€ 72 334€ 127 594€ 57 173€ 75 571€ 47 316€ 48 867€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
23 584€ 14 459€ 14 513€ 67 871€ 18 065€ 72 324€ 72 244€ 127 594€ 57 173€ 75 571€ 47 316€ 48 867€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 464€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 280€ 3 267€ 2 280€ 2 280€ 2 160€ 60 794€ 66 402€ 57 967€ 57 173€ 66 000€ 47 316€ 43 403€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
21 304€ 11 192€ 12 233€ 65 591€ 15 905€ 11 530€ 5 842€ 69 627€ 0€ 9 571€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 379€ 63€ 90€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 379€ 63€ 90€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
180€ 15 170€ 903€ 1 020€ 9 574€ 757€ 824€ 334€ 938€ 444€ 2 191€ 16 796€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
180€ 180€ 903€ 1 020€ 954€ 757€ 824€ 334€ 267€ 444€ 2 190€ 9 919€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 14 990€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 877€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 2 620€ 0€ 0€ 0€ 671€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 102€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 102€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 618 086€ 1 216 358€ 1 060 051€ 996 737€ 1 139 580€ 826 402€ 911 853€ 846 112€ 700 504€ 1 156 472€ 849 256€ 424 409€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
841 925€ 651 500€ 508 434€ 442 391€ 671 903€ 419 763€ 534 475€ 473 670€ 477 695€ 936 314€ 667 084€ 318 988€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 640 202€ 427 012€ 419 725€ 429 393€ 354 800€ 305 222€ 279 259€ 277 093€ 132 658€ 131 876€ 86 641€ 25 921€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
4 651€ 6 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
8 956€ 9 031€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 901€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 404€ 5 325€ 11 928€ 11 828€ 0€ 868€ 6 778€ 2 941€ 0€ 1 000€ 6 471€ 3 809€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 5 331€ 5 815€ 5 815€ 5 815€ 5 815€ 5 815€ 5 815€ 5 815€ 5 815€ 4 339€ 9 626€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
115 947€ 111 720€ 114 149€ 107 310€ 107 061€ 94 733€ 85 526€ 86 593€ 84 336€ 81 467€ 69 820€ 66 065€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
8 006 768€ 6 154 706€ 5 602 377€ 5 304 850€ 4 969 732€ 4 995 745€ 4 390 775€ 4 367 318€ 4 023 089€ 4 224 936€ 4 270 810€ 4 430 583€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
240 766€ 334 121€ 270 974€ 243 047€ -303 899€ 274 002€ 225 587€ 66 075€ 28 145€ -119 499€ 352 261€ 956 124€
136
591
Splatná daň z príjmov
30€ 40€ 191€ 229€ 219€ 165€ 161€ 60€ 1 441€ 63€ 406€ 1 860€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
240 736€ 334 081€ 270 783€ 242 818€ -304 117€ 273 837€ 225 427€ 66 015€ 26 704€ -119 562€ 351 855€ 954 264€