Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
48 083€ 36 171€ 43 008€ 51 162€ 38 301€ 35 530€ 25 890€ 22 237€ 22 321€ 16 544€ 7 945€ 23 221€
02
501
Spotreba materiálu
38 820€ 31 225€ 31 904€ 36 479€ 26 267€ 21 750€ 20 707€ 18 990€ 11 843€ 10 173€ 6 303€ 16 438€
03
502
Spotreba energie
9 263€ 4 916€ 11 104€ 14 682€ 12 033€ 13 780€ 5 182€ 3 247€ 10 478€ 6 371€ 1 642€ 6 783€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
71 805€ 66 056€ 64 626€ 52 124€ 93 164€ 93 214€ 39 487€ 20 324€ 38 512€ 105 239€ 50 553€ 19 992€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 158€ 2 964€ 276€ 24€ 966€ 2 188€ 751€ 497€ 122€ 1 004€ 0€ 1 604€
08
512
Cestovné
757€ 946€ 2 351€ 434€ 539€ 1 547€ 808€ 2 905€ 2 640€ 2 124€ 1 896€ 1 756€
09
513
Náklady na reprezentáciu
16€ 53€ 1 364€ 1 704€ 1 807€ 2 517€ 1 060€ 1 495€ 760€ 0€ 0€ 546€
10
518
Ostatné služby
65 873€ 62 093€ 60 635€ 49 962€ 89 852€ 86 961€ 36 869€ 15 428€ 34 990€ 102 111€ 48 657€ 16 086€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
68 453€ 137 063€ 126 844€ 101 204€ 97 262€ 79 180€ 64 154€ 81 725€ 133 450€ 84 866€ 36 157€ 66 018€
12
521
Mzdové náklady
37 706€ 92 139€ 80 741€ 68 045€ 69 881€ 51 795€ 44 748€ 59 693€ 97 101€ 51 696€ 31 565€ 49 075€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
21 079€ 39 557€ 26 104€ 22 172€ 22 734€ 16 421€ 15 516€ 16 504€ 30 033€ 32 865€ 4 387€ 14 515€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 9 270€ 2 528€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 960€ 4 235€ 4 985€ 4 043€ 2 967€ 2 537€ 2 004€ 4 244€ 6 316€ 305€ 205€ 2 194€
16
528
Ostatné sociálne náklady
708€ 1 132€ 5 744€ 4 417€ 1 680€ 8 427€ 1 886€ 1 284€ 0€ 0€ 0€ 234€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 161€ 1 750€ 1 055€ 1 495€ 2 662€ 2 906€ 171€ 663€ 1€ 0€ 0€ 95€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 161€ 1 750€ 1 055€ 1 495€ 2 662€ 2 906€ 171€ 663€ 1€ 0€ 0€ 95€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 829€ 7 174€ 2 766€ 2 926€ 490€ 11 490€ 960€ 8 393€ 14 494€ 13 974€ 251€ 24 416€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 65€ 170€ 12€ 36€ 207€ 67€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 11 149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 829€ 7 174€ 2 701€ 2 726€ 478€ 305€ 475€ 8 326€ 14 492€ 13 974€ 251€ 24 411€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
0€ 15 251€ 23 478€ 9 511€ 19 604€ 27 074€ 10 990€ 9 013€ 8 744€ 2 186€ 11 154€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 15 251€ 23 078€ 9 511€ 19 604€ 21 073€ 7 789€ 7 789€ 8 744€ 2 186€ 4 948€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 6 001€ 3 202€ 1 224€ 0€ 0€ 6 206€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 3 911€ 3 202€ 1 224€ 0€ 0€ 2 039€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 167€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
12 206€ 57 089€ 3 334€ 5 956€ 6 513€ 12 335€ 4 210€ 7 034€ 6 942€ 2 638€ 474€ 600€
42
562
Úroky
43€ 137€ 2 485€ 5 235€ 5 406€ 11 453€ 3 006€ 5 322€ 5 287€ 1 088€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
12 162€ 56 952€ 849€ 721€ 1 106€ 882€ 1 204€ 1 712€ 1 655€ 1 550€ 474€ 600€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
800€ 1 423€ 67€ 1 352€ 0€ 0€ 1 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
800€ 1 423€ 67€ 1 352€ 0€ 0€ 1 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
500€ 0€ 1 150€ 0€ 150€ 0€ 250€ 396€ 1 026€ 2 221€ 3 107€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 1 150€ 0€ 0€ 0€ 100€ 376€ 115€ 35€ 2 211€
61
587
Náklady na ostatné transfery
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 20€ 911€ 2 186€ 896€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
205 336€ 307 228€ 256 952€ 240 848€ 247 902€ 254 410€ 163 144€ 151 617€ 225 129€ 233 031€ 99 787€ 148 603€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
237€ 162€ 400€ 2 600€ 362€ 133€ 0€ 510€ 2 288€ 81€ 1 473€
67
602
Tržby z predaja služieb
237€ 162€ 400€ 2 600€ 362€ 133€ 0€ 510€ 2 170€ 81€ 1 463€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118€ 0€ 10€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
211 762€ 94 015€ 173 942€ 177 651€ 152 318€ 134 954€ 123 089€ 101 599€ 96 507€ 80 166€ 91 716€ 99 941€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
211 762€ 92 221€ 167 210€ 170 478€ 145 429€ 129 170€ 118 291€ 100 246€ 95 652€ 78 282€ 90 762€ 97 665€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 794€ 6 731€ 7 173€ 6 889€ 5 783€ 4 798€ 1 353€ 855€ 1 884€ 954€ 2 276€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
208€ 908€ 1 377€ 263€ 0€ 23€ 0€ 1 337€ 1 135€ 0€ 1 085€ 3 451€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 33€ 17€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
1 170€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
208€ 908€ 208€ 263€ 0€ 22€ 0€ 1 297€ 1 135€ 0€ 1 052€ 3 406€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 083€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36 471€ 924€ 2 039€ 0€ 0€ 1 380€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 083€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36 471€ 924€ 2 039€ 0€ 0€ 1 380€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 380€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 665€ 924€ 2 039€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 083€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 806€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
7 564€ 48 294€ 40€ 181€ 0€ 1€ 0€ 51€ 13€ 115€ 163€ 626€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 51€ 13€ 115€ 163€ 16€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 610€
108
668
Ostatné finančné výnosy
7 564€ 48 294€ 40€ 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
0€ 0€ 0€ 7 915€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 7 915€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
52 208€ 167 747€ 84 308€ 71 694€ 88 976€ 62 216€ 39 946€ 33 684€ 72 523€ 19 254€ 14 200€ 49 007€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
21 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
52 174€ 87 148€ 40 683€ 50 508€ 88 976€ 47 012€ 28 073€ 33 684€ 72 523€ 19 254€ 14 200€ 49 007€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 000€ 15 613€ 0€ 15 203€ 11 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
3 128€ 2 896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
3 750€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 529€ 5 509€ 574€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
34€ 73 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
271 742€ 312 284€ 259 829€ 250 303€ 251 809€ 197 555€ 199 638€ 137 594€ 172 727€ 101 823€ 107 245€ 155 878€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
66 406€ 5 057€ 2 877€ 9 455€ 3 907€ -56 855€ 36 495€ -14 022€ -52 402€ -131 208€ 7 458€ 7 275€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 1€ 3€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
66 406€ 5 057€ 2 877€ 9 455€ 3 907€ -56 855€ 36 495€ -14 022€ -52 403€ -131 208€ 7 457€ 7 272€