Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
286 048 168 € 275 542 851 € 266 897 602 € 264 397 600 € 258 827 435 € 259 763 048 € 271 809 492 € 267 248 548 € 271 313 403 € 267 138 640 € 273 993 737 € 270 196 213 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
236 518 135 € 230 298 777 € 221 175 824 € 226 483 259 € 226 972 819 € 230 834 847 € 237 610 461 € 239 547 088 € 244 189 731 € 245 698 797 € 238 986 551 € 234 411 093 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
65 599 € 51 497 € 41 698 € 39 497 € 28 201 € 55 265 € 83 098 € 146 448 € 186 114 € 295 313 € 394 545 € 344 460 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
65 599 € 51 497 € 41 698 € 39 497 € 28 201 € 55 265 € 83 098 € 146 448 € 186 114 € 295 313 € 251 885 € 344 460 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 142 660 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
212 635 857 € 206 421 906 € 197 308 751 € 202 618 225 € 202 825 579 € 205 989 905 € 206 246 882 € 208 247 800 € 213 194 403 € 214 645 422 € 206 796 917 € 202 255 225 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
130 222 378 € 128 420 018 € 126 223 455 € 125 691 612 € 124 314 087 € 125 037 468 € 123 822 989 € 123 301 593 € 122 488 904 € 109 567 792 € 98 007 338 € 96 395 224 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
737 293 € 738 264 € 708 905 € 709 038 € 706 035 € 686 091 € 686 091 € 686 091 € 686 091 € 686 091 € 681 024 € 624 805 €
014
3.
Predmety z drahých kovov
(033) -
(092AÚ))
1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 565 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
70 373 514 € 66 982 935 € 66 121 663 € 72 343 065 € 72 791 772 € 75 342 167 € 78 599 714 € 79 962 609 € 81 735 787 € 81 143 330 € 73 291 035 € 64 597 040 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
384 244 € 374 745 € 387 213 € 390 467 € 499 368 € 459 063 € 492 263 € 636 397 € 818 222 € 880 329 € 677 129 € 735 240 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
198 241 € 237 475 € 238 734 € 298 983 € 351 706 € 31 025 € 15 364 € 10 776 € 15 510 € 36 658 € 62 910 € 92 433 €
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 421 550 € 12 421 590 € 12 421 590 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
26 095 € 22 626 € 25 475 € 28 892 € 33 560 € 54 401 € 90 278 € 154 097 € 239 138 € 306 812 € 369 927 € 308 336 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
10 692 528 € 9 644 278 € 3 601 741 € 3 154 604 € 4 127 485 € 4 378 124 € 2 538 616 € 3 494 670 € 7 209 186 € 9 601 295 € 21 284 399 € 27 078 992 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
23 816 678 € 23 825 374 € 23 825 374 € 23 825 537 € 24 119 039 € 24 789 677 € 31 280 482 € 31 152 840 € 30 809 214 € 30 758 062 € 31 795 089 € 31 811 408 €
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
3 752 012 € 3 752 012 € 3 752 012 € 3 752 012 € 4 045 513 € 4 716 152 € 8 778 240 € 8 590 399 € 8 557 864 € 8 713 761 € 9 582 522 € 9 736 385 €
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
1 374 411 € 1 374 411 € 1 374 411 € 1 374 573 € 1 374 573 € 1 374 573 € 3 723 036 € 3 783 235 € 3 472 144 € 3 265 095 € 3 297 057 € 3 249 919 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
18 690 256 € 18 698 951 € 18 698 951 € 18 698 952 € 18 698 952 € 18 698 952 € 0 € 0 € 0 € 0 € 136 304 € 45 898 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18 779 206 € 18 779 206 € 18 779 206 € 18 779 206 € 18 779 206 € 18 779 206 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
49 477 897 € 45 159 047 € 45 708 171 € 37 902 978 € 31 772 589 € 28 902 496 € 34 124 256 € 27 663 276 € 27 106 870 € 21 423 341 € 34 985 741 € 35 756 498 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
183 265 € 166 031 € 136 288 € 139 000 € 71 003 € 86 886 € 86 194 € 118 200 € 79 735 € 83 084 € 203 490 € 232 943 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
170 565 € 161 998 € 130 723 € 135 188 € 62 098 € 79 271 € 68 228 € 87 499 € 79 735 € 83 084 € 202 710 € 232 163 €
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 780 € 780 €
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
12 700 € 4 033 € 5 566 € 3 811 € 8 904 € 7 615 € 17 966 € 30 701 € 0 € 0 € 0 € 0 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
28 224 319 € 28 548 676 € 27 432 386 € 23 536 783 € 24 354 445 € 23 166 330 € 21 041 104 € 21 749 645 € 17 496 410 € 13 633 016 € 12 147 716 € 10 332 993 €
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
187 825 € 190 963 € 188 637 € 177 269 € 186 111 € 164 763 € 133 596 € 50 874 € 55 573 € 42 836 € 27 738 € 28 558 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
28 036 493 € 28 344 654 € 27 232 730 € 23 290 785 € 24 120 215 € 22 908 251 € 20 887 507 € 21 678 772 € 17 440 837 € 13 589 692 € 12 118 933 € 10 304 435 €
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 13 060 € 11 019 € 68 729 € 48 120 € 93 317 € 20 000 € 20 000 € 0 € 488 € 1 045 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 475 395 € 1 075 395 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 475 395 € 1 075 395 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
2 222 613 € 2 924 388 € 2 484 027 € 4 280 553 € 2 460 601 € 2 504 792 € 10 545 483 € 3 120 676 € 6 694 744 € 3 622 265 € 13 089 155 € 14 720 955 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80 213 € 236 274 € 267 237 € 212 928 € 99 758 € 1 737 017 € 1 671 377 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
77 217 € 73 641 € 79 138 € 91 913 € 93 602 € 97 932 € 90 883 € 95 176 € 100 431 € 105 649 € 103 927 € 128 918 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
386 631 € 339 002 € 340 916 € 339 022 € 344 979 € 44 691 € 398 176 € 438 231 € 450 286 € 262 124 € 10 055 653 € 11 127 703 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 402 237 € 1 299 345 € 1 848 673 € 3 681 142 € 1 801 531 € 1 571 860 € 9 514 609 € 1 926 413 € 2 065 886 € 2 758 268 € 900 536 € 1 619 255 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
51 416 € 109 649 € 162 984 € 131 037 € 174 873 € 245 772 € 230 894 € 176 931 € 23 706 € 271 596 € 268 219 € 116 495 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
1 460 € 409 € 343 € 558 € 367 € 280 € 487 € 414 € 722 € 702 € 378 € 35 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 1 € 128 989 € 35 € 31 € 205 € 498 €
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 312 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
303 652 € 863 652 € 15 960 € 14 526 € 32 610 € 404 033 € 56 780 € 53 463 € 47 495 € 122 618 € 14 922 € 56 674 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0 € 238 690 € 36 013 € 22 355 € 12 639 € 60 008 € 17 379 € 33 510 € 3 793 255 € 1 519 € 8 298 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
18 847 700 € 13 044 557 € 14 580 075 € 9 946 642 € 4 886 540 € 2 993 133 € 2 300 120 € 2 540 047 € 2 701 274 € 3 933 672 € 9 545 380 € 10 453 010 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0 € 0 € 0 € 22 € 178 € 3 499 € 2 068 € 2 016 € 13 597 € 1 € 960 € 630 €
087
2.
Ceniny
(213))
2 476 € 5 780 € 1 703 € 6 898 € 13 156 € 12 996 € 71 831 € 3 118 € 42 852 € 43 442 € 41 079 € 43 078 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
18 845 224 € 13 038 777 € 14 578 372 € 9 939 723 € 4 873 207 € 2 976 639 € 2 226 222 € 2 534 914 € 2 644 825 € 3 890 229 € 9 503 341 € 10 409 302 €
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 151 355 € 151 355 € 0 € 0 € 119 707 € 0 € 0 €
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 134 707 € 134 707 € 0 € 0 € 119 707 € 0 € 0 €
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom
(274AÚ)-
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 648 € 16 648 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 134 707 € 134 707 € 31 597 € 0 € 16 597 €
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 134 707 € 134 707 € 31 597 € 0 € 0 €
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
(275AÚ) -
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 597 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
52 136 € 85 027 € 13 608 € 11 364 € 82 027 € 25 704 € 74 774 € 38 184 € 16 802 € 16 502 € 21 445 € 28 622 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
10 587 € 11 199 € 2 385 € 627 € 70 192 € 19 080 € 211 € 3 693 € 8 996 € 7 362 € 10 726 € 9 867 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
41 548 € 73 828 € 11 223 € 10 737 € 11 835 € 6 624 € 74 563 € 34 491 € 7 806 € 9 140 € 10 719 € 18 755 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
286 048 168 € 275 542 851 € 266 897 602 € 264 397 600 € 258 827 435 € 259 763 048 € 271 809 492 € 267 248 548 € 271 313 403 € 267 138 640 € 273 993 737 € 270 196 213 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
211 661 319 € 209 115 248 € 212 387 097 € 215 932 971 € 213 475 197 € 218 076 413 € 225 786 692 € 220 039 898 € 224 632 810 € 219 827 625 € 221 686 372 € 223 543 338 €
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 323 684 € 3 196 042 € 2 852 417 € 2 801 265 € 3 701 988 € 3 810 419 €
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 323 684 € 3 196 042 € 2 852 417 € 2 801 265 € 3 701 988 € 3 810 419 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
211 661 319 € 209 115 248 € 212 387 097 € 215 932 971 € 213 475 197 € 218 076 413 € 222 463 007 € 216 843 856 € 221 780 393 € 217 026 360 € 217 984 384 € 219 732 919 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
209 310 502 € 208 457 653 € 215 894 088 € 213 426 994 € 218 101 806 € 219 784 438 € 216 405 027 € 218 686 161 € 218 719 405 € 218 513 460 € 219 563 318 € 219 219 239 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
2 350 817 € 657 595 € -3 506 991 € 2 505 977 € -4 626 609 € -1 708 024 € 6 057 980 € -1 842 305 € 3 060 988 € -1 487 100 € -1 578 934 € 513 680 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
45 712 874 € 40 796 821 € 34 680 545 € 28 912 070 € 25 644 704 € 24 395 038 € 29 208 877 € 30 998 303 € 31 847 168 € 33 077 980 € 42 355 116 € 36 890 934 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 765 635 € 4 090 895 € 3 888 266 € 3 168 953 € 2 805 621 € 890 373 € 2 454 897 € 1 638 460 € 554 801 € 700 149 € 948 052 € 576 916 €
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé
(451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 31 016 € 61 276 €
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
3 073 334 € 2 727 915 € 2 935 611 € 2 256 804 € 2 242 144 € 373 847 € 859 092 € 620 038 € 229 237 € 339 075 € 629 948 € 251 830 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 84 144 € 0 € 1 696 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 692 301 € 1 362 980 € 952 655 € 912 149 € 563 477 € 516 525 € 1 595 805 € 1 018 422 € 325 564 € 276 930 € 287 088 € 262 114 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 860 642 € 409 035 € 502 768 € 152 158 € 262 761 € 136 352 € 282 850 € 273 103 € 79 672 € 220 448 € 866 323 € 119 814 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 629 382 € 409 035 € 502 768 € 152 158 € 262 761 € 136 352 € 282 850 € 273 103 € 78 359 € 220 448 € 866 323 € 119 814 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
231 260 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 313 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 468 209 € 4 680 187 € 2 869 637 € 3 296 285 € 6 142 801 € 4 462 020 € 4 068 374 € 3 522 418 € 2 845 669 € 2 943 881 € 6 012 631 € 6 678 042 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
4 445 292 € 4 667 428 € 2 862 596 € 3 183 296 € 6 026 560 € 3 688 149 € 4 015 140 € 3 424 120 € 2 665 930 € 2 929 085 € 5 988 928 € 6 650 590 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
22 917 € 12 759 € 7 041 € 4 089 € 7 341 € 8 006 € 4 868 € 9 932 € 11 374 € 14 796 € 23 703 € 27 452 €
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
(476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 757 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 0 € 108 900 € 108 900 € 8 365 € 48 365 € 88 365 € 168 365 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
7 636 223 € 4 220 332 € 2 763 467 € 1 917 658 € 3 955 040 € 3 646 755 € 4 929 314 € 5 429 762 € 6 635 068 € 6 940 540 € 15 487 433 € 19 598 944 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
960 889 € 850 738 € 382 410 € 190 045 € 311 976 € 1 113 382 € 2 574 715 € 1 975 854 € 3 143 440 € 2 943 544 € 2 152 813 € 4 413 295 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
118 590 € 162 911 € 237 238 € 37 954 € 285 599 € 26 792 € 29 669 € 87 970 € 25 411 € 508 105 € 11 022 792 € 11 683 853 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
271 205 € 415 684 € 514 528 € 392 902 € 1 358 009 € 456 456 € 426 622 € 274 759 € 256 109 € 465 766 € 598 947 € 187 525 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
661 281 € 573 619 € 376 986 € 210 132 € 575 301 € 806 526 € 423 279 € 460 051 € 633 551 € 1 421 901 € 463 463 € 394 737 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 049 879 € 1 439 019 € 540 431 € 422 375 € 804 009 € 666 159 € 936 416 € 2 005 649 € 1 707 227 € 634 770 € 281 850 € 204 666 €
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 406 467 € 406 467 € 1 999 817 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
486 901 € 425 383 € 378 536 € 360 817 € 301 242 € 309 251 € 295 001 € 288 376 € 289 898 € 244 162 € 307 647 € 400 777 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0 € 0 € 155 € 0 € 0 € 0 € 5 € 5 € 6 € 3 € 36 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
404 084 € 289 332 € 274 361 € 250 526 € 264 908 € 224 211 € 205 786 € 200 530 € 192 129 € 256 756 € 192 224 € 256 869 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0 € 0 € 0 € 0 € 411 € 0 € 1 150 € 0 € 351 845 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
104 752 € 63 646 € 58 822 € 52 907 € 53 585 € 43 977 € 36 671 € 36 569 € 35 452 € 59 066 € 43 505 € 57 331 €
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 74 €
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17 689 € 0 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
3 578 644 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
25 982 166 € 27 396 372 € 24 656 407 € 20 377 016 € 12 478 481 € 15 259 539 € 17 473 442 € 20 134 560 € 21 731 958 € 22 272 962 € 19 040 677 € 9 917 218 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
22 962 502 € 24 481 762 € 21 703 434 € 17 621 834 € 9 896 107 € 12 478 001 € 14 746 912 € 16 677 624 € 19 643 594 € 13 982 009 € 14 853 988 € 5 738 301 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
3 019 664 € 2 914 609 € 2 952 973 € 2 755 182 € 2 582 374 € 2 781 538 € 2 726 530 € 3 456 936 € 2 088 364 € 8 290 953 € 4 186 689 € 4 178 917 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
28 673 975 € 25 630 782 € 19 829 960 € 19 552 559 € 19 707 534 € 17 291 597 € 16 813 923 € 16 210 347 € 14 833 425 € 14 233 035 € 9 952 249 € 9 761 941 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
28 673 975 € 25 630 782 € 19 829 960 € 19 552 559 € 19 707 534 € 17 291 597 € 16 813 923 € 16 210 347 € 14 833 425 € 14 233 035 € 9 952 249 € 9 761 941 €