Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
1 518 202 € 1 491 570 € 1 334 550 € 1 396 565 € 1 365 405 € 1 659 037 € 1 454 125 € 1 509 625 € 1 324 450 € 1 727 237 € 1 655 613 € 2 409 087 €
02
501
Spotreba materiálu
601 177 € 591 054 € 527 938 € 522 783 € 379 136 € 588 471 € 432 875 € 448 432 € 358 184 € 496 206 € 588 189 € 971 049 €
03
502
Spotreba energie
916 493 € 899 273 € 806 383 € 870 638 € 970 940 € 1 046 665 € 1 008 371 € 1 046 878 € 966 266 € 1 231 031 € 1 067 424 € 1 438 038 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
531 € 1 242 € 229 € 3 144 € 15 330 € 23 900 € 12 879 € 14 315 € 0 € 0 € 0 € 0 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
11 112 005 € 13 565 953 € 13 282 572 € 11 185 488 € 12 213 043 € 10 787 883 € 11 054 922 € 10 504 908 € 9 719 342 € 9 933 327 € 9 565 130 € 9 567 006 €
07
511
Opravy a udržiavanie
2 131 749 € 4 557 080 € 5 662 692 € 4 840 550 € 4 421 597 € 3 053 590 € 3 752 302 € 3 016 015 € 2 791 292 € 2 220 999 € 2 226 295 € 2 759 667 €
08
512
Cestovné
25 162 € 19 713 € 21 605 € 14 691 € 11 754 € 20 917 € 18 739 € 16 275 € 20 246 € 46 462 € 22 121 € 37 205 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
115 697 € 95 289 € 101 396 € 62 065 € 59 342 € 60 467 € 51 639 € 54 856 € 58 015 € 86 779 € 98 494 € 74 336 €
10
518
Ostatné služby
8 839 396 € 8 893 871 € 7 496 879 € 6 268 182 € 7 720 350 € 7 652 910 € 7 232 242 € 7 417 763 € 6 849 789 € 7 579 087 € 7 218 220 € 6 695 798 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
10 924 997 € 9 845 303 € 8 782 380 € 8 239 898 € 7 729 445 € 7 062 145 € 6 722 297 € 6 383 565 € 6 660 870 € 6 304 658 € 6 134 619 € 8 068 810 €
12
521
Mzdové náklady
7 514 068 € 6 861 655 € 6 099 044 € 5 728 926 € 5 302 763 € 4 877 411 € 4 613 588 € 4 397 740 € 4 652 910 € 4 460 649 € 4 331 794 € 5 694 675 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 652 173 € 2 422 460 € 2 178 871 € 2 045 217 € 1 895 333 € 1 777 326 € 1 685 396 € 1 578 062 € 1 626 059 € 1 490 447 € 1 444 676 € 1 936 610 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
109 281 € 99 454 € 90 535 € 80 829 € 74 098 € 69 270 € 63 524 € 57 605 € 61 292 € 59 308 € 53 344 € 70 826 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
476 208 € 397 330 € 346 657 € 333 396 € 311 939 € 299 641 € 273 232 € 255 097 € 262 112 € 253 292 € 256 096 € 306 434 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
173 267 € 64 403 € 67 273 € 51 531 € 145 313 € 38 497 € 86 557 € 95 062 € 58 497 € 40 962 € 48 709 € 60 265 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
117 835 € 99 060 € 142 159 € 129 948 € 126 405 € 150 160 € 158 224 € 162 526 € 121 702 € 151 508 € 208 383 € 151 567 €
18
531
Daň z motorových vozidiel
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 179 € 2 130 € 2 131 € 2 131 € 2 131 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
4 658 € 4 658 € 7 176 € 7 176 € 9 484 € 9 576 € 9 576 € 6 479 € 7 400 € 38 € 22 747 € 4 423 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
113 177 € 94 403 € 134 983 € 122 772 € 116 921 € 140 583 € 148 647 € 153 869 € 112 172 € 149 339 € 183 505 € 145 013 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 138 059 € 2 721 911 € 2 542 798 € 972 925 € 1 342 079 € 2 111 850 € 960 054 € 1 325 419 € 1 603 668 € 736 739 € 1 221 888 € 2 114 638 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
194 410 € 1 477 804 € 1 177 236 € 501 126 € 622 022 € 697 521 € 456 290 € 565 773 € 800 563 € 240 254 € 192 119 € 1 194 783 €
23
542
Predaný materiál
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 266 € 0 € 0 € 515 € 0 € 0 € 13 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
132 € 363 € 35 € 76 € 188 € 41 013 € 2 412 € 5 819 € 45 € 37 € 0 € 25 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
119 966 € 1 609 € 173 € 12 396 € 8 666 € 9 € 48 € 2 939 € 1 027 € 8 191 € 0 € 332 €
26
546
Odpis pohľadávky
157 526 € 70 462 € 17 163 € 104 244 € 12 613 € 354 867 € 119 418 € 61 019 € 246 679 € 59 392 € 321 791 € 184 060 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 653 090 € 1 171 108 € 1 348 071 € 354 557 € 592 532 € 880 544 € 380 460 € 620 011 € 542 430 € 337 530 € 664 094 € 475 550 €
28
549
Manká a škody
12 936 € 565 € 120 € 526 € 106 058 € 137 630 € 1 426 € 69 857 € 12 409 € 91 335 € 43 884 € 259 875 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
9 785 495 € 7 990 076 € 8 950 346 € 8 256 860 € 10 466 160 € 7 709 655 € 6 745 732 € 5 275 119 € 3 591 855 € 3 474 749 € 3 417 122 € 3 258 676 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 276 648 € 4 916 177 € 5 207 174 € 5 260 780 € 5 177 733 € 4 942 284 € 2 871 793 € 2 968 531 € 2 975 176 € 2 892 851 € 2 625 319 € 2 674 093 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 508 847 € 3 073 899 € 3 743 172 € 2 996 080 € 5 281 788 € 2 767 371 € 3 873 939 € 2 306 588 € 600 082 € 581 898 € 791 803 € 567 986 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 27 450 € 15 000 € 0 € 84 240 € 0 € 302 472 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 590 173 € 1 752 600 € 1 949 852 € 1 227 135 € 2 805 621 € 890 373 € 1 888 075 € 1 150 390 € 391 517 € 367 258 € 787 985 € 3 769 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34 620 € 59 177 € 0 € 57 252 € 0 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
918 674 € 1 321 298 € 1 793 320 € 1 768 946 € 2 476 167 € 1 876 998 € 1 923 794 € 1 082 021 € 208 565 € 73 148 € 3 818 € 261 745 €
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0 € 0 € 0 € 0 € 6 639 € 0 € 0 € 0 € 16 597 € 0 € 0 € 16 597 €
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 6 639 € 0 € 0 € 0 € 16 597 € 0 € 0 € 16 597 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
266 954 € 209 654 € 207 619 € 535 122 € 1 085 800 € 451 452 € 523 593 € 658 413 € 821 474 € 625 630 € 571 721 € 381 097 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
8 696 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
42
562
Úroky
190 781 € 125 650 € 140 196 € 164 198 € 298 174 € 358 368 € 388 547 € 488 506 € 696 057 € 502 680 € 456 627 € 334 880 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 € 0 € 102 € 0 € 201 € 5 €
47
568
Ostatné finančné náklady
67 477 € 84 004 € 67 423 € 370 924 € 787 627 € 93 085 € 135 016 € 169 908 € 125 315 € 122 950 € 114 893 € 46 212 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
27 188 375 € 25 322 312 € 22 419 447 € 19 903 314 € 19 246 175 € 18 252 355 € 15 801 119 € 17 100 217 € 12 056 696 € 14 588 743 € 16 669 624 € 12 405 330 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
16 824 406 € 15 032 954 € 13 990 715 € 12 669 566 € 12 166 974 € 11 583 538 € 10 691 163 € 10 636 663 € 10 036 156 € 8 882 078 € 10 258 471 € 5 732 057 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
4 138 532 € 4 659 508 € 4 238 413 € 3 621 663 € 3 623 498 € 18 141 € 16 591 € 350 € 1 288 € 723 € 12 281 € 18 553 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
6 225 438 € 5 629 850 € 4 190 291 € 3 611 992 € 3 455 691 € 6 650 676 € 5 093 365 € 6 463 196 € 2 019 251 € 5 695 684 € 6 398 871 € 6 654 720 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
0 € 0 € 29 € 92 € 13 € 0 € 0 € 8 € 1 € 10 258 € 1 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
63 051 923 € 61 245 838 € 57 661 871 € 50 620 120 € 53 574 513 € 48 184 536 € 43 420 065 € 42 919 793 € 35 900 057 € 37 542 591 € 39 444 100 € 38 356 211 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
694 182 € 691 835 € 661 475 € 641 690 € 648 523 € 1 870 651 € 1 709 699 € 1 724 801 € 1 671 970 € 1 614 173 € 1 871 410 € 2 355 896 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 226 149 € 243 299 €
67
602
Tržby z predaja služieb
693 024 € 688 548 € 660 234 € 638 415 € 629 607 € 1 843 842 € 1 692 995 € 1 694 223 € 1 671 898 € 1 605 149 € 1 644 367 € 2 110 891 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 158 € 3 287 € 1 240 € 3 275 € 18 917 € 26 809 € 16 704 € 30 578 € 72 € 9 024 € 894 € 1 706 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
51 352 730 € 47 280 974 € 42 929 599 € 40 624 084 € 36 563 781 € 33 652 713 € 31 995 213 € 31 910 819 € 29 806 494 € 26 087 416 € 29 767 852 € 31 340 641 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
47 525 182 € 43 461 505 € 39 237 588 € 36 873 553 € 32 958 867 € 30 013 742 € 28 279 714 € 27 925 201 € 26 744 846 € 23 005 438 € 26 408 809 € 27 970 357 €
82
633
Výnosy z poplatkov
3 827 548 € 3 819 469 € 3 692 011 € 3 750 532 € 3 604 913 € 3 638 970 € 3 715 499 € 3 985 619 € 3 061 648 € 3 081 978 € 3 359 043 € 3 370 284 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
4 086 807 € 5 751 199 € 2 465 690 € 4 973 585 € 4 677 923 € 2 924 349 € 9 564 567 € 2 921 027 € 3 911 005 € 2 445 916 € 1 518 789 € 2 000 154 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
543 611 € 1 983 549 € 1 405 582 € 3 722 352 € 2 536 078 € 923 038 € 8 655 575 € 758 192 € 2 559 788 € 474 107 € 355 342 € 1 063 472 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
391 € 467 € 0 € 252 € 9 € 616 € 8 070 € 7 977 € 622 € 0 € 22 € 165 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
275 € 60 427 € 1 537 € 2 144 € 6 478 € 4 745 € 20 282 € 14 558 € 19 583 € 27 556 € 24 245 € 63 178 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
13 294 € 13 793 € 39 189 € 31 936 € 28 890 € 14 109 € 16 335 € 8 544 € 1 598 € 734 € 852 € 12 570 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20 € 0 € 241 270 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 529 236 € 3 692 963 € 1 019 382 € 1 216 901 € 2 106 468 € 1 981 840 € 864 305 € 2 131 757 € 1 329 394 € 1 943 519 € 897 058 € 860 769 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
3 368 440 € 2 170 557 € 2 822 582 € 1 872 461 € 2 344 968 € 2 955 562 € 2 155 743 € 481 506 € 631 182 € 1 222 953 € 463 246 € 314 849 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
3 368 440 € 2 170 557 € 2 822 582 € 1 872 461 € 2 344 968 € 2 955 562 € 2 155 743 € 448 312 € 631 182 € 1 222 953 € 463 246 € 314 849 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 31 016 € 0 € 298 903 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 915 433 € 1 549 971 € 1 230 539 € 321 137 € 390 373 € 882 957 € 390 270 € 335 269 € 508 324 € 665 220 € 416 698 € 4 315 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 453 006 € 620 586 € 1 592 044 € 1 551 324 € 1 954 595 € 2 072 606 € 1 765 473 € 113 044 € 122 858 € 526 717 € 46 548 € 11 631 €
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 194 € 0 € 0 € 0 € 0 €
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 194 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
597 288 € 918 767 € 597 291 € 521 467 € 451 507 € 757 531 € 332 590 € 614 706 € 387 134 € 231 085 € 333 728 € 736 256 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
20 606 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
6 987 € 8 763 € 7 119 € 921 € 698 € 15 028 € 490 € 882 € 986 € 6 045 € 31 136 € 261 435 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 1 € 1 € 0 € 0 € 0 € 10 € 0 € 2 € 1 797 € 0 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
569 419 € 879 397 € 585 000 € 520 000 € 450 000 € 742 500 € 332 100 € 613 800 € 386 100 € 225 000 € 293 490 € 474 485 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
276 € 30 607 € 5 171 € 546 € 808 € 2 € 0 € 14 € 48 € 38 € 7 305 € 336 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
5 306 734 € 5 092 846 € 4 679 174 € 4 492 901 € 4 262 440 € 4 317 941 € 3 719 376 € 3 425 798 € 2 905 282 € 4 455 063 € 3 915 845 € 2 195 016 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 70 608 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 164 427 € 1 668 776 € 1 247 973 € 992 377 € 776 134 € 904 946 € 669 435 € 902 827 € 856 393 € 2 456 504 € 2 065 046 € 494 655 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
659 111 € 612 903 € 569 507 € 588 011 € 530 682 € 460 120 € 338 211 € 295 692 € 187 847 € 122 575 € 70 310 € 65 021 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17 689 € 0 € 35 219 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
16 334 € 16 334 € 16 383 € 16 383 € 16 383 € 16 383 € 17 945 € 18 782 € 18 806 € 18 806 € 22 041 € 19 325 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
823 € 1 886 € 48 522 € 2 291 € 38 432 € 60 418 € 30 068 € 28 272 € 7 552 € 208 € 0 € 1 660 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
254 650 € 170 638 € 123 236 € 183 529 € 209 513 € 158 131 € 138 584 € 141 824 € 127 760 € 107 460 € 63 190 € 25 086 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
3 211 390 € 2 622 309 € 2 673 554 € 2 710 311 € 2 691 297 € 2 717 942 € 2 525 133 € 2 038 400 € 1 706 924 € 1 731 821 € 1 695 258 € 1 483 442 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
65 406 181 € 61 906 178 € 54 155 811 € 53 126 189 € 48 949 141 € 46 478 747 € 49 477 188 € 41 078 658 € 39 313 067 € 36 056 606 € 37 870 870 € 38 942 812 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
2 354 258 € 660 339 € -3 506 060 € 2 506 069 € -4 625 371 € -1 705 789 € 6 057 123 € -1 841 135 € 3 413 010 € -1 485 985 € -1 573 230 € 586 601 €
136
591
Splatná daň z príjmov
3 442 € 2 744 € 931 € 92 € 1 237 € 2 235 € 1 231 € 1 170 € 352 022 € 1 115 € 5 704 € 72 921 €
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -2 089 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
2 350 817 € 657 595 € -3 506 991 € 2 505 977 € -4 626 609 € -1 708 024 € 6 057 980 € -1 842 305 € 3 060 988 € -1 487 100 € -1 578 934 € 513 680 €