Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 533 501€ 2 524 677€ 2 622 769€ 2 651 696€ 2 919 971€ 2 960 967€ 2 166 245€ 804 330€ 793 042€ 618 121€ 637 945€ 638 897€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 426 391€ 2 490 950€ 2 563 043€ 2 603 134€ 2 832 922€ 2 885 713€ 2 085 777€ 752 721€ 754 445€ 568 500€ 571 398€ 560 270€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 426 391€ 2 490 950€ 2 563 043€ 2 603 134€ 2 832 922€ 2 885 713€ 1 939 425€ 606 369€ 608 093€ 422 148€ 425 046€ 413 918€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
97 895€ 97 824€ 97 331€ 151 455€ 331 455€ 331 455€ 331 455€ 331 455€ 332 731€ 350 575€ 350 575€ 350 489€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 327 080€ 2 386 982€ 2 458 738€ 2 448 921€ 2 497 701€ 2 542 418€ 257 599€ 264 120€ 21 790€ 29 463€ 50 431€ 52 449€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 123€ 6 201€ 679€ 4 300€ 2 693€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 830€ 1 838€ 2 846€ 3 842€ 4 838€ 5 834€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 566€ 912€ 0€ 6 435€ 1 823€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 416€ 6 144€ 6 144€ 920€ 920€ 7 998€ 1 345 532€ 4 270€ 246 459€ 41 431€ 13 305€ 6 464€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146 352€ 146 352€ 146 352€ 146 352€ 146 352€ 146 352€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146 352€ 146 352€ 146 352€ 146 352€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146 352€ 146 352€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
105 660€ 33 073€ 59 581€ 48 025€ 86 600€ 74 161€ 79 038€ 50 357€ 37 052€ 41 620€ 64 985€ 77 831€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 152€ 0€ 0€ 10€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 152€ 0€ 0€ 10€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 787€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 787€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
29 765€ 4 425€ 9 886€ 8 829€ 17 533€ 14 589€ 12 420€ 14 713€ 23 635€ 28 491€ 42 502€ 43 403€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 585€ 5 244€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
25 910€ 1 411€ 7 385€ 6 488€ 13 787€ 11 460€ 10 096€ 12 022€ 16 872€ 16 332€ 15 533€ 5 309€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 627€ 2 037€ 2 500€ 2 341€ 3 211€ 2 782€ 2 151€ 2 401€ 5 911€ 11 420€ 22 803€ 31 920€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
73€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 155€ 897€ 0€ 0€ 535€ 348€ 173€ 291€ 852€ 739€ 581€ 930€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
75 894€ 28 648€ 49 696€ 39 195€ 69 067€ 59 571€ 66 618€ 35 644€ 13 265€ 13 129€ 22 483€ 13 631€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 911€ 2 807€ 3 493€ 2 809€ 1 455€ 1 141€ 1 102€ 1 644€ 1 021€ 412€ 99€ 211€
087
2.
Ceniny
(213))
660€ 943€ 1 457€ 372€ 3 793€ 750€ 2 781€ 708€ 148€ 799€ 143€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
73 324€ 24 897€ 44 745€ 36 014€ 63 819€ 57 681€ 62 735€ 33 292€ 12 096€ 11 918€ 22 241€ 13 420€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 450€ 653€ 145€ 538€ 448€ 1 093€ 1 430€ 1 252€ 1 545€ 8 001€ 1 562€ 796€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 450€ 653€ 145€ 538€ 448€ 1 093€ 1 430€ 1 252€ 1 139€ 895€ 1 562€ 796€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 406€ 7 106€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 533 501€ 2 524 677€ 2 622 769€ 2 651 696€ 2 919 971€ 2 960 967€ 2 166 245€ 804 330€ 793 042€ 618 121€ 637 945€ 638 897€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
222 387€ 201 914€ 200 051€ 175 861€ 375 698€ 403 900€ 565 526€ 561 147€ 567 167€ 576 687€ 614 114€ 603 198€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
222 387€ 201 914€ 200 051€ 175 861€ 375 698€ 403 900€ 565 526€ 561 147€ 567 167€ 576 687€ 614 114€ 603 198€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
216 249€ 198 191€ 192 047€ 214 305€ 400 292€ 565 521€ 558 620€ 560 346€ 562 636€ 586 853€ 576 369€ 597 091€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
6 138€ 3 723€ 8 005€ -38 444€ -24 594€ -161 621€ 6 906€ 801€ 4 531€ -10 166€ 37 745€ 6 107€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
157 717€ 118 555€ 156 908€ 148 343€ 174 570€ 333 417€ 940 524€ 32 453€ 7 145€ 10 611€ 15 470€ 26 508€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 560€ 1 296€ 1 296€ 1 200€ 624€ 624€ 4 606€ 4 757€ 4 687€ 3 281€ 2 996€ 3 148€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 1 200€ 624€ 624€ 4 606€ 4 757€ 4 687€ 3 281€ 2 996€ 3 148€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 560€ 1 296€ 1 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
46 739€ 2 170€ 1 698€ 14 608€ 36 633€ 17 115€ 9 281€ 7 416€ 945€ 2 468€ 2 157€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
46 739€ 2 170€ 1 698€ 14 608€ 36 633€ 17 115€ 9 281€ 7 416€ 945€ 2 468€ 2 157€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
37 453€ 136€ 464€ 6 124€ 9 336€ 6 258€ 3 004€ 1 884€ 44€ 148€ 1 849€ 629€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
37 180€ 0€ 0€ 6 124€ 6 124€ 3 863€ 1 602€ 1 223€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
273€ 136€ 464€ 0€ 3 212€ 2 395€ 1 402€ 661€ 44€ 148€ 1 849€ 629€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
29 338€ 60 086€ 86 343€ 47 064€ 36 391€ 24 743€ 899 866€ 18 396€ 1 469€ 4 714€ 8 468€ 22 731€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
6 337€ 43 807€ 55 966€ 19 000€ 3 657€ 4 448€ 879 799€ 1 008€ 246€ 3 544€ 7 796€ 5 898€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 202€ 1 674€ 0€ 0€ 693€ 664€ 692€ 605€ 579€ 526€ 668€ 824€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
15€ 12€ 0€ 0€ 303€ 204€ 204€ 197€ 644€ 644€ 0€ 162€
163
12.
Zamestnanci
(331))
11 311€ 8 005€ 16 660€ 15 646€ 18 419€ 11 135€ 10 954€ 9 532€ 0€ 0€ 0€ 9 725€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
8 439€ 5 261€ 10 900€ 9 895€ 9 881€ 6 812€ 6 907€ 5 976€ 0€ 0€ 4€ 4 874€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 034€ 1 328€ 2 817€ 2 522€ 3 438€ 1 481€ 1 310€ 1 077€ 0€ 0€ 0€ 1 162€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
42 627€ 54 867€ 67 107€ 79 347€ 91 587€ 284 678€ 23 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
30 387€ 42 627€ 54 867€ 79 347€ 91 587€ 284 678€ 23 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
12 240€ 12 240€ 12 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 153 398€ 2 204 207€ 2 265 810€ 2 327 493€ 2 369 703€ 2 223 650€ 660 194€ 210 731€ 218 730€ 30 823€ 8 361€ 9 191€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 153 398€ 2 204 207€ 2 265 810€ 2 327 493€ 2 369 703€ 2 223 650€ 660 194€ 210 731€ 218 730€ 30 823€ 8 361€ 9 191€