Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
69 612€ 75 179€ 73 735€ 86 009€ 68 114€ 61 456€ 63 839€ 55 089€ 66 949€ 65 158€ 54 595€ 37 177€
02
501
Spotreba materiálu
41 850€ 35 868€ 36 333€ 45 185€ 39 833€ 28 687€ 34 943€ 25 796€ 33 389€ 34 505€ 23 151€ 17 925€
03
502
Spotreba energie
27 762€ 39 311€ 37 402€ 40 824€ 28 282€ 32 769€ 28 896€ 29 293€ 33 560€ 30 653€ 31 444€ 19 252€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
59 419€ 64 789€ 55 277€ 108 145€ 40 694€ 58 263€ 29 682€ 27 170€ 29 019€ 25 481€ 26 573€ 33 956€
07
511
Opravy a udržiavanie
19 439€ 18 280€ 14 926€ 28 384€ 17 800€ 15 105€ 1 145€ 3 880€ 10 577€ 5 581€ 8 420€ 11 319€
08
512
Cestovné
525€ 642€ 620€ 521€ 682€ 1 084€ 1 064€ 820€ 381€ 874€ 759€ 3 087€
09
513
Náklady na reprezentáciu
62€ 14€ 198€ 26€ 20€ 173€ 0€ 204€ 16€ 340€ 389€ 232€
10
518
Ostatné služby
39 393€ 45 853€ 39 534€ 79 215€ 22 192€ 41 901€ 27 473€ 22 265€ 18 045€ 18 686€ 17 005€ 19 318€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
405 817€ 350 599€ 326 056€ 290 841€ 272 988€ 256 835€ 227 223€ 206 197€ 191 358€ 197 987€ 206 953€ 187 345€
12
521
Mzdové náklady
295 233€ 254 523€ 236 291€ 215 100€ 199 825€ 189 114€ 165 019€ 150 590€ 139 122€ 143 021€ 151 099€ 137 290€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
100 552€ 87 030€ 81 195€ 72 647€ 65 953€ 62 226€ 56 951€ 50 876€ 47 269€ 49 497€ 51 266€ 46 504€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 1 092€ 987€ 575€ 661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 031€ 7 954€ 7 496€ 2 519€ 6 550€ 5 495€ 5 253€ 4 731€ 4 967€ 5 469€ 4 588€ 3 518€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 87€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
216€ 225€ 0€ 0€ 80€ 420€ 359€ 458€ 150€ 284€ 49€ 13€
20
538
Ostatné dane a poplatky
216€ 225€ 0€ 0€ 80€ 420€ 359€ 458€ 150€ 284€ 49€ 13€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
36 282€ 32 597€ 48 269€ 42 599€ 43 471€ 37 669€ 41 523€ 35 318€ 34 302€ 19 781€ 10 553€ 8 453€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 276€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
17€ 45€ 0€ 0€ 7€ 0€ 13€ 0€ 0€ 11€ 1 455€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 865€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
36 266€ 32 552€ 48 269€ 42 599€ 43 463€ 37 669€ 41 510€ 34 042€ 20 437€ 19 767€ 9 098€ 8 453€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
79 535€ 74 087€ 72 240€ 52 677€ 46 337€ 11 326€ 14 604€ 13 073€ 21 723€ 11 978€ 5 768€ 20 944€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
71 831€ 72 586€ 70 944€ 49 788€ 45 713€ 10 702€ 8 206€ 8 316€ 8 014€ 8 697€ 2 772€ 2 257€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
7 704€ 1 501€ 1 296€ 2 889€ 624€ 624€ 6 398€ 4 757€ 13 709€ 3 281€ 2 996€ 18 687€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 624€ 624€ 4 606€ 4 757€ 4 267€ 3 281€ 0€ 4 547€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 560€ 0€ 1 296€ 576€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 996€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 792€ 0€ 9 442€ 0€ 0€ 14 140€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 144€ 1 501€ 0€ 2 313€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
7 650€ 8 705€ 9 406€ 11 102€ 14 150€ 153 741€ 3 896€ 3 182€ 2 268€ 1 740€ 801€ 1 427€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146 352€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 672€ 2 096€ 2 504€ 2 928€ 6 522€ 2 441€ 113€ 0€ 0€ 0€ 15€ 498€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 978€ 6 609€ 6 903€ 8 174€ 7 628€ 4 948€ 3 783€ 3 182€ 2 268€ 1 740€ 786€ 929€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
5 000€ 136€ 1 050€ 210€ 200€ 21 693€ 1 086€ 0€ 0€ 758€ 2 188€ 24 663€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 000€ 136€ 1 050€ 210€ 200€ 21 693€ 0€ 0€ 0€ 758€ 2 188€ 24 663€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 086€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
663 531€ 606 316€ 586 033€ 591 583€ 486 033€ 601 404€ 382 212€ 340 487€ 345 769€ 323 167€ 307 480€ 313 978€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
3 871€ 1 659€ 1 371€ 2 636€ 3 968€ 6 152€ 7 414€ 5 291€ 6 179€ 4 962€ 2 775€ 1 261€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 871€ 1 659€ 1 371€ 2 636€ 3 968€ 6 152€ 7 414€ 5 291€ 6 179€ 4 962€ 2 775€ 1 261€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
342 377€ 296 676€ 275 168€ 256 117€ 218 294€ 202 643€ 183 701€ 171 360€ 168 110€ 131 391€ 162 508€ 179 844€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
322 710€ 291 023€ 267 868€ 249 226€ 212 253€ 193 637€ 176 074€ 162 934€ 162 963€ 131 101€ 155 257€ 172 376€
82
633
Výnosy z poplatkov
19 667€ 5 653€ 7 300€ 6 891€ 6 040€ 9 006€ 7 628€ 8 426€ 5 147€ 290€ 7 251€ 7 468€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
9 689€ 877€ 5 882€ 6 280€ 9 395€ 5 324€ 4 769€ 8 644€ 15 235€ 2 571€ 3 577€ 2 057€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 039€ 398€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 20€ 57€ 140€ 30€ 50€ 0€ 0€ 12€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
9 689€ 847€ 5 882€ 6 260€ 9 338€ 5 184€ 4 739€ 8 594€ 15 235€ 2 571€ 2 526€ 1 659€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 296€ 3 064€ 1 200€ 0€ 624€ 4 606€ 7 067€ 4 687€ 16 794€ 2 996€ 0€ 8 165€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 296€ 3 064€ 1 200€ 0€ 624€ 4 606€ 7 067€ 4 687€ 16 794€ 2 996€ 0€ 8 165€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 996€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 296€ 1 296€ 1 200€ 0€ 624€ 4 606€ 4 757€ 4 687€ 2 861€ 0€ 0€ 8 165€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 310€ 0€ 13 933€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 1 768€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 151€ 1 766€ 956€ 872€ 1 098€ 15 540€ 757€ 1 218€ 866€ 656€ 337€ 66€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 638€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 1€ 5€ 7€ 16€ 11€ 655€ 16€ 12€ 19€ 66€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 151€ 490€ 956€ 853€ 1 091€ 887€ 746€ 563€ 850€ 644€ 318€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 1 276€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 7 959€ 0€ 0€ 0€ 9 729€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 891€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 7 959€ 0€ 0€ 0€ 9 729€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 891€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
311 284€ 298 039€ 309 460€ 287 657€ 228 780€ 196 291€ 185 471€ 151 165€ 143 119€ 170 427€ 174 140€ 129 223€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
249 694€ 236 449€ 247 871€ 245 547€ 191 441€ 189 940€ 181 938€ 147 632€ 142 567€ 169 320€ 173 033€ 129 124€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
60 423€ 60 423€ 60 423€ 40 986€ 36 590€ 5 789€ 2 785€ 2 785€ 552€ 1 107€ 1 107€ 99€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 167€ 1 167€ 1 167€ 1 125€ 748€ 561€ 748€ 748€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
669 668€ 610 039€ 594 038€ 553 562€ 462 159€ 440 284€ 389 179€ 342 364€ 350 303€ 313 003€ 345 228€ 320 616€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
6 138€ 3 723€ 8 005€ -38 021€ -23 874€ -161 120€ 6 967€ 1 877€ 4 534€ -10 164€ 37 748€ 6 638€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 423€ 721€ 501€ 61€ 1 076€ 3€ 2€ 3€ 531€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
6 138€ 3 723€ 8 005€ -38 444€ -24 594€ -161 621€ 6 906€ 801€ 4 531€ -10 166€ 37 745€ 6 107€