Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
543 178€ 580 226€ 775 812€ 722 236€ 707 093€ 736 867€ 657 956€ 650 046€ 595 746€ 675 379€ 496 160€ 510 640€
02
501
Spotreba materiálu
282 251€ 304 384€ 474 311€ 403 780€ 364 132€ 386 112€ 264 996€ 262 646€ 275 117€ 339 711€ 198 496€ 216 732€
03
502
Spotreba energie
253 189€ 265 888€ 294 005€ 311 508€ 335 697€ 343 585€ 390 998€ 387 392€ 320 469€ 335 668€ 275 857€ 281 214€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
7 739€ 9 955€ 7 496€ 6 947€ 7 264€ 7 169€ 1 963€ 8€ 160€ 0€ 21 807€ 12 694€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 234 047€ 1 135 559€ 1 098 164€ 1 122 095€ 1 047 401€ 1 017 265€ 896 695€ 1 185 955€ 998 378€ 972 598€ 1 196 045€ 1 244 623€
07
511
Opravy a udržiavanie
361 870€ 306 412€ 364 716€ 374 541€ 249 564€ 246 426€ 270 110€ 318 518€ 152 032€ 126 131€ 113 149€ 332 734€
08
512
Cestovné
3 832€ 6 228€ 2 570€ 3 858€ 4 301€ 6 058€ 4 143€ 1 386€ 972€ 987€ 4 906€ 2 751€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 218€ 6 655€ 20 613€ 6 639€ 4 775€ 8 341€ 2 512€ 8 896€ 3 046€ 4 659€ 10 960€ 12 045€
10
518
Ostatné služby
858 128€ 816 264€ 710 265€ 737 056€ 788 761€ 756 440€ 619 929€ 857 154€ 842 328€ 840 821€ 1 067 030€ 897 093€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
3 512 852€ 2 983 831€ 2 721 038€ 2 389 170€ 2 239 510€ 2 063 814€ 1 887 018€ 1 732 143€ 1 497 203€ 1 722 313€ 1 723 600€ 1 517 217€
12
521
Mzdové náklady
2 489 221€ 2 125 569€ 1 979 270€ 1 742 343€ 1 636 599€ 1 500 283€ 1 367 623€ 1 285 920€ 1 099 218€ 1 266 491€ 1 244 495€ 1 089 656€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
839 404€ 715 431€ 666 318€ 586 844€ 546 315€ 512 343€ 474 230€ 405 628€ 362 185€ 415 039€ 397 716€ 326 075€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
41 190€ 36 124€ 32 960€ 29 664€ 29 023€ 27 572€ 23 016€ 21 851€ 18 422€ 21 491€ 20 399€ 18 264€
15
527
Zákonné sociálne náklady
141 857€ 104 157€ 40 823€ 28 219€ 25 624€ 21 416€ 20 390€ 17 854€ 16 178€ 18 652€ 58 337€ 80 278€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 180€ 2 550€ 1 667€ 2 100€ 1 949€ 2 200€ 1 760€ 890€ 1 200€ 640€ 2 653€ 2 944€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
14 226€ 12 673€ 5 114€ 4 083€ 4 010€ 3 602€ 53 464€ 2 834€ 7 541€ 8 549€ 5 576€ 7 192€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 104€ 1 104€ 1 104€ 1 104€ 1 104€ 1 016€ 1 148€ 840€ 790€ 795€ 795€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
13 122€ 11 569€ 4 010€ 2 979€ 2 906€ 2 586€ 52 316€ 1 995€ 6 751€ 7 754€ 4 781€ 7 192€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
243 300€ 305 966€ 298 185€ 315 801€ 398 937€ 637 895€ 267 271€ 462 835€ 368 282€ 200 937€ 99 500€ 129 010€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 829€ 19 721€ 46 941€ 9 601€ 95 279€ 380 242€ 27 810€ 135 310€ 48 117€ 10 735€ 28 648€ 90 970€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 16€ 0€ 2 846€ 0€ 1 164€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5 752€ 1 000€ 0€ 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 320€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
219 471€ 280 493€ 250 245€ 306 200€ 302 648€ 257 654€ 239 451€ 327 509€ 320 165€ 187 356€ 70 532€ 36 876€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
546 362€ 514 496€ 547 972€ 433 832€ 487 797€ 461 136€ 819 489€ 442 338€ 426 977€ 442 631€ 578 780€ 334 304€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
544 802€ 511 820€ 485 417€ 432 632€ 384 836€ 459 936€ 784 228€ 404 279€ 385 385€ 371 451€ 356 994€ 295 259€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 560€ 2 677€ 55 916€ 1 200€ 102 961€ 1 200€ 35 261€ 38 059€ 41 592€ 71 180€ 25 224€ 39 045€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 560€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 35 261€ 38 059€ 41 592€ 71 180€ 25 224€ 39 045€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 54 716€ 0€ 101 761€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 196 562€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 196 562€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
56 280€ 60 752€ 63 434€ 67 021€ 62 402€ 41 611€ 42 403€ 50 538€ 42 162€ 34 251€ 42 616€ 67 460€
42
562
Úroky
32 151€ 35 966€ 38 203€ 43 482€ 39 613€ 34 324€ 35 280€ 43 949€ 30 537€ 25 143€ 36 647€ 60 865€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
24 129€ 24 786€ 25 231€ 23 540€ 22 789€ 7 287€ 7 123€ 6 589€ 11 625€ 9 108€ 5 968€ 6 595€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 542 587€ 1 371 845€ 1 262 784€ 1 157 826€ 1 033 975€ 965 112€ 877 835€ 906 546€ 897 624€ 902 257€ 991 839€ 957 897€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 290 158€ 1 151 003€ 1 047 596€ 942 720€ 847 487€ 796 827€ 707 547€ 738 855€ 736 005€ 751 804€ 813 203€ 799 102€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
120€ 100€ 122€ 43€ 0€ 0€ 0€ 830€ 920€ 878€ 2 230€ 2 632€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
252 309€ 220 742€ 215 066€ 215 063€ 186 487€ 168 286€ 170 288€ 166 861€ 160 699€ 149 575€ 176 406€ 156 163€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
7 692 831€ 6 965 349€ 6 772 505€ 6 212 063€ 5 981 124€ 5 927 303€ 5 502 130€ 5 433 236€ 4 833 913€ 4 958 915€ 5 134 116€ 4 768 343€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
489 242€ 446 934€ 571 047€ 432 235€ 418 769€ 413 104€ 436 199€ 500 776€ 354 432€ 447 509€ 378 249€ 234 277€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
1 979€ 2 210€ 2 230€ 3 805€ 3 499€ 5 195€ 5 149€ 6 821€ 5 774€ 10 432€ 12 877€ 10 435€
67
602
Tržby z predaja služieb
479 137€ 434 002€ 560 466€ 419 076€ 408 631€ 396 911€ 429 419€ 467 159€ 317 453€ 410 672€ 347 374€ 216 843€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
8 125€ 10 722€ 8 352€ 9 354€ 6 640€ 10 999€ 1 631€ 26 797€ 31 205€ 26 405€ 17 998€ 6 999€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
5 445 118€ 5 115 337€ 4 726 680€ 4 485 715€ 4 034 576€ 3 604 751€ 3 507 022€ 3 291 680€ 3 332 185€ 2 866 509€ 3 475 108€ 3 711 093€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 171 397€ 4 834 902€ 4 426 782€ 4 203 105€ 3 770 025€ 3 360 985€ 3 227 755€ 2 965 599€ 3 194 326€ 2 626 774€ 3 296 186€ 3 434 569€
82
633
Výnosy z poplatkov
273 721€ 280 435€ 299 898€ 282 610€ 264 551€ 243 766€ 279 267€ 326 082€ 137 859€ 239 735€ 178 922€ 276 524€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
382 979€ 416 948€ 453 548€ 335 513€ 565 583€ 671 836€ 291 632€ 428 929€ 286 357€ 191 746€ 245 202€ 443 620€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
48 167€ 99 403€ 123 347€ 13 081€ 168 763€ 454 436€ 42 730€ 281 161€ 83 227€ 65 185€ 165 162€ 319 252€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 61€ 0€ 30€ 199€ 580€ 189€ 53€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 105€ 12 932€ 10 898€ 15 586€ 13 086€ 10 590€ 7 582€ 11 093€ 12 267€ 10 819€ 7 473€ 7 240€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
328 708€ 304 575€ 319 303€ 306 846€ 383 733€ 206 749€ 241 320€ 136 645€ 190 664€ 115 162€ 72 378€ 117 075€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
103 082€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 35 261€ 38 059€ 55 995€ 71 180€ 25 224€ 14 665€ 24 379€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
103 082€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 35 261€ 38 059€ 41 592€ 71 180€ 25 224€ 14 665€ 24 379€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 126€ 25 224€ 14 665€ 24 379€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 35 261€ 38 059€ 41 592€ 24 054€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
101 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 403€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 403€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
267 786€ 34 434€ 1 562€ 1 440€ 30 342€ 1 035€ 1 064€ 947€ 175€ 181€ 2 913€ 9 841€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 29 748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1 712€ 1 808€ 1 562€ 1 440€ 594€ 1 035€ 1 064€ 947€ 175€ 181€ 2 913€ 9 841€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 32 626€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
266 074€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 429 640€ 1 199 847€ 1 331 331€ 1 345 684€ 1 186 158€ 1 306 450€ 1 164 163€ 1 147 147€ 901 504€ 742 703€ 757 998€ 557 023€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 021 800€ 830 000€ 974 218€ 1 009 270€ 909 324€ 952 514€ 718 588€ 902 616€ 610 575€ 598 328€ 625 945€ 316 407€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
126 936€ 114 460€ 117 647€ 93 971€ 104 193€ 135 971€ 280 202€ 139 725€ 48 933€ 51 309€ 38 828€ 15 389€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
148 784€ 147 284€ 147 395€ 152 622€ 85 114€ 117 787€ 96 729€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 481€ 3 270€ 8 495€ 12 030€ 8 873€ 16 820€ 5 312€ 8 250€ 146 650€ 6 260€ 3 235€ 110 175€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 170€ 2 565€ 2 576€ 2 835€ 3 245€ 5 875€ 563€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
119 468€ 102 269€ 81 001€ 74 955€ 75 409€ 77 482€ 62 769€ 96 557€ 95 346€ 86 806€ 89 990€ 115 052€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
8 117 848€ 7 214 700€ 7 085 369€ 6 601 787€ 6 236 628€ 6 032 437€ 5 438 139€ 5 425 475€ 4 945 833€ 4 273 872€ 4 874 135€ 4 980 233€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
425 017€ 249 351€ 312 864€ 389 724€ 255 504€ 105 135€ -63 991€ -7 761€ 111 920€ -685 043€ -259 981€ 211 890€
136
591
Splatná daň z príjmov
399€ 0€ 315€ 264€ 1 389€ 845€ 202€ 16 459€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
424 618€ 249 351€ 312 549€ 389 460€ 254 115€ 104 290€ -64 193€ -24 220€ 111 920€ -685 043€ -259 981€ 211 890€