Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Rožňava

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 363 117€ 760 692€ 911 452€ 596 331€ 675 056€ 670 325€ 631 508€ 648 610€ 626 957€ 667 354€ 640 394€ 617 194€ 637 674€ 648 353€ 706 829€ 730 712€
02
501
Spotreba materiálu
527 327€ 346 462€ 555 699€ 236 254€ 280 865€ 330 631€ 271 429€ 297 916€ 298 515€ 268 483€ 262 147€ 275 322€ 254 042€ 293 740€ 299 506€ 334 059€
03
502
Spotreba energie
834 511€ 414 164€ 355 681€ 359 996€ 394 081€ 339 500€ 359 900€ 350 222€ 328 114€ 398 871€ 378 247€ 341 873€ 383 632€ 354 613€ 407 323€ 396 431€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
1 279€ 67€ 71€ 81€ 110€ 194€ 180€ 471€ 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 222€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 458 416€ 1 654 270€ 1 536 989€ 1 922 507€ 2 076 314€ 2 249 416€ 2 055 764€ 2 011 183€ 1 559 363€ 1 566 167€ 1 388 870€ 1 435 344€ 1 602 487€ 1 720 897€ 1 695 344€ 2 093 166€
07
511
Opravy a udržiavanie
931 633€ 396 744€ 465 646€ 313 749€ 579 063€ 675 166€ 683 680€ 586 628€ 270 485€ 237 243€ 98 216€ 76 587€ 119 475€ 191 837€ 242 340€ 671 946€
08
512
Cestovné
5 246€ 2 330€ 985€ 2 040€ 1 869€ 5 081€ 5 000€ 3 959€ 6 721€ 16 093€ 10 390€ 4 213€ 6 910€ 20 350€ 14 673€ 28 450€
09
513
Náklady na reprezentáciu
15 085€ 9 412€ 6 101€ 7 220€ 11 125€ 10 897€ 11 486€ 10 179€ 8 040€ 11 198€ 6 234€ 4 594€ 22 198€ 15 692€ 31 702€ 24 965€
10
518
Ostatné služby
1 506 452€ 1 245 785€ 1 064 258€ 1 599 497€ 1 484 256€ 1 558 272€ 1 355 598€ 1 410 417€ 1 274 118€ 1 301 632€ 1 274 030€ 1 349 949€ 1 453 904€ 1 493 018€ 1 406 629€ 1 367 805€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 894 762€ 5 315 642€ 4 851 577€ 4 385 553€ 4 309 271€ 3 754 673€ 3 394 526€ 3 019 761€ 2 860 714€ 2 683 593€ 2 591 341€ 2 446 621€ 2 552 904€ 2 571 549€ 2 536 192€ 2 425 519€
12
521
Mzdové náklady
4 078 890€ 3 674 538€ 3 375 128€ 3 073 444€ 3 041 946€ 2 621 431€ 2 371 284€ 2 117 259€ 2 005 226€ 1 896 407€ 1 818 281€ 1 730 817€ 1 807 937€ 1 827 314€ 1 827 224€ 1 762 577€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 418 991€ 1 286 848€ 1 190 527€ 1 025 606€ 1 033 662€ 906 986€ 828 966€ 739 465€ 701 481€ 655 061€ 632 194€ 594 990€ 604 352€ 640 371€ 613 460€ 573 568€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
60 979€ 53 516€ 42 226€ 41 682€ 41 103€ 39 095€ 35 604€ 34 031€ 34 768€ 33 717€ 33 056€ 28 347€ 42 489€ 8 005€ 7 860€ 16 848€
15
527
Zákonné sociálne náklady
333 901€ 300 740€ 243 695€ 244 820€ 192 560€ 187 162€ 158 672€ 129 006€ 119 239€ 98 409€ 107 811€ 92 466€ 98 126€ 95 859€ 87 648€ 72 356€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
17 094€ 12 478€ 13 955€ 16 247€ 13 663€ 16 191€ 45 866€ 11 174€ 9 831€ 9 751€ 8 509€ 10 525€ 13 472€ 1 566€ 22 961€ 15 388€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
17 094€ 12 478€ 13 955€ 16 247€ 13 663€ 16 191€ 45 866€ 11 174€ 9 831€ 9 751€ 8 509€ 10 525€ 13 472€ 1 566€ 22 961€ 15 388€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
406 524€ 414 288€ 396 016€ 376 810€ 269 821€ 389 311€ 259 982€ 289 728€ 3 811 847€ 273 369€ 525 261€ 509 575€ 402 176€ 210 618€ 734 898€ 262 576€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
66 605€ 154 981€ 691€ 3 346€ 16 476€ 103 842€ 33 359€ 58 880€ 3 573 467€ 41 333€ 92 836€ 25 489€ 301 089€ 101 604€ 117 831€ 134 595€
23
542
Predaný materiál
484€ 475€ 337€ 416€ 772€ 19 616€ 733€ 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 000€ 0€ 100€ 58€ 55€ 0€ 39€ 404€ 829€ 2 873€ 9 698€ 707€ 408€ 281€ 134€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
147€ 32€ 31€ 30€ 542€ 20 000€ 40€ 835€ 225€ 808€ 195€ 266 830€ 133€ 13€ 165€ 87€
26
546
Odpis pohľadávky
38 562€ 19 868€ 96 832€ 10 253€ 28 984€ 71 565€ 59 569€ 38 731€ 35 203€ 39 026€ 147 638€ 1 402€ 934€ 0€ 505 866€ 13 700€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
300 726€ 234 003€ 298 126€ 362 665€ 222 988€ 174 234€ 165 883€ 190 638€ 202 549€ 191 373€ 266 558€ 206 157€ 99 313€ 108 593€ 110 755€ 69 862€
28
549
Manká a škody
0€ 3 929€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€ 129€ 0€ 0€ 15 161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44 198€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 727 713€ 1 550 819€ 1 650 311€ 2 195 721€ 1 436 908€ 1 541 808€ 1 730 732€ 1 123 465€ 856 990€ 4 818 683€ 2 943 315€ 1 001 363€ 859 340€ 593 610€ 453 550€ 399 942€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 399 305€ 1 406 442€ 1 388 430€ 1 260 587€ 1 245 363€ 1 218 360€ 1 452 953€ 583 894€ 577 573€ 585 550€ 596 197€ 578 080€ 411 995€ 327 867€ 346 753€ 286 854€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
326 159€ 137 472€ 261 881€ 851 205€ 191 545€ 323 449€ 205 440€ 539 571€ 279 417€ 3 197 889€ 144 285€ 423 283€ 447 345€ 265 743€ 106 797€ 113 088€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
85 347€ 71 260€ 110 320€ 673 200€ 54 300€ 26 450€ 70 122€ 131 144€ 103 035€ 351 667€ 142 499€ 422 537€ 140 626€ 107 280€ 106 797€ 113 088€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 386€ 746€ 255 884€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
240 812€ 66 212€ 151 561€ 178 005€ 137 245€ 296 999€ 135 318€ 408 427€ 176 381€ 2 846 222€ 1 400€ 0€ 50 835€ 158 463€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
2 249€ 6 905€ 0€ 83 929€ 0€ 0€ 72 338€ 0€ 0€ 1 035 244€ 2 202 833€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
2 249€ 6 905€ 0€ 83 929€ 0€ 0€ 72 338€ 0€ 0€ 1 035 244€ 2 202 833€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
109 989€ 116 793€ 113 315€ 90 704€ 90 990€ 91 736€ 90 620€ 100 320€ 3 347 177€ 116 617€ 136 010€ 111 164€ 743 779€ 166 481€ 128 868€ 159 456€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 566 644€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
96 452€ 56 266€ 55 163€ 54 556€ 55 405€ 60 629€ 64 816€ 72 424€ 81 076€ 84 476€ 105 430€ 85 299€ 130 863€ 95 919€ 70 319€ 107 923€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 1€ 5€ 3€ 2€ 533€ 202€ 12 127€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 537€ 60 526€ 58 152€ 36 148€ 35 584€ 31 107€ 25 804€ 27 896€ 3 266 099€ 32 139€ 30 575€ 25 862€ 46 270€ 70 029€ 58 347€ 39 406€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 981€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 981€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 202 325€ 5 865 893€ 5 078 231€ 4 413 504€ 4 555 640€ 4 171 065€ 3 383 691€ 2 877 245€ 2 534 303€ 2 492 159€ 2 272 227€ 1 896 649€ 2 126 814€ 2 803 114€ 2 563 606€ 2 236 721€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 175 109€ 4 942 083€ 4 369 279€ 3 789 611€ 3 940 301€ 3 641 165€ 2 911 688€ 2 477 996€ 2 252 024€ 2 204 860€ 2 008 083€ 1 732 362€ 1 914 400€ 2 052 250€ 2 093 098€ 1 845 305€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60€ 40€ 0€ 10€ 3 113€ 619€ 359€ 182€ 195€ 186€ 25€ 1 000€ 0€ 510 501€ 152 078€ 166€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 027 156€ 923 770€ 708 952€ 623 883€ 612 226€ 514 951€ 331 747€ 302 717€ 212 175€ 201 895€ 264 104€ 163 274€ 212 414€ 240 356€ 318 430€ 391 227€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 329€ 139 898€ 96 350€ 69 909€ 85 218€ 15€ 13€ 0€ 7€ 0€ 23€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
18 179 938€ 15 690 875€ 14 551 846€ 13 998 358€ 13 427 661€ 12 884 524€ 11 592 689€ 10 081 486€ 15 607 183€ 12 627 693€ 10 505 927€ 8 028 436€ 8 938 646€ 8 716 188€ 8 842 248€ 8 323 480€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
370 502€ 301 441€ 222 309€ 196 298€ 253 691€ 235 162€ 224 851€ 248 327€ 247 719€ 252 935€ 221 022€ 192 612€ 412 766€ 334 251€ 262 820€ 283 712€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
369 722€ 301 374€ 222 238€ 196 216€ 253 581€ 234 969€ 224 671€ 247 855€ 247 044€ 252 935€ 221 022€ 192 612€ 412 766€ 334 251€ 262 820€ 283 712€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
780€ 67€ 71€ 81€ 110€ 194€ 180€ 471€ 676€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 16 492€ 21 873€ 21 396€ 19 606€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 16 492€ 21 873€ 21 396€ 19 606€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
11 858 328€ 11 175 203€ 10 354 434€ 10 178 040€ 10 016 985€ 9 181 093€ 8 341 218€ 7 826 343€ 7 040 985€ 6 530 655€ 6 141 236€ 6 150 881€ 5 902 145€ 5 375 161€ 6 095 889€ 5 952 291€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
10 871 211€ 10 429 149€ 9 611 773€ 9 430 860€ 9 353 895€ 8 518 494€ 7 683 379€ 7 151 808€ 6 358 907€ 5 855 760€ 5 430 021€ 5 422 277€ 5 250 260€ 4 682 948€ 5 435 442€ 5 922 808€
82
633
Výnosy z poplatkov
987 117€ 746 055€ 742 661€ 747 179€ 663 090€ 662 599€ 657 840€ 674 535€ 682 079€ 674 896€ 711 216€ 728 604€ 651 885€ 692 213€ 660 447€ 29 483€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 027 791€ 1 299 763€ 842 108€ 803 350€ 950 846€ 1 029 983€ 1 202 023€ 1 091 182€ 1 552 776€ 972 469€ 2 480 114€ 1 013 638€ 1 522 505€ 1 550 936€ 1 012 583€ 2 405 941€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
443 756€ 316 899€ 2 115€ 14 189€ 49 065€ 263 753€ 249 820€ 149 888€ 508 836€ 104 932€ 786 473€ 124 636€ 920 510€ 1 057 865€ 216 465€ 1 523 095€
85
642
Tržby z predaja materiálu
484€ 514€ 437€ 416€ 978€ 19 380€ 733€ 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 62 019€ 354€ 841€ 0€ 51 763€ 45 910€ 10 575€ 39 225€ 57 474€ 537€ 7 968€ 1 099€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
86 893€ 37 655€ 37 415€ 74 791€ 59 824€ 17 743€ 106 346€ 23 573€ 27 595€ 33 312€ 289 457€ 24 474€ 19 795€ 35 938€ 33 026€ 32 065€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 60€ 382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 456 076€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 496 659€ 944 695€ 802 141€ 651 935€ 840 623€ 728 265€ 845 107€ 865 480€ 970 374€ 823 268€ 1 364 958€ 807 054€ 581 663€ 449 165€ 305 917€ 850 781€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
287 578€ 484 395€ 177 645€ 462 270€ 359 346€ 327 664€ 119 940€ 144 552€ 5 036 281€ 267 487€ 693 747€ 140 827€ 114 631€ 123 354€ 114 406€ 78 545€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
287 578€ 484 395€ 177 437€ 462 270€ 359 346€ 255 326€ 119 940€ 144 552€ 1 798 204€ 267 487€ 693 747€ 140 827€ 114 631€ 123 354€ 114 406€ 78 545€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 082€ 0€ 105 142€ 111 680€ 76 914€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
71 260€ 437 320€ 48 961€ 286 409€ 322 467€ 154 985€ 27 394€ 103 035€ 26 667€ 119 669€ 423 660€ 120 515€ 105 526€ 994€ 1 408€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146 412€ 219 253€ 6 230€ 8 357€ 17 218€ 1 318€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
216 318€ 47 075€ 128 476€ 175 862€ 36 879€ 100 340€ 92 546€ 41 517€ 1 771 538€ 1 406€ 50 835€ 0€ 748€ 0€ 0€ 1 631€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 208€ 0€ 0€ 72 338€ 0€ 0€ 3 238 077€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 208€ 0€ 0€ 72 338€ 0€ 0€ 3 238 077€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
168 855€ 55 000€ 22 500€ 4 000€ 47 027€ 66 082€ 5 744€ 38 320€ 49 415€ 2 220 363€ 44 072€ 30 747€ 528 315€ 42 175€ 219 739€ 326 648€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 430 000€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 100€ 113€ 110€ 72€ 237€ 577€ 977€ 923€ 21 257€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 117€ 56€ 180 034€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
168 855€ 55 000€ 22 500€ 4 000€ 47 000€ 60 734€ 5 650€ 37 000€ 49 000€ 2 219 707€ 44 000€ 25 000€ 97 738€ 41 081€ 27 490€ 124 978€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 27€ 5 348€ 81€ 1 220€ 302€ 545€ 0€ 5 509€ 0€ 0€ 191 270€ 379€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 161€ 502€ 697€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 161€ 502€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 697€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 530 926€ 2 472 247€ 2 086 712€ 1 782 585€ 1 709 487€ 1 659 069€ 1 348 891€ 1 026 817€ 942 381€ 971 424€ 1 148 627€ 1 040 397€ 824 436€ 1 155 696€ 1 027 162€ 578 892€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 039 000€ 1 045 911€ 1 018 593€ 866 267€ 642 494€ 548 224€ 523 574€ 573 211€ 513 243€ 529 786€ 687 579€ 520 861€ 526 748€ 963 373€ 788 136€ 321 411€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
811 533€ 802 058€ 731 419€ 690 673€ 650 949€ 522 982€ 529 538€ 154 170€ 151 715€ 149 748€ 188 200€ 229 944€ 133 175€ 1 293€ 33 190€ 59 274€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
21 800€ 8 061€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 005€ 11 701€ 9 276€ 11 200€ 11 200€ 22 342€ 27 724€ 474€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
1 920€ 1 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 912€ 44 160€ 61 946€ 49 950€ 836€ 225€ 0€ 83€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
86 354€ 25 583€ 6 157€ 9 062€ 17 423€ 16 894€ 10 715€ 14 872€ 16 626€ 22 027€ 16 380€ 22 658€ 0€ 1 350€ 0€ 10 209€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
18 512€ 14 551€ 10 484€ 8 865€ 9 490€ 76 310€ 76 134€ 26 379€ 26 368€ 26 277€ 24 874€ 78 574€ 8 179€ 1 807€ 703€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
551 808€ 574 642€ 320 059€ 207 719€ 389 131€ 494 658€ 208 930€ 209 273€ 187 263€ 169 939€ 172 368€ 176 325€ 144 909€ 165 531€ 177 326€ 187 524€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
18 243 981€ 15 788 049€ 13 705 707€ 13 443 035€ 13 359 255€ 12 520 448€ 11 262 273€ 10 375 541€ 14 869 557€ 11 215 333€ 10 728 818€ 8 569 102€ 9 304 798€ 8 583 734€ 8 733 101€ 9 626 726€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
64 042€ 97 174€ -846 138€ -555 323€ -68 405€ -364 076€ -330 415€ 294 055€ -737 626€ -1 412 360€ 222 891€ 540 666€ 366 152€ -132 454€ -109 147€ 1 303 246€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 17€ 19€ 19€ 12€ 39€ 103€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
64 042€ 97 174€ -846 138€ -555 323€ -68 405€ -364 076€ -330 418€ 294 038€ -737 645€ -1 412 379€ 222 880€ 540 626€ 366 049€ -132 454€ -109 147€ 1 303 246€