Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
93 936€ 49 621€ 41 440€ 53 846€ 54 214€ 53 161€ 53 122€ 50 568€ 53 647€ 53 510€ 45 037€ 47 090€ 56 764€ 43 888€ 45 577€ 57 724€
02
501
Spotreba materiálu
40 899€ 37 531€ 30 264€ 42 404€ 41 590€ 38 672€ 40 614€ 37 806€ 39 563€ 39 608€ 31 233€ 28 864€ 41 642€ 30 915€ 30 367€ 39 733€
03
502
Spotreba energie
53 037€ 12 090€ 11 176€ 11 443€ 12 625€ 14 489€ 12 508€ 12 762€ 14 084€ 13 902€ 13 804€ 18 225€ 15 122€ 12 973€ 15 210€ 17 991€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
100 729€ 59 000€ 68 286€ 60 542€ 39 347€ 28 528€ 28 693€ 50 451€ 62 965€ 25 185€ 19 009€ 23 999€ 66 794€ 52 445€ 37 965€ 33 392€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 2 190€ 0€ 360€ 360€ 1 229€ 10 814€ 6 359€ 406€ 3 992€ 38 800€ 28 049€ 688€ 1 194€
08
512
Cestovné
377€ 214€ 26€ 581€ 341€ 137€ 215€ 189€ 146€ 1 798€ 1 281€ 1 461€ 1 280€ 1 550€ 1 814€ 1 992€
09
513
Náklady na reprezentáciu
379€ 0€ 0€ 0€ 30€ 26€ 40€ 42€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
99 973€ 58 786€ 68 260€ 57 771€ 38 976€ 28 005€ 28 118€ 48 993€ 51 963€ 17 028€ 17 322€ 18 516€ 26 714€ 22 846€ 35 463€ 30 206€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
339 514€ 307 649€ 282 612€ 256 580€ 258 318€ 224 397€ 213 784€ 198 707€ 207 140€ 223 324€ 191 472€ 170 807€ 157 768€ 153 611€ 150 925€ 142 469€
12
521
Mzdové náklady
237 073€ 218 019€ 202 876€ 185 206€ 183 645€ 160 641€ 153 384€ 141 541€ 146 711€ 161 820€ 133 955€ 121 431€ 111 642€ 108 693€ 113 698€ 106 287€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
83 567€ 75 147€ 69 026€ 60 770€ 62 638€ 55 461€ 53 186€ 49 915€ 52 217€ 52 469€ 48 036€ 40 840€ 37 568€ 36 200€ 35 283€ 34 323€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 619€ 2 390€ 345€ 325€ 385€ 398€ 382€ 418€ 378€ 211€ 209€ 209€ 156€ 158€ 156€ 133€
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 825€ 9 805€ 7 784€ 7 818€ 8 151€ 6 617€ 4 922€ 3 127€ 2 795€ 3 306€ 3 567€ 2 878€ 3 086€ 2 728€ 1 788€ 1 726€
16
528
Ostatné sociálne náklady
5 430€ 2 287€ 2 580€ 2 460€ 3 498€ 1 280€ 1 910€ 3 706€ 5 038€ 5 518€ 5 706€ 5 448€ 5 316€ 5 832€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
201€ 303€ 303€ 313€ 393€ 382€ 367€ 334€ 308€ 322€ 317€ 295€ 11€ 655€ 482€ 166€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
201€ 303€ 303€ 313€ 393€ 382€ 367€ 334€ 308€ 322€ 317€ 295€ 11€ 655€ 482€ 166€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 489€ 0€ 6 962€ 130€ 30€ 42€ 0€ 860€ 60€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 4 282€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 740€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 282€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 11€ 40€ 30€ 42€ 0€ 120€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 300€ 0€ 6 952€ 90€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
37 645€ 63 153€ 64 147€ 70 759€ 69 057€ 63 001€ 75 075€ 68 311€ 57 673€ 33 993€ 34 993€ 34 799€ 30 896€ 27 818€ 26 087€ 19 385€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 245€ 45 491€ 52 027€ 58 445€ 56 252€ 44 612€ 59 726€ 55 879€ 51 390€ 27 046€ 27 800€ 26 983€ 25 922€ 20 496€ 19 108€ 19 385€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 400€ 17 662€ 12 119€ 12 314€ 12 805€ 18 389€ 15 349€ 12 432€ 6 282€ 6 948€ 7 193€ 7 816€ 4 974€ 7 322€ 6 979€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 400€ 17 662€ 12 119€ 12 314€ 12 805€ 18 389€ 15 349€ 12 432€ 6 282€ 6 948€ 7 193€ 7 816€ 4 974€ 7 322€ 6 979€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 262€ 5 789€ 2 157€ 2 026€ 1 269€ 903€ 1 007€ 1 012€ 947€ 3 033€ 864€ 1 581€ 1 873€ 2 513€ 1 267€ 830€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 037€ 463€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 262€ 5 789€ 2 157€ 2 026€ 1 269€ 903€ 1 007€ 1 012€ 947€ 3 033€ 864€ 1 581€ 836€ 2 050€ 1 267€ 830€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 103€ 103€ 0€ 0€ 275€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 103€ 103€ 0€ 0€ 275€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
578 775€ 485 514€ 466 010€ 444 301€ 422 628€ 370 415€ 372 048€ 369 659€ 383 539€ 339 427€ 292 492€ 278 571€ 314 108€ 280 932€ 262 303€ 258 248€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
16 392€ 13 452€ 10 485€ 9 535€ 10 965€ 9 407€ 9 348€ 12 004€ 13 126€ 12 943€ 11 820€ 15 000€ 10 971€ 13 706€ 12 595€ 15 502€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 740€ 2 380€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
16 392€ 13 452€ 10 485€ 9 535€ 10 965€ 9 407€ 9 348€ 12 004€ 13 126€ 10 203€ 9 441€ 15 000€ 10 971€ 13 706€ 12 595€ 15 502€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
284 922€ 261 827€ 238 580€ 225 826€ 228 833€ 207 758€ 189 097€ 187 914€ 161 789€ 146 133€ 136 849€ 124 206€ 122 332€ 102 571€ 125 707€ 141 274€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
278 006€ 255 986€ 233 879€ 221 004€ 225 756€ 203 961€ 185 608€ 185 055€ 159 387€ 142 085€ 133 326€ 120 707€ 118 346€ 98 974€ 121 985€ 139 647€
82
633
Výnosy z poplatkov
6 916€ 5 841€ 4 701€ 4 823€ 3 077€ 3 797€ 3 489€ 2 859€ 2 402€ 4 048€ 3 523€ 3 498€ 3 986€ 3 597€ 3 722€ 1 627€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
50 134€ 91 438€ 49 908€ 40 164€ 34 942€ 20 698€ 18 124€ 29 992€ 50 316€ 45 165€ 213 815€ 27 636€ 18 285€ 25 780€ 27 115€ 28 546€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 46 763€ 80€ 0€ 7 467€ 106€ 1 119€ 0€ 772€ 0€ 0€ 0€ 0€ 994€ 66€ 232€
85
642
Tržby z predaja materiálu
177€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
49 957€ 44 674€ 49 829€ 40 164€ 27 475€ 20 592€ 17 005€ 29 992€ 49 544€ 45 055€ 213 815€ 27 636€ 18 285€ 24 786€ 27 049€ 28 314€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
17 662€ 12 293€ 12 314€ 12 805€ 18 389€ 15 349€ 12 432€ 6 282€ 6 948€ 7 193€ 7 816€ 4 974€ 6 511€ 6 979€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
17 662€ 12 119€ 12 314€ 12 805€ 18 389€ 15 349€ 12 432€ 6 282€ 6 948€ 7 193€ 7 816€ 4 974€ 6 511€ 6 979€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 662€ 12 119€ 12 314€ 12 805€ 18 389€ 15 349€ 12 432€ 6 282€ 6 948€ 7 193€ 7 816€ 4 974€ 6 511€ 6 979€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
265€ 211€ 63€ 161€ 624€ 419€ 336€ 164€ 771€ 512€ 83€ 305€ 335€ 1 425€ 318€ 465€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
53€ 0€ 0€ 55€ 476€ 419€ 336€ 164€ 28€ 74€ 78€ 33€ 60€ 69€ 318€ 465€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 175€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 175€ 175€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
211€ 211€ 63€ 106€ 148€ 0€ 0€ 743€ 438€ 5€ 97€ 100€ 1 181€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 20€ 40€ 0€ 0€ 58€ 4 213€ 1 500€ 0€ 2 456€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 20€ 40€ 0€ 0€ 58€ 4 213€ 1 500€ 0€ 2 456€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 923€ 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 923€ 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
243 367€ 184 945€ 195 101€ 175 641€ 278 086€ 179 125€ 164 072€ 280 943€ 192 985€ 125 069€ 111 444€ 108 923€ 146 567€ 121 379€ 98 846€ 92 478€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 49 110€ 57 834€ 54 981€ 40 715€ 54 796€ 50 949€ 48 840€ 19 942€ 0€ 0€ 23 829€ 16 218€ 14 696€ 14 406€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
216 245€ 119 382€ 145 991€ 117 808€ 101 294€ 138 410€ 109 277€ 229 994€ 144 146€ 100 921€ 94 618€ 92 354€ 100 925€ 105 161€ 84 150€ 77 773€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
26 922€ 0€ 0€ 0€ 121 811€ 0€ 0€ 0€ 4 207€ 16 826€ 16 569€ 21 813€ 0€ 0€ 299€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 25 676€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 39 887€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
612 742€ 564 166€ 506 452€ 464 133€ 571 839€ 432 756€ 393 419€ 518 243€ 426 614€ 337 016€ 481 827€ 281 101€ 309 214€ 273 340€ 264 581€ 280 721€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
33 967€ 78 652€ 40 442€ 19 833€ 149 211€ 62 341€ 21 371€ 148 584€ 43 075€ -2 412€ 189 335€ 2 530€ -4 894€ -7 592€ 2 278€ 22 473€
136
591
Splatná daň z príjmov
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
33 959€ 78 652€ 40 442€ 19 833€ 149 211€ 62 341€ 21 371€ 148 584€ 43 075€ -2 412€ 189 335€ 2 530€ -4 894€ -7 592€ 2 278€ 22 473€