Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
28 205 503€ 28 832 636€ 29 870 923€ 30 645 851€ 30 991 900€ 28 241 917€ 24 164 573€ 24 467 102€ 18 292 486€ 18 438 830€ 14 337 568€ 13 102 341€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
26 016 503€ 27 018 824€ 27 973 410€ 28 886 091€ 29 831 136€ 27 288 911€ 22 758 047€ 23 271 872€ 17 350 484€ 15 694 120€ 12 932 816€ 11 178 748€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 291€ 1 477€ 10 569€ 4 084€ 826€ 1 860€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 36€ 35€ 35€ 35€ 36€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 255€ 1 441€ 10 534€ 4 049€ 791€ 1 824€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
24 235 669€ 25 237 991€ 26 192 576€ 27 100 131€ 28 039 534€ 25 497 308€ 20 949 224€ 21 461 863€ 15 531 384€ 13 881 506€ 11 123 160€ 9 369 049€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
4 895 332€ 4 879 305€ 4 883 953€ 4 882 973€ 4 890 674€ 4 890 977€ 4 879 619€ 4 912 350€ 4 910 088€ 4 867 451€ 4 592 119€ 4 591 866€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
2 129€ 2 129€ 2 129€ 2 129€ 2 129€ 2 129€ 2 129€ 2 129€ 2 129€ 2 129€ 1 787€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
18 950 826€ 19 926 014€ 20 395 044€ 21 598 861€ 22 208 830€ 19 806 829€ 15 107 280€ 15 709 248€ 9 766 991€ 7 082 280€ 5 500 651€ 3 980 461€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
154 512€ 208 524€ 358 005€ 460 961€ 606 853€ 132 487€ 60 296€ 42 363€ 59 735€ 97 823€ 126 897€ 63 926€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
66 323€ 61 197€ 72 403€ 83 609€ 9 985€ 12 549€ 42 684€ 76 750€ 112 128€ 133 895€ 166 191€ 18 041€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
7 232€ 11 098€ 14 964€ 9 157€ 11 456€ 1 089€ 1 556€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
159 315€ 149 723€ 466 078€ 62 440€ 309 607€ 651 248€ 855 661€ 719 023€ 680 313€ 1 697 928€ 735 515€ 714 755€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
1 780 834€ 1 780 834€ 1 780 834€ 1 785 960€ 1 791 603€ 1 791 603€ 1 808 532€ 1 808 532€ 1 808 531€ 1 808 530€ 1 808 830€ 1 807 839€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
60 481€ 60 481€ 60 481€ 60 481€ 60 481€ 60 481€ 77 410€ 77 410€ 77 409€ 77 408€ 77 408€ 77 408€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
1 707 075€ 1 707 075€ 1 707 075€ 1 712 201€ 1 717 844€ 1 717 844€ 1 717 844€ 1 717 844€ 1 717 844€ 1 717 844€ 449 389€ 448 548€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 268 755€ 1 268 605€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 189 000€ 1 813 811€ 1 897 314€ 1 759 561€ 1 160 640€ 953 006€ 1 406 033€ 1 195 231€ 941 671€ 2 742 208€ 1 403 716€ 1 922 028€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
293€ 239€ 166€ 187€ 125€ 210€ 185€ 2 662€ 2 397€ 2 203€ 2 602€ 2 690€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
153€ 141€ 166€ 187€ 125€ 210€ 185€ 206€ 222€ 223€ 205€ 715€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199€ 432€ 432€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
141€ 98€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 456€ 2 175€ 1 781€ 1 965€ 1 543€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
427 413€ 447 567€ 451 809€ 537 540€ 460 545€ 294 699€ 306 806€ 308 577€ 344 262€ 1 735 393€ 322 620€ 328 878€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
3 250€ 3 018€ 3 922€ 2 366€ 1 797€ 1 530€ 2 346€ 1 169€ 0€ 1 485€ 497€ 1 031€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
424 163€ 444 549€ 447 888€ 535 174€ 458 748€ 293 168€ 304 460€ 305 492€ 344 262€ 303 798€ 322 123€ 327 847€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 916€ 0€ 1 430 110€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 46 470€ 46 470€ 46 470€ 46 470€ 46 470€ 50 194€ 50 194€ 50 194€
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 724€ 3 724€ 3 724€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu
(369AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 46 470€ 46 470€ 46 470€ 46 470€ 46 470€ 46 470€ 46 470€ 46 470€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
163 484€ 266 697€ 235 078€ 233 579€ 221 229€ 213 996€ 328 483€ 335 491€ 318 858€ 292 642€ 233 525€ 460 354€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
12 522€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 697€ 465€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
64 740€ 85 368€ 124 718€ 126 351€ 112 887€ 98 178€ 185 418€ 202 249€ 197 736€ 168 309€ 116 600€ 165 752€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
86 223€ 180 429€ 109 461€ 106 328€ 107 442€ 114 918€ 142 165€ 132 342€ 120 222€ 123 433€ 116 228€ 128 557€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165 580€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 479 240€ 980 737€ 1 091 691€ 869 685€ 313 700€ 279 062€ 605 520€ 383 461€ 176 114€ 661 776€ 794 775€ 1 079 912€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 319€
087
2.
Ceniny
(213))
480€ 159€ 0€ 207€ 20€ 259€ 45€ 80€ 202€ 213€ 975€ 869€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 478 760€ 980 578€ 1 091 691€ 869 478€ 313 680€ 278 803€ 605 475€ 383 381€ 175 912€ 661 563€ 793 800€ 1 077 724€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 53 570€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 118 570€ 53 570€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 199€ 199€ 124€ 0€ 493€ 0€ 331€ 2 502€ 1 036€ 1 565€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 199€ 199€ 124€ 0€ 493€ 0€ 331€ 2 502€ 1 036€ 1 565€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
28 205 503€ 28 832 636€ 29 870 923€ 30 645 851€ 30 991 900€ 28 241 917€ 24 164 573€ 24 467 102€ 18 292 486€ 18 438 830€ 14 337 568€ 13 102 341€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
11 696 152€ 11 680 960€ 11 525 553€ 11 380 134€ 10 612 830€ 10 483 263€ 11 277 685€ 11 516 176€ 11 205 574€ 11 237 232€ 11 050 808€ 10 188 080€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
11 696 152€ 11 680 960€ 11 525 553€ 11 380 134€ 10 612 830€ 10 483 263€ 11 277 685€ 11 516 176€ 11 205 574€ 11 237 232€ 11 050 808€ 10 188 080€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
11 682 454€ 11 524 010€ 11 325 916€ 10 512 429€ 10 533 319€ 8 487 318€ 11 445 364€ 11 275 535€ 10 943 768€ 11 184 284€ 10 562 093€ 10 083 990€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
13 697€ 156 950€ 199 637€ 867 705€ 79 512€ 1 995 945€ -167 679€ 240 642€ 261 806€ 52 948€ 488 715€ 104 090€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 389 317€ 2 236 167€ 2 805 893€ 2 819 072€ 3 070 042€ 3 299 572€ 3 041 488€ 3 012 761€ 2 855 044€ 3 746 023€ 1 008 752€ 1 457 262€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 200€ 22 486€ 23 192€ 20 078€ 17 747€ 24 096€ 23 050€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 200€ 22 486€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 192€ 20 078€ 17 747€ 24 096€ 23 050€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
324 554€ 32 234€ 279 916€ 28 904€ 14 432€ 88 111€ 111 703€ 0€ 15 368€ 354 900€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
323 834€ 32 234€ 44 834€ 28 904€ 14 432€ 88 111€ 111 703€ 0€ 15 368€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
720€ 0€ 235 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 354 900€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 270 148€ 1 322 969€ 1 469 126€ 1 565 406€ 1 592 876€ 1 603 744€ 1 584 745€ 1 652 817€ 1 723 848€ 2 513 729€ 367 145€ 197 902€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
1 246 883€ 1 305 624€ 1 347 168€ 1 404 691€ 1 461 593€ 1 517 963€ 1 494 216€ 1 566 447€ 1 638 679€ 933 289€ 366 788€ 197 249€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 868€ 4 692€ 1 695€ 3 773€ 1 190€ 1 068€ 610€ 1 656€ 456€ 440€ 357€ 653€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
7 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
12 652€ 12 652€ 120 263€ 156 942€ 130 093€ 84 713€ 89 919€ 84 713€ 84 713€ 1 580 000€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
403 796€ 304 278€ 294 297€ 178 511€ 261 469€ 333 668€ 697 586€ 295 764€ 641 222€ 593 738€ 417 497€ 969 085€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
103 496€ 65 497€ 91 612€ 23 317€ 86 781€ 128 116€ 531 541€ 135 700€ 473 431€ 440 493€ 349 665€ 192 829€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
134 649€ 114 042€ 130 931€ 119 050€ 118 001€ 117 681€ 111 636€ 107 990€ 113 158€ 110 964€ 36 216€ 30 480€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
3 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
107 772€ 84 958€ 31 800€ 3 680€ 25 568€ 56 807€ 27 888€ 26 653€ 27 895€ 15 135€ 9 135€ 722 849€
163
12.
Zamestnanci
(331))
19€ 19€ 138€ 136€ 42€ 209€ 0€ 48€ 80€ 122€ 176€ 36€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
45 851€ 34 494€ 34 271€ 27 572€ 26 149€ 26 573€ 22 984€ 21 462€ 23 453€ 20 935€ 19 678€ 18 895€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
8 135€ 5 267€ 5 545€ 4 755€ 4 929€ 4 282€ 3 537€ 3 911€ 3 205€ 2 789€ 2 627€ 3 996€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 300€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
388 818€ 574 686€ 760 554€ 1 044 251€ 1 199 264€ 1 272 848€ 624 968€ 1 040 988€ 454 528€ 265 909€ 200 014€ 267 225€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
202 950€ 388 818€ 574 686€ 1 044 251€ 740 588€ 912 848€ 624 968€ 1 040 988€ 454 528€ 265 909€ 200 014€ 267 225€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
185 868€ 185 868€ 185 868€ 0€ 458 676€ 360 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
14 120 035€ 14 915 509€ 15 539 477€ 16 446 645€ 17 309 028€ 14 459 082€ 9 845 400€ 9 938 165€ 4 231 868€ 3 455 575€ 2 278 008€ 1 456 999€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
14 120 035€ 14 915 509€ 15 539 477€ 16 446 645€ 17 309 028€ 14 459 082€ 9 845 400€ 9 938 165€ 4 231 868€ 3 455 575€ 2 278 008€ 1 456 999€