Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
242 577€ 238 637€ 234 054€ 231 284€ 302 206€ 276 237€ 295 626€ 261 427€ 320 685€ 286 247€ 272 601€ 308 344€
02
501
Spotreba materiálu
79 957€ 73 448€ 78 894€ 63 926€ 94 299€ 55 909€ 53 185€ 47 960€ 61 776€ 108 593€ 80 923€ 119 010€
03
502
Spotreba energie
136 321€ 142 513€ 131 883€ 152 894€ 202 966€ 197 536€ 219 621€ 194 343€ 238 635€ 153 904€ 169 866€ 114 176€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
26 101€ 20 749€ 23 277€ 14 465€ 4 941€ 22 792€ 22 820€ 17 034€ 18 789€ 19 432€ 18 585€ 60 143€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
198€ 1 927€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 091€ 1 485€ 4 318€ 3 227€ 15 015€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 145 558€ 1 118 983€ 1 043 667€ 973 801€ 922 031€ 1 061 714€ 1 230 755€ 1 052 891€ 1 030 710€ 1 158 750€ 1 049 133€ 1 036 805€
07
511
Opravy a udržiavanie
398 713€ 333 249€ 244 924€ 249 541€ 235 111€ 313 565€ 220 294€ 193 282€ 491 029€ 141 165€ 255 794€ 319 845€
08
512
Cestovné
2 570€ 2 581€ 2 189€ 9 045€ 1 639€ 2 086€ 1 795€ 2 535€ 1 769€ 2 191€ 7 177€ 2 967€
09
513
Náklady na reprezentáciu
39 362€ 33 310€ 23 601€ 37 053€ 28 142€ 79 037€ 28 295€ 36 738€ 29 826€ 28 004€ 35 432€ 45 604€
10
518
Ostatné služby
704 913€ 749 844€ 772 954€ 678 162€ 657 139€ 667 026€ 980 372€ 820 336€ 508 086€ 987 390€ 750 730€ 668 389€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 620 121€ 1 329 213€ 1 124 889€ 1 001 317€ 969 897€ 882 307€ 834 351€ 830 010€ 857 356€ 821 154€ 814 566€ 737 475€
12
521
Mzdové náklady
1 154 019€ 938 620€ 799 455€ 712 547€ 693 699€ 627 229€ 590 046€ 596 529€ 610 438€ 595 726€ 575 558€ 519 445€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
379 254€ 315 339€ 270 136€ 233 454€ 221 621€ 203 116€ 197 724€ 188 584€ 198 393€ 15 251€ 14 335€ 166 732€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 722€ 3 738€ 4 086€ 4 202€ 4 319€ 4 132€ 3 880€ 3 341€ 1 446€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
80 798€ 71 516€ 51 212€ 51 114€ 50 259€ 47 830€ 42 701€ 41 556€ 47 079€ 210 177€ 224 673€ 47 256€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 042€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
198€ 193€ 925€ 814€ 1 010€ 3 121€ 1 855€ 1 435€ 2 809€ 1 046€ 3 514€ 3 019€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 468€ 370€ 840€ 1 603€ 799€ 833€ 2 198€ 0€ 285€ 285€
20
538
Ostatné dane a poplatky
198€ 193€ 457€ 444€ 170€ 1 518€ 1 056€ 603€ 611€ 1 046€ 3 229€ 2 734€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
356€ 5 016€ 323€ 18 943€ 16 639€ 4 520€ 35 719€ 685€ 209 476€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
356€ 5 016€ 323€ 18 943€ 16 639€ 4 520€ 35 719€ 685€ 49 150€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 106 756€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53 570€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 485 501€ 1 494 460€ 1 481 527€ 1 729 210€ 1 408 717€ 1 914 479€ 1 101 424€ 821 259€ 1 024 709€ 644 392€ 272 893€ 720 917€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 413 681€ 1 407 578€ 1 420 138€ 1 523 499€ 1 331 275€ 1 878 769€ 1 094 130€ 760 560€ 992 375€ 600 632€ 220 355€ 478 398€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
71 820€ 86 882€ 61 389€ 205 711€ 77 443€ 35 710€ 7 293€ 60 698€ 32 334€ 43 760€ 52 538€ 242 519€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 050€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 0€ 0€ 2 000€ 2 000€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52 538€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 219 469€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
69 820€ 84 882€ 61 389€ 203 711€ 75 443€ 34 510€ 7 293€ 60 698€ 32 334€ 43 760€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
21 820€ 26 448€ 32 832€ 29 985€ 75 051€ 109 043€ 71 931€ 22 332€ 11 851€ 8 735€ 12 374€ 21 222€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 5 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
18 314€ 21 585€ 24 109€ 26 127€ 34 785€ 26 107€ 13 981€ 18 382€ 5 925€ 3 604€ 5 727€ 16 722€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 506€ 4 863€ 3 598€ 3 858€ 40 266€ 82 936€ 57 949€ 3 950€ 5 926€ 5 131€ 6 540€ 4 500€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 650 167€ 1 508 333€ 1 375 140€ 3 090 725€ 1 045 041€ 983 813€ 891 835€ 1 015 253€ 976 495€ 977 215€ 1 020 158€ 835 967€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 423 604€ 1 249 510€ 1 137 388€ 1 054 594€ 997 090€ 942 099€ 852 730€ 890 831€ 925 309€ 862 790€ 837 449€ 674 971€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
279€ 1 169€ 1 196€ 340€ 337€ 416€ 206€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
86 819€ 84 938€ 46 951€ 47 818€ 47 614€ 41 299€ 38 899€ 124 421€ 51 186€ 114 425€ 182 709€ 160 996€
61
587
Náklady na ostatné transfery
139 465€ 172 716€ 189 605€ 1 987 974€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
6 166 299€ 5 721 283€ 5 293 358€ 7 076 079€ 4 740 593€ 5 235 236€ 4 463 496€ 4 005 291€ 4 434 091€ 3 897 539€ 3 445 239€ 3 663 749€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
352€ 2 033€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 009€ 2 603€ 3 456€ 5 093€ 6 221€ 34 374€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
352€ 2 033€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 009€ 2 603€ 3 456€ 5 093€ 6 221€ 34 374€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
4 075 804€ 3 845 831€ 3 553 211€ 3 392 788€ 2 980 412€ 2 699 133€ 2 637 737€ 3 026 235€ 2 546 326€ 2 799 498€ 3 181 607€ 3 387 274€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
3 688 796€ 3 472 734€ 3 223 275€ 3 045 751€ 2 616 826€ 2 349 004€ 2 242 252€ 2 236 847€ 2 282 779€ 1 808 361€ 2 466 263€ 2 352 156€
82
633
Výnosy z poplatkov
387 008€ 373 097€ 329 936€ 347 037€ 363 587€ 350 129€ 395 485€ 789 388€ 263 547€ 991 137€ 715 344€ 1 035 118€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
383 783€ 424 734€ 338 654€ 864 420€ 384 574€ 713 218€ 404 156€ 489 595€ 992 691€ 450 210€ 152€ 27 706€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 698€ 21 145€ 10 670€ 73 981€ 32 645€ 97 716€ 48 234€ 62 720€ 178 261€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 395€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
365 085€ 403 589€ 327 984€ 790 439€ 351 929€ 615 502€ 355 921€ 426 875€ 801 035€ 450 210€ 152€ 27 706€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
20 105€ 64 556€ 54 424€ 233 015€ 36 698€ 22 486€ 4 051€ 20 078€ 96 008€ 24 096€ 12 020€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
20 105€ 64 556€ 54 424€ 233 015€ 36 698€ 22 486€ 4 051€ 20 078€ 96 008€ 24 096€ 12 020€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 486€ 705€ 20 078€ 17 747€ 24 096€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 2 000€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 020€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
18 105€ 62 556€ 54 424€ 232 015€ 36 698€ 0€ 3 346€ 0€ 78 261€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 907€ 1 812€ 1 729€ 1 800€ 437€ 795€ 2 768€ 2 795€ 1 534€ 614€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1 907€ 1 812€ 1 729€ 1 800€ 437€ 795€ 2 768€ 2 795€ 1 534€ 614€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 698 045€ 1 539 267€ 1 544 976€ 3 451 761€ 1 417 983€ 3 795 548€ 1 246 095€ 705 978€ 1 055 882€ 670 976€ 733 954€ 318 485€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 500€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
609 971€ 448 067€ 446 386€ 2 387 236€ 436 596€ 2 337 488€ 601 009€ 299 454€ 720 554€ 436 551€ 542 832€ 255 598€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
939 627€ 980 404€ 976 600€ 954 848€ 882 891€ 1 378 620€ 571 052€ 291 821€ 207 698€ 121 912€ 84 985€ 6 235€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
16 254€ 8 509€ 4 582€ 3 934€ 5 480€ 4 387€ 4 438€ 8 301€ 7 963€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
132 194€ 102 288€ 117 409€ 105 742€ 93 016€ 75 054€ 69 596€ 106 402€ 119 667€ 112 513€ 102 637€ 56 652€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
6 179 996€ 5 878 233€ 5 492 995€ 7 943 785€ 4 820 105€ 7 231 181€ 4 295 817€ 4 247 283€ 4 695 897€ 3 950 487€ 3 933 954€ 3 767 839€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
13 697€ 156 950€ 199 637€ 867 705€ 79 512€ 1 995 945€ -167 679€ 241 992€ 261 806€ 52 948€ 488 715€ 104 090€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 350€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
13 697€ 156 950€ 199 637€ 867 705€ 79 512€ 1 995 945€ -167 679€ 240 642€ 261 806€ 52 948€ 488 715€ 104 090€