Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 962 795€ 8 012 753€ 7 608 353€ 7 527 222€ 7 394 533€ 6 117 386€ 6 239 152€ 5 862 516€ 5 531 747€ 5 354 179€ 5 374 454€ 5 479 084€ 4 279 159€ 3 434 956€ 2 188 773€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 557 220€ 6 205 559€ 5 844 773€ 6 014 531€ 5 853 974€ 4 700 503€ 4 960 119€ 4 595 738€ 4 216 979€ 3 958 336€ 3 983 380€ 4 064 908€ 2 802 019€ 3 191 706€ 1 961 761€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
19 024€ 8 803€ 6 413€ 7 223€ 8 033€ 8 100€ 8 100€ 8 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
16 148€ 5 603€ 6 413€ 7 223€ 8 033€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
2 876€ 3 200€ 0€ 0€ 0€ 8 100€ 8 100€ 8 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
6 234 273€ 5 892 834€ 5 534 438€ 5 703 386€ 5 542 019€ 4 388 480€ 4 648 096€ 4 283 716€ 3 913 057€ 3 654 413€ 3 679 458€ 3 760 986€ 2 498 097€ 2 887 749€ 1 657 804€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
171 211€ 162 485€ 155 687€ 152 758€ 153 499€ 154 386€ 155 451€ 155 571€ 132 028€ 130 424€ 130 846€ 118 992€ 119 234€ 118 145€ 116 921€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
5 220 923€ 5 331 517€ 4 894 492€ 4 981 470€ 4 375 043€ 4 092 635€ 4 337 282€ 3 851 749€ 3 158 842€ 3 345 232€ 3 394 473€ 2 660 440€ 1 822 486€ 1 289 055€ 1 381 971€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
85 489€ 106 477€ 63 678€ 71 544€ 65 915€ 75 958€ 76 793€ 83 378€ 81 884€ 27 903€ 17 335€ 22 726€ 15 558€ 19 572€ 4 354€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
38 695€ 5 544€ 24 744€ 374€ 2 790€ 9 686€ 34 864€ 60 042€ 85 220€ 0€ 0€ 1 530€ 8 253€ 15 170€ 22 086€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
95€ 205€ 315€ 426€ 536€ 647€ 757€ 867€ 978€ 1 088€ 1 199€ 1 318€ 1 434€ 1 582€ 1 730€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
717 812€ 286 555€ 395 471€ 496 764€ 944 186€ 55 119€ 42 899€ 132 058€ 454 055€ 149 766€ 135 605€ 955 980€ 531 132€ 1 444 225€ 130 742€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 922€ 303 922€ 303 922€ 303 922€ 303 922€ 303 922€ 303 957€ 303 957€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 923€ 303 922€ 303 922€ 303 922€ 303 922€ 303 922€ 303 922€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 303 957€ 303 957€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 400 414€ 1 803 358€ 1 760 706€ 1 509 956€ 1 537 100€ 1 412 061€ 1 275 325€ 1 261 353€ 1 310 677€ 1 393 483€ 1 388 584€ 1 411 694€ 1 474 923€ 240 995€ 224 799€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 782€ 2 522€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 782€ 2 522€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 085 727€ 1 145 856€ 1 205 985€ 1 032 507€ 983 940€ 1 022 610€ 1 057 288€ 1 102 696€ 1 148 029€ 1 190 645€ 1 236 178€ 1 282 566€ 1 329 040€ 43 333€ 47 670€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 16€ 16€ 17€ 17€ 17€ 16€ 17€ 17€ 17€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 085 727€ 1 145 856€ 1 205 985€ 1 032 507€ 983 940€ 1 022 594€ 1 057 272€ 1 102 680€ 1 148 012€ 1 190 629€ 1 236 161€ 1 282 550€ 1 329 023€ 43 316€ 47 653€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
16 899€ 39 311€ 42 676€ 27 339€ 12 018€ 28 453€ 11 519€ 7 654€ 12 548€ 16 429€ 16 679€ 15 378€ 15 818€ 14 160€ 9 941€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 14€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
5 826€ 5 923€ 7 955€ 8 093€ 6 690€ 9 900€ 9 359€ 5 931€ 9 727€ 9 532€ 9 711€ 8 320€ 8 251€ 6 204€ 4 143€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
3 813€ 2 392€ 4 462€ 2 960€ 2 235€ 14 374€ 1 995€ 1 557€ 2 656€ 6 731€ 6 803€ 6 892€ 6 393€ 7 840€ 1 401€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 23€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
7 261€ 996€ 1 259€ 686€ 3 093€ 4 178€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 1 159€ 103€ 4 360€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 30 000€ 29 000€ 15 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
294 005€ 615 669€ 511 966€ 450 031€ 541 062€ 360 919€ 206 439€ 150 913€ 150 010€ 186 059€ 135 617€ 113 631€ 129 916€ 183 353€ 167 039€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 098€ 17€ 188€ 1 435€ 200€ 273€ 814€ 998€ 722€ 105€ 237€ 306€ 298€ 278€ 48€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 84€ 165€ 100€ 94€ 68€ 76€ 0€ 0€ 60€ 91€ 0€ 46€ 57€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
292 907€ 615 567€ 511 613€ 448 497€ 540 769€ 360 579€ 205 549€ 149 915€ 149 288€ 185 893€ 135 289€ 113 325€ 129 572€ 183 018€ 166 991€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 79€ 79€ 79€ 79€ 79€ 89€ 89€ 350€ 109€ 119€ 149€ 149€ 149€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 79€ 79€ 79€ 79€ 79€ 89€ 89€ 350€ 109€ 119€ 149€ 149€ 149€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 161€ 3 836€ 2 874€ 2 735€ 3 459€ 4 822€ 3 707€ 5 425€ 4 091€ 2 360€ 2 490€ 2 482€ 2 217€ 2 255€ 2 213€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 161€ 3 836€ 2 874€ 2 735€ 3 459€ 4 822€ 3 707€ 5 425€ 4 091€ 2 360€ 2 490€ 2 482€ 2 217€ 2 255€ 2 213€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 962 795€ 8 012 753€ 7 608 353€ 7 527 222€ 7 394 533€ 6 117 386€ 6 239 152€ 5 862 516€ 5 531 747€ 5 354 179€ 5 374 454€ 5 479 084€ 4 279 159€ 3 434 956€ 2 188 773€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 208 023€ 1 258 481€ 1 193 984€ 1 165 694€ 1 161 868€ 1 130 088€ 1 128 345€ 1 097 732€ 1 079 952€ 1 085 215€ 1 060 920€ 994 696€ 1 055 661€ 1 093 461€ 1 113 108€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 208 023€ 1 258 481€ 1 193 984€ 1 165 694€ 1 161 868€ 1 130 088€ 1 128 345€ 1 097 732€ 1 079 952€ 1 085 215€ 1 060 920€ 994 696€ 1 055 661€ 1 093 461€ 1 113 108€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 258 427€ 1 193 735€ 1 165 694€ 1 161 868€ 1 130 028€ 1 128 340€ 1 097 732€ 1 079 961€ 1 085 217€ 1 069 321€ 1 035 695€ 1 055 661€ 1 037 336€ 1 100 480€ 1 134 327€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-50 404€ 64 746€ 28 290€ 3 826€ 31 840€ 1 749€ 30 612€ 17 771€ -5 265€ 15 894€ 25 225€ -60 965€ 18 325€ -7 019€ -21 219€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 082 598€ 1 418 018€ 1 296 382€ 1 422 994€ 2 240 990€ 1 249 839€ 1 132 325€ 911 726€ 838 318€ 995 253€ 933 381€ 1 019 724€ 916 609€ 1 052 438€ 352 700€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
750€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 2 489€ 1 953€ 2 038€ 1 775€ 1 577€ 1 497€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 700€ 700€ 2 489€ 1 953€ 2 038€ 1 775€ 1 577€ 1 497€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
750€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
122 481€ 390 358€ 250 165€ 199 399€ 221 953€ 159 878€ 9 450€ 23 300€ 10 603€ 16 770€ 0€ 16 234€ 3 431€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 341€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
122 481€ 189 919€ 250 165€ 199 395€ 221 953€ 159 878€ 9 450€ 23 300€ 10 603€ 16 770€ 0€ 16 234€ 90€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 200 439€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
729 434€ 761 269€ 797 268€ 830 503€ 865 535€ 875 497€ 906 710€ 584 012€ 604 802€ 656 585€ 717 303€ 683 803€ 677 245€ 614 104€ 311 804€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
726 508€ 760 398€ 793 137€ 827 986€ 858 872€ 870 191€ 902 845€ 581 490€ 601 688€ 653 009€ 714 708€ 682 587€ 676 632€ 613 698€ 311 459€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 926€ 871€ 4 131€ 2 516€ 6 662€ 5 306€ 3 865€ 2 522€ 3 114€ 3 576€ 2 595€ 1 216€ 613€ 406€ 345€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
89 509€ 113 471€ 84 234€ 275 428€ 1 035 838€ 86 800€ 78 501€ 70 133€ 59 249€ 146 444€ 31 160€ 56 756€ 41 194€ 140 458€ 39 399€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
10 242€ 30 506€ 7 118€ 193 786€ 891 086€ 5 102€ 8 439€ 10 429€ 5 489€ 116 975€ 2 463€ 21 357€ 14 623€ 112 457€ 4 165€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
41 775€ 41 453€ 41 135€ 40 797€ 40 157€ 39 762€ 39 489€ 32 209€ 31 982€ 8 056€ 9 323€ 9 656€ 9 656€ 9 989€ 14 968€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
53€ 53€ 153€ 59€ 73 837€ 7 643€ 99€ 308€ 185€ 182€ 112€ 57€ 92€ 540€ 567€
163
12.
Zamestnanci (331)
21 703€ 23 881€ 20 456€ 23 462€ 17 873€ 19 392€ 17 885€ 15 603€ 12 660€ 12 556€ 11 506€ 15 582€ 10 208€ 10 787€ 12 793€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
13 106€ 14 288€ 12 546€ 13 951€ 10 809€ 12 070€ 10 545€ 9 501€ 7 360€ 7 369€ 6 452€ 8 547€ 5 588€ 5 565€ 5 127€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 631€ 3 290€ 2 826€ 3 374€ 2 075€ 2 830€ 2 045€ 2 083€ 1 572€ 1 305€ 1 304€ 1 557€ 1 027€ 1 120€ 1 779€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
140 423€ 152 219€ 164 015€ 116 964€ 116 964€ 126 964€ 136 964€ 233 581€ 162 964€ 172 964€ 182 964€ 260 893€ 192 964€ 296 299€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
78 627€ 90 423€ 102 219€ 106 964€ 106 964€ 116 964€ 126 964€ 136 964€ 152 964€ 172 964€ 182 964€ 192 964€ 192 964€ 296 299€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
11 796€ 11 796€ 11 796€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 96 616€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67 929€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
50 000€ 50 000€ 50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 672 174€ 5 336 255€ 5 117 987€ 4 938 534€ 3 991 675€ 3 737 459€ 3 978 482€ 3 853 058€ 3 613 477€ 3 273 711€ 3 380 153€ 3 464 664€ 2 306 889€ 1 289 057€ 722 965€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 672 174€ 5 336 255€ 5 117 987€ 4 938 534€ 3 991 675€ 3 737 459€ 3 978 482€ 3 853 058€ 3 613 477€ 3 273 711€ 3 380 153€ 3 464 664€ 2 306 889€ 1 289 057€ 722 965€