Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
129 092€ 127 722€ 110 349€ 120 132€ 117 239€ 119 848€ 117 801€ 121 969€ 95 345€ 85 226€ 104 006€ 107 021€ 101 110€ 84 744€ 102 724€
02
501
Spotreba materiálu
55 287€ 74 010€ 56 455€ 65 997€ 69 643€ 63 926€ 48 043€ 59 595€ 42 034€ 34 319€ 44 947€ 33 805€ 44 640€ 29 707€ 49 696€
03
502
Spotreba energie
73 805€ 53 712€ 53 894€ 54 136€ 47 595€ 55 922€ 69 758€ 62 374€ 53 310€ 50 907€ 59 059€ 73 216€ 56 470€ 55 037€ 53 028€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
186 274€ 169 264€ 153 091€ 168 325€ 162 220€ 137 362€ 115 889€ 125 335€ 126 111€ 88 829€ 87 537€ 120 880€ 119 226€ 93 869€ 108 848€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 510€ 10 197€ 15 279€ 13 569€ 30 248€ 17 661€ 3 723€ 8 775€ 4 357€ 8 236€ 1 131€ 12 808€ 1 262€ 1 131€ 15 355€
08
512
Cestovné
565€ 320€ 458€ 578€ 359€ 668€ 797€ 952€ 2 057€ 962€ 925€ 881€ 483€ 1 150€ 457€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 932€ 1 098€ 1 835€ 2 373€ 2 379€ 2 512€ 2 989€ 1 484€ 1 969€ 1 775€ 1 592€ 1 797€ 2 509€ 2 737€ 4 247€
10
518
Ostatné služby
179 267€ 157 649€ 135 519€ 151 806€ 129 234€ 116 520€ 108 381€ 114 124€ 117 729€ 77 856€ 83 889€ 105 394€ 114 972€ 88 851€ 88 789€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
504 967€ 466 565€ 434 876€ 452 888€ 375 904€ 366 385€ 323 347€ 273 898€ 256 559€ 230 184€ 243 314€ 247 823€ 217 591€ 214 676€ 209 676€
12
521
Mzdové náklady
373 606€ 343 434€ 321 581€ 335 011€ 278 792€ 271 546€ 239 975€ 203 402€ 190 720€ 170 629€ 182 885€ 185 605€ 164 591€ 163 869€ 159 371€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
125 846€ 118 139€ 108 412€ 113 574€ 93 378€ 91 101€ 80 084€ 67 994€ 63 354€ 56 805€ 57 498€ 59 212€ 49 929€ 48 644€ 47 910€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
558€ 471€ 478€ 478€ 471€ 498€ 538€ 671€ 644€ 717€ 717€ 744€ 750€ 810€ 896€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 956€ 4 521€ 4 404€ 3 825€ 3 262€ 3 241€ 2 751€ 1 831€ 1 840€ 2 032€ 2 214€ 2 262€ 2 321€ 1 353€ 1 499€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 045€ 315€ 347€ 286€ 314€ 471€ 437€ 295€ 530€ 393€ 447€ 733€ 469€ 463€ 795€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 045€ 315€ 347€ 286€ 314€ 471€ 437€ 295€ 530€ 393€ 447€ 733€ 469€ 463€ 795€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
14 809€ 35 613€ 19 882€ 17 548€ 13 516€ 35 325€ 5 597€ 7 449€ 15 543€ 10 184€ 5 499€ 16 237€ 6 946€ 5 187€ 4 627€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
230€ 845€ 1 440€ 741€ 887€ 25 409€ 120€ 0€ 4 280€ 422€ 495€ 242€ 2 292€ 0€ 1 157€
23
542
Predaný materiál
3 033€ 2 956€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€ 535€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
865€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 084€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 680€ 31 811€ 18 442€ 16 807€ 12 629€ 9 915€ 5 477€ 7 449€ 11 200€ 7 677€ 5 003€ 15 995€ 4 119€ 5 187€ 3 470€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
452 527€ 348 485€ 335 097€ 316 072€ 296 881€ 320 839€ 301 442€ 310 120€ 262 105€ 227 029€ 224 304€ 164 022€ 124 954€ 117 118€ 109 689€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
449 454€ 346 888€ 331 595€ 313 825€ 293 636€ 318 025€ 299 488€ 307 438€ 257 203€ 224 540€ 222 350€ 161 985€ 123 179€ 112 577€ 98 493€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 073€ 1 597€ 3 502€ 2 247€ 3 246€ 2 813€ 1 954€ 2 682€ 4 902€ 2 489€ 1 953€ 2 037€ 1 775€ 4 541€ 11 196€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
750€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 2 489€ 1 953€ 2 037€ 1 775€ 1 577€ 1 497€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 323€ 897€ 2 802€ 1 547€ 2 546€ 2 113€ 1 254€ 1 982€ 4 202€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 964€ 9 699€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
18 557€ 17 812€ 19 325€ 23 381€ 21 264€ 21 550€ 22 055€ 19 468€ 17 816€ 16 336€ 19 497€ 18 100€ 17 099€ 6 077€ 1 079€
42
562
Úroky
7 924€ 8 376€ 10 051€ 14 547€ 11 331€ 11 496€ 10 732€ 9 862€ 10 759€ 11 205€ 13 076€ 13 738€ 14 131€ 4 513€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 633€ 9 436€ 9 274€ 8 834€ 9 933€ 10 054€ 11 323€ 9 606€ 7 057€ 5 131€ 6 420€ 4 362€ 2 968€ 1 562€ 1 079€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
649 590€ 544 008€ 549 783€ 530 878€ 447 281€ 378 840€ 329 077€ 267 518€ 230 316€ 220 536€ 220 700€ 222 473€ 204 225€ 208 315€ 187 287€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
423 518€ 349 175€ 369 233€ 358 597€ 284 478€ 240 260€ 212 777€ 180 418€ 157 796€ 157 156€ 155 300€ 162 235€ 152 805€ 145 174€ 118 730€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 000€ 0€ 0€ 2 081€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
224 072€ 194 833€ 180 550€ 170 200€ 162 803€ 138 580€ 116 300€ 87 100€ 72 520€ 63 380€ 65 400€ 60 238€ 51 420€ 63 141€ 68 529€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 957 860€ 1 709 784€ 1 622 748€ 1 629 511€ 1 434 618€ 1 380 620€ 1 215 645€ 1 126 052€ 1 004 325€ 878 716€ 905 304€ 897 289€ 791 620€ 730 449€ 724 725€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
56 172€ 53 362€ 55 771€ 46 478€ 43 869€ 48 992€ 8 595€ 10 866€ 10 244€ 3 537€ 9 059€ 4 088€ 1 677€ 5 198€ 10 829€
67
602
Tržby z predaja služieb
56 172€ 53 362€ 55 771€ 46 478€ 43 869€ 48 992€ 8 595€ 10 866€ 10 244€ 3 537€ 9 059€ 4 088€ 1 677€ 5 198€ 10 829€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 150 192€ 1 038 202€ 1 039 760€ 1 020 932€ 891 138€ 786 428€ 720 037€ 606 716€ 551 738€ 536 545€ 491 847€ 480 792€ 404 256€ 494 047€ 514 407€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 091 081€ 985 409€ 984 625€ 976 702€ 850 415€ 745 636€ 697 568€ 561 502€ 509 315€ 484 317€ 448 330€ 440 225€ 333 976€ 451 183€ 477 916€
82
633
Výnosy z poplatkov
59 110€ 52 794€ 55 135€ 44 230€ 40 723€ 40 792€ 22 469€ 45 214€ 42 422€ 52 229€ 43 517€ 40 567€ 70 280€ 42 864€ 36 491€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
90 189€ 110 875€ 117 254€ 108 546€ 114 793€ 125 950€ 110 580€ 123 901€ 97 646€ 79 698€ 118 290€ 76 151€ 154 637€ 61 232€ 56 182€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 943€ 25 184€ 35 139€ 27 378€ 30 683€ 40 497€ 7 613€ 0€ 5 802€ 803€ 25 721€ 3 311€ 76 829€ 900€ 2 826€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 45€ 46€ 20€ 0€ 25€ 199€ 173€ 149€ 145€ 332€ 103€ 16€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
84 246€ 85 691€ 82 114€ 81 123€ 84 064€ 85 433€ 102 967€ 123 876€ 91 645€ 78 722€ 92 421€ 72 695€ 77 476€ 60 229€ 53 340€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 108€ 4 286€ 1 274€ 1 293€ 1 057€ 450€ 492€ 1 091€ 2 489€ 1 953€ 2 037€ 1 775€ 4 541€ 11 196€ 2 604€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 108€ 4 286€ 1 274€ 1 293€ 1 057€ 450€ 492€ 1 091€ 2 489€ 1 953€ 2 037€ 1 775€ 4 541€ 11 196€ 2 604€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 604€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 700€ 2 489€ 1 953€ 2 037€ 1 775€ 1 577€ 1 497€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
408€ 4 286€ 1 274€ 1 293€ 1 057€ 450€ 492€ 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 964€ 9 699€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
878€ 263€ 480€ 1 092€ 368€ 203€ 928€ 168€ 681€ 172€ 212€ 146€ 187€ 746€ 4 115€
102
662
Úroky
0€ 0€ 41€ 478€ 368€ 203€ 180€ 168€ 171€ 172€ 125€ 146€ 187€ 744€ 4 115€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
878€ 263€ 439€ 615€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 748€ 0€ 510€ 0€ 87€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
1 793€ 3 639€ 0€ 521€ 813€ 0€ 0€ 5 115€ 429€ 1 459€ 202€ 0€ 797€ 0€ 595€
110
672
Náhrady škôd
1 793€ 3 639€ 0€ 521€ 813€ 0€ 0€ 5 115€ 429€ 1 459€ 202€ 0€ 797€ 0€ 595€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
607 124€ 563 902€ 436 507€ 454 565€ 414 549€ 420 433€ 405 659€ 395 997€ 335 862€ 271 279€ 308 904€ 273 399€ 243 885€ 151 149€ 115 546€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
146 169€ 212 800€ 131 412€ 148 501€ 143 612€ 132 156€ 135 440€ 107 284€ 104 335€ 71 584€ 113 793€ 134 309€ 157 188€ 78 068€ 71 523€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
402 987€ 310 911€ 272 246€ 264 159€ 242 097€ 260 048€ 247 052€ 261 714€ 213 348€ 184 545€ 174 377€ 122 209€ 57 652€ 25 339€ 15 585€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 973€ 15 447€ 15 270€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 000€ 3 000€ 3 330€ 500€ 550€ 0€ 0€ 5 000€ 2 793€ 0€ 900€ 651€ 450€ 100€ 299€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 076€ 638€ 326€ 326€ 326€ 326€ 326€ 326€ 205€ 128€ 141€ 67€ 46€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
45 892€ 36 553€ 29 193€ 41 079€ 27 964€ 27 904€ 22 841€ 21 673€ 15 180€ 15 022€ 19 694€ 16 163€ 13 576€ 32 195€ 12 869€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 907 456€ 1 774 530€ 1 651 046€ 1 633 427€ 1 466 588€ 1 382 456€ 1 246 289€ 1 143 854€ 999 088€ 894 644€ 930 552€ 836 351€ 809 980€ 723 568€ 704 278€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-50 404€ 64 746€ 28 298€ 3 916€ 31 970€ 1 836€ 30 645€ 17 803€ -5 237€ 15 928€ 25 248€ -60 938€ 18 360€ -6 881€ -20 447€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 8€ 90€ 130€ 88€ 33€ 32€ 28€ 34€ 23€ 27€ 35€ 138€ 772€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-50 404€ 64 746€ 28 290€ 3 826€ 31 840€ 1 749€ 30 612€ 17 771€ -5 265€ 15 894€ 25 225€ -60 965€ 18 325€ -7 019€ -21 219€