Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
550 268€ 568 155€ 590 073€ 611 013€ 634 592€ 431 381€ 278 359€ 280 638€ 293 324€ 334 523€ 228 333€ 233 552€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
546 179€ 563 842€ 586 669€ 607 049€ 629 068€ 417 744€ 273 818€ 278 577€ 285 729€ 293 171€ 225 940€ 230 166€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
513 781€ 531 445€ 554 272€ 574 651€ 595 675€ 384 351€ 240 425€ 245 184€ 252 336€ 259 778€ 192 547€ 196 773€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
165 073€ 165 073€ 165 406€ 163 638€ 163 830€ 163 205€ 166 826€ 165 815€ 165 997€ 166 412€ 166 675€ 166 633€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
342 410€ 360 254€ 383 718€ 407 181€ 430 645€ 64 738€ 71 709€ 78 679€ 85 649€ 92 676€ 24 680€ 28 182€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 502€ 1 261€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
6 298€ 6 118€ 5 148€ 3 832€ 1 200€ 156 408€ 1 890€ 690€ 690€ 690€ 690€ 697€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
32 397€ 32 397€ 32 397€ 32 397€ 33 393€ 33 393€ 33 393€ 33 393€ 33 393€ 33 393€ 33 393€ 33 393€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
32 397€ 32 397€ 32 397€ 32 397€ 33 393€ 33 393€ 33 393€ 33 393€ 33 393€ 33 393€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 393€ 33 393€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 090€ 4 312€ 3 404€ 3 964€ 5 452€ 13 565€ 4 470€ 2 061€ 7 548€ 41 305€ 2 286€ 3 286€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 482€ 1 072€ 514€ 776€ 636€ 523€ 653€ 977€ 734€ 520€ 470€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 482€ 1 072€ 514€ 776€ 636€ 523€ 653€ 977€ 734€ 520€ 470€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 372€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 372€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
382€ 567€ 151€ 206€ 281€ 3 200€ 510€ 262€ 4 540€ 330€ 997€ 1 427€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 128€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
167€ 55€ 127€ 162€ 272€ 109€ 297€ 116€ 3 595€ 122€ 280€ 133€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0€ 309€ 19€ 45€ 0€ 64€ 121€ 124€ 238€ 208€ 127€ 66€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
215€ 75€ 4€ 0€ 9€ 3 026€ 26€ 22€ 707€ 0€ 590€ 1 228€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
2 225€ 2 673€ 2 739€ 2 982€ 4 535€ 9 843€ 3 306€ 823€ 2 274€ 39 083€ 819€ 1 859€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
51€ 955€ 137€ 47€ 242€ 2 997€ 95€ 19€ 57€ 65€ 88€ 166€
087
2.
Ceniny
(213))
62€ 148€ 172€ 0€ 238€ 102€ 198€ 0€ 54€ 105€ 103€ 100€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 112€ 1 571€ 2 431€ 2 936€ 4 056€ 6 743€ 3 013€ 804€ 2 163€ 38 913€ 628€ 1 593€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 0€ 0€ 72€ 72€ 72€ 0€ 47€ 47€ 107€ 100€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 0€ 72€ 72€ 72€ 0€ 47€ 47€ 107€ 100€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
550 268€ 568 155€ 590 073€ 611 013€ 634 592€ 431 381€ 278 359€ 280 638€ 293 324€ 334 523€ 228 333€ 233 552€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
225 597€ 223 609€ 222 845€ 217 803€ 219 342€ 216 281€ 213 825€ 209 288€ 205 905€ 210 349€ 211 166€ 213 402€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
225 597€ 223 609€ 222 845€ 217 803€ 219 342€ 216 281€ 213 825€ 209 288€ 205 905€ 210 349€ 211 166€ 213 402€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
223 609€ 222 845€ 217 803€ 219 342€ 216 281€ 213 825€ 209 288€ 210 708€ 210 350€ 211 165€ 213 371€ 135 796€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 988€ 765€ 5 041€ -1 539€ 3 062€ 2 455€ 4 538€ -1 420€ -4 445€ -816€ -2 205€ 77 606€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 381€ 8 843€ 10 220€ 14 895€ 15 627€ 14 266€ 5 680€ 7 686€ 14 124€ 114 972€ 6 056€ 7 138€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
600€ 600€ 480€ 360€ 360€ 360€ 1 995€ 1 899€ 1 771€ 1 244€ 1 721€ 2 025€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
600€ 600€ 480€ 360€ 360€ 360€ 1 995€ 1 899€ 1 771€ 1 244€ 1 721€ 2 025€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 500€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 500€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
150€ 130€ 106€ 78€ 50€ 28€ 27€ 221€ 615€ 550€ 1 082€ 1 926€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
150€ 130€ 106€ 78€ 50€ 28€ 27€ 221€ 615€ 550€ 581€ 631€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 501€ 1 295€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
4 631€ 7 078€ 6 534€ 6 727€ 2 843€ 6 153€ 2 912€ 2 623€ 6 600€ 7 171€ 3 253€ 3 187€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
385€ 449€ 1 959€ 1 614€ 424€ 962€ 424€ 172€ 2 849€ 3 489€ 674€ 266€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
2 331€ 4 659€ 2 504€ 3 061€ 1 546€ 2 731€ 1 398€ 1 533€ 2 055€ 2 160€ 1 628€ 1 892€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 507€ 1 599€ 1 667€ 1 664€ 726€ 2 074€ 943€ 771€ 1 229€ 1 235€ 790€ 763€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
407€ 370€ 404€ 285€ 147€ 386€ 147€ 147€ 427€ 287€ 161€ 266€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 1 036€ 3 100€ 7 730€ 12 374€ 7 726€ 746€ 2 942€ 5 138€ 71 507€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 1 036€ 3 100€ 7 730€ 5 146€ 0€ 2 942€ 5 138€ 71 507€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 1 036€ 2 064€ 4 630€ 4 644€ 2 580€ 746€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
319 291€ 335 702€ 357 008€ 378 315€ 399 622€ 200 834€ 58 853€ 63 665€ 73 295€ 9 202€ 11 111€ 13 012€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
319 291€ 335 702€ 357 008€ 378 315€ 399 622€ 200 834€ 58 853€ 63 665€ 73 295€ 9 202€ 11 111€ 13 012€