Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
57 704 053 € 55 534 008 € 55 066 784 € 54 921 993 € 55 061 321 € 54 246 203 € 52 847 644 € 52 236 989 € 51 943 976 € 49 765 659 € 45 078 374 € 41 030 304 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
45 378 693 € 44 280 591 € 44 421 307 € 44 335 707 € 47 859 067 € 48 235 228 € 48 544 992 € 47 985 378 € 46 705 231 € 43 851 156 € 39 941 002 € 36 191 519 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
126 707 € 104 061 € 81 672 € 83 069 € 96 450 € 37 498 € 50 395 € 63 293 € 71 202 € 60 924 € 72 080 € 63 971 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
9 503 € 8 580 € 11 687 € 15 309 € 18 945 € 17 875 € 21 475 € 25 072 € 22 914 € 16 874 € 19 379 € 11 158 €
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 69 € 141 € 347 € 645 € 978 € 1 391 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
117 204 € 95 481 € 69 985 € 67 760 € 77 505 € 19 623 € 28 851 € 38 079 € 47 941 € 43 405 € 51 723 € 49 753 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 669 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
42 135 907 € 41 060 451 € 41 223 556 € 41 136 559 € 44 646 538 € 43 982 195 € 44 279 062 € 44 883 228 € 43 626 071 € 40 798 870 € 36 877 561 € 33 135 911 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
22 970 587 € 22 731 567 € 22 636 999 € 22 643 659 € 22 757 879 € 23 971 312 € 23 994 791 € 24 045 637 € 24 402 229 € 24 782 180 € 23 184 739 € 23 184 739 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
12 273 € 12 273 € 12 273 € 12 273 € 12 273 € 12 273 € 10 933 € 10 933 € 10 933 € 7 933 € 7 933 € 7 933 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
17 018 304 € 15 262 581 € 15 662 620 € 15 871 199 € 17 613 486 € 15 505 021 € 15 010 823 € 13 500 090 € 10 981 640 € 11 239 245 € 9 781 422 € 8 499 675 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
543 380 € 620 982 € 720 753 € 821 989 € 920 092 € 1 014 497 € 1 095 108 € 1 186 094 € 136 792 € 151 276 € 166 636 € 170 738 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
520 244 € 280 437 € 322 713 € 350 414 € 156 196 € 45 448 € 52 708 € 56 834 € 65 466 € 21 665 € 14 716 € 11 323 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 071 118 € 2 152 611 € 1 868 197 € 1 437 025 € 3 186 611 € 3 433 644 € 4 114 698 € 6 083 639 € 8 029 011 € 4 596 571 € 3 722 115 € 1 261 503 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
3 116 079 € 3 116 079 € 3 116 079 € 3 116 079 € 3 116 079 € 4 215 535 € 4 215 535 € 3 038 857 € 3 007 958 € 2 991 362 € 2 991 361 € 2 991 637 €
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
761 346 € 761 346 € 761 346 € 761 346 € 761 346 € 1 860 802 € 1 860 802 € 684 124 € 26 555 € 26 556 € 26 555 € 26 555 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
2 354 733 € 2 354 733 € 2 354 733 € 2 354 733 € 2 354 733 € 2 354 733 € 2 354 733 € 2 354 733 € 2 337 140 € 2 337 140 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 644 263 € 627 666 € 2 964 806 € 2 965 082 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
12 314 727 € 11 249 877 € 10 638 429 € 10 577 513 € 7 196 256 € 6 005 927 € 4 295 479 € 4 246 237 € 5 230 789 € 5 903 773 € 5 095 877 € 4 814 738 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
5 043 € 5 662 € 7 900 € 4 727 € 5 508 € 6 001 € 3 500 € 3 889 € 4 931 € 4 923 € 1 391 € 1 687 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
5 043 € 5 662 € 7 900 € 4 727 € 5 508 € 6 001 € 3 500 € 3 889 € 4 931 € 4 923 € 1 391 € 1 687 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
10 422 363 € 10 302 206 € 9 465 392 € 9 513 250 € 6 335 640 € 5 158 969 € 3 839 453 € 3 841 603 € 3 889 895 € 3 682 929 € 3 717 034 € 3 697 311 €
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
21 074 € 19 428 € 4 709 € 12 358 € 6 903 € 6 275 € 3 449 € 4 188 € 895 € 1 689 € 1 401 € 181 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
9 400 636 € 9 282 245 € 9 460 683 € 9 500 068 € 6 327 073 € 5 143 454 € 3 834 848 € 3 837 415 € 3 884 209 € 3 676 355 € 3 709 466 € 3 691 953 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 167 € 5 177 €
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
1 000 653 € 1 000 533 € 0 € 823 € 1 665 € 9 239 € 1 157 € 0 € 4 791 € 4 885 € 0 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 562 €
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 562 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
207 326 € 177 383 € 151 637 € 194 567 € 188 254 € 325 642 € 293 632 € 289 754 € 281 401 € 272 206 € 390 582 € 215 836 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
1 205 € 1 205 € 1 205 € 1 205 € 10 007 € 1 205 € 1 205 € 1 215 € 1 205 € 1 307 € 0 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 16 € 11 390 € 2 628 € 0 € 0 € 169 € 1 060 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
123 635 € 72 938 € 61 768 € 79 102 € 89 949 € 212 012 € 215 232 € 179 464 € 184 608 € 160 908 € 249 111 € 146 739 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
81 754 € 96 360 € 79 876 € 108 263 € 88 283 € 101 012 € 73 891 € 104 799 € 91 311 € 105 545 € 71 080 € 46 405 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
56 € 23 € 0 € 0 € 0 € 24 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 166 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
676 € 854 € 1 282 € 132 € 0 € 0 € 677 € 4 277 € 4 277 € 4 277 € 69 331 € 21 862 €
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0 € 6 001 € 7 507 € 5 865 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 664 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 679 995 € 764 627 € 1 013 500 € 864 970 € 666 853 € 510 525 € 154 103 € 106 199 € 1 044 681 € 1 911 539 € 947 763 € 619 009 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 330 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 51 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 679 995 € 764 627 € 1 013 500 € 864 970 € 666 853 € 510 525 € 154 103 € 106 199 € 1 044 681 € 1 911 488 € 947 433 € 619 009 €
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 012 € 10 788 € 17 719 € 265 492 €
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 012 € 10 788 € 17 719 € 0 €
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom
(274AÚ)-
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 265 492 €
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 791 € 4 791 € 4 791 € 4 869 € 21 388 € 21 388 € 4 841 €
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 78 € 16 597 € 16 597 € 0 €
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom
(274AÚ) -
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 791 € 4 791 € 4 791 € 4 791 € 4 791 € 4 791 € 4 791 €
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
10 633 € 3 540 € 7 048 € 8 773 € 5 998 € 5 048 € 7 173 € 5 374 € 7 956 € 10 730 € 41 495 € 24 047 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
10 331 € 3 241 € 6 795 € 8 520 € 5 556 € 4 649 € 6 737 € 5 138 € 7 862 € 5 164 € 5 567 € 3 185 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
302 € 299 € 254 € 254 € 442 € 399 € 436 € 236 € 94 € 5 566 € 35 928 € 20 862 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
57 704 053 € 55 534 008 € 55 066 784 € 54 921 993 € 55 061 321 € 54 246 203 € 52 847 644 € 52 236 989 € 51 943 976 € 49 765 659 € 45 078 374 € 41 030 304 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
40 326 905 € 39 450 252 € 38 692 817 € 38 034 133 € 37 759 944 € 38 290 484 € 38 115 597 € 37 317 494 € 37 186 161 € 37 303 249 € 36 184 864 € 36 229 056 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
40 326 905 € 39 450 252 € 38 692 817 € 38 034 133 € 37 759 944 € 38 290 484 € 38 115 597 € 37 317 494 € 37 186 161 € 37 303 249 € 36 184 864 € 36 229 056 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
39 450 252 € 38 692 817 € 38 034 133 € 37 759 944 € 37 376 509 € 38 116 937 € 37 317 494 € 37 116 367 € 37 356 177 € 37 242 728 € 35 986 447 € 35 524 100 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
876 654 € 757 435 € 658 684 € 274 189 € 383 435 € 173 547 € 798 103 € 201 127 € -170 016 € 60 521 € 198 417 € 704 956 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 985 312 € 4 014 125 € 3 611 569 € 3 916 416 € 5 335 756 € 3 894 359 € 3 460 248 € 3 601 965 € 5 050 545 € 4 071 961 € 4 047 878 € 1 439 872 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
6 900 € 6 900 € 7 950 € 7 500 € 6 650 € 31 534 € 64 693 € 60 315 € 61 252 € 63 180 € 62 125 € 40 591 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
6 900 € 6 900 € 7 950 € 7 500 € 6 650 € 31 534 € 64 693 € 60 315 € 61 252 € 63 180 € 62 125 € 40 591 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
115 663 € 178 € 12 626 € 13 664 € 206 269 € 282 415 € 24 943 € 16 114 € 919 586 € 1 367 194 € 0 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
115 663 € 178 € 12 542 € 13 664 € 206 269 € 282 415 € 24 943 € 15 337 € 919 586 € 1 367 194 € 0 € 0 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 0 € 84 € 0 € 0 € 0 € 0 € 776 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 998 214 € 2 091 887 € 2 187 838 € 2 281 377 € 2 045 001 € 2 200 203 € 2 356 765 € 1 936 128 € 1 673 644 € 1 498 164 € 1 586 740 € 797 602 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
1 996 169 € 2 082 855 € 2 178 396 € 2 274 531 € 2 037 224 € 2 193 591 € 2 352 158 € 1 932 996 € 1 672 036 € 1 496 569 € 1 585 617 € 796 838 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 046 € 9 032 € 7 443 € 6 846 € 7 777 € 6 612 € 4 607 € 3 132 € 1 608 € 1 595 € 1 123 € 764 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 2 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
576 992 € 427 181 € 338 117 € 425 533 € 1 559 286 € 376 240 € 357 605 € 464 946 € 1 139 116 € 350 194 € 1 463 753 € 200 383 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
306 432 € 124 506 € 80 655 € 73 753 € 1 298 054 € 84 333 € 87 903 € 296 119 € 945 583 € 121 859 € 1 381 549 € 107 892 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0 € 0 € 0 € 126 202 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
98 666 € 97 541 € 96 136 € 95 128 € 156 372 € 155 526 € 151 585 € 69 728 € 69 728 € 53 004 € 0 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 696 € 0 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
5 018 € 39 531 € 18 445 € 5 408 € 1 981 € 21 378 € 13 250 € 499 € 10 699 € 80 650 € 790 € 918 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
82 661 € 78 869 € 81 079 € 71 020 € 58 214 € 65 921 € 59 965 € 56 718 € 67 363 € 54 869 € 47 039 € 51 005 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
53 883 € 52 535 € 51 882 € 43 121 € 38 053 € 40 062 € 38 178 € 34 444 € 40 723 € 32 633 € 29 799 € 34 291 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
9 007 € 8 429 € 8 389 € 9 486 € 5 030 € 7 524 € 5 269 € 6 334 € 2 226 € 7 179 € 4 576 € 6 277 €
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
2 311 € 1 662 € 1 533 € 1 416 € 1 581 € 1 497 € 1 456 € 1 105 € 1 098 € 0 € 0 € 0 €
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
8 980 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
10 036 € 24 106 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
2 287 542 € 1 487 979 € 1 065 038 € 1 188 342 € 1 518 551 € 1 003 967 € 656 241 € 1 124 463 € 1 256 947 € 793 229 € 935 260 € 401 296 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
2 000 105 € 1 187 542 € 761 117 € 891 901 € 860 913 € 826 868 € 291 596 € 414 313 € 525 765 € 658 249 € 935 260 € 401 296 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
287 437 € 300 437 € 303 921 € 296 441 € 657 638 € 177 099 € 364 645 € 710 150 € 731 182 € 134 980 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
12 391 836 € 12 069 631 € 12 762 398 € 12 971 444 € 11 965 620 € 12 061 360 € 11 271 799 € 11 317 529 € 9 707 270 € 8 390 449 € 4 845 632 € 3 361 376 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
70 € 0 € 0 € 0 € 117 € 0 € 47 € 0 € 28 € 0 € 0 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
12 391 765 € 12 069 631 € 12 762 398 € 12 971 444 € 11 965 503 € 12 061 360 € 11 271 752 € 11 317 529 € 9 707 242 € 8 390 449 € 4 845 632 € 3 361 376 €