Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Stará Ľubovňa

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
202 304 € 173 917 € 159 066 € 212 156 € 185 127 € 182 045 € 100 349 € 172 184 € 344 831 € 339 818 € 336 596 €
02
501
Spotreba materiálu
145 060 € 108 009 € 92 512 € 119 616 € 119 294 € 95 199 € 93 027 € 87 101 € 101 041 € 85 261 € 114 873 €
03
502
Spotreba energie
57 244 € 65 908 € 66 554 € 92 540 € 65 834 € 86 845 € 7 322 € 85 083 € 243 790 € 254 557 € 221 723 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
957 474 € 933 772 € 897 510 € 857 416 € 844 675 € 727 456 € 679 653 € 774 814 € 1 012 233 € 800 514 € 780 317 €
07
511
Opravy a udržiavanie
95 324 € 37 908 € 70 019 € 26 385 € 123 987 € 58 727 € 29 259 € 92 126 € 118 066 € 104 808 € 98 072 €
08
512
Cestovné
8 754 € 5 240 € 6 382 € 3 379 € 8 931 € 5 901 € 5 190 € 5 606 € 7 854 € 8 250 € 5 306 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 907 € 12 724 € 12 022 € 12 180 € 16 549 € 18 858 € 14 680 € 12 777 € 11 724 € 14 600 € 15 185 €
10
518
Ostatné služby
842 490 € 877 900 € 809 087 € 815 471 € 695 208 € 643 970 € 630 524 € 664 305 € 874 589 € 672 856 € 661 754 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 878 784 € 1 653 459 € 1 508 365 € 1 398 122 € 1 452 838 € 1 273 292 € 1 343 137 € 1 383 862 € 1 282 274 € 1 159 450 € 1 135 353 €
12
521
Mzdové náklady
1 311 078 € 1 161 141 € 1 049 891 € 966 481 € 1 018 168 € 892 582 € 940 902 € 967 660 € 922 781 € 843 138 € 820 585 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
454 855 € 400 516 € 360 804 € 339 141 € 341 979 € 312 315 € 323 199 € 330 670 € 280 324 € 254 915 € 255 301 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 978 € 10 659 € 10 526 € 11 062 € 12 086 € 11 911 € 11 116 € 11 037 € 11 736 € 11 463 € 11 176 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
101 872 € 81 143 € 87 144 € 81 439 € 80 604 € 56 484 € 67 920 € 74 495 € 67 433 € 49 934 € 48 291 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
45 343 € 24 903 € 21 063 € 21 110 € 20 361 € 21 141 € 21 601 € 16 626 € 11 051 € 4 795 € 9 787 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 15 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
45 326 € 24 886 € 21 046 € 21 094 € 20 344 € 21 125 € 21 586 € 16 626 € 11 051 € 4 795 € 9 787 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 230 711 € 411 856 € 814 309 € 332 153 € 236 551 € 180 864 € 606 570 € 662 121 € 727 532 € 426 467 € 1 570 518 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
857 098 € 131 151 € 552 235 € 8 858 € 42 829 € 53 533 € 432 470 € 572 122 € 651 827 € 370 570 € 1 535 337 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
33 039 € 34 € 0 € 6 € 0 € 4 € 0 € 0 € 0 € 28 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
176 € 109 € 700 € 0 € 103 € 0 € 0 € 0 € 0 € 332 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 12 € 52 411 € 1 910 € 1 768 € 10 976 € 8 223 € 19 322 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
340 398 € 280 562 € 261 362 € 270 879 € 191 708 € 125 559 € 163 123 € 81 776 € 55 592 € 55 537 € 35 181 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 791 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
544 439 € 556 052 € 542 671 € 599 146 € 484 451 € 527 879 € 390 920 € 341 389 € 645 159 € 285 184 € 349 358 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
517 149 € 512 848 € 511 767 € 470 910 € 447 442 € 425 738 € 330 605 € 280 137 € 581 979 € 223 059 € 308 767 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
27 290 € 43 204 € 30 904 € 128 236 € 37 010 € 102 141 € 60 315 € 61 252 € 63 180 € 62 125 € 40 591 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 900 € 7 950 € 7 500 € 6 650 € 31 534 € 64 693 € 60 315 € 61 252 € 63 180 € 62 125 € 40 591 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
20 390 € 35 254 € 23 404 € 121 586 € 5 476 € 37 447 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
60 112 € 62 299 € 64 715 € 57 238 € 57 172 € 73 499 € 86 839 € 75 994 € 60 465 € 53 706 € 50 244 €
42
562
Úroky
37 727 € 40 229 € 47 101 € 40 940 € 40 193 € 43 027 € 62 358 € 52 811 € 34 180 € 39 029 € 37 528 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 278 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
22 385 € 22 070 € 17 614 € 16 298 € 16 979 € 30 472 € 24 482 € 23 183 € 26 285 € 14 399 € 12 716 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150 € 0 € 0 €
50
572
Škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
5 159 476 € 4 463 052 € 3 874 985 € 3 395 448 € 3 376 775 € 3 403 197 € 3 223 406 € 3 161 194 € 3 326 427 € 3 396 279 € 3 183 469 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 229 885 € 3 749 101 € 3 244 629 € 2 787 611 € 2 669 588 € 2 664 712 € 2 559 369 € 2 549 175 € 2 704 350 € 2 591 453 € 2 318 303 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
20 575 € 22 763 € 17 804 € 10 633 € 10 208 € 6 579 € 9 134 € 12 298 € 23 782 € 0 € 664 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
894 511 € 691 188 € 612 553 € 597 205 € 696 979 € 731 906 € 654 903 € 599 721 € 598 295 € 804 826 € 864 336 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
14 505 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 166 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
10 078 644 € 8 279 310 € 7 882 684 € 6 872 790 € 6 657 949 € 6 389 372 € 6 452 475 € 6 588 184 € 7 410 122 € 6 466 213 € 7 415 642 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
48 610 € 46 030 € 54 292 € 42 779 € 28 911 € 32 667 € 23 748 € 32 197 € 21 279 € 16 242 € 18 345 €
67
602
Tržby z predaja služieb
48 610 € 46 030 € 54 292 € 42 779 € 28 911 € 32 667 € 23 748 € 32 197 € 21 279 € 16 242 € 18 345 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
7 364 265 € 6 740 441 € 6 333 196 € 5 694 545 € 5 175 956 € 4 921 358 € 4 698 049 € 4 625 307 € 3 964 907 € 4 619 006 € 4 943 594 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
7 083 027 € 6 464 276 € 6 057 818 € 5 362 188 € 4 807 529 € 4 610 167 € 4 322 290 € 4 243 886 € 3 674 045 € 4 343 989 € 4 698 981 €
82
633
Výnosy z poplatkov
281 238 € 276 165 € 275 378 € 332 357 € 368 427 € 311 191 € 375 759 € 381 421 € 290 862 € 275 017 € 244 613 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 142 467 € 773 108 € 453 781 € 411 913 € 454 405 € 436 801 € 1 093 891 € 920 552 € 2 383 384 € 1 014 116 € 1 819 189 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
751 757 € 374 447 € 63 051 € 34 041 € 71 305 € 44 480 € 781 607 € 526 103 € 1 798 620 € 413 221 € 1 214 979 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
41 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 € 0 € 0 € 0 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 688 € 0 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 594 € 8 975 € 6 396 € 7 364 € 10 541 € 9 450 € 9 313 € 3 770 € 5 400 € 4 293 € 4 056 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0 € 0 € 0 € 52 € 0 € 0 € 0 € 287 € 310 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
385 075 € 389 686 € 384 333 € 370 457 € 372 559 € 382 872 € 302 970 € 390 359 € 572 366 € 596 602 € 600 154 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
18 803 € 7 500 € 6 745 € 31 534 € 64 693 € 60 315 € 61 252 € 63 180 € 62 125 € 40 591 € 41 302 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
18 803 € 7 500 € 6 745 € 31 534 € 64 693 € 60 315 € 61 252 € 63 180 € 62 125 € 40 591 € 41 302 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 950 € 7 500 € 6 650 € 31 534 € 64 693 € 60 315 € 61 252 € 63 180 € 62 125 € 40 591 € 41 302 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 853 € 0 € 95 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 17 € 53 € 64 € 76 671 € 89 € 20 467 € 1 593 € 2 696 € 4 639 € 17 760 €
102
662
Úroky
0 € 17 € 53 € 64 € 21 € 89 € 467 € 1 593 € 2 696 € 4 638 € 17 760 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 76 650 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 880 € 1 530 € 0 € 23 312 € 0 € 0 € 0 € 8 840 € 0 € 0 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 880 € 1 530 € 0 € 23 312 € 0 € 0 € 0 € 8 840 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 261 934 € 1 370 022 € 1 307 279 € 1 075 397 € 1 007 551 € 1 736 260 € 756 211 € 775 414 € 1 027 567 € 970 478 € 1 281 353 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
692 524 € 637 981 € 606 730 € 548 862 € 522 364 € 308 302 € 411 594 € 521 497 € 672 539 € 570 461 € 158 181 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
914 287 € 324 280 € 304 368 € 257 080 € 246 608 € 1 204 703 € 132 195 € 95 898 € 154 230 € 79 700 € 946 162 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 1 881 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 423 € 0 € 8 754 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 484 € 21 949 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 000 € 10 030 € 32 075 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 988 € 9 211 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
14 789 € 10 575 € 11 177 € 4 247 € 3 931 € 2 855 € 2 133 € 2 134 € 2 448 € 869 € 385 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
635 334 € 385 275 € 352 930 € 265 208 € 234 648 € 220 401 € 210 289 € 155 885 € 147 443 € 294 511 € 158 660 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
10 836 078 € 8 937 997 € 8 156 877 € 7 256 232 € 6 831 499 € 7 187 491 € 6 653 618 € 6 418 243 € 7 470 798 € 6 665 072 € 8 121 543 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
757 435 € 658 687 € 274 192 € 383 442 € 173 549 € 798 119 € 201 143 € -169 941 € 60 676 € 198 859 € 705 901 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 3 € 4 € 7 € 2 € 16 € 16 € 75 € 155 € 442 € 945 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
757 435 € 658 684 € 274 189 € 383 435 € 173 547 € 798 103 € 201 127 € -170 016 € 60 521 € 198 417 € 704 956 €