Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 353 992€ 5 057 144€ 4 982 856€ 5 042 841€ 5 308 078€ 5 555 823€ 5 782 451€ 4 164 242€ 1 693 982€ 705 728€ 256 765€ 170 579€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 183 478€ 5 018 754€ 4 950 006€ 5 013 350€ 5 284 361€ 5 500 284€ 5 741 277€ 4 140 918€ 1 633 135€ 651 305€ 220 353€ 154 465€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
5 178 478€ 5 013 754€ 4 950 006€ 5 013 350€ 5 284 361€ 5 500 284€ 5 692 487€ 4 092 128€ 1 584 346€ 602 516€ 171 564€ 154 465€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
87 014€ 87 014€ 86 945€ 86 945€ 86 745€ 85 436€ 85 436€ 85 436€ 85 436€ 87 671€ 86 901€ 86 901€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
4 743 403€ 4 572 844€ 4 784 650€ 4 915 148€ 5 189 931€ 5 373 054€ 674 335€ 698 989€ 181 735€ 179 188€ 32 405€ 33 974€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
9 862€ 11 529€ 8 009€ 3 189€ 1 847€ 2 300€ 0€ 0€ 394€ 826€ 14 258€ 1 690€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
250€ 850€ 1 450€ 2 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
338 200€ 342 117€ 69 551€ 6 618€ 3 788€ 39 494€ 4 932 716€ 3 307 703€ 1 316 781€ 334 831€ 38 000€ 31 900€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 48 789€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 789€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
169 937€ 37 389€ 32 239€ 29 176€ 23 025€ 54 895€ 40 509€ 23 119€ 60 739€ 54 180€ 36 238€ 15 899€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
521€ 348€ 193€ 224€ 174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
521€ 348€ 193€ 224€ 174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
93 994€ 0€ 2 049€ 0€ 723€ 0€ 0€ 37 710€ 434€ 889€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
93 994€ 0€ 2 049€ 0€ 723€ 0€ 0€ 37 710€ 434€ 889€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
6 162€ 3 766€ 4 609€ 3 920€ 5 571€ 3 354€ 16 101€ 4 017€ 1 348€ 2 589€ 2 806€ 5 573€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
520€ 681€ 995€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 568€ 3 051€ 3 552€ 3 812€ 4 517€ 2 804€ 3 498€ 2 930€ 1 247€ 1 651€ 1 107€ 701€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 074€ 34€ 63€ 108€ 76€ 81€ 12 603€ 1 087€ 54€ 938€ 64€ 813€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 635€ 4 059€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 970€ 470€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
69 223€ 33 118€ 27 369€ 24 965€ 15 156€ 51 541€ 23 685€ 19 102€ 59 391€ 13 881€ 32 998€ 9 437€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 886€ 2 519€ 2 333€ 1 892€ 1 049€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
8€ 24€ 16€ 60€ 0€ 0€ 21€ 20€ 0€ 0€ 13€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
66 329€ 30 575€ 25 020€ 23 013€ 14 108€ 51 541€ 23 664€ 19 082€ 59 391€ 13 881€ 32 985€ 9 437€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
38€ 158€ 68€ 68€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
38€ 158€ 68€ 68€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
577€ 1 000€ 612€ 315€ 692€ 643€ 665€ 205€ 108€ 243€ 174€ 215€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
577€ 1 000€ 612€ 315€ 692€ 643€ 665€ 205€ 108€ 243€ 174€ 215€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 353 992€ 5 057 144€ 4 982 856€ 5 042 841€ 5 308 078€ 5 555 823€ 5 782 451€ 4 164 242€ 1 693 982€ 705 728€ 256 765€ 170 579€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
484 885€ 466 368€ 502 946€ 448 943€ 450 455€ 431 173€ 455 527€ 380 495€ 247 393€ 195 966€ 190 546€ 148 449€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
484 885€ 466 368€ 502 946€ 448 943€ 450 455€ 431 173€ 455 527€ 380 495€ 247 393€ 195 966€ 190 546€ 148 449€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
466 369€ 450 558€ 448 943€ 449 345€ 452 914€ 456 425€ 380 495€ 237 581€ 194 914€ 190 543€ 146 789€ 137 428€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
18 516€ 15 810€ 54 003€ -402€ -2 459€ -25 252€ 75 033€ 142 914€ 52 479€ 5 423€ 43 757€ 11 021€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
149 781€ 77 863€ 26 329€ 20 152€ 26 712€ 40 291€ 290 341€ 40 453€ 71 440€ 148 947€ 40 539€ 12 859€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
950€ 780€ 540€ 540€ 540€ 540€ 4 169€ 3 969€ 6 588€ 2 200€ 2 170€ 1 796€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 540€ 540€ 540€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
950€ 780€ 540€ 540€ 540€ 0€ 3 629€ 3 429€ 6 588€ 2 200€ 2 170€ 1 796€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
5 000€ 41€ 100€ 0€ 8 922€ 0€ 266€ 28 646€ 0€ 16 260€ 398€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
5 000€ 41€ 100€ 0€ 8 922€ 0€ 266€ 28 646€ 0€ 16 260€ 398€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 355€ 1 361€ 1 486€ 1 147€ 883€ 1 044€ 1 430€ 814€ 586€ 415€ 654€ 410€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 355€ 1 361€ 1 486€ 1 147€ 883€ 1 044€ 1 430€ 814€ 586€ 415€ 654€ 410€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
13 641€ 17 638€ 14 211€ 9 265€ 8 042€ 15 286€ 264 241€ 8 903€ 10 192€ 81 509€ 18 737€ 4 429€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 966€ 1 753€ 1 884€ 1 512€ 325€ 424€ 252 962€ 146€ 572€ 74 781€ 10 057€ 172€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
192€ 123€ 109€ 101€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 170€ 174€ 0€ 0€ 0€ 44€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
20€ 120€ 118€ 45€ 70€ 0€ 10€ 13€ 19€ 4 139€ 4 919€ 2 514€
163
12.
Zamestnanci
(331))
6 602€ 9 237€ 7 205€ 4 987€ 4 555€ 8 547€ 6 371€ 4 997€ 5 884€ 0€ 538€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
4 025€ 5 533€ 4 250€ 2 403€ 2 591€ 4 959€ 3 871€ 2 976€ 2 987€ 2 170€ 2 578€ 1 402€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 517€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
837€ 873€ 644€ 217€ 401€ 1 355€ 858€ 597€ 213€ 419€ 645€ 297€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
133 835€ 53 083€ 10 051€ 9 099€ 17 247€ 14 500€ 20 500€ 26 500€ 25 428€ 64 823€ 2 718€ 5 826€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
155€ 5 083€ 4 451€ 9 099€ 8 500€ 20 500€ 26 500€ 0€ 24 407€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
133 835€ 4 928€ 4 968€ 4 648€ 8 148€ 6 000€ 0€ 0€ 25 428€ 40 416€ 2 718€ 5 826€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
48 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
4 719 327€ 4 512 913€ 4 453 582€ 4 573 746€ 4 830 911€ 5 084 358€ 5 036 583€ 3 743 294€ 1 375 149€ 360 815€ 25 680€ 9 271€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
4 719 327€ 4 512 913€ 4 453 582€ 4 573 746€ 4 830 911€ 5 084 358€ 5 036 583€ 3 743 294€ 1 375 149€ 360 815€ 25 680€ 9 271€