Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
908 806€ 934 183€ 937 604€ 969 615€ 1 001 021€ 1 019 033€ 1 041 633€ 1 143 986€ 1 198 787€ 1 221 484€ 1 301 056€ 1 340 097€ 985 951€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
797 571€ 867 927€ 833 430€ 880 903€ 928 599€ 971 244€ 1 031 301€ 1 098 746€ 1 131 205€ 1 197 418€ 1 268 358€ 1 328 127€ 948 655€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
667 844€ 738 200€ 703 703€ 751 176€ 798 872€ 841 517€ 901 574€ 969 019€ 1 001 478€ 1 067 691€ 1 138 631€ 1 198 400€ 818 928€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
89 773€ 90 073€ 87 673€ 87 673€ 87 673€ 87 673€ 87 673€ 87 673€ 87 673€ 87 673€ 87 673€ 87 673€ 87 673€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
576 670€ 641 718€ 608 379€ 649 176€ 703 088€ 752 610€ 810 891€ 875 217€ 904 389€ 967 216€ 1 030 041€ 716 049€ 689 665€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 401€ 6 005€ 7 046€ 5 052€ 7 578€ 0€ 0€ 0€ 0€ 419€ 5 247€ 10 211€ 13 181€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 8 468€ 0€ 0€ 2 523€ 5 810€ 9 096€ 12 383€ 15 670€ 18 957€ 27 593€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 404€ 605€ 807€ 533€ 1 233€ 486€ 319€ 319€ 0€ 0€ 0€ 816€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365 510€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€ 129 727€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
111 235€ 66 256€ 104 174€ 88 712€ 72 422€ 47 790€ 10 333€ 45 240€ 67 582€ 24 066€ 32 698€ 11 970€ 37 296€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 890€ 4 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 890€ 4 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 828€ 3 263€ 3 539€ 2 793€ 2 793€ 2€ 2€ 2€ 1 321€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
2 828€ 3 263€ 3 214€ 2 790€ 2 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 325€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 319€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
97 417€ 50 075€ 92 535€ 77 419€ 69 630€ 47 788€ 10 330€ 45 237€ 66 261€ 24 066€ 32 698€ 11 970€ 37 296€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
97 417€ 50 075€ 92 535€ 77 419€ 69 630€ 47 788€ 10 330€ 45 237€ 66 261€ 24 066€ 32 698€ 11 970€ 37 296€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
8 100€ 8 100€ 8 100€ 8 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
8 100€ 8 100€ 8 100€ 8 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
908 806€ 934 183€ 937 604€ 969 615€ 1 001 021€ 1 019 033€ 1 041 633€ 1 143 986€ 1 198 787€ 1 221 484€ 1 301 056€ 1 340 097€ 985 951€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
481 278€ 507 408€ 525 469€ 497 524€ 532 097€ 529 263€ 518 777€ 588 719€ 570 214€ 598 185€ 642 029€ 657 423€ 636 511€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
481 278€ 507 408€ 525 469€ 497 524€ 532 097€ 529 263€ 518 777€ 588 719€ 570 214€ 598 185€ 642 029€ 657 423€ 636 511€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
507 408€ 532 523€ 497 524€ 532 097€ 529 263€ 518 777€ 588 719€ 570 214€ 598 185€ 643 686€ 657 423€ 640 734€ 597 906€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-26 130€ -25 115€ 27 945€ -34 573€ 2 833€ 10 486€ -69 942€ 18 505€ -27 971€ -45 501€ -15 394€ 16 689€ 38 605€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
12 438€ 53 555€ 16 510€ 18 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 658€ 149 127€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 658€ 1 144€ 0€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 658€ 1 144€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
12 438€ 14 428€ 16 510€ 18 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
12 438€ 14 428€ 16 418€ 18 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 39 127€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 147 983€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 147 983€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 39 127€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
415 090€ 373 220€ 395 626€ 453 684€ 468 924€ 489 770€ 522 856€ 555 267€ 628 573€ 623 299€ 657 369€ 533 547€ 349 440€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
415 090€ 373 220€ 395 626€ 453 684€ 468 924€ 489 770€ 522 856€ 555 267€ 628 573€ 623 299€ 657 369€ 533 547€ 349 440€