Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 109 986€ 1 874 310€ 1 842 607€ 1 874 449€ 1 938 582€ 2 003 523€ 2 046 849€ 2 198 371€ 2 227 890€ 1 547 929€ 1 020 385€ 608 314€ 513 153€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 047 805€ 1 773 990€ 1 750 178€ 1 777 639€ 1 857 545€ 1 928 174€ 1 964 720€ 2 117 499€ 2 157 534€ 1 484 697€ 982 617€ 502 421€ 423 041€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 2 270€ 6 242€ 10 214€ 14 186€ 18 158€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 17 837€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 270€ 6 242€ 10 214€ 14 186€ 18 158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 17 837€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
877 075€ 1 603 261€ 1 579 448€ 1 604 640€ 1 680 574€ 1 747 231€ 1 779 805€ 1 928 612€ 1 966 992€ 1 464 884€ 962 804€ 484 584€ 423 041€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
211 518€ 211 518€ 211 518€ 210 734€ 210 734€ 215 153€ 200 239€ 175 099€ 176 212€ 176 212€ 176 212€ 176 212€ 176 212€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
436 278€ 1 183 325€ 1 253 873€ 1 300 239€ 1 379 966€ 1 459 814€ 1 560 401€ 1 741 464€ 659 765€ 692 107€ 244 937€ 251 797€ 200 958€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
98 724€ 103 697€ 5 965€ 0€ 0€ 19€ 103€ 187€ 1 775€ 2 562€ 3 552€ 4 733€ 5 914€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 369€ 2 746€ 4 455€ 6 165€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 854€ 29 854€ 29 854€ 29 854€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
25 284€ 28 655€ 32 027€ 35 399€ 38 771€ 42 143€ 0€ 0€ 0€ 3 938€ 3 938€ 3 938€ 3 938€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
105 272€ 76 066€ 76 066€ 58 267€ 51 102€ 30 102€ 19 062€ 11 862€ 1 129 239€ 558 842€ 501 565€ 13 595€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 170 729€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
62 181€ 99 512€ 91 393€ 95 615€ 79 893€ 74 876€ 81 721€ 80 459€ 69 778€ 62 675€ 37 508€ 105 363€ 89 702€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 22€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 22€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 044€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 044€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
11 946€ 18 820€ 25 891€ 24 066€ 20 527€ 19 167€ 16 343€ 20 438€ 26 808€ 21 387€ 22 992€ 26 133€ 9 192€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
570€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
9 393€ 16 525€ 22 772€ 21 583€ 18 038€ 16 341€ 13 922€ 18 704€ 25 181€ 20 388€ 22 077€ 25 273€ 8 820€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 960€ 2 066€ 3 119€ 2 483€ 2 368€ 2 815€ 2 421€ 1 734€ 1 627€ 999€ 915€ 860€ 367€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
23€ 54€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 175€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
50 236€ 80 669€ 65 481€ 71 548€ 59 365€ 55 709€ 65 378€ 60 021€ 42 971€ 41 288€ 14 516€ 78 186€ 80 510€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
133€ 18€ 37€ 1 063€ 142€ 375€ 280€ 18€ 1€ 225€ 421€ 43€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 61€ 22€ 331€ 296€ 131€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
50 103€ 80 651€ 65 430€ 70 485€ 59 223€ 55 334€ 65 098€ 60 001€ 42 908€ 41 041€ 13 764€ 77 847€ 80 379€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 808€ 1 036€ 1 196€ 1 145€ 473€ 408€ 413€ 577€ 557€ 260€ 530€ 410€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 808€ 1 036€ 1 196€ 1 145€ 473€ 408€ 413€ 577€ 557€ 260€ 530€ 410€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 109 986€ 1 874 310€ 1 842 607€ 1 874 449€ 1 938 582€ 2 003 523€ 2 046 849€ 2 198 371€ 2 227 890€ 1 547 929€ 1 020 385€ 608 314€ 513 153€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
655 543€ 713 531€ 712 785€ 708 308€ 698 324€ 686 068€ 656 129€ 636 644€ 623 728€ 435 308€ 424 742€ 414 675€ 374 838€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
655 543€ 713 531€ 712 785€ 708 308€ 698 324€ 686 068€ 656 129€ 636 644€ 623 728€ 435 308€ 424 742€ 414 675€ 374 838€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
713 531€ 712 785€ 708 308€ 698 324€ 686 068€ 656 129€ 636 644€ 623 728€ 435 308€ 424 742€ 414 675€ 380 150€ 355 957€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-57 988€ 746€ 4 477€ 9 985€ 12 256€ 29 938€ 19 485€ 12 916€ 188 420€ 10 566€ 10 067€ 34 525€ 18 881€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
118 760€ 101 966€ 2 522€ 2 705€ 1 674€ 5 222€ 29 661€ 28 497€ 361 723€ 619 106€ 442 505€ 27 832€ 22 313€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
650€ 600€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 2 379€ 2 139€ 2 123€ 2 136€ 1 794€ 13 453€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
650€ 600€ 550€ 550€ 550€ 550€ 550€ 2 379€ 2 139€ 2 123€ 2 136€ 1 794€ 13 453€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 382€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 2 595€ 2 097€ 5 324€ 2 255€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 382€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 2 595€ 2 097€ 5 324€ 2 255€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 524€ 861€ 798€ 723€ 803€ 597€ 513€ 485€ 536€ 160€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 524€ 861€ 798€ 723€ 803€ 597€ 513€ 485€ 536€ 160€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 367€ 1 573€ 1 174€ 1 432€ 315€ 4 075€ 24 582€ 893€ 1 761€ 39 796€ 46 871€ 20 063€ 2 885€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 188€ 1 383€ 1 001€ 1 383€ 266€ 4 020€ 2 202€ 874€ 1 742€ 11 650€ 43 903€ 20 063€ 2 632€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
19€ 19€ 19€ 19€ 19€ 19€ 19€ 19€ 19€ 19€ 2 960€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 30€ 35€ 30€ 30€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 253€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 813€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
20€ 0€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 141€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 127€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
110 838€ 98 932€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 016€ 22 145€ 355 191€ 571 703€ 391 243€ 5 975€ 5 975€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
11 906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 016€ 22 145€ 355 191€ 571 703€ 62 023€ 5 975€ 5 975€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
98 932€ 98 932€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 329 220€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
335 682€ 1 058 813€ 1 127 300€ 1 163 436€ 1 238 584€ 1 312 233€ 1 361 060€ 1 533 230€ 1 242 438€ 493 515€ 153 138€ 165 807€ 116 002€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
335 682€ 1 058 813€ 1 127 300€ 1 163 436€ 1 238 584€ 1 312 233€ 1 361 060€ 1 533 230€ 1 242 438€ 493 515€ 153 138€ 165 807€ 116 002€