Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 613 396€ 1 862 061€ 2 011 710€ 1 945 930€ 1 894 872€ 2 143 270€ 2 126 777€ 2 177 430€ 1 909 569€ 1 792 910€ 1 615 829€ 1 239 067€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 367 890€ 1 742 521€ 1 911 500€ 1 834 345€ 1 872 940€ 2 043 527€ 2 047 614€ 2 094 419€ 1 817 592€ 1 664 197€ 1 444 197€ 914 308€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
10 817€ 6 610€ 5 650€ 0€ 0€ 11 738€ 11 738€ 11 739€ 11 738€ 11 738€ 11 738€ 10 744€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 494€ 494€ 495€ 494€ 494€ 494€ 494€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 10 250€ 10 250€ 10 250€ 10 250€ 10 250€ 10 250€ 10 250€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
10 817€ 6 610€ 5 650€ 0€ 0€ 994€ 994€ 994€ 994€ 994€ 994€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 259 527€ 1 638 365€ 1 808 304€ 1 736 799€ 1 775 395€ 1 955 884€ 1 959 972€ 2 006 776€ 1 729 950€ 1 576 555€ 1 363 194€ 902 770€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
58 307€ 59 946€ 60 837€ 18 638€ 21 837€ 21 837€ 36 397€ 42 586€ 62 768€ 73 462€ 126 260€ 130 149€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
659 457€ 693 079€ 588 989€ 628 677€ 549 614€ 584 279€ 584 279€ 590 466€ 629 470€ 668 474€ 629 238€ 511 700€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
50 672€ 50 401€ 51 081€ 0€ 0€ 7 609€ 7 609€ 9 033€ 12 417€ 9 714€ 17 171€ 23 061€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
745 948€ 170 950€ 16 931€ 0€ 0€ 11 378€ 11 378€ 44 381€ 45 590€ 46 811€ 9 394€ 16 279€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
371 800€ 371 800€ 371 800€ 371 800€ 371 800€ 371 800€ 371 800€ 371 800€ 371 800€ 371 800€ 371 800€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 14 098€ 14 098€ 14 098€ 14 098€ 13 968€ 13 609€ 13 609€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 4 494€ 4 494€ 4 494€ 4 494€ 4 494€ 4 494€ 4 494€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
373 343€ 292 190€ 718 667€ 717 684€ 830 160€ 940 390€ 929 918€ 929 918€ 589 313€ 387 832€ 191 228€ 203 478€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 1 984€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 75 904€ 75 904€ 75 904€ 75 904€ 75 904€ 69 265€ 794€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 97 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 794€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 69 265€ 69 265€ 69 265€ 69 265€ 69 265€ 69 265€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
245 131€ 118 524€ 99 811€ 111 427€ 21 697€ 99 650€ 79 163€ 83 011€ 91 977€ 128 564€ 171 483€ 324 759€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
19 396€ 24 987€ 43 621€ 44 539€ 6 059€ 38 460€ 16 315€ 22 001€ 13 000€ 17 867€ 27 386€ 4 593€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 6 615€ 3 784€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
141€ 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
415€ 415€ 313€ 163€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 593€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
2 369€ 2 883€ 27 326€ 32 232€ 120€ 0€ 0€ 0€ 13 000€ 14 291€ 20 000€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
16 439€ 14 441€ 15 618€ 8 359€ 5 727€ 36 679€ 16 315€ 22 001€ 0€ 3 576€ 7 386€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
31€ 492€ 0€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 363€ 0€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 1 781€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
225 735€ 93 537€ 56 191€ 66 888€ 15 637€ 17 369€ 19 027€ 17 189€ 35 156€ 66 876€ 93 637€ 286 806€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
492€ 136€ 351€ 100€ 11€ 0€ 489€ 464€ 1 123€ 685€ 36€ 3€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
225 243€ 93 401€ 55 840€ 66 772€ 15 626€ 17 369€ 18 538€ 16 725€ 34 033€ 66 191€ 93 601€ 286 803€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 43 821€ 43 821€ 43 821€ 43 821€ 43 821€ 50 460€ 33 360€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 43 821€ 43 821€ 43 821€ 43 821€ 43 821€ 17 100€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom
(274AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 360€ 33 360€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
375€ 1 017€ 398€ 159€ 235€ 93€ 0€ 0€ 0€ 149€ 149€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
375€ 1 017€ 398€ 159€ 235€ 93€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období
(382))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 149€ 149€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 613 396€ 1 862 061€ 2 011 710€ 1 945 930€ 1 894 872€ 2 143 270€ 2 126 777€ 2 177 430€ 1 909 569€ 1 792 910€ 1 615 829€ 1 239 067€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
912 724€ 831 381€ 1 235 770€ 1 289 740€ 1 226 540€ 1 596 777€ 1 574 215€ 1 561 621€ 1 380 651€ 1 281 039€ 1 208 598€ 1 213 843€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
912 724€ 831 381€ 1 235 770€ 1 289 740€ 1 226 540€ 1 596 777€ 1 574 215€ 1 561 621€ 1 380 651€ 1 281 037€ 1 208 598€ 1 213 843€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
831 381€ 1 227 015€ 1 288 456€ 1 213 080€ 1 548 317€ 1 573 219€ 1 561 621€ 1 380 652€ 1 281 037€ 1 208 597€ 1 213 843€ 998 344€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
81 343€ -395 635€ -52 686€ 76 659€ -321 777€ 23 558€ 12 595€ 180 969€ 99 614€ 72 440€ -5 245€ 215 499€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
183 319€ 85 897€ 172 856€ 55 922€ 162 608€ 38 610€ 44 679€ 107 927€ 31 036€ 23 596€ 35 431€ 25 224€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 200€ 600€ 600€ 500€ 1 000€ 500€ 0€ 0€ 1 080€ 903€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 200€ 600€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 1 080€ 903€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 600€ 500€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
133 681€ 40 759€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
133 681€ 40 759€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 748€ 1 720€ 734€ 231€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 748€ 1 720€ 734€ 231€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
40 067€ 33 414€ 158 330€ 38 227€ 26 521€ 14 286€ 15 098€ 13 661€ 14 190€ 3 775€ 13 360€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
12 684€ 13 724€ 101 213€ 13 443€ 6 276€ 2 043€ 15 098€ 8 852€ 14 190€ 3 775€ 13 360€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 777€ 1 544€ 25 342€ 1 875€ 255€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
15 669€ 9 882€ 12 798€ 12 184€ 14 879€ 6 343€ 0€ 4 237€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 126€ 186€ 299€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
9 027€ 6 978€ 8 402€ 4 482€ 4 812€ 4 951€ 0€ 572€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
909€ 1 286€ 1 057€ 0€ 934€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 10 450€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
5 624€ 9 404€ 13 184€ 16 964€ 134 687€ 23 824€ 29 581€ 94 266€ 15 766€ 18 918€ 22 071€ 25 224€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
1 127€ 2 303€ 9 404€ 13 184€ 6 933€ 6 307€ 29 581€ 94 266€ 15 766€ 18 918€ 22 071€ 25 224€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
4 497€ 7 101€ 3 780€ 3 780€ 127 754€ 17 517€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 517 353€ 944 784€ 603 084€ 600 268€ 505 723€ 507 882€ 507 882€ 507 882€ 497 882€ 488 275€ 371 800€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 517 353€ 944 784€ 603 084€ 600 268€ 505 723€ 507 882€ 507 882€ 507 882€ 497 882€ 488 275€ 371 800€ 0€